X 

Realitatea, pe care nu vor să o observe apărătorii valorilor înălțătoare. Partea 1

21 mar. 18:42   Analitică
5705 1

În ultimul timp, Europa se confruntă cu probleme, care pe viitor îi vor spăla definitiv identitatea. În opinia noastră, migrația spre Europe este o făcătură, în spatele căreia stau anumite forțe și anumite centre. Conduse de oameni, care au sarcina să ucidă vechiul continent și să creeze aici un fel de Brazilie sau RSA.

Țările europene suportă un nou aflux de refugiați. Conform datelor agenției UE de profil, în a. 2022 numărul cererilor de acordare a azilului a sporit de o dată și jumătate comparativ cu anul precedent – au fost înregistrate 966 mii de dosare. Este indicatorul maxim de după a. 2016.

Conform Euronews, datele publicate nu iau în calcul cei aproximativ 4 mln. de ucraineni, care au obținut protecție temporară în Europa. În majoritate, la fel ca în anii precedenți, solicitanții de azil vin din Siria și Afganistan. Pe locul trei în a. 2022 au fost turcii, numărul cărora după recentele cutremure, cel mai probabil va crește semnificativ. În medie, 40% dintre solicitanți obțin dreptul de a se stabili în țara-gazdă.

«Noi plecăm, vin alții»

Cu o populație pe cale de dispariție, pe fundalul distrugerii familiei și a valorilor tradiționale, în viitorul apropiat Europa riscă să-și piardă chipul istoric, temelia și identitatea culturală și națională, da poate și pe cea civilizațională.


Continentul care în mutageneza creștină a înviat veșnicele valori ale umanismului. Continentul, care a influențat dezvoltarea altor țări, destul de îndepărtate lui. Da, uneori forțat, dar a influențat. Fără temelia lui, nu ar exista nici economiile Indiei, nici RSA, nici minunile economice din America Latină. Anume Europa a creat noul spațiu civilizațional, depășind temnița obscurantismului medieval, acea temniță din care un timp îndelungat nu se putea elibera nici Asia, nici Africa. Europa a creat baza, pe care a valorificat lumea, a colonizat-o, dar a și cultivat-o. Acum ea este distrusă deliberat și metodic.

Europa nu este doar o civilizație, este o lume, enormă și autosuficientă altă dată. Secole în șir, această lume a muncit din greu pentru civilizație. Aici putem invoca cuvintele cneazului sicilian don Fabrizio Salino din pelicula «Leopardul», capodopera filmată în a. 1962 de Luchino Visconti pe motivele romanului «Leopardul» a cneazului Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Spre amurgul vieții, în pragul lumii noi, cneazul Solino rostește cuvinte relevante și azi. Vorbindu-i stelei de dimineață Venus, el spune: «Steaua mea, Tu m-ai păzit, iar noi am păzit această lume mii de ani, dar noi plecăm, vin alții». Da, mii de ani europeanul a cărat povara civilizației. Sistemul nostru economic a fost creat de el. Tot el a creat structura spirituală, culturală, indiferent de rasele care populau Europa. Și iată că această lume și-a încheiat misiunea și pleacă. Dar noi nu am fost întrebați dacă ea și-a îndeplinit misiunea și dacă pleacă benevol. Cineva a condamnat această lume.

Dar de ce a fost condamnată Europa de Vest? Pentru că pentru cei, care guvernează lumea, ea și-a jucat rolul, ei au vizionat această parte a piesei. Ei au consumat această plăcintă europeană, noi nu cunoaștem dacă ea a fost gustoasă ori ba, prea sus este localizat stratul social care guvernează lumea. El este departe de nevoile și interesele omenirii, căci demult nu se mai consideră parte a ei, ei au nevoie de om ca de un prelungitor al ideilor lor, ca de un robot care le oferă mijloace de existență și de guvernare a lumii. Un om rațional și aparent liber? Da, așa este. Anume omul a fost și este șurubul acestui sistem. Șurubul este schimbat, dacă s-a deteriorat sau dacă au apărut modele noi. Sau dacă în general nu mai e nevoie de construcția dată. Așa, omul european a devenit inutil. Ciudat? Da, căci puține-s azi alte forțe orientate real spre dezvoltare. Uneori se creează impresia, că ei nu europeanul le este inutil, da omul în general. Anume omul a cărat și mai cară în spate povara insuportabilă a dezvoltării noastre, a existenței sistemului nostru, anume el creează istoria prezentului și a viitorului. Însă el a creat-o nu în interesele proprii. El a fost năimit, a fost plătit. Apoi – decontat.

