X 
Arşiţa stiri: 188
Jocurile Olimpice stiri: 147
Transnistria stiri: 1457

APCE a adoptat un program de protejare a persoanelor LGBT: ce ne așteaptă

10 feb. 2022,, 10:00 (reactualizat 10 feb. 2022,, 18:07)   Analitică
11729 15

Medicină-trans, educație LGBT pentru copii și închisoare pentru discriminarea sodomiților: APCE a adoptat o rezoluție privind "combaterea urii față de persoanele LGBT". Ce înseamnă acest lucru pentru creștini?

Cu ceva timp în urmă, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat un document 15425 "Lupta împotriva urii crescînde față de persoanele LGBT în Europa". În afară de lupta împotriva urii menționat în titlu, acesta este, de fapt, un document de program pentru promovarea ideologiei LGBT, care conține instrucțiuni directe către statele europene. Și, în primul rînd, acest document este îndreptat împotriva creștinilor. De ce? Analizăm în articol.

Cine este pentru și cine este împotrivă?

Înainte de a trece la analiza prevederilor Rezoluției, este logic să analizăm cine a votat pentru promovarea ideologiei LGBT și cine a votat împotrivă. 72 de delegați au votat pentru, printre care întreaga componență a delegațiilor astfel de țări precum Grecia, Cipru, Ucraina și Serbia. Un delegat din delegația sârbă a lipsit, în schimb ceilalți trei au votat "pentru". Aceste state sînt catalogate drept ortodoxe, iar faptul că au votat pentru promovarea LGBT ne insuflă gînduri triste.

Împotriva rezoluției au votat în corpore delegațiile Rusiei și Poloniei (cîte doi delegați fiecare). Polonia demult este criticată pentru că se opune extinderii neîngrădite a LGBT. Pînă nu demult, unele teritorii din această țară erau indicate prin semne ca teritorii fără LGBT. Poziția Rusiei, în principiu, nu necesită comentarii. Împotriva rezoluției au votat și doi din trei delegați din Turcia, doi din cinci din Marea Britanie, unul din patru din Belgia și doi din cinci din Germania.


Poziția oponenților rezoluției din Polonia, Rusia, Turcia și Marea Britanie se explică, printre altele, prin faptul că în textul rezoluției 15425 se afirmă faptul că în aceste țări situația drepturilor LGBT este recunoscută ca fiind "deosebit de deprimantă”. Dar faptul că împotriva acesteia au votat reprezentanții din Germania și Belgia ne vorbește despre faptul că în aceste state există oameni care nu se tem să meargă împotriva mainstream-ului.

Acțiune și rezistență

În rezoluția APCE se menționează atît despre promovarea drepturilor LGBT în țările europene, cît și rezistența în creștere față de această ideologie. De fapt, titlul rezoluției, "Combaterea urii crescînde față de LGBTI în Europa", (litera ”I” din abrevierea LGBTI înseamnă "intersex" - n. red.) deja vorbește despre multe.

În primul rînd, deputații au subliniat din partea cui, în opinia lor, vine amenințarea și, de asemenea, care sînt motivele acestei amenințări. Astfel, în punctul 2 al Rezoluției se spune: "O parte semnificativă a incitării la ură, denigrare și acuzare a a persoanelor LGBT, precum și a atacurilor asupra exercitării drepturilor lor civile, vine din partea persoanelor politice și liderilor, inclusiv a reprezentanților Guvernului, precum și din partea liderilor religioși".

În ceea ce privește "persoanele politice", totul este mai mult sau mai puțin clar, acesta este un indiciu că triumful sodomiei întîmpină rezistență la nivel de stat în țările care sînt spuse pe nume. Astfel, în punctul 3 este menționat faptul că APCE "condamnă cu o deosebită forță atacurile pe scară largă și adesea brutale asupra drepturilor LGBTI care au loc de cîțiva ani, în special în Ungaria, Polonia, Federația Rusă, Turcia și Marea Britanie".

