COVID-19 în MOLDOVA VACCINAȚI 937 115   INFECTAȚI 365 713(+548)   TRATAȚI 349 581      DECESE 9192(+30)   Mai multe detalii 
Preşedintele stiri: 3020

Prețul medicamentelor va depinde direct de cursul leului

3 mai. 2015,, 10:00   Economie
6596 4

Стоимость лекарств будет напрямую зависеть от курса лея
Foto: patients.org.ua

Victor Surugiu

Noi.md continua să-și familiarizeze cititorii cu noutățile publicate în ultimele ediții ale „Monitorului Oficial”.

Devalorizarea valutei naționale a generat o adevărată criză pe piața farmaceutică din Moldova. Se scumpesc în ritmuri alerte medicamentele de import, dar și preparatele autohtone. În opinia experților, modificările la Legea medicamentelor, ce stabilesc o legătură directă a prețurilor medicamentelor de cursul leului, vor conduce la noi scumpiri.

Deprecierea și prețurile la medicamente

Noua redacție a legii le va permite persoanelor interesate să revizuiască permanent prețul producătorului, stabilit în lei. Rescrierea noilor prețuri e posibilă, atît după expedierea unei solicitări la Ministerul Sănătății, cît și din proprie inițiativă.

Pentru aceasta este suficient ca leul să se devalorizeze cu 5% și mai mult față de valuta prețului la medicamente, indicată în Catalogul național al prețurilor (dolarul SUA sau Euro). Dreptul la majorarea prețului apare după modificarea cursului mediu al valutelor pe parcursul unei luni. Totodată, modificările date le oferă întreprinzătorilor posibilitatea de a reduce prețurile la medicamente în orice moment, indiferent de fluctuațiile cursului valutar. Introducerea noilor cifre în Catalogul național al prețurilor se face printr-un ordin al Ministerului Sănătății.

„Modificările la Legea medicamentului deja au intrat în vigoare, însă în practică vor fi aplicate pe parcursul următoarelor trei luni, comentează unul dintre experții noștri. Acest termen este oferit guvernului, pentru a redacta momentele de procedură.

Din cauza deprecierii leului, medicamentele de import se vor scumpi, cu siguranță, iar preparate decente moldovenești, deocamdată, nu sunt. Ne rămîne doar să ne mirăm de principiile formării prețurilor la medicamente în Moldova, deoarece în multe țări nu există norme legislative, ce le-ar permite producătorilor să majoreze prețurile înregistrate anterior”.


Achizițiile publice și „lista neagră” a operatorilor

Regulamentul privind achiziția medicamentelor și altei producții medicale, pentru necesitățile sistemului de ocrotire a sănătății stabilește procedura achizițiilor centralizate. Pentru a evita erorile, denumirea medicamentului este însoțită obligatoriu de denumirea acceptată pe piața internațională. Aprobarea contractului privind achizițiile publice va fi efectuată în mod deosebit - prin perfectarea unui contract–cadru.

Amendamentele legalizează competența Agenției Medicamentului în partea ce ține de monitorizarea achizițiilor publice. În urma analizei rapoartelor, această instituție va oferi Ministerului Sănătății, lunar sau la cerere, informații generale. În acestea, în special, trebuie să fie descrise problemele, apărute în cadrul îndeplinirii condițiilor contractuale.

Se așteaptă că în acest an va suplimentată semnificativ Lista agenților economici, cărora le este interzis să participe la licitațiile de achiziții publice a medicamentelor sau altor produse medicale pentru sistemul medical. Aceasta va include atît întreprinderile ce nu îndeplinesc condițiile contractuale, cît și cele create de către fondatorii agenților economici, incluși în această listă.

Instituțiile medicale trebuie să pregătească documentele corespunzătoare și să le transmită Agenției Medicamentului. După verificarea informației, această instituție o remite Agenției pentru Achiziții Publice, care emite decizia finală privind includerea operatorului în „lista neagră”.

În scopuri publice, este permisă achiziția medicamentelor neînregistrate în Moldova, dar care sînt înregistrate în țara lor de origine. Printre aceste cazuri se numără lipsa analoagelor sau înlocuitorilor pe piață, intoxicări în masă, calamități și alte situației ce amenință sănătatea populației.


Privind repartizarea profitului în folosul bugetului

Guvernul a aprobat abaterile de la regulile generale de repartizare a profitului anual net al societăților pe acțiuni cu participarea statului și cel al întreprinderilor de stat. Modificările la hotărîrea respectivă a guvernului permite suplinirea semnificativă a bugetului.