Nu mai este nevoie de munca lui. Nu mai au nevoie de ea cei care guvernează lumea din spatele cortinei mondiale. Olimpul conspirologic s-a săturat de oameni, în special de europeni. Probabil, are alte soluții pentru această problemă. Informatizarea și tehnologiile au atins așa niște forme, că uneori pare că sistemul începe să se dezvolte, să se alimenteze și să se motiveze de la sine.

Dar iată ce contează. Există o forță, voința căreia se confruntă cu voința nu doar a omului generat de forțele progresului, există o forță care contravine însăși ideii unei civilizații umaniste antropocentrice. A început rebeliunea mașinilor, deocamdată doar în planurile guvernului mondial. În scurt timp, ea va deveni focoasa viitoarei matrice cibernetice, și a noilor ei robi. Căci centrul este tot mai departe și mai departe de omul viu. El se elimină din sine tot ce e uman, înlocuindu-l cu iluziile matricelor vii și ale existenței virtuale.

Ultimul bastion

Dar să revenim la ziua de azi – prăbușirea principalului element portant al civilizației europene. Ramurile ale acestui arbore eu, ca european cu viziuni conservatoare de dreapta, le văd și în Rusia, și în America, și în America latină. Azi aceste regiuni descresc și s-au ciocnit cu probleme analoge sau apropiate ca esență. Dar în opinia mea, nicăieri spălarea valorilor tradiționale nu are loc așa de rapid, ca pe vechiul continent.

Rene Guenon, un filozof tradiționalist francez, în cartea «Criza lumii moderne» scria: «Cum am mai demonstrat, în actuala stare de lucruri în Occident nimeni nu mai ocupă locul care îi aparține conform naturii sale interioare… aceste raționamente permit înțelegerea situației sociale din lumea modernă, dar și ne arată unica ieșire din haos în sfera socială, dar și în toate celelalte : această ieșire este refacerea adevăratei intelectualități, care trebuie să ducă la formarea unei noi elite adevărate. În prezent, în Occident nu există o asemenea elită, căci acest termen nu poate fi aplicat elementelor dispersate și izolate unul de altul, care poartă în sine doar potențele unei ordini cu adevărat spirituale. De cele mai multe ori aceste elemente reprezintă doar tendințe, dorința de a restabili norma, și asta le obligă să se opună lumii moderne. Dar fiind doar potențe, ele nu pot influența starea lucrurilor eficient și serios ».

O atare situație s-a creat în Europa la mijlocul sec. ХХ, în care a trăit și creat Rene Guenon. Azi starea lucrurilor s-a înrăutățit enorm. Acelor rămășițe ale elitelor vechi, care încă nu demult mai puteau influența masele în temeiul valorilor creștine, li s-a astupat definitiv gura. Un pas la dreapta sau invers – ești șovinist. Ideile nestandardizate, care nu se bazează pe doctrina liberală – conspirație ostracizată, ca și oamenii care le sonorizează. Temeliile creștine devin tabu, iar valorile umaniste elaborate de titanii Renașterii, se scot din conștiința maselor și se distrug.

Subliniem ideea, că tot ce are loc azi în Occident, Europa , altă dată și în URSS, a fost motivat și avea un scop. Acest scop este departe de criteriile morale înalte. Scopul este nimicirea sistemelor etno-sociale și politice numite mai sus. Mai extins – nimicirea întregii civilizații a occidentului și a lumii ortodoxe din Europa de Est și Balcani. Cel care poartă în sine aceste idei sau a răzbătut prin temelia lumii vechi, cu valorile ei creștine și păgîne, prin istoria milenară, sau a condus, în timp, această lume către hotarul desemnat. Poate că acest centru a fost dintotdeauna extern față de lumea noastră. Poate, lumea umană îi este străină. În articolul dat aceste sentințe conspirologice nu ne prea interesează. Noi trebuie să înțelegem ce se petrece cu noi și cine ne conduce atent și cu grijă spre viitoarea prăpastie istorică civilizațională, unde este localizată această forță.

Așa dar, acel «centru sacru», pe care un pictor necunoscut l-a desenat pe bancnota americană, călătorește prin lume. Mult timp a locuit în Europa, apoi în America, o vreme – în Rusia și URSS, dar azi el părăsește lumea europeană și merge spre Est, căci crede că a supt totul din această civilizație vlăguită, aproape fără suflare. Civilizația care secole în șir a creat un progres, și își are rădăcinile în saltul ontologic al titanilor Renașterii. Anume așa i-a numit pe creatorii Renașterii Copernic, da Vinci, Galileo Galileu și alții filozoful Alexei Losev în lucrarea «Titanii renașterii». Acești oameni au creat carcasa valorilor umaniste ale sistemului nostru. Au pus bazele lui spirituale, morale și științifice. Bună sau rea această lumea, dar ea a existat și mai există. Un timp îndelungat, existența ei a fost ontologia noastră. Casa construită de această lumea era casa noastră. Ea a adăpostit și multe alte culturi.

