X 

​Prin CEDO, Moldovei îi este impusă căsătoria persoanelor de același sex?

30 ian. 09:01 (reactualizat 30 ian. 18:06)   Analitică
5893 3

Refuzul legalizării căsătoriilor între persoane de același sex poate deveni pretext pentru a acuza Moldova că încalcă Convenția Europeană a drepturilor omului, care protejează viața privată și de familie.

Cel puțin, după recenta decizie a Curții de la Strasbourg, asta declară deschis unii apărători ai drepturilor omului și activiști LGBT. De bună samă, CEDO a recomandat legiferarea căsătoriilor între persoane de același sex în statele Consiliului Europei, dar a stipulat că, reieșind din tradiții, decizia aparține țării. Căci europenii înșiși încă nu au o abordare unică. Mai mult, Convenția Europeană nu impune direct statelor obligația de a recunoaște oficial căsătoriile între persoane de același sex.

Deși autoritățile încă nu și-au expus poziția, majoritatea comentatorilor cred că în această chestiune practica europeană nu trebuie să influențeze Moldova, căreia trebuie să-i fie acordată oportunitatea de a dezvolta propria politică pe calea înțelegerii tradiționale a căsătoriei, reieșind din tradițiile istorice, sociale și culturale. Constituția RM stabilește familia drept «căsătoria liberă între un bărbat și o femeie». La fel, Codul familiei interzice acest gen de căsătorii, el spune că nu se admit căsătoriile între «persoane de același sex ».

Ce a decis Curtea Europeană?

Curtea de la Strasbourg a emis decizia, în jurul căreia se desfășoară acum discuții în Moldova, în iulie, 2021. După care cauza a ajuns la Marea Cameră a CEDO, care a examinat-o încă în primăvara anului trecut. Însă decizia finală a fost făcută publică doar la 17 ianuarie, 2023, și ea confirmă concluziile sonorizate anterior. Din verdict reiese, că țările europene trebuie să-și ajusteze legislația în așa fel, ca perechile de același sex să fie protejate.


Acțiunea a fost intentată guvernului rus, dar consecințele juridice ale deciziei se aplică tuturor celor 46 de țări, care în prezent fac parte din Consiliul Europei, inclusiv Moldova. Și este evident, că Rusia însăși nu va executa decizia: din 16 martie, 2022 ea nu mai este membră a Consiliului Europei.

În dosarul «Fedotova și alții contra Rusiei», despre care este vorba, CEDO a examinat plîngerile a trei cupluri de acelați sex din Moscova și regiunea Lipețc. Azi reclamanții trăiesc în FR, Luxemburg și Germania. Eu s-au adresat în instanță după ce în a.2009 și 2013 oficiile stării civile rusești au refuzat să înregistreze relațiile lor, pe motiv că în conformitate cu Codul familiei al FR căsătoria este «uniunea dintre un bărbat și o femeie». Instanțele de judecată din Rusia au confirmat această poziție.

Curtea de la Strasbourg a examinat cazul, deși unul dintre solicitanți, Dmitrii Ciunosov, demult s-a despărțit de «partenerul» său și în Europa s-a căsătorit cu altul. Iar domnișoara care a și dat acțiunii denumirea «Fedotova și alții contra Rusiei», demult nu mai este domnișoară. Și-a schimbat sexul și a devenit Rene Fet, care trăiește în Luxemburg. .

CEDO a concluzionat că autoritățile naționale au încălcat dreptul la respectarea vieții private și de familie (art. 8 al Convenției Europene pentru drepturile omului). Curtea a făcut trimitere la rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din a. 2018, conform căreia statele trebuie să-și modifice legile așa, ca cuplurile de același sex să aibă o bază juridică care asigură recunoașterea și protejarea uniunilor lor, precum și «drepturi egale cu cele ale cuplurilor heterosexuale » în problemele privind moștenirea.

În decizie, Curtea a comentat afirmația autorităților Rusiei cu privire la faptul că majoritatea cetățenilor nu susțin căsătoriile între persoane de același sex. CEDO consideră că asta contravine Convenției Europene pentru drepturile omului, deoarece pune drepturile unui grup minoritar în dependență de opinia majorității. Curtea a adăugat, că Rusia poate alege cea mai convenabilă formă de înregistrare a parteneriatelor persoanelor de același sex, reieșind din contextul social și cultural. Drept exemplu a invocat parteneriatul , uniunea civică sau acordul civic de solidaritate (ca în Franța).