În buget au fost transferate cel puțin 50% din profitul net obținut în 2014 de către întreprinderile de stat. Această schemă de repartizare a profiturilor va fi promovată de către reprezentanții statului în cadrul adunărilor generale ale societăților pe acțiuni cu participarea statului.

Dacă profitul pentru 2014 a fost deja repartizat, întreprinderea are la dispoziție o lună pentru a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor sau a ședinței consiliului de administrație. Pe ordinea de zi trebuie inclusă chestiunea privind revizuirea deciziei și transferul la bugetul de stat a unei părți a profitului.


„Bugetul de stat e și bugetul meu”

Parlamentul a ratificat Acordul dintre Moldova și Fondul Internațional de Dezvoltare a Agriculturii, semnat la Chișinău în septembrie 2014. Acesta prevede alocarea pentru țara noastră a unui grant danez în cadrul Programului sporirii stabilității economice și climaterice a localităților rurale (IRECR). Mărimea grantului constituie 28,6 milioane de coroane daneze sau circa 3,8 milioane de euro.

Concomitent, a fost ratificat Acordul de grant dintre Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău, în iulie 2014. Este vorba despre obținerea finanțării pentru realizarea Proiectului de modernizarea administrării fiscale (TAMP). În legea adoptată de Parlament, nu este specificată mărimea grantului.

Guvernul a dispus aplicarea facilităților fiscale și vamale pentru mărfurile și serviciile ce cad sub incidența acordurilor internaționale în vigoare privind asistență tehnică și investițională. Este vorba despre zeci de proiecte, finanțate de Programul de Dezvoltare al ONU, de către Asociația Internațională de Dezvoltare.

Acordurile se referă la diferite domenii – modernizarea instituțiilor medicale, dezvoltarea potențialului cultural, lupta cu criminalitatea, susținerea măsurilor de promovare a încrederii, sporirea potențialului societății civile, susținerea producției de legume și fructe. Iar Asociație pentru gestionare eficientă și responsabilă a primit facilități pentru promovarea proiectului finanțat de UE „Bugetul public e și bugetul meu”.

Consiliul reformator în componență nouă

Șeful statului a numit o nouă componență a Consiliului pentru reformarea organelor de ocrotire a normelor de drept. Acest organ a fost creat în 2012 pentru aprecierea mersului reformelor, însă s-a remarcat, în special, prin altercațiile dintre ex-ministrul justiției Oleg Efrim și fostul vicepreședinte al Parlamentului Vladimir Plahotniuc în jurul aflării ultimului în componența Consiliului.

Din Consiliu fac parte peste 30 de persoane – conducerea tuturor instituțiilor publice cheie, a organizațiilor neguvernamentale de profil, reprezentanți ai cercurilor științifice și profesori universitari. În timpul apropiat, acest organ va studia rapoartele de monitorizare a Ministerului Justiției și vor fi elaborate recomandări privind implementarea reformelor.

Pe scurt

-Pe lîngă Casa Națională de Asigurări Sociale va fi creată Comisia de organizare a odihnei și întremării copiilor în perioada de vară. Din aceasta vor face parte reprezentanții acestei instituții și ai altor organizații publice de profil. Comisia este abilitată cu gestionarea mijloacelor bănești alocate de către Ministerul Finanțelor în aceste scopuri. Taberele de odihnă vor fi selectate în urma examinării ofertelor primite și a vizitelor de documentare.

-La propunerea Ministerului Culturii, guvernul a dispus instalarea pe fațada clădirii de pe strada Liviu Deleanu, 1 a unei plăci memoriale dedicată poetului Liviu Deleanu. Totodată, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Stere, la Chișinău va apărea bustul scriitorului. Acesta va fi instalat în scuarul din fața blocului administrativ al Universității de științe politice și economice europene „Constantin Stere”, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200.

-Judecătoria din Cahul va fi condusă de Dmitri Fujenco, care activează în această instanță pe parcursul a 8 ani, iar din 2010 a ocupat funcția de vicepreședinte al instanței. Președintele Nicolae Timofti a semnat un decret privind numirea lui în funcția de președinte al instanței judecătorești, pe un termen de 4 ani.

0

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Adăuga comentariu

Se împlinește un an de președinție a Maiei Sandu. Evaluați munca ei în această funcție
 X