Cetățenie cu titlu de ”promoție”: Moldova așteaptă 5000 de investitori

Cetățenie cu titlu de ”promoție”: Moldova așteaptă 5000 de investitori

Inovațiile legislative le permit investitorilor străini să obțină cetățenia moldovenească, oferindu-le la alegere trei opțiuni de investire a capitalului.

Inițiativa autorităților a primit multe aprecieri, în același timp promovarea ei a fost de la bun început însoțită de scandaluri. Opoziția și unii reprezentanți ai societății civile au criticat legea pe motiv că se încearcă transformarea Moldovei într-un veritabil rai pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și pentru activitatea dubioasă a companiilor controlate din zonele off-shore.

Responsabil de riscuri – un consorțiu internațional

Pentru a lansa programul de obținere a cetățeniei prin investiții, în Moldova a fost modificată legislația. Guvernul a elaborat și un regulament special. Aceste acte reglementează cui și cum anume îi va fi emis pașaportul moldovenesc contra plată.

Un străin sau o persoană fără cetățenie, precum și persoanele întreținute de aceștia, o pot obține dacă au fost incluse în cererea colectivă. Au rămas neelucidate unele aspecte ale mecanismului dat, deoarece în Moldova, deocamdată, lipsește practica de obținere a cetățeniei economice. Una dintre condițiile-cheie stipulează buna reputație financiară și de afaceri a investitorului. În plus, el nu trebuie să prezinte o amenințare la adresa securității și ordinii publice.

Se consideră că investitorul principal și membrii familiei sale corespund acestor cerințe dacă pe numele lor nu există condamnări sau acuzații în curs, în special privind spălarea banilor, finanțarea terorismului, munca forțată, furturi, escrocherii, falsificări de bani, afaceri ilegale, contrabandă. Solicitanții nu trebuie să figureze pe listele de căutare ale Interpol-ului, pe listele de sancțiuni sau să fie obiectul altor măsuri restrictive de natură internațională. Din biografia lor trebuie să lipsească cazurile de refuz în acordarea vizei din partea statelor pe care cetățenii RM le pot vizita fără vize.

Printre alte cerințe vom numi absența, în Moldova, a unor împrumuturi sau credite nerambursate, a unor datorii față de bugetul de stat și sistemul de asigurări sociale de stat. Respectarea tuturor acestor cerințe va fi verificată de Centrul Național Anticorupție (CNA), MAI și Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova. Aceeași comisie va atrage o companie internațională pentru verificarea solicitanților.   

În acest scop a și fost deja selectat un consorțiu din care fac parte companiile MIC Holding LLC, Henley & Partners Holdings Ltd, Henley & Partners Government Services Ltd și Henley & Partners International Ltd. Acesta va elabora și implementa un program internațional de obținere a cetățeniei RM pe calea investițiilor. Contractul de prestare a serviciilor a fost semnat în iulie de către ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și reprezentanții consorțiului. Cei de la Minister menționează că consorțiul învingător a prezentat cel mai bun plan de activitate. Conform contractului, el își asumă riscurile economice, precum și costurile inițiale și pe cele ulterioare de realizare a programului și promovare a lui peste hotarele RM.

Contractul prevede măsuri de sporire a investițiilor străine directe, de dezvoltare a pieței imobiliare, de extindere a surselor de profit din exteriorul țării și de asigurare a unor investiții capitale rapide în sfera dezvoltării strategice a RM. Mai este vorba și despre elaborarea unui brand al țării în scopul îmbunătățirii imaginii ei pe arena internațională. În plus, concernul a propus un sistem în patru nivele de verificare a reputației economice și financiare a persoanelor care doresc să obțină cetățenia RM prin investiții. La ultimul nivel, în procesul de verificare va fi implicat Interpolul, SIS, MAI și CNA.

Investitorul poate alege: bani, valori mobiliare, bunuri imobile

Investitorii și membrii familiilor lor trebuie să pregătească un pachet ce include cca 20 de acte pentru fiecare solicitant – de la informații autobiografice și acte personale la confirmarea solvabilității financiare și a reputației lor de afaceri. Cererea este depusă personal, printr-un împuternicit sau o companie acreditată.

Temeiul principal pentru acordarea cetățeniei RM este îndeplinirea obligațiunilor financiare. Solicitantul urmează să facă o dotație gratuită sau una dintre două investiții rambursabile. În primul caz este vorba despre achitarea unei cotizații nerambursabile în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă. Valoarea ei este de cel puțin 100 de mii de euro.