Aparte, trebuie atrasă atenția la menționarea "liderilor religioși", pe care APCE îi consideră o amenințare la adresa ideologiei LGBT. În această construcție semantică, situația pare să fie de așa natură, încît liderii religioși contribuie la incitarea la ură, denigrarea și acuzarea persoanelor LGBT și atacarea pe scară largă a drepturilor lor civile. Dar totul constă în faptul că liderii religioși, dacă își permit să facă declarații cu privire la aceste probleme, atunci ei reprezintă punctul de vedere al religiilor lor. Mai exact, ei spun că ideologia LGBT contravine Sfintei Scripturi și este recunoscută drept un păcat în creștinism.

Se va ajunge la faptul că țările și popoarele europene vor fi puse în fața unei alegeri: fie Sfînta Scriptură, fie ideologia LGBT.

Acesta este într-adevăr așa și de aceea următorul pas logic este să acuzăm creștinismul însuși de "ură, denigrare, învinuirea persoanelor LGBT". Conștiința majorității oamenilor moderni, în special în Occident, pur și simplu nu poate accepta îndemnul creștinismului de a urî păcatul, dar de a iubi păcătosul. Aceasta înseamnă că între ura față de sodomie și ura față de persoanele LGBT este pus semnul egalității. În cele din urmă, se va ajunge la faptul că țările și popoarele europene vor fi puse în fața unei alegeri: fie Sfînta Scriptură, fie ideologia LGBT. În acest context, nu putem să nu menționăm un proces demonstrativ care are loc în prezent în Finlanda.

În urmă cu doi ani, fostul ministru finlandez de Interne, Paivi Räsänen, a plasat pe Twitter următorul mesaj: "Unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Creatorului. De aceea, Dumnezeu i-a dat unora patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rînduială cu cea împotriva firii; asemenea şi bărbaţii lăsînd rînduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvîrşind ruşinea şi luînd cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor".

Räsänen a citat aceste cuvinte din Epistola către Romani a Sfîntului Apostol Pavel ca reacție la sprijinul mișcării LGBT din partea Bisericii Evanghelice Luterane din Finlanda. Poliția a văzut în acest lucru o încălcare a articolului privind discriminarea și umilirea demnității umane, a deschis un dosar penal și l-a trimis în instanță. Prima ședință de judecată a avut loc la sfîrșitul lunii ianuarie 2022 și a fost foarte emoționantă. Procurorul a cerut ca Räsänen să fie trasă la răspundere și a declarat direct în instanță că "Biblia incită la ură". Însăși Parvi Räsänen declară: "Biblia pentru mine este o chestiune de viață și de moarte. N-am vrut să jignesc pe nimeni. Materialele care au dat naștere cazului au legătură cu învățăturile Bibliei despre căsătorie".

Oricare ar fi decizia instanței (pronunțarea acestea se așteaptă în luna aprilie 2022), însăși faptul procesului demonstrează că societatea se află în fața unei astfel de alegeri: Biblia sau LGBT. Iar dacă fostul ministru de Interne va fi găsit vinovat, va fi un precedent semnificativ: femeia va fi pusă la închisoare pentru citarea Sfintei Scripturi. Paul Coleman, avocatul lui Räsänen, a declarat: "Acuzarea susține că omul trebuie să aleagă între Biblie și legislația finlandeză, ca și cum aceste lucruri se contrazic reciproc. Se creează impresia că am intrat într-un proces medieval de judecată a ereticilor, doar că invers - creștina convinsă Päivi Räsänen s-a opus fundamentelor "noii religii".

Poate că, deocamdată legislația țărilor europene textual nu contravine direct Bibliei, dar în cazul în care statele vor îndeplini toate cerințele aceluiași APCE, va fi foarte aproape de acest lucru. Despre aceste cerințe vom vorbi puțin mai jos, dar deocamdată să revenim la textul rezoluției, în care se vorbește despre contradicția ireconciliabilă a valorilor tradiționale și a fundamentelor ideologiei LGBT.

