AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI   STATISTICA:   Au intrat 471 287  Au ieșit 387 046   Au rămas 84 241     Mai multe detalii
Transnistria stiri: 911
Criza energetică stiri: 738
Preşedintele stiri: 3206

Guvernul R. Moldova va achita prejudicii morale unei femei din Transnistria

15 oct. 2021,, 10:10   Societate
1949 0

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat o decizie pe cauza Șutac vs. Republica Moldova, prin care a luat act de acordul de reglementare amiabilă la care au ajuns Guvernul R. Moldova și reclamanta Oxana Șutac.

Cauza se referă la refuzul autorităților Republicii Moldova de a acorda indemnizație unică la nașterea copilului, indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copiilor pentru că reclamanta ar beneficia de astfel de indemnizații din partea administrației de facto a regiunii transnistrene, comunică Asociația Promo-Lex.

În anul 2010, Oxana Șutac s-a adresat Casei Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) Dubăsari cu scopul de a primi indemnizații și prestații sociale pentru întreținerea celor 4 copii minori ai săi, cu vîrste cuprinse între 2 și 10 ani. CTAS Dubăsari a refuzat să acorde alocațiile, motivînd că reclamanta beneficiază de astfel indemnizații din partea administrației de facto a regiunii transnistrene.

Ulterior, reclamanta a contestat acest refuz în instanța de judecată. În cererea sa, reclamanta a menționat că, odată ce actele normative naționale nu stabilesc careva restricții la acordarea indemnizației pentru copiii cetățenilor din localitățile din estul țării și nu delimitează teritoriul Republicii Moldova după careva criterii, este inadmisibilă interpretarea eronată a prevederilor legislației.

Deoarece autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu recunosc organele neconstituționale din regiunea transnistreană, iar Constituția garantează în măsură deplină drepturile tuturor cetățenilor săi, reclamanta consideră că, drept cetățean al țării, cade sub incidența legislației naționale și, prin urmare, drepturile sale și ale copiilor urmează a fi ocrotite prin lege.


Întrucît nu a obținut cîștig de cauză în instanțele naționale, reclamanta a depus o cerere la CtEDO și a reclamat încălcarea art. 1 din Protocol nr. 1 la Convenție (dreptul de proprietate). Suplimentar, reclamanta a invocat încălcarea articolului 14 coroborat cu articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție pentru că a fost victima unui tratament discriminatoriu.

Ulterior, Agentul Guvernamental a inițiat procedura de reglementare amiabilă a cauzei și a solicitat Curții Supreme de Justiție revizuirea cauzei, solicitare care a fost admisă.

Prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani, au fost anulate actele administrative ilegale, iar CNAS a fost obligată să stabilească retroactiv indemnizațiile sociale solicitate în anul 2010.

0

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Scumpirea carburanților vă poate motiva să renunțați la mașină?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав