Incendii stiri: 686
Cazul Șor stiri: 584
Preşedintele stiri: 3715

Occidentul – criză sau agonie? Complot sau rezultatele dezvoltării civilizației progresiste? Partea 1

16 sep. 2022,, 10:46 (reactualizat 21 sep. 2022,, 18:00)   Analitică
5761 0

Civilizațiile, la fel ca oamenii, început și un sfîrșit. Ele, la fel ca oamenii, au suflet și, deci, își au propria soartă. O soartă, care pentru om e dificil să o prevadă și să o determine.

Criză peste tot

Sufletul Occidentului, măreț altă dată, se află la ultima suflare, fiind istovit de reformele și revoluțiile seculare. El este aidoma unei femei: nu se poate ca o femeie nobilă să fie să fie trasă ca o zdreanță, murdărindu-i fața cu orice. El nu este o prostituată, el este inspirația vie a milioane de oameni. Însă cu sufletul Europei s-a procedat anume așa. L-au torturat și căznit decenii în șir, dacă nu chiar secole. Acum el piere de epuizare și de lipsa aerului proaspăt, viu al ideilor și soluțiilor. Căci revoluționarii de profesie, în ardoarea lor, nu văd că în ideile lor, chipurile proaspete, se resimte mucegaiul revoluțiilor din sec. XIX. Ideile lor moderne-s vulgare și vechi ca astă lume. Amintiți-vă de disputele grecilor și perșilor antici despre homosexualism. Grecii îi băteau în strună, da Iranul îl condamna. Amintiți-vă de disputele fraților Gracchi cu privire la reformele economice și sociale. Amintiți-vă de ideile lui Platon, Mazdak, Leonardo da Vinci, Francis Bacon și Tomaso Campanella cu «Orașul soarelui», scris în a. 1622. Apologetica egalitarismului, veche ca lumea. Amintiți-vă de republicile medievale ale piraților din Madagascar și de morala lor. Și ei căutau soluții sociale. Și ei creau propria doctrină a egalității și redistribuirii bunurilor. Toate acestea amintesc azi de actualii președinți și premieri de stînga din unele țări occidentale! Aceeași psihologie - deposedează și împarte. Toate-s vechi. Nimic nou.

După ce a istovit Occidentul, Europa, această elită și-a epuizat în luptă și propriul potențial. Astfel persoane epuizate spiritual și intelectual conduc o civilizație, istovită tot de ei, spre faliment. Aceasta este azi realitatea Occidentului. Toți văd că totul piere. Văd, înțeleg, dar nu pot face nimic. Unii dețin puterea și nu doresc să schimbe ceva, alții demult au uitat despre această putere și s-au transformat în martori muți ai sfîrșitului. După ce au subminat morala, tradiția și cultura, ei distrug baza. Distrug carcasa economică a civilizației occidentale. Criza e peste tot.

Filozofia nomazilor


Unii zic că este complotul Nordului împotriva Sudului. Prostii, este complotul celor de sus împotriva maselor. Lupta este montată în sistemul orizontal de coordonate. Precum și în sistemul vertical, în piramidă. Nu luptă Estul cu Vestul, nici Nordul cu Sudul, da cei de sus cu cei de jos. Iar cei din vîrful piramidei îi au ca aliați și zilieri pe cei de mai jos, marginalii de toate culorile. Complotul zenitului și nadirului, un complot împotriva maselor umane sănătoase, împotriva carcasei piramidei, împotriva truditorilor și intelectualilor.

