COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

Agenția Servicii Publice are nevoie de director. Cerințe

Agenția Servicii Publice are nevoie de director. Cerințe

Cancelaria de Stat anunță concurs pentru suplinirea funcției de Director general adjunct al Agenției de Investiții.

Scopul general al funcției este de a contribui la realizarea misiunii, funcțiilor și a obiectivelor strategice ale Agenției de Investiții prin implementarea politicilor statului în domeniile de competență ale acesteia.

Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, anexa nr.1) care, după examinarea dosarelor, prevede următoarele etape:


- competiția CV-urilor;

- proba scrisă;

- interviul.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) posedă limba romînă;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

e) are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Experienţă profesională:
Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul/domeniile specifice sferelor de competență ale autorității publice, experienţă managerială de cel puţin 2 ani.
Cunoştinţe: cadrul normativ în domeniile de competență ale autorității publice și din serviciul public; administrația publică; management public; management organizaţional; politici publice; limbă de circulaţie internaţională la nivelul B2 (Legea 155/2011; verificare în cadrul concursului).
Abilităţi: gîndire critică, analiză şi sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Documentele pot fi depuse prin poștă, email sau personal, pînă la data 31 octombrie 2019.

Autoritățile publice, menite să servească cetățenii, să acționeze în interesul oamenilor, au nevoie de profesioniști integri în funcții publice pentru a asigura schimbările necesare în sistemul administrativ.

Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
loading...
Mai multe

Sondaj Toate

load