«Curtea menționează, că apărarea ”căsătoriei tradiționale”, prevăzută de amendamentele constituționale din a. 2020 , este un interes semnificativ și legitim, care poate avea un efect pozitiv în consolidarea uniunilor familiale. Dar Curtea nu poate descoperi careva riscuri pentru „căsătoriile tradiționale“, provocate de recunoașterea oficială a căsătoriilor între persoane de același sex»,- crede CEDO.

Decizia a fost luată unanim, pentru ea a votat și Dmitrii Dedov, judecătorul trimis de Rusia la CEDO. Presa rusă scrie că în a.2018 acesta s-a pronunțat pentru dreptul rușilor de a crea «relații familiale care diferă de înțelegerea obișnuită a uniunii dintre un bărbat și o femeie », care trebuie respectat și apărat de stat. El menționa, că nu a fost pentru legalizarea «relațiilor parteneriale» între persoane de același sex, ci a îndemnat autoritățile și comunitatea LGBT la înțelegere reciprocă.

Ce se așteaptă din partea Moldovei ?

În trecut, CEDO deja a înaintat țărilor Consiliului Europei cerința de a legifera relațiile dintre persoanele de același sex. Astfel, în a. 2015 Curtea a obligat Italia să recunoască uniunile de același sex, peste un an țara a îndeplinit cerința dată. Conform datelor de anul trecut, 30 dintre 46 de state ale Consiliului Europei au propria legislație, care așa sau altfel permite perechilor de același sex să-și înregistreze relațiile: 16 țări oferă posibilitatea de a înregistra căsătoria persoanelor de același sex, iar 14 – alte forme de relații (parteneriate, uniuni, acte de solidaritate civilă ).

Astfel, datele oficiale arată că nici pe departe nu toate țările Consiliului Europei au legalizat căsătoriile /uniunile persoanelor de același sex. Din numărul lor fac parte Moldova, România, Polonia, Bulgaria, Letonia, Lituania, Slovacia, Armenia, Azerbaidjan și altele.

Potrivit Biroului agentului guvernamental, care reprezintă guvernul la CEDO, din Moldova la Strasbourg nu au ajuns careva plîngeri privind imposibilitatea perechilor de același sex de a-și înregistra căsătoria. După decizia CEDO, unii juriști au declarat că verdictul obligă Moldova , ca și alte țări europene, să stabilească forma juridică de protejare a perechilor de același sex, inclusiv recunoașterea acestor familii și protejarea traiului lor în comun.

Potrivit avocatei Doina-Ioana Străisteanu, Moldova trebuie să adopte baza legislativă concretă. «Vreau să cred că la scrierea acestei legi vor participa persoane culte, care nu se află sub influența emoțiilor și a urii emanate de unii lideri ortodocși din țară, care prin șantaj și atacuri la persoană au influențat în trecut procesul adoptării Legii nr.121/2012 privind asigurarea egalității în cazul unor excepții în protecția contra discriminării », - a scris Străisteanu pe o rețea socială .

Avocata a mai informat, că la înregistrarea relațiilor cuplul de același sex va obține protecție și un șir de drepturi : să lase moștenire/testament, să accepte serviciile medicale pentru partener (transfuzie de sînge, intervenții urgente, donații etc.), partajarea bunurilor, achiziționarea bunurilor, educația și creșterea în comun a copiilor, tutela asupra copiilor în cazul decesului partenerului, dacă acesta este mama /tatăl, soluționarea problemelor ce țin de înhumare și moștenirea averii, etc.

«Pentru cuplurile de același sex a fost o cale lungă», - a menționat Străisteanu și a adăugat, că anterior CEDO nu interpreta art.8 din Convenția Europeană ca o impunere a statelor membre ale Consiliului Europei să facă accesibilă căsătoria pentru cuplurile de același sex. «Curtea a reiterat, că Convenția este un instrument viu, care trebuie interpretat reieșind din condițiile curente și ideile care predomină azi în țările democratice. Incapacitatea Curții de a păstra abordarea dinamică și evolutivă o poate transforma într-un obstacol în calea reformelor și îmbunătățirilor », - citează avocata din decizia CEDO.