Conform conceptelor globale, conform conceptelor guvernului tainic, vechea elită a Occidentului, de la aristocrați la mic-burghezi, este pur și simplu clasa de mijloc. Toți, de la Bush la Romanovi. Adică, totul este un complot al elitelor noi împotriva vechilor valori, a vechilor elite și a vechiului sistem. Da, putem fi de acord cu cei care condamnă multe lucruri din vechea lume. În lume, și ieri, și azi există multe anormalități, multe lucruri trebuie perfecționate. Lumea nu este ideală, nu este un rai. Ea a fost inechitabilă și social, și politic. A fost, și poate că va fi. Dar pentru ce să distrugi morala și omul?! Oare, dacă părinții tăi au trăit incorect, tu trebuie să incendiezi casa lor și a ta, să distrugi tot și toate? Nu! Dacă casa s-a învechit, ce trebuie să faci? Să construiești, să repari, nu să transformi în gunoiște socială templul și vatra părintească. Este prost gospodarul care după bombardament își distruge casa și fuge în străinătate. Nu trăim în vremurile agriculturii prefeudale de ardere și tăiere. Ai ars solul. Ai făcut un lan de cenușă. Peste niște ani ai semănat. Un timp scurt ai trăit, ai consumat totul și ai fugit pe un alt teren. Este filozofia nomazilor. Europeanul mereu a fost un sedentar, acestea-s rădăcinile și morala noastră. «Casa mea – fortăreața mea!».

Rădăcinile, tradițiile, pietrele strămoșilor, despre care spunea Dostoievski vorbind despre Europa, - iată realitatea europeanului onest. Nu putem fugi de trecut. Dacă viitorul nu va avea temelie, construcția lui se va prăbuși. Casa nu o poți construi pe o gunoiște.

Distrugerea valorilor morale

Însă azi cei de sus au altă părere și distrug bazele valorice. După ce le-au distrus, au început să distrugă bazele economice. A treia fază va fi distrugerea bazelor sistemice, statal-politice. Adică, pieirea Europei. Deja aici se tem să ridice steaguri, să poarte cruci, să meargă pe stradă cu o bere, să poarte fuste scurte, să facă cunoștință cu fetele. Azi în Europa a devenit o realitate să înveți copiii cum că Cenușăreasa este un băiat, pe care prințul îl iubește. Pentru multă lume, azi așa ceva este normal. E normal? Ba nu, e anormal! Ei ne impun contradicții și obiective infernale, de iad, și distrug astfel conștiința maselor. Pentru ei este normal să anuleze cuvintele «mamă» și «tată» , iar să faci cunoștință cu o fată este interzis. Să-i deprinzi pe copii cu ordinea și valorile tradiționale este interzis. În Norvegia, azi copiilor le este interzis să învețe acasă ceva pe de rost, cu excepția muzicii . Ei cresc niște debili. Ei ucid familia și sexul.

Așa dar, viitorul nostru a fost determinat șu prezis. Problema este rezolvată. Negarea totală a vechii tradiții și morale. Copiii sunt luați de la părinții care le cultivă insistent valori morale și sociale tradiționale. Urmează azilul. Dar după azil, în țările scandinave, unde acest proiect de «revoluție morală» este modelat și adaptat intens, copilul nu poate aplica la o universitate. Deci, la început pentru binele copilului acesta este luat din familie, apoi acești nenorociți nu pot aplica nicăieri. Unde este, așa dar, binele și unde este minciuna? Decideți voi înșivă.

Piere nu doar Europa. Piere întreaga lume occidentală. SUA mai luptă, acolo mai bine de 200 de ani nu au avut loc revoluții, epurări, ei au păstrat elita, morala strămoșilor, însă și acolo noii reformatori ajung la putere și distrug ceea ce nu ei au creat. La ce bun să distrugi un sistem, care funcționează bine și așa? Ce sens are? Este o aiureală politică sau un sabotaj social deliberat? Cugetați și decideți.

Ce este un complot?

Să tragem o concluzie preliminară din cele spuse. Așa dar, degradarea civilizației occidentale este evidentă, și ea nu este una firească, ci urmarea unui complot. Politica promovată în Occident a fost prognozată, elaborată și implementată cu forța în această societate. Termenul în sine poate fi tratat diferit, inclusiv și sceptic. Dar ce este un complot? Înțelegerea istoriei, a procesului ca ceva modelat în mod deliberat și implementat de către un grup social, politic sau conspirator. Dar e o realitate. Așa a fost mereu. Întreaga istorie este un complot! Tot ce este creat în societate este creat cu oameni, cu complici, cu persoane apropiate, care au vederi și idealuri asemănătoare. Oamenii cu oameni schimbă lumea. Dar pentru a o schimba, ei trebuie să facă o înțelegere. Înțelegerea este reflectarea în societate a ideii care a captivat acești oameni, de dragul căreia ei acceptă să împartă din Absolutul personificat al autosuficienței lor sociale, căci orice izolare este o inactivitate.