Această narațiune principală este neoriginală. Este exprimat cel mai clar în ideologia BLM: albii au asuprit negrii atît de mult timp și atît de crud, încît acum trebuie să plătească și să se pocăiască, precum și să promoveze drepturile negrilor ori de cîte ori este posibil și prin toate mijloacele disponibile. Același lucru este valabil și în ideologia LGBT. Ei spun că susținătorii principiilor tradiționale răspîndesc numai ură, agresiune și violență în raport cu persoanele LGBT. Aceasta înseamnă că persoanele LGBT trebuie să fie protejate în mod prioritar și să li se acorde avantaje față de oamenii normali. Doar apreciați patosul Rezoluției.

"Mișcările extrem de conservatoare încearcă să înăbușe identitatea și realitățile tuturor celor care contestă construcțiile sociale cis și heteronormative, care perpetuează inegalitatea de gen și violența de gen în viața societăților noastre și care afectează atît femeile, cît și persoanele LGBT".

Adică, aderarea la valorile tradiționale se numește manifestări ale "homofobiei, bifobiei, transfobiei și intersexofobiei”. Cum să nu-ți fie milă de acești "sărmani"!

Dar autorii Rezoluției nu se opresc aici: "Adunarea condamnă narațiunile extrem de părtinitoare anti-gen, critice de gen și anti-trans care reduc lupta pentru egalitatea LGBT la faptul că aceste mișcări sînt numite intenționat greșit "ideologia de gen" sau "ideologia LGBT". Astfel de narațiuni neagă însăși existența persoanelor LGBT, le dezumanizează și adesea prezintă în mod fals drepturile lor ca fiind contrare drepturilor femeilor și copiilor sau valorilor sociale și familiale în general. Toate acestea provoacă daune grave persoanelor LGBT, precum și dăunează drepturilor femeilor și copiilor".

Deosebit de emoționante sînt pasajele despre încălcarea drepturilor femeilor și copiilor! Adică, atunci cînd în școli adolescenților și chiar copiilor le este impusă ideologia de gen, atunci cînd psihologii le explică problemele adolescenței spunînd că ei "nu s-au născut în propriul corp", cînd minorii sînt supuși unor intervenții chirurgicale de schimbare de gen - aceasta nu este o încălcare a drepturilor copilului. Iar cînd copiilor li se insuflă înțelegerea biblică a familiei, căsătoriei, moralității și așa mai departe, acestea sînt narațiuni "extrem de părtinitoare anti-gen, critice de gen și anti-trans".

După ce a prezentat frumos persoanele LGBT drept victime nevinovate ale urii și violenței din partea susținătorilor principiilor tradiționale, APCE se îndreaptă spre ceea ce ar trebui să facă statele pentru a le asigura drepturile.

Anularea legilor care protejează valorile tradiționale

Rezoluția îndeamnă statele europene să interzică în legislație și în special în constituțiile țărilor lor orice norme care protejează valorile tradiționale și consolidează înțelegerea tradițională a normelor de bază ale vieții sociale și de familie. Toate normele existente de acest fel ar trebui eliminate.

Că acestea nu sînt doar niște îndemnuri generale vorbește faptul că în Rezoluție este indicat ce țări concrete ar trebui să facă acest lucru și ce anume ar trebui ele să anuleze.

Punctul 12.1 spune: "autoritățile maghiare să anuleze imediat toate măsurile luate în mai 2020, decembrie 2020 și iunie 2021 care nu permit copiilor să primească recunoașterea identității lor de gen atunci cînd ea diferă de sexul cu care s-a născut copilul, interzice adopția de către oricine altcineva decît cuplurile heterosexuale căsătorite, blochează accesul la educație sexuală cuprinzătoare și interzice redarea identității trans și a homosexualității."

Citind acest text, putem să ne îngrozim de nedreptatea legiuitorilor maghiari față de persoanele LGBT. Între timp, în Ungaria, drepturile LGBT sînt protejate la un nivel foarte înalt. Pentru a nu vorbi fără dovezi, aducem cîteva fapte:

-căsătoriile între persoane de același sex sunt legalizate sub formă de uniuni civile;

-vîrsta consimțămîntului sexual pentru relațiile homosexuale este aceeași ca și pentru relațiile heterosexuale - de 14 ani;