Investițiile rambursabile pot fi făcute în valori mobiliare sau imobile. Investitorul trebuie să procure și să dețină cel puțin pe durata a 60 de luni valori mobiliare de stat, emise expres pentru utilizare în cadrul programului dat. Valoarea lor echivalentă trebuie să fie de minimum 250 de mii de euro. Ca variantă de alternativă se admite achiziționarea și deținerea pe durata a cel puțin 60 de luni a unuia sau a mai multor imobile a căror valoare de piață sumară este echivalentul sumei de minimum 250 de mii de euro.

Inițial, se preconiza că programul va fi mult mai costisitor și cetățenia va fi acordată doar străinilor care au pe cont în băncile moldovenești 1 milion de euro. Una dintre primele versiuni ale proiectului de lege presupunea că persoanele care au obținut pașaportul Moldovei nu pot retrage banii din bănci pe parcursul a trei ani, iar nerespectarea termenelor s-ar fi putut solda cu retragerea cetățeniei. Dar autoritățile au ajuns la concluzia că această schemă ar fi fost total neinteresantă unui cerc larg de investitori străini.

Programul de obținere a cetățeniei moldovenești prevede că mijloacele financiare aparțin solicitantului și nu pot proveni din surse ilegale. Toate acestea vor fi certificate printr-o ”declarație pe proprie răspundere” și alte acte. La depunerea cererii colective, pentru fiecare membru al familiei sau altă persoană întreținută va trebui să fie achitați bani suplimentari sub formă de dotații nerambursabile. Astfel, pentru membrii familiei (soț, soție, copii, părinți) este prevăzută o plată gratuită de cel puțin 30% din suma minimă a contribuției investitorului principal. Adică, de la 33,3 mii de euro în sus.

Reputația investitorilor solicitanți de cetățenie a RM va fi verificată contra unei plăți suplimentare. Amendamentele legislative, examinate de Guvern în august, propun în acest scop colectarea mai multor taxe la depunerea cererii. Pentru verificarea solicitantului principal – 6 mii de euro, a soțului sau soției – 5 mii de euro. Tot 5 mii de euro va constitui plata pentru persoanele întreținute: copiii de cel puțin 16 ani și părintele de minimum 55 de ani. Se admite perceperea unor taxe suplimentare ce țin de cheltuielile suportate la evaluarea solicitanților.

În cazul aprobării candidaturilor, dosarul va fi trimis la Ministerul Economiei și Infrastructurii, apoi – președintelui țării. Decizia privind acordarea cetățeniei sau de respingere a cererii, ca regulă, va fi adoptată de autorități timp de 30 de zile de la depunerea dosarului. Pentru nerespectarea condițiilor de investire legea prevede o ”responsabilitate monetară” în limitele costurilor investiției care nu a fost realizată sau păstrată. O asemenea persoană poate fi lipsită de cetățenie și prin decret prezidențial.

Ce ”bonusuri” promit companiile intermediare

În internet a și apărut o rețea de intermediari dornici să se îmbogățească în urma noului program. Numeroase companii străine și locale își oferă serviciile de accelerare și simplificare a procesului de obținere a cetățeniei economice a RM. De cele mai multe ori este vorba despre atragerea unui specialist în probleme de imigrație, a cărui listă de servicii include consultări în problema dată.

Prețurile unor asemenea consultări, de regulă, încep de la 800 sau 1000 de euro. Pentru o plată suplimentară, susține unul dintre site-uri, ”agentul poate organiza o colaborare intensă cu reprezentanții tuturor departamentelor implicate în procesul dat, pentru a accepta exhaustivitatea pachetului de documente și a asigura corectitudinea acestora, precum și pentru a avea confirmarea plenitudinii informațiilor furnizate și începutul termenului de 30 de zile pentru examinarea cererii de acordare cetățenie a Republicii Moldova pentru investiții”.

Intermediarii consideră că integrarea europeană este unul dintre principalele avantaje ale cetățeniei moldovenești. Potențialilor solicitanți li se spune că ”în ultimii ani relațiile dintre Bruxelles și Chișinău se consolidează permanent”, iar ”Parlamentul European, Comisia Europeană și alte instituții UE consideră că Moldova este una dintre cele mai promițătoare candidaturi pentru aderarea la UE”.

Pentru investitorii din CSI este menționat avantajul comunității culturale: mulți locuitori ai Moldovei posedă limba rusă, profesează ortodoxia și mențin relații culturale cu țările din spațiul postsovietic. În opinia companiilor intermediare, oamenii pot fi interesați de călătoriile fără vize în peste o sută de țări, inclusiv zona Schengen, precum și lipsa restricțiilor privind cetățenia dublă.

