X 
Transnistria stiri: 1367
Eurovision stiri: 499

Cum pot fi echivalate perioadele de studii efectuate în străinătate

23 oct. 2023,, 15:30  
1887 0

Recunoasterea perioadei de studiiconstă în evaluarea unei perioade de studiu, în funcție de: domeniu de formare profesională, tipul și conținutul programului de formare profesională/specialitatea, numărul de credite transferabile, prin comparație cu sistemul național de învățămînt, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învățămîntul național. Recunoașterea academică se realizează în vederea continuării studiilor într-un alt stat decît cel în care și-a început studiile.

Recunoașterea şi echivalarea sînt urmate de eliberarea unui Certificat de recunoaştere şi echivalare, prin care se oficializează decizia privind recunoaşterea şi echivalarea perioadei de studii efectuate în străinătate.

Pentru realizarea procedurii de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii realizate în străinătate și perfectarea Certificatului de recunoaștere și echivalare nu se percep taxe.

Pentru persoanele care nu au primit document de absolvire a instituţiei de învăţămînt și solicită recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, pentru a continua studiile în învățămîntul primar, gimnazial și liceal, dosarul se depune la Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului (în continuare – OLSDÎ) sau la instituţia de învăţămînt în care persoana solicită înscrierea la studii.

Conținutul dosarului:

 • Cerere tipizată, adresată OLSDÎ/Instituției de învățămînt;
 • foaia matricolă/ certificatul despre reuşită (situaţie şcolară), original şi în copie xerox, precum și traducerea actului respectiv, legalizat la notar, în limba de stat sau o limbă de circulație internațională (engleza / franceza), copia xerox a actului de studii în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate (legalizată după caz);
 • situația școlară anterioară plecării în străinătate, dacă este cazul;
 • acceptul directorului instituției de învățămînt la care se solicită înscrierea;
 • documentul personal de identitate, în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este cazul;
 • procura notarială, dacă este cazul.

Pentru persoanele care solicită recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, pentru a continua studiile în învățămîntul profesional tehnic, dosarul se depune la Centrele de Excelență conform domeniului de formare profesională solicitat sau la instituția de învățămînt profesional tehnic, la care se solicită înscrierea pentru continuarea studiilor, în dependență de programul de formare profesională urmat în străinătate.

Conținutul dosarului:

 • Cererea - tip;
 • acceptul directorului instituției de învățămînt profesional tehnic la care se solicită înscrierea;
 • foaia matricolă / certificatul despre reuşită (situaţie şcolară), original şi în copie xerox, precum și traducerea, după caz, a actului respectiv în limba de stat, legalizată la notar; copia xerox a actului de studii în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate și traducerea legalizată a acestuia în limba de stat, după caz;
 • situația școlară anterioară plecării în străinătate, dacă este cazul;
 • documentul personal de identitate (buletin de identitate/ certificat de naștere/ pașaport național, certificat de căsătorie), în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este cazul;
 • procura notarială, dacă este cazul.

Pentru persoanele care solicită recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, pentru a continua studiile în învățămîntul superior, Dosarul se depune la instituția de învățămînt superior la care se solicită înscrierea pentru continuarea studiilor, în dependență de programul de studii urmat în străinătate.

Conținutul dosarului:

 • Cererea - tip;
 • foaia matricolă/ certificatul despre reușita academică, original şi în copie xerox, precum și traducerea, după caz, a actului respectiv, legalizată la notar, în limba de stat sau o limbă de circulație internațională (engleza/franceza); actul de studii în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate la nivelul respectiv (legalizat după caz);
 • documentul personal de identitate (buletin de identitate/ pașaport național, certificat de căsătorie), în copie xerox şi traducere legalizată, după caz;
 • procura notarială, după caz.

Pentru a vedea mai multe răspunsuri la întrebările parvenite pe adresa redacţiei noastre, accesaţi acest link. Întrebările pot fi expediate pe adresa intreaba@noi.md.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre protestele fermierilor?