Astăzi cineva distruge această lume. Acea lume civilizată, care a devenit casa unui miliard de oameni. Se prăbușește lumea culturii europene. Dar există și înțelegerea economică a problemei, conținutul social-economic. Sub ochii noștri, el ne invadează viața, năpăstuiește deliberat milioane de oameni. Odată cu distrugerea culturii, este distrusă carcasa socială a acestei lumi. Azi este nimicită lumea clasei de mijloc, ultimul ei bastion, căci după nimicirea URSS soarta Occidentului este soarta celor mai instabile sisteme sociale, țesute și consolidate de bunăstarea și hărnicia clasei de mijloc. Acea clasă de mijloc, care provine de pe continentul european, căci anume europeanul a creat această societate și această clasă de mijloc, care cu voința, educația și talentele sale a consolidat societatea.

Fiecare e doar pentru sine?

Dar nu numai Europa ca temelie a lumii vechi trăiește această tragedie. Azi și SUA au fost provocate. Acolo, vorba scriitorului Ernest Junger, în spatele Hesperidelor, le este tocită temelia, căci li se insuflă valori false și se spală carcasa sistemului. Azi multe din cele care erau reguli pentru America, se pervertesc și se distorsionează. Involuntar, îți amintești de cinematografia occidentală. Spre exemplu, recentul film «Prădarea cazinoului» ne insuflă că în această țară fiecare e doar pentru sine. Dar este un fals, necesar pentru a sparge elementele și a marginaliza cumva masele. Căci într-o societate dispersată în indivizi aparte nu există legături sociale de carcasă, formatoare de sistem, fără care în caz de criză sistemul se prăbușește imediat. De aceea azi se insuflă că America este ținutul indivizilor care se mișcă haotic, automatizați, scufundați în sine.

Dar noi cunoșteam o altă Americă. Era America cunoscută grație organizațiilor sale sociale, care străbăteau țara de sus în jos. Diferite societăți, uniuni, grupuri de interese, partide. Noi cunoștea, și ținem minte acea Americă. Cunoaștem despre ea și alte lucruri. America este legată de un sistem complex de lojă masonice și para-masonice inițiale. Ele străbat tot organismul social al țării. În aceste structuri omul se află din copilărie și toată viața. Plus la frăția masonică, există și alte organizații, la fel de unite și organizate. De aceea în America cetățeanul social activ nu a fost niciodată de unul singur, șa era doar marginalul. Azi asupra sistemului de valori a societății marginale face lobby Hollywoodul. Unde se omoară pentru 100 de dolari. Unde decenii în șir se adună bani pentru o mașină de spălat. Unde eroii din Harlem au devenit parte a marelui show al nihilizării și primitivizării societății. Așa dar, în mod deliberat SUA se coboară la nivelul soclului politic și cultural. Este același proces, care azi se dezvoltă pe continentul european.

Prologul viitoarei răscoale

Să tragem niște concluzii intermediare. Vedem că lumea este amenințată de provocări neordinare. Multe. Europa muribundă și prăbușirea economică occidentală, prăbușirea minunii pe care a fost construită civilizația planetei de la secolul XV încoace. Noi înțelegem, că prăbușirea acestei minuni este doar începutul unor mari zguduiri politice și sociale. Este o provocare pentru sistemul care a fost creat și a cimentat viața omului.

Dar există provocări și mai acute. Provocări sîngeroase. Cele aduse de lumea mediteraneană sau arabă. Lumea Megrebului și a Orientului Apropiat. Există și provocările Orientului Îndepărtat. Ne aflăm în ajunul unei revoluții marginale globale, căci evenimentele de ultimă oră, care țin de sărăcirea maselor, duc oamenii pe baricade. Iarna aceasta am văzut asta pe străzile Parisului și a altor orașe europene. Aceste proteste – prologul viitoarei răscoale a maselor nedreptățite. Dar gloatele de imigranți, băieți sănătoși buni de recrutare, aduși de Soros și alții ca el din Orient și Magreb, confirmă temerile noastre privind viitoarea stabilitate din Europa. Nimeni nu a șters din istorie numele lui Lenin, Mao sau Troțki, urmașii lor probabil au un viitor măreț. Asta va deveni evident, dacă elitele nu își vor schimba politica civilizațională, culturală, economică și socială. Se referă nu doar la Europa, ci șa întreaga lume occidentală, de la Brazilia la Canada.