Legea maghiară, care a provocat o isterie atît de mare în Europa, în special în APCE, nu încalcă în niciun fel drepturile reprezentanților LGBT. Ea protejează doar copiii și adolescenții de propaganda ideologiei LGBT. În special, în ea se spune:

-la orele de educație sexuală în școli, materialele corespunzătoare nu ar trebui să conțină informații despre o posibilă schimbare de sex sau propagandă a homosexualității;

-cursurile de educație sexuală în sine pot fi duse doar de profesorii din școală sau de pedagogi sau organizații special certificate de stat, în timp ce organizațiile neguvernamentale liberale (ONG-uri) (care promovează LGBT) vor fi excluse din procesul de educație sexuală;

-sistemul maghiar de protecție a copilului va proteja dreptul copilului la sexul său obținut la naștere;

-este interzisă plasarea de reclame sau alt conținut destinat tinerilor cu vîrsta sub 18 ani, care conține materiale pornografice, ilustrații sexuale, care promovează homosexualitatea sau identitatea de gen care nu coincide cu sexul căpătat la naștere;

-canalele TV care difuzează filme și programe cu conținutul descris mai sus vor trebui să dețină un certificat "18+" și să difuzeze aceste materiale în orele de noapte.

APCE solicită statelor să anuleze toate restricțiile privind propaganda LGBT, în special în rîndul copiilor. Iată care sînt cerințele.

Paragraful 12.3: "toate statele membre care au așa-numite legi împotriva propagandei LGBT, adică orice legi care împiedică persoanele, în special minorii, să acceseze informații complete și obiective despre diferite forme de orientare sexuală, identitate de gen, expresie de gen sau caracteristici sexuale existente în societate, să anuleze imediat aceste legi".

Acesta nu este altceva decât un îndemn direct spre desfrînarea copiilor noștri, pentru că ce altceva poate însemna solicitarea de a anula restricțiile privind accesul minorilor ”la informații complete și obiective despre diferite forme de orientare sexuală, identitate de gen, exprimare de gen sau caracteristica sexuală?

Toți sînt egali în fața legii, dar persoanele LGBT sînt mai egale

Rezoluția propune înăsprirea sancțiunilor penale pentru presupusele încălcări ale drepturilor LGBT. Capitolul 14.2 merită o atenție aparte: "Motivele bazate pe orientarea sexuală, identitatea de gen, expresia de gen și caracteristicilor sexuale să fie declarate drept o circumstanță agravantă pentru toate infracțiunile obișnuite".

Un reprezentant LGBT în fața legii este ca o "castă specială" în comparație cu o persoană obișnuită. În schimb, reprezentanții LGBT au ocazia să rămînă nepedepsiți la comiterea diferitor infracțiuni. Pentru aceasta, este suficient să vă declarați gay sau transgender și să acuzați oamenii legii că îl persecută pe motiv de discriminare LGBT.

Această metodă de evitare a pedepsei a fost testată de mult timp în țările europene, deși este folosită mai des nu de reprezentanții LGBT, dar de migranții ilegali. Îndată ce ei acuză poliția că acționează pe motive de ură rasială, probleme vor avea deja ofițeri de poliție, nu criminalii.

În orice caz, acest paragraf deschide un cîmp larg pentru părtinire și abuz.

Dar acest lucru nu este suficient, se propune desfășurarea propagandei LGBT în rîndul judecătorilor și al oamenilor legii, astfel încît aceștia să promoveze interesele comunității LGBT folosind poziția lor oficială.

Punctul 14.5: "A instrui poliția, judecătorii și procurorii cu privire la aceste dispoziții pentru a asigura aplicarea eficientă a acestora în practică și pentru a evita impunitatea".

În plus, pentru a extinde drepturile persoanelor LGBT, se propune modificarea cadrului legislativ. Trebuie să menționăm următoarele:

-integritatea fizică a persoanelor intersexuale;

-protecția "familiilor" homosexuale (apropo, ele sînt numite în text cu frumosul termen "familii curcubeu" (rainbow families);

-accesul la asistență medicală trans-specifică;

-libertatea de exprimare, asociere și întrunire (adică paradele-gay).

