X 
Transnistria stiri: 1399
Preşedintele stiri: 4051

Condițiile în care persoanele fizice pot comercializa produse sau servicii în nume propriu

31 mar. 15:20   Societate
2481 0

Persoanele care creează obiecte manual, fabrică producție sau prestează servicii și le vinde, în nume propriu, pentru a-şi asigura o sursă permanentă de venit, trebuie să se înregistreze sub una din formele organizatorico-juridice, cum ar fi cea de întreprinzător individual.

Aceste persoane trebuie să dețină aparat de casă și control și să achite impozite, iar dacă nu o fac sînt pasibile de amenzi.

Într-un răspuns pentru IPN, Serviciul Fiscal de Stat menționează că înregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali se realizează la Agenția Servicii Publice. Contribuabilul este obligat să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control, respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control.

Totodată, potrivit FISC, persoanele fizice ce desfășoară activitate independentă sînt în drept să comercializeze mărfuri de producție proprie destinate pentru consumul final (consum propriu) al consumatorului. Legea privind siguranța alimentelor, stabilește expres lista activităților care se supun înregistrării în domeniul siguranței alimentelor și interzice comercializarea produselor alimentare, preparate în condiții casnice de către persoana fizică ce desfășoară activitate independentă.

Potrivit FISC, Legea cu privire la comerţul interior, pentru a desfăşura activităţi de comerţ, comercianţii trebuie să notifice autoritatea administraţiei publice locale prin depunerea unei notificări privind inițierea comerțului. Activitatea de comerț începe din data emiterii înștiințării de recepționare de către autoritatea administrației publice locale, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului.

În răspuns se mai menționează că contribuabilul este obligat să dețină documente de proveniență pentru bunurile comercializate, să țină registrul procurărilor de la persoane fizice și să asigure păstrarea acestor documente în termen de 1 an din momentul procurării bunurilor. Documentele de proveniență în cazul comercializării mărfurilor de producție proprie vor fi documentele care au fost întocmite la procurarea materiei prime din care a fost produsă marfa comercializată.

Conform Codului fiscal, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 de lei (pentru anul fiscal deplin). Calcularea impozitului pe venit se realizează trimestrial de către Serviciul Fiscal de Stat, prin remiterea avizelor de plată pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Pentru trimestrele I–III se achită 1% din vînzările efectuate pentru fiecare trimestru, dar nu mai puțin de 750 de lei. Achitarea impozitului pe venit se efectuează pînă la data de 25 a lunii următoare termenului de prezentare a avizului de plată.

Potrivit FISC, persoana care desfășoară activitate, fără a deține autorizația legală pentru această activitate sau fără înregistrarea la organul înregistrării de stat, este pasibilă sancționării conform Codului contravențional. Dacă aceasta desfășoară activitate fără înregistrare la organul înregistrării de stat sau la o altă autoritate publică competentă, conform legii, ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, este pasibilă sancționării cu amendă de la 30 și 90 de unități convenționale. Pentru desfășurarea unei activități de întreprinzător fără autorizație, licență sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii, aceasta este pasibilă sancționării cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale.

Contravențiile se constată și se examinează de Serviciul Fiscal de Stat sau de poliție.

1
0
1
3
7

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce vor duce modificările la Codului Penal privind extinderea noțiunii de ”trădare de patrie”?