Aici e bine să amintim vorbele celui mai mare intelectual european, doctorul în politologie Guillaume Fay, care scrie într-un studiu al său : «Europa riscă să-și piardă originalitatea etno-culturală, ceea ce e mai rău ca modificarea culturii sub o influență externă, deoarece este ireversibil. Niciodată în istoria sa Europa nu a fost în pericol să dispară de pe arena mondială, ca acum, și niciodată clasele conducătoare ale ei nu conștientizau aceasta așa de puțin ». (Guillaume Faye. Nouveau discours a la nation europeenne.)

Astfel oamenii devastați spiritual și intelectual duc spre pieire civilizația pe care tot ei au devastat-o. Astăzi aceasta este realitatea occidentului. Toți văd că totul piere. Văd, înțeleg și nu pot face nimic. Unii dețin puterea și nu vor, alții au uitat de această putere și s-au transformat în martori muți ai sfîrșitului. Au subminat morala, tradiția, cultura, acum distrug temelia. Distrug carcasa economică a civilizației occidentale. Criza e peste tot. Azi – în Grecia, Cipru, Spania, Italia. Vor urma Slovenia, Liechtenstein… Unii spun: este complotul Nordului contra Sudului. Prostii! Este complotul celor de sus împotriva maselor. Lupta se duce nu pe orizontală, ci pe verticală. O piramidă. Luptă nu Estul cu Vestul și nu Nordul cu Sudul, da cei de sus cu cei de jos. Asta în timp ce cei mai inferiori, marginalii de orice culoare, devin aliații și zilierii celor din creasta piramidei. Complotul zenitului și a nadirului împotriva maselor umane sănătoase, împotriva carcasei piramidei, împotriva muncitorilor și a intelectualilor. Iar vechea elită a Occidentului, de la aristocrați la mic-burghezi, în interpretarea guvernării ascunse este doar clasa de mijloc. Adică, este complotul noilor elite împotriva elitelor vechi și a sistemului vechi.

Da, multe-s anormale în lume, multe necesită o perfecționare. Lumea nu este ideală, nu-i un paradis. Ea a fost inechitabilă și social, dar și politic. Dar de ce să distrugi morala și omul?! Dacă părinții voștri au trăit incorect, voi trebuie să incendiați casa, să distrugeți totul? Nu! Dacă casa s-a învechit, ce-i de făcut? Trebuie să o repari, nu să transformi templul și vatra natală într-o gunoiște socială. Este prost gospodarul care după bombardament își distruge casa și fuge în străinătate. Noi nu trăim în vremile agriculturii prefeudale de tăiere și ardere. Ai incendiat terenul. Ai făcut un ogor de cenușă. Peste doi ani ai semănat. Ai trăit doi ani, apoi ai fugit pe un alt ogor. Este filozofia nomazilor. Europeanul a fost mereu o persoană sedentară, astea-s rădăcinile și morala noastră. «Casa mea - cetatea mea!».

Rădăcinile, tradițiile, pietrele strămoșilor, despre care vorbea Dostoievski gîndind la Europa , - iată realitatea europeanului onest. Dacă viitorul nu are temelii, construcția lui se va prăbuși. Cum scria Soljenițîn, «pentru a distruge un popor trebuie să-l separi de rădăcinile lui ».

Ne neliniștesc aceste lucruri nu pentru că urîm și criticăm Europa și valorile ei înalte, da pentru că nu ne este indiferentă soarta și viitorul ei, căci noi trăim în realitățile europene. Dar ceea ce are loc este motivat și conștient, și lovește în viitoarele generații de europeni, care au de trăit în această lume. Vă veți mira, însă asta nu are alt nume – doar complot, căci societatea care este construită azi în această lume poate fi numită al doilea val de colonizare Europa colonială altă dată, azi devine ea însăși victima colonizării de către forțele îndreptate spre distrugerea temeliilor ei. Iată amara tragedie și tristul adevăr al timpului nostru.

Veaceslav Matveev

(Va urma)

21
1
1
0
4

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Majorarea salariilor miniștrilor pînă la 50 de mii de lei va contribui la îmbunătățirea activității Cabinetului de Miniștri?
Azi am văzut în vis un ARMISTIȚIU SLAVON!Сандуляк Владислав
Cartea neamuluiКатрук Валерий