Măsurile suplimentare de asigurare a "drepturilor LGBT" ar putea continua această listă, dar ele sunt atît de radicale și chiar șocante, încît este recomandabil să fie separate într-un bloc aparte.

LGBT întotdeauna, peste tot și în orice

Pornind de la Punctul 16, Rezoluția 15425 se îndepărtează în general de orice bun simț și propune stabilirea unei ideologii LGBT totale în toate.

Punctul 16: "Adunarea solicită în continuare tuturor statelor-membre:

16.1 - punerea în aplicare a unei politici clare privind drepturile omului pentru a proteja și promova egalitatea LGBT, inclusiv o strategie și un plan de acțiune cu obiective și termene clare și măsurabile pentru efectuarea oricăror modificări în legislație, politică sau practică necesare pentru realizarea egalității și mecanisme eficiente de responsabilitate";

"16.4 –asigurarea oferirii copiilor a unor informații obiective, non-stigmatizante despre orientarea sexuală, identitatea de gen și caracteristicile sexuale";

Dar aici nu vom putea să nu comentăm. Acest lucru nu este doar promovarea ideologiei LGBT, aceasta este o încercare de a atenta asupra a ce are omul mai prețios– propriii săi copii, pe care PACE îi îndeamnă de fapt să se transforme în sodomiți. Acest lucru ar trebui să provoace o respingere naturală oricui, nu doar unei persoane religioasă, ci pur și simplu unei persoane normale.

Copilului îi este caracteristică curiozitatea, copilul cunoaște lumea și este interesat de tot ceea ce îl înconjoară. La această vîrstă, omul învață ce înseamnă bunătatea, moralitatea, prietenia și așa mai departe. Dar acest lucru se întîmplă dacă îi vorbești doar despre lucruri bune. Iar dacă conștiința sa de copil va fi atacată de un flux de informații despre tot felul de perversiuni și obscenități, ce fel de conștiință se va forma ca rezultat?

"16.5 – a refuza finanțarea autorităților locale, regionale sau naționale sau altor persoane de stat sau non guvernamentale care neagă drepturile persoanelor LGBT și a retrage o astfel de finanțare dacă a fost deja oferită";

După cum am menționat deja, ceea ce susținătorii ideologiei LGBT numesc "drepturile persoanelor LGBT" nu sînt drepturi, în sensul direct al cuvântului, ci o oportunitate de a-și impune agresiv ideologia asupra societății. Iar cei care nu sînt de acord cu acest lucru trebuie privați de orice finanțare. Fie că este vorba de guverne locale sau organizații publice, ca să nu mai vorbim de autoritățile centrale. Cu alte cuvinte - fără mijloace de trai pentru cei care nu promovează sodomia.

După cum știți, legile obligatorii sunt adoptate de parlamente. Deci, rezoluția invită parlamentarii să participe în primul rînd la promovarea persoanelor LGBT. Iar activiștii LGBT ar trebui să transmită narațiunile lor parlamentarilor.

”17. Adunarea recomandă insistent parlamentarilor să înțeleagă mai bine problemele legate de drepturile omului cu care se confruntă persoanele LGBT în țara lor și în străinătate, prin cooperare bilaterală și invitnd organizațiile locale, naționale și pentru drepturile omului ale societății civile și ale apărătorilor drepturilor LGBT în parlamentele lor, cunoscînd direct realitățile și problemele."

Susținătorii și propagandiștii sodomiei ar trebui să vorbească cu deputații poporului și să-i convingă să promoveze ideologia LGBT. Dar de ce nu auzim îndemnuri de a invita în Parlament părinții cu mulți copii, orfani, persoane cu dizabilități și așa mai departe? Și ei au o mulțime de probleme și doresc, de asemenea, să obțină ajutor și sprijin. Ei tot vor ca legislatorii să facă ceva pentru a le îmbunătăți viața și a le asigura drepturile. Dar pe ei nimeni nu-i cheamă în Parlamente.

Și, cireșa de pe tort – acesta este un îndemn a Rezoluției de a schimba conștiința publică în general și în loc de înțelegerea tradițională a fundamentelor vieții de a introduce LGBT peste tot.