Drept un avantaj suplimentar este considerată amplasarea geografică favorabilă a RM. Țara se află la ”intersecția” traseelor comerciale și îi este caracteristică apropierea de cele mai mari piețe mondiale. Ea poate fi folosită ca platformă pentru producerea și exportul mărfurilor în CSI și UE. Companiile intermediare menționează că acest fapt este facilitat de simplificarea accesului pe piețele regionale grație calității de membru al OMC, de acordul cu UE privind zona de comerț liber aprofundat și atotcuprinzător (DCFTA), de calitatea de membru al Asociației Central-Europene de comerț (CEFTA) și de parteneriatul cu majoritatea țărilor CSI.

Potențialilor investitori li se mai spune că în Moldova o afacere poate fi pornită relativ repede și simplu. „În țară există mai multe zone economice libere în care activitatea antreprenorială poate fi efectuată în condiții avantajoase. Există forță de muncă calificată plurilingvă, a cărei angajare este relativ ieftină. În permanență este perfecționată baza legislativă ce reglementează activitatea antreprenorială. Există oportunități investiționale vaste prin privatizarea proprietății de stat și parteneriatul public-privat”, menționează unul dintre site-urile care își oferă serviciile.

Se prevede că investitorii vor fi atrași și de climatul fiscal favorabil: Moldova oferă o rată competitivă a impozitului pe venit comparativ cu alte țări din regiune. Structura sistemelor fiscal și vamal este analogică celei din UE. Concomitent, mai există și o rețea de acorduri privind evitarea impozitării duble și de contracte privind protecția investițiilor cu alte jurisdicții. Solicitanților le pot fi oferite numeroase posibilități investiționale și rapiditate la perfectarea actelor. „Programul local de cetățenie investițională oferă trei opțiuni simultane de investire a capitalurilor, și asta îl face mai favorabil decît majoritatea concurenților. Cu atît mai mult că cererea de solicitare a cetățeniei moldovenești trebuie să fie aprobată sau respinsă în decurs de 1-2 luni”, susține o companie intermediară.

De la Australia la Muntenegru

Programe de acordare a cetățeniei există în multe țări, printre care Australia, Canada, Spania, Portugalia, Grecia; Cipru, Malta. Autoritățile locale atrag în acest fel resurse capabile să contribuie la dezvoltarea țării. Spre exemplu, Grecia oferă așa-zisa ”viză de aur” cu condiția procurării bunurilor imobile în sumă de 250 de mii de euro, Spania – de la 500 de mii de euro. În Lituania viza de reședință pentru 5 ani și accesul la zone Schengen costă 70 de mii de euro. Bulgaria oferă drepturi cetățenești depline contra sumei de 500 de mii de dolari. La fel costă și pașaportul Macedoniei, însă acolo trebuie să mai deschizi și 10 locuri de muncă.

Din octombrie 2018, Muntenegru va accepta solicitări de acordare a pașaportului țării prin participarea la proiectele aprobate de stat. Potențialilor investitori li se propun mai multe variante, inclusiv investiții de 250 de mii de euro – în regiunile mai puțin dezvoltate. Pe parcursul primilor trei ani de acțiune a programului, doar 2 mii de cetățeni străini vor putea obține pașapoarte ca investitori. Timp de o lună după depunerea cererii, participanții la program vor obține statutul de rezident permanent în Muntenegru, iar cetățenia țării – doar peste șase luni.

Publicația americană Bloomberg a stabilit că în prezent doar zece state le permit străinilor să obțină cetățenia lor fără restricții. E suficient ca aceștia să achite niște plăți în forma unor investiții directe, de regulă – în imobile sau în afaceri locale. Opt dintre cele zece au fost clasificate de FMI ca centre financiare off-shore. Cea mai scumpă este cetățenia austriacă – 23,75 milioane de dolari. Pe locul doi este Cipru, cu o rată de zece ori mai mică – 2,375 mil. dolari. Unul dintre cele mai populare pașapoarte – cel al Maltei – poate fi obținut contra sumei de 1,065 mil. dolari. Cetățenia turcă poate fi obținută contra sumei de 1 milion de dolari.

În diferite țări succesul implementării unor astfel de programe este apreciat diferit. Spre exemplu, se știe că în Portugalia programul a fost lansat în 2012 și în primii doi ani suma investițiilor atrase a fost de 400 mil. euro. Autoritățile moldovene speră că în următorii 5 ani volumul investițiilor va constitui cca 1,3 miliarde de euro. Conform prognozelor Ministerului Economiei, asta va asigura o creștere a PIB-ului în medie cu 2,5% pe parcursul acțiunii programului. Mai mult, veniturile bugetare vor spori anual în medie cu 8-9%. Guvernul a prevăzut o rată de 5000 de cetățenii pentru cei care vor dori să obțină în acest fel pașaportul moldovenesc.

„Intermediari” pentru capital dubios

Inițiativa autorităților a avut suficiente avize pozitive, în același timp promovarea ei a fost de la bun început însoțită de scandaluri. Opoziția și unii reprezentanți ai societății civile au criticat legea și au declarat că se încearcă transformarea Moldovei într-un adevărat rai pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și pentru activitatea dubioasă a companiilor controlate din zonele off-shore.