Așa dar, înțelegerea este urmarea comunității de idei, sau a unor scopuri comune. Așa apar, conform unei teorii, și statele. În economie este vorba despre trust. Anume această înțelegere ei o numesc complot. Și prin filmele la comandă, care an de an reduc intelectul, impun vulgaritatea, obrăznicia, violența, ei ne bagă în cap această minciună. Care complot?! Orice activitate socială deliberată este un complot pentru cei care nu-s atrași în ea, nu-i cunosc scopurile. Totul este simplu. Omul întotdeauna a încercat să schimbe lumea și să consolideze societatea în jurul său. Ea este și carcasa, și lutul reformelor. Și ce, e un complot? Nu, este a activitate socială de creație și ea nu trebuie mereu sonorizată în piață. Ei ne-au propus o variantă: ori niște băieți răi judecă, creează și se împotrivesc, și deci –complotează și ei, dat fiind că există idei, ori trăiți ca niște dobitoace în ocol și faceți ceea ce vă dictează invizibilii de sus, care știu ce fac, la ei nu e complot, ci grija pentru ziua de azi. Execuția regelui Charles Steward - nu-i complot. Revoluția din Franța – nu-i complot. Revoluția în Rusia – nu-i complot. Distrugerea economiei Europei – nu-i complot. Dezindustrializarea Occidentului – nu-i complot. Tot ce li-i convenabil – este realitate obiectivă și rezultatul proceselor civilizaționale istorice. Ce nu li-i convenabil – este complot. Împotrivirea dreptei europene – complot. Europa națiunilor – complot. Templierii – complot. Tradiționalismul creștin – complot, etc.

E timpul să oprim această aiureală și să punem punctele pe i ! Orice ideologie, implementată în spațiul social este un complot, dacă are un cadru semantic, un scop și personalități capabile să realizeze acest scop. Pentru ce? Răspunsul e simplu. Lor le trebuie să ne bage în cap că istoria este procesul necugetat, spontan al unui fatalism firesc, natural. Chipurile, omul pur și simplu a ieșit din peșteră, la oameni, și nu s-a mai întors. Nu, nu-i adevărat, în orice proces există un scop și un sens. Există o acțiune conștientizată. Și există cei, care structurează această acțiune, îndeplinesc funcțiile comunicative, o transformă în realitate.

Înseamnă că întreaga istorie este un complot al unui grup de persoane? Și nu doar a unuia. Multe nici nu se cunosc înde ele. Multe nu știau despre existența generațiilor precedente de raționalizatori istorici. Dar exista procesul, și el a rămas. Principalul e ca showul să continue. Este principalul lor slogan, sloganul fabricii visurilor lor, sloganul Hollywoodului. Este reflexia lor, reflectarea realității. Căci showul este un proces, în dosul căruia mereu stă un plan, un scop deliberat, intenționat. Dacă există planul, există și oamenii. Aceștia nu vor să ne spună, că distrug conștient lumea cu planurile lor sinistre. Ei în mod deliberat îl duc pe omul Occidentului spre prăpastie, așa cum anterior l-au dus acolo și pe omul sovietic, și au distrus abil o mare țară .

Gameover?

Azi există scopuri și planuri noi. Ei în mod deliberat distrug civilizația occidentală. De ce? Probabil, pentru că planul lor diferă și este reciproc distructiv cu planul celor, care au creat lumea occidentală, omul european, cultura și valorile lui. Scopurile noastre diferă de ale lor, și pentru că azi puterea le aparține, ei au decis să ne distrugă. Deși am putea presupune, că distrugerea noastră și este scopul puterii lor. Răul nu are scopuri supreme, el este bazat pe împotrivire binelui și odată cu pieirea binelui piere și el. E ca un parazit, acesta fiind scopul existenței lui. Sensul existenței lor este distrugerea valorilor și tradițiilor noastre. Și ei le distrug, acesta este scopul lor. Cîte capete au zburat în timpul lăudatei revoluții burgheze din Anglia! Teroarea soldaților protectorului Cromwell, nimicirea scoțienilor și a irlandezilor. Ce mai, însuși regele Carl I a fost decapitat și trimis pe ceea lume. Decizia era simplă – decapitarea, și asta cu acceptul parlamentului celei mai civilizate pe atunci țări din lume!