Punctul 18:"Schimbarea paradigmei în înțelegerea socială și culturală a egalității de gen, a masculinității dăunătoare și a drepturilor și libertăților persoanelor LGBTI este încă necesară în multe societăți pentru a obține o egalitate autentică pentru persoanele LGBTI".

Ce înseamnă acest lucru în traducerea într-un limbaj simplu? Că cuvintele lui Hristos, "La începutul creației, Dumnezeu a creat bărbatul și femeia", ar trebui să rămînă în trecut. Acum toată lumea alege dacă să fie bărbat sau femeie. Mai mult, el alege ce parte să devină în cuvintele" ... și se va uni cu soția sa, iar cei doi vor deveni un singur trup". Nu este surprinzător faptul că în noile realități ar trebui eliminate diferențele mentale dintre sexe. Puterea și masculinitatea bărbaților sunt acum "dăunătoare", în curînd se va vorbi și despre "dauna" fineții și sensibilității feminine. Oamenii trebuie să devină uniți.

Dar cel mai important - noua realitate distruge sensul familiei ca biserică mică, uniunea divină a doi oameni care se conduc reciproc spre mîntuire. Apostolul Pavel spune că un soț ar trebui să-și iubească soția așa cum Hristos iubește Biserica, iar o soție ar trebui să asculte de soțul ei ca de Dumnezeu. Pe cine ar trebui să iubească și cui să dea ascultare ființele care își schimbă genul ca mănușile?

Dacă tot ceea ce este scris în rezoluția 15425 va fi pus în aplicare, aceasta va însemna o renunțare completă la creștinism, la înțelegerea biblică a vieții și la acele principii de bază ale existenței umane pe care s-a afirmat de-a lungul istoriei sale pînă de curînd. Aceasta va însemna că va trebui să oferim copii noștri propagandiștilor agresivi LGBT și să introducem în toate domeniile vieții de stat și publice programe de susținere și stimulare a sodomiei.

Mai mult, va trebui să lăsăm fără mijloace de trai pe cei care nu promovează prea intens ideologia LGBT, iar cei care îndrăznesc să vorbească împotriva dominanței persoanelor LGBT, în general, să fie supuși urmăririi penale demonstrative.

Este timpul să deschidem ochii și să recunoaștem sincer că toată această ideologie de gen și LGBT, care este promovată prin Convenția de la Istanbul, Rezoluția APCE și alte documente internaționale, nu se referă la protejarea drepturilor nimănui. Este vorba despre impunerea agresivă societății a desfrîului și a tot felul de perversiuni, și încă începînd din copilărie.

Prin urmare, este de datoria oricărei persoane care dorește ca el, copiii și nepoții săi să rămînă bărbați și femei, oameni așa cum i-a creat Dumnezeu - să reziste încercărilor de a impune societății noastre ideologia LGBT. Repetăm, drepturile reprezentanților LGBT nu sînt încălcate în niciun fel în Ucraina, Ungaria, Polonia sau chiar în Rusia. Rusia, Ungaria și Polonia restricționează doar propaganda ideologiei LGBT în rîndul minorilor.

Societatea noastră, oamenii noștri nu și-au spus încă cuvîntul. Există speranța că vom rămîne credincioși înțelegerii biblice a vieții și acelor principii ale moralității, cu care poporul nostru a trăit timp de secole și vom putea transmite acest lucru copiilor noștri.

Din partea redacției. Acest articol a fost publicat pe unul dintre site-urile ucrainene, dar problemele puse în discuție de autor privesc și Moldova. Avînd în vedere că se impune tot mai mult concepte străine poporului moldovenesc, iar autoritățile și societatea ne obligă să urmăm directivele occidentale, nu se va primi așa că după un timp oarecare valorile creștine și, în general, cele tradiționale vor fi practic interzise în țara noastră?

Menționăm că, reieșind din datele publicate pe site-ul APCE, reprezentantul Republicii Moldova, Ion Groza, a votat împotriva acestui document.

12
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum veți proceda în cazul referendumului republican privind integrarea europeană a R. Moldova?
CAII MOLDOVENEȘTI, ÎN CENTRUL UNUI SCANDAL!Сандуляк Владислав