Juriștii explică, că Moldova poate refuza legalizarea căsătoriilor între persoanele de același sex, dar să recunoască parteneriatul, așa cum au făcut alte țări din UE. Parteneriatul este statutul , prin care cuplurile care nu au înregistrat căsătoria obțin anumite drepturi, de care beneficiază persoanele căsătorite. În prezent, perechile tradiționale care nu și-au înregistrat căsătoria se află în aceeași situație, ca și perechile de același sex. Doina-Ioana Străsteanu crede că legalizarea parteneriatului va fi utilă tuturor, căci va oferi cuplurilor noi drepturi fără încheierea obligatorie a căsătoriei.

Primul precedent?

Dacă opoziția și juriștii comentează activ situația creată în urma verdictului controversat de la Strasbourg, reprezentanții guvernării nu au avut vreo reacție. Serviciile de presă ale parlamentului și Ministerului justiției informează, că verdictul este examinat , după care va urma concluzia privind următorii pași.

Totuși, unii juriști subliniază, că din punct de vedere tehnic nimeni nu poate obliga statul să-și corecteze legislația în acest context. Dar dacă cuplurile de același sex se vor ciocni cu dificultăți la legalizare și se vor adresa la CEDO, cel mai probabil guvernul va pierde aceste cauze și va achita reclamanților compensații.

Se pare, cei de la Genderdoc-М, centrul de apărare a drepturilor comunității LGBT, deja vor să creeze primul precedent: activiștii Angelica Frolov și Leo Zbancă și-au anunțat intenția de a-și înregistra relațiile și de a încheia în acest fel prima în Moldova căsătorie între persoane de același sex. Angelica este lesbiană, Leo – bărbat-trans, care în pașaport este femeie. Frolov a promis să meargă în instanță, dacă înregistrarea le va fi refuzată.

De va fi așa, chestiunea va ajunge, probabil, pe agenda Curții Constituționale (CC), iar judecătorii vor fi nevoiți să aplice o procedură specială. «Nu este exclus, că inițiator va fi o instanță de jurisdicție generală, dacă solicitanții vor iniția proceduri în domeniul juridic moldovenesc », - a menționat un avocat în comentariul pentru Noi.md .

«Conștient sau nu, unii comentatori din mediul juridic trec cu vederea un lucru important. CEDO a amintit, că statul are libertatea decizională în reglementarea problemelor familiale, și forma de recunoaștere a urmărilor juridice generate de uniunile familiale, inclusiv de același sex, ține exclusiv de realizarea împuternicirilor interne ale autorităților. Este altceva că Instanța a mai arătat și faptul, că poziția exprimată de majoritate nu poate servi autorităților drept ghid în problema apărării drepturilor minorității, contrariul ar contrazice valorile Convenției Europene », – comentează interlocutorul nostru. Potrivit lui, fiecare stat are dreptul să stabilească de sine stătător și să legifereze forma de uniune, pe care o recunoaște.

Avocatul a atras atenția și la anumite inconsecvențe. «Art.8 al Convenției, la care face trimitere Curtea, spune că fiecare are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a locuinței și corespondenței sale. Și nimic despre aceea, că oficiile stării civile, care înregistrează căsătoriile, trebuie să primească reprezentanții minorităților sexuale cu brațele deschise. CEDO spune că în Convenție nu există această prevedere, dar imediat concluzionează că e o încălcare. Deși, dacă citim art.12 al Convenției Europene, acolo este scris cu negru pe alb, că dreptul de a se căsători și întemeia o familie îl au anume bărbații și femeile. Adică, însăși Convenția, scrisă încă în a.1950, spune că o căsătorie este uniunea dintre un bărbat și o femeie. Anume de aceea Curtea nu a făcut trimitere la acest articol, acest lucru ar face ca decizia ei cu privire la căsătoriile între persoane de același sex să fie total contrară Convenției», – crede interlocutorul nostru .

Și mulți alți comentatori cred că verdictul CEDO nu rezistă criticilor. Potrivit expertului în drept constituțional Tudor Cîrnaț, în Moldova decizia privind recunoașterea și protecția cuplurilor LGBT contravine Constituției țării. «În art.48 scrie că familia se formează între un bărbat și o femeie. De aici concluzionăm, că deocamdată în Moldova nu va fi schimbat acest articol din Constituție și decizia CEDO nu poate fi executată », - crede Cîrnaț.

