Este oare implicat Ministerul Educaţiei în divulgarea datelor eminenţilor? (VIDEO)

Este oare implicat Ministerul Educaţiei în divulgarea datelor eminenţilor? (VIDEO)

Ministerul Educaţiei este suspectat de transmiterea intenţionată în România a datelor personale ale absolvenţilor cu cele mai înalte note.


 


Instituţiile de învăţămînt de peste hotare le fac tinerilor din Moldova oferte atractive pentru studii peste hotare, ceea ce duce la refuzul absolvenţilor de a studia în Patrie. Informația a fost comunicată portalului NOI.md, cu condiţia respectării anonimatului, de membrii conducerii cîtorva instituţii de învăţămînt superior.


Intervievații au comunicat că România le face oferte absolvenţilor din Moldova, propunîndu-le burse mai mari și cămine gratuite. Acest lucru, potrivit spuselor rectorului, generează o problemă importantă, cînd absolvenţii renunţă la studii în universităţile locale şi pleacă masiv peste hotare. Drept consecinţă, sporeşte pericolul închiderii mai multor instituţii de învăţămînt superior. Datele personale ale absolvenţilor, care au obţinut cele mai înalte note, conform unor informații neconfirmate, pot fi transmise peste hotare de către Ministerul Educaţiei. Portalul NOI.md. a decis să clarifice situaţia şi să se adreseze reprezentantului Ministerului Educaţiei, instituției de protecţie a datelor personale şi consilierului preşedintelui pe domeniul educației, culturii și cercetării.


Ministerul Educaţiei a infirmat categoric informaţia privind transmiterea datelor referitoare la absolvenţii, care au obţinut studii medii cu note mari, instituţiilor de învăţămînt superior de peste hotare. „Nu este adevărat. Ministerul Educaţiei nu are nimic în comun cu colectarea datelor personale, pe care absolvenţii le expediază pe internet. Noi primim informaţii despre acei absolvenţi, care au obţinut locuri în universităţile de peste hotare deja după ce comisiile de admitere au luat cunoştinţă de dosarele lor şi au adoptat de sine stătător decizia despre înmatricularea acestora. Nu este vorba despre nici un fel de transmitere a datelor absolvenţilor fără ştirea lor”, a dat asigurări corespondentului NOI.md Ludmila Pavlov, şefa Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare europeană a Ministerului Educaţiei.


Pentru a explica temeiul juridic al posibilei transmiteri a notelor absolvenţilor de către partea terţă portalul NOI.md s-a adresat Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Un reprezentant al Centrului a admis posibilitatea transmiterii datelor, dar numai în cîteva cazuri. „Articolul 32 al Legii cu privire la protecţia datelor personale prevede transmiterea transfrontalieră a datelor personale numai în cazurile, cînd subiectul şi-a dat consimţămîntul pentru transmiterea lor sau dacă structura (în acest caz Ministerul Educaţiei – nota red.) a obţinut de la Centrul nostru autorizaţie pentru transmiterea datelor peste hotare. Varianta a doua este posibilă atunci, cînd specialiştii s-au convins că partea care urmează să primească datele va fi în stare să ia măsurile necesare pentru protecţia datelor personale”, a specificat consultantul juridic Sergiu Arseni.


El ne-a comunicat, de asemenea, de ce Centrul nu are temei pentru iniţierea investigării cazurilor de transmitere a datelor personale, în care poate fi implicat Ministerul Educaţiei. „Noi avem dreptul să ne implicăm în clarificarea motivelor abuzului de date personale numai în cazul, dacă ne vor fi înaintate plîngeri. Fiecare subiect al datelor personale are dreptul să se adreseze la Centrul nostru, cînd nu este de acord cu utilizarea datelor personale fără ştirea lui. Dacă reclamaţiile vor fi înaintate şi contravenţiile Ministerului Educaţiei vor fi demonstrate, Centrul este abilitat să tragă la răspundere vinovaţii pentru scurgeri de informații cu caracter personal.