Apoi Franța, luxoasă și progresistă, copilul iacobinilor și al masonilor. Amintiți-vă, că din a. 1789 pe străzile Franței ghilotina lucra încontinuu. Robespierriștii au găsit rezolvarea problemelor. La 10 iunie,1794 au organizat un tribunal revoluționar pentru a simplifica procesele judiciare. Cu 45 de zile înainte fuseseră executate 577 de pedepse capitale. În același răstimp, dar de la 10 iunie - deja 1285. Ce ritm ! Cu ce scop?! Au fost nimicite cele mai bune familii! Și acolo, și în Mexic, unde în timpul revoluției burgheze a fost împușcat împăratul Maximilian.

Amintiți-vă de revoluțiile din sec. XIX. Împușcarea planificată a aristocrației europene. Moartea Habsburgilor. Comuna din Paris. Cizmele roșii ale împăratului rus Alexandru II Eliberatorul. Epurări în masă după războiul civil în Rusia, etc. Ce au fost toate acestea? Un război civil total, desfășurat în Europa de pe timpurile lui Calvin, Cromwell, cu apogeul în timpul teroarei revoluționare franceze, un război care a secătuit de puteri europenii și întregul nostru continent. Cele două războaie mondiale din sec. XX au fost finala «baletului Marleson transeuropean», ele au dat lovitura de grație fondului genetic al națiunilor noastre.

E ușor să formezi un spațiu epurat. Un spațiu lipsit de voință. Cumpărat definitiv prin decenii de perversiuni, lăcomie și vulgaritate. Europa avea de toate și era mulțumită de asta. Oare cineva chiar crede că ei vă vor hrăni secole în șir? Gata! Domnilor europeni, nu mai e nevoie de voi. Misiune îndeplinită. Acțiunea istorică s-a terminat, am fost decontați. Da istoria continuă, ea are scopuri mărețe. Pentru atingerea lor există Estul și China. Iar profanilor, care nu vor înțelege asta, le vor explica noile gărzi roșii și diviziile islamiste, formate sub ochii noștri pe banii Noului Occident. Lumea noastră este condamnată, este un fapt în sine.

Ce-i de făcut? Veșnica întrebare a progresiștilor și evoluționiștilor. Marine Le Pen, cunoscuta politiciană franceză de dreapta, spunea: «Azi UE s-a scufundat în întuneric. Peste tot învinge forma nouă de sclavie – politica îngrozitoare a hiper-economiei… Aceste măsuri duc la jefuirea popoarelor – fără scop și rezultat. Unii plătesc și își sporesc datoriile. Pe alții îi asfixiază, le taie salariile, le reduc pensiile, iar Bruxellesul prădător deja privește deschis și la economiile lor».

Iată vorbele unei persoane cu judecată, care este sincer neliniștită de viitorul Europei și al lumii occidentale veritabile. Aceste vorbe reflectă realitatea în care s-a pomenit acea parte a civilizației umane, care altă dată era cea mai civilizată și progresistă, acea parte care a purtat cu demnitate povara karmei omului secole în șir, de la marea Romă la epoca sclipitorului Paris și a Vienei. Toate acestea au rămas în trecut. Azi această lume a fost provocată, și nu din exterior, cum cred unii strategi politici de doi bani, ci din interior, căci, vorba unui interpret: «Gibraltar, Labrador, hoțul e la ușă». Și cugetă acum : unde este el, el nu e în pragul casei tale, nu e în curte, el este în casa ta, mai mult – în capul și conștiința ta, în sufletul tău, distorsionat de răul infernal, care a năvălit în soarta lumii occidentale, nobile și tradiționale altă dată.

Veaceslav Matveev

(va urma)

11
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre decizia de a confisca mașina șoferilor care conduc în stare de ebrietate?