Incendii stiri: 685
Cazul Șor stiri: 580
Preşedintele stiri: 3732

Care companii de stat din Moldova vor fi privatizate în mod prioritar

18 sep. 19:15   Economie
2317 0

În Republica Moldova vor fi introduse o serie de criterii, conform cărora companiile de stat vor fi supuse privatizării în mod prioritar.

Acest lucru presupune proiectul mecanismului elaborat de Guvern de triere a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital de stat.

Astfel, reieșind din viziunea privind rolul statului în economie, expuse în Strategia cu privire la administrarea proprietății de stat în domeniul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru anii 2023-2030, trierea companiilor de stat va rezulta în încadrarea acestora în una din următoarele categorii majore:

Categoria 1. Companii de stat nepasibile privatizării
Categoria 2. Companii de stat recomandate pentru reorganizare în altă formă juridică de organizare
Categoria 3. Companii de stat pasibile pentru privatizare după restructurare/modernizare
Categoria 4. Companii de stat pasibile pentru privatizare în mod prioritar
Categoria 5: Companiile de stat recomandate spre lichidare

Companiile sînt clasificate în categoria 4, pentru privatizare în mod prioritar, dacă nu fac parte din alte categorii și răspund cel puțin unuia din criteriile de mai jos:


Criteriul 1. Raportul dintre datoria totală și capital propriu este mai mare de 1, și nu face parte din alte categorii.

Un raport dintre datoria totală și capital propriu mai mare de 1 calculat conform situațiilor financiare indică despre depășirea marjei de siguranță a îndatorării și este considerent riscant. Astfel, pentru a evita o înrăutățire ulterioară a situației financiare, care se va transpune, ca efect, în diminuarea valorii companii, aceasta va fi atribuită categoriei pasibilă pentru privatizare, cu condiția că compania respectivă nu cade sub incidența criteriilor stabilite la categoria 1.

Criteriul 2. Pierdere de minim 5 ani consecutiv fără dinamică pozitivă

Rezultatele financiare negative pe parcursul a minim 5 ani consecutivi fără dinamică pozitivă indică în mod clar asupra faptului că prezența statului în compania/sectorul respectiv nu este eficientă. Astfel, continuarea înrăutățirii situației financiare se va transpune, ca efect, în diminuarea valorii companiei. Prin urmare, dacă compania nu face parte din alte categorii, este necesară privatizarea în mod prioritar.

Criteriul 3. Cota statului e mai mică de 25% din capitalul social a companiei de stat

În cazul cînd statul nu deține pachetul majoritar într-o companie, se reduce semnificativ controlul pe care acesta îl poate exercita în luarea deciziilor privind implementarea anumitor politici de dezvoltare. Astfel, în condițiile în care statul nu-și poate asigura dezideratul privind implementarea unei politici publice prin intermediul companiei respective, raționamentul participării în capitalul acesteia este subminat. Prin urmare, companiile în care statul, deține o cotă mai mică de 25% și, totodată dacă aceasta nu a fost încadrată în alte categorii se va include în categoria celor pasibile pentru privatizare.

Criteriul 4. Compania concurează cu sectorul privat și nu face parte din alte categorii

Atunci cînd compania de stat nu îndeplinește nicio sarcină de politică publică, și activează într-un sector economic competitiv, cu o prezență pronunțată a sectorului privat, pentru a nu submina sub nicio formă concurența liberă pe piață, această companie va fi considerată pasibilă pentru privatizare în mod prioritar.

0
0
0
0
8

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

[No canvas support]
  • Votat 0