Totodată, consilierul președintelui pe domeniul educației, culturii și cercetării Corneliu Popovici susține că Moldova are probleme serioase în domeniul legislației care reglementează învățămîntul superior, ba chiar unele legi contravin Constituției. Într-un interviu pentru NOI.md Corneliu Popovici a declarat că recent președintele a avut o întîlnire cu Consiliul Rectorilor, unde au fost discutate mai multe teme actuale, dar și problemele cu care se confruntă instituțiile de învățămînt superior din țară, printre care: reducerea masivă a numărului de studenți.


Astfel, dacă cu cîțiva ani în urmă în Moldova erau mai mult de 130 000 de studenți, atunci în acest an sînt aproximativ 74 000. „Una dintre cauzele principale e starea demografică. În Moldova sînt din ce în ce mai puțini copii, migrația fiind excesivă. În plus, o parte din copii alege să părăsească țara, pentru că în școli nu li se altoiește sentimentul de patriotism, iar aceasta este problema sistemului nostru de învățămînt.O altă problemă e oferta de burse din alte țări. Desigur, plecarea tinerilor pentru a studia nu poate fi limitată, avem o societate democratică și toată lumea are dreptul să plece acolo unde vrea, dar acest lucru nu ar trebui să fie în detrimentul sistemului educațional din țara noastră. Dacă anual pleacă 5.000 de studenți, este un număr mare, fapt ce duce la depopularea universităților noastre. Acest lucru înseamnă că vor fi perturbații în activitatea acestora, vom fi în incapacitate de a le oferi locuri de muncă profesorilor noștri”, a spus consilierul.


Potrivit spuselor Dlui, Aparatul președintelui în colaborare cu conducerea Consiliului Rectorilor a formulat cîteva sugestii pentru a reduce emigrarea tinerilor pentru studii în străinătate. „Am propus ca statele, care oferă burse pentru tinerii din Republica Moldova, să le propună nu burse de studiu, ci ar fi fost mai bine ca acestea să fie burse de mobilitate academică”, a declarat Corneliu Popovici.


Dlui a explicat conceptul de „mobilitate academică“. „Acest lucru presupune că un absolvent este admis la studii la o universitate moldovenească, care trebuie să aibă un Acord de cooperare cu unele universități din străinătate. Respectiv, țara în care se află această universitate, oferindu-le tinerilor din Moldova burse de mobilitate, le va permite studenților înscriși la universitatea moldovenească, utilizînd mobilitatea academică, să plece pentru un semestru sau de mai multe ori pentru a studia la o universitate din străinătate. Acest lucru le va permite să obțină cunoștințe avansate la universitățile corespunzătoare pentru a valorifica acest potențial și ca, în cele din urmă, să obțină două diplome. Aceasta este foarte bine, deoarece studentul rămîne în Moldova“, a menționat reprezentantul Aparatului prezidențial.


O altă inițiativă constă în crearea unui Program Național numit „Rezerva de personal a președintelui Republicii Moldova pentru structurile guvernamentale și sfera privată“. „Această inițiativă presupune determinarea personalului calificat necesar în Republica Moldova, care nu poate fi acoperit cu potențialul instituțiilor de învățământ superior. Respectiv, de îndată ce va fi determinată cererea de personal, Aparatul președintelui va stabili cooperarea cu universitățile străine, care oferă astfel de studii. Copiii care vor pleca la studii vor încheia un acord: el va merge să studieze în străinătate, unde îi vor fi oferite studii gratuite și bursă, însă va fi obligat să se întoarcă în țară după absolvire și să lucreze aici. Sîntem cointeresați ca copiii noștri să obțină o educație de calitate atît în Patrie, cît și în străinătate, ca după absolvire să reușească să-și găsească un loc de muncă decent în țara noastră“, a concluzionat Corneliu Popovici.


Precizăm că anual absolvenţii din Moldova au posibilitate să acceadă în instituţii de învăţămînt superior de peste hotare în cazul, dacă au obţinut note înalte la absolvire. Cele mai multe oferte pentru absolvenţi le propune România, care anul curent a alocat peste cinci mii de burse pentru studii bugetare originarilor din Moldova.


 
Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load