CEDO ca instrument de presiune politică

Ex-președintele Igor Dodon a criticat încercările de implementare a noilor reguli în scopul unei forme juridice de protejare a cuplurilor de același sex. «Moldova este o țară ortodoxă. Și în Constituția noastră este stipulat clar ce este căsătoria, și că ea poate fi făcută doar de un bărbat și o femeie. Eu mă pronunț categoric împotriva acestor abordări ale structurilor din afară. Noi avem țara noastră, valorile noastre, Constituția noastră. Noi vom face tot posibilul, pentru ca așa numitele valori, care ni-s străine, să nu fie implementate în Moldova ».

În opinia deputatei Inga Sibova, «probabil, poporul Moldovei nu a mai fost supus unei propagande așa de masive și sofisticate ca în ultimii ani ». «Mult timp ni s-a spus ce bine, ce sătul, ce sănătos e să fii membru al marii familii europene. Desigur, și cetățeanul moldovean vrea să trăiască așa » -, spune deputata.

«Dar cu regret, în loc ca europenizarea să îmbunătățească viața cetățenilor noștri prin îmbunătățirea bazei legislative și de drept, extinderea democrației, în loc ca standardele noastre să fie ridicate la nivelul celor europene, iar nivelul de trai al cetățenilor noștri – la nivelul de trai al țărilor dezvoltate europene, noi am primit gestul obscen al lui Nantoi », - a adăugat Sibova.

Deputata atrage atenția că azi drepturi lărgite obțin doar reprezentanții comunității LGBT, iar ratificarea Convenției de la Istanbul în toamna lui 2021doar a accelerat aceste procese în țara noastră. «Denumirea frumoasă Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței domestice, ascunde o adevărată bombă, care are scopul de a submina creștinismul pe care îl împărtășesc 98 % dintre cetățenii noștri», - menționează Inga Sibova.

Vorbind despre perspectivele legalizării căsătoriilor între persoane de același sex, ea presupune că «legislatorii din PAS vor ieși în scurt timp cu aceste propuneri și acoperindu-se cu intențiile bune, vor duce societatea în eroare, tăinuind adevăratele cauze și urmări, și vor trece aceste inițiative prin parlament». Sibova se întreabă dacă cetățenii noștri vor înțelege trucul, dacă își vor exprima activ poziția civică și creștină.

Comentatorii mai amintesc că reprezentanții bisericii se pronunță categoric împotriva recunoașterii căsătoriilor între persoane de același sex. Așa a fost nu doar în Moldova, ci și în alte țări. De exemplu, deși în Anglia și Wells căsătoriile date au fost permise în a. 2013, biserica anglicană nu și-a schimbat pozițiile – a început consultările în chestiuni mai vaste, ce țin de sexualitate, relații și căsătorie. Biserica anglicană a refuzat să le permită cuplurilor de același sex să se cunune în biserică, și a declarat că în ciuda apelurilor își va respecta doctrina despre căsătorie ca uniune dintre un bărbat și o femeie, se spune în decizia publicată recent de biserică.

În opinia unor politologi, CEDO demult este folosită ca instrument politizat, care de facto substituie legiuitorii naționali și în acest caz este influențată de trendul la modă în Occident «La noi LGBT are drum oriunde ». iar Lumea Veche are în prezent probleme în acest sens. Ungaria, să zicem, a adoptat o lege care îngrădește minorii de propaganda gay. Și Polonia s-a răsculat, acolo mai multe voievodate au fost declarate «zone libere de LGBT». Chiar și în țările care au legiferat oficial căsătoriile între persoane de același sex, această decizie a provocat revolta societății. În Franța, de exemplu, în stradă au ieșit sute de mii de protestatari, demonstrațiile au durat luni în șir.

Un șir de experți menționează, că în locul unui organism neutru, menit să monitorizeze respectarea drepturilor autentice ale omului, CEDO se transformă într-un mecanism de presiune politică din partea unei anumite părți a elitelor internaționale. «Cum se vede, Curtea Europeană a ales în mod deliberat un curs spre distrugerea ideilor umane universale despre familie și valorile familiale tradiționale. Acest scop condamnabil se ascunde în spatele unei ritorici neconvingătoare și a unor construcții lingvistice vagi. Despre asta vorbesc și multe dintre deciziile dubioase, luate consecutiv de acest organism în anii din urmă», - spune unul dintre interlocutorii noștri.

Ion Munteanu

0
1
1
0
35

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Majorarea salariilor miniștrilor pînă la 50 de mii de lei va contribui la îmbunătățirea activității Cabinetului de Miniștri?
Azi am văzut în vis un ARMISTIȚIU SLAVON!Сандуляк Владислав
Cartea neamuluiКатрук Валерий