În mai, în timp ce proiectul de lege era examinat de Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică, deputatul PL Roman Boțan a demisionat din postul de președinte al acesteia. Decizia și-a explicat-o prin dezacordul său cu noile dispoziții și refuzul de a semna avizul asupra proiectului de lege. În opinia sa, aceste inovații poartă în sine riscul spălării ”banilor murdari”. Deputatul consideră că specialiștii trebuiau să analizeze profund, să elimine riscurile prin formulări clare, grație cărora legea nu ar fi permis interpretări diferite.

„Potrivit noilor amendamente, cei care vor primi cetățenie grație investițiilor vor fi exonerați de obligațiunea cunoașterii Constituției și a limbii oficiale a țării. În plus, inițial proiectul prevedea că decretele de acordare a cetățeniei, semnate de președinte, contrar prevederilor Constituției, nu vor fi publicate în general. La insistența mea au fost introduse amendamente conform cărora vor fi publicate datele de identificare a dosarului. Nu prenumele și numele cetățeanului. Mi se pare foarte dubios, asta creează riscuri în materie de securitate, corupție și legalizare a banilor murdari”, menționează Roman Boțan.

Deputatul consideră că persoanele cu capital îndoielnic pot veni în Moldova prin ”intermediari” care nu au probleme cu legea și nu prezintă pericol public. Dar în așa fel interesele lor vor fi legiferate în țară, fapt ce va transforma Moldova într-un rai fiscal și va crea un șir de riscuri pentru societate și stat.

Riscuri și efecte pozitive

Și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, s-a pronunțat împotriva noilor prevederi. La o conferință de presă ea a cerut să fie anulată legea privind acordarea cetățeniei contra unor investiții, numind-o ”o bombă pentru prezentul și viitorul Moldovei”. „Îi vom anunța pe partenerii externi despre riscurile acestei legi și îi vom ruga să se implice. În UE se știe despre această lege, și acolo există o mare îngrijorare”, a subliniat Sandu.

Ea consideră că oamenii cu un trecut dubios vor putea acum obține cetățenia moldovenească și ”legaliza bani murdari obținuți pe căi criminale”. În opinia liderului PAS, „această lege prezintă interes doar pentru cetățenii RM care au participat la furtul miliardului și doresc să întoarcă banii în țară prin intermediul străinilor”.

Fostul vicepremier și vicepreședinte al Parlamentului Iurie Roșca crede că „însăși ideea comercializării cetățeniei este monstruoasă, deoarece este ca și cum ți-ai vinde patria sub pretextul plauzibil că nu ai suficienți bani ca să o întreții”. El menționează că aceasta „subminează total suveranitatea politică a țării, care, în lipsa suveranității economice, devine o ficțiune”. Roșca i-a adresat președintelui Igor Dodon o scrisoare deschisă, în care îi propune să facă uz de dreptul său constituțional de inițiativă legislativă și să inițieze anularea respectivei legi.

El a vorbit și despre riscurile deosebite pentru securitatea națională a țării, despre pericolul pătrunderii pe teritoriul nostru a grupărilor teroriste cu mască de investitori străini și proaspeți cetățeni ai RM. „Moldova trebuie să devină nu o colonie economică a marilor capitaluri străine, ci o țară europeană capabilă să protejeze și să-și dezvolte propria economie cu implicarea tuturor pîrghiilor de stat și legale”, a scris Roșca în scrisoarea sa.

În același timp, Roman Chirca, directorul Institutului Economiei de Piață, menționează că alte metode de atragere a investitorilor, inclusiv prin forumuri și expoziții internaționale, s-au dovedit a fi ineficiente. El crede că inițiativa guvernării de a le acorda cetățenie persoanelor care investesc în economia națională poate spori nivelul investițiilor străine directe poate influența semnificativ dezvoltarea financiară a Republicii Moldova și poate avea alte efecte pozitive, inclusiv crearea unui climat investițional favorabil.

„Pe piața internațională există o cerere constantă pentru asemenea servicii, antreprenorii și unii emigranți își doresc o a doua cetățenie. Spre exemplu, conform investigațiilor Global Partners, în anul 2017, 89% dintre englezi și-ar fi dorit o a doua cetățenie, iar 34% deja au primit această posibilitate. Majoritatea țărilor dispun de programe de acordare a vizelor investiționale sau a cetățeniei”, spune Chirca.

El consideră că criticile privind riscurile de spălare a capitalurilor ilegale au fost rupte din contextul real. Expertul crede că legea prevede suficiente măsuri ce permit evitarea dezvoltării unui asemenea scenariu.

Victor Surugiu

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load