X 

Industria Moldovei în creştere

29 oct. 2018,, 13:00   Economie
4682 0

În primele 8 luni ale anului 2018, producția industrială a crescut cu 7,4, față de aceeași perioadă a anului 2017.

După cum a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, principalii factori, care au influențat sporirea activității în sectorul industrial l-a constituit extinderea activității investitorilor străini în Zonele Economice Libere, în special în ramura industriei auto, creșterea cererii externe și interne față de produsele autohtone, deschiderea piețelor externe și valorificarea oportunităților oferite de acordurile de cooperare economică internațională, precum și evoluțiile pozitive ale sectorului agricol.

Analiza evoluției producției industriale în primele opt luni ale anului 2018, comparativ cu perioada similară a anului 2017 arată că industria prelucrătoare continuă să fie principala ramură, care intensifică creșterea sectorului industrial. În 8 luni industria prelucrătoare, ce produce circa 82% din producția industrială, a înregistrat o creștere de +7,5% și a contribuit la creșterea industriei cu +6,0 p.p., asigurînd 81% din creșterea totală.

Sectorul energetic, de asemenea, a evoluat pozitiv, cu circa 6,8%, în mare parte, datorită intensificării activității întreprinderilor economice. Contribuția acestuia la creșterea industriei a fost de +1,2 p.p., ceea ce constituie 16% din creșterea totală.

Industria extractivă a revenit pe un trend ascendent, înregistrînd un rezultat pozitiv de 9,4%, cu o contribuție totală la sector de +0,3 p.p. sau 3% din creștere.


Printre cele mai progresive ramuri industriale, care au determinat creșterea sectorului industrial în ianuarie-august 2018 se numără: industria auto, în special, producerea de fire și cabluri electrice, de piese pentru autovehicule şi motoare (cu o contribuție de circa +1,9 p.p. la IPI), industria ușoară ce produce îmbrăcăminte, încălțăminte, piei și alte textile (+1,9 p.p.) producția și furnizarea de energie (+1.2 p.p.), industria alimentară (+2,2 p.p.), inclusiv prelucrarea fructelor și legumelor (+0,9 p.p.), prelucrarea şi conservarea cărnii (+0,8 p.p.), fabricarea uleiurilor și grăsimilor (+0,7 p.p.) și industria produselor din minerale nemetalice (+1,3 p.p.), dintre care cea mai importantă fiind industria articolelor din sticlă (+0,7 p.p.)

Industria auto. Producția de fire și cabluri electrice a crescut în primele 8 luni ale anului 2018 cu 25,1%, iar producția de piese pentru autovehicule și motoare – cu 51,5%. Creșterile înregistrate se datorează intensificării activităților economice ale investitorilor străini din cadrul Zonelor Economice Libere (ZEL), unde continuă să se dezvolte și să se extindă proiectele investiționale în domeniul industriei constructoare de mașini ale unor companii străine precum: Sumitomo (Orhei), Draexlmaier (Cahul), Coroplast (Căușeni) etc. Majoritatea producției fabricate în aceste ramuri este realizată pe piețele externe (circa 90%), ocupînd o cotă de circa 18% din totalul exporturilor. În ianuarie-august 2018 au crescut exporturile de aparate și echipamentele electrice de circa 1,6 ori.

Industria ușoară. Industria textilelor și a îmbrăcămintei a înregistrat în primele opt luni ale anului curent creșteri de circa 13,6% și 8,5%, respectiv. Concomitent cu industria îmbrăcămintei, în perioada analizată a crescut și industria încălțămintei (+11,8%) și a produselor din piei și blănuri (+49,7). Subramurile industriei ușoare au fost stimulate, în special, de creșterea cererii externe și de diversificarea piețelor de desfacere. Circa 86% din producția de textile, 83% din producția de articole din piei, 76% din producția de îmbrăcăminte și 58% din producția de încălțăminte sînt exportate pe piețele externe. Ponderea producției industriei ușoare, per total, exporturi constituie circa 17%.

Industria alimentară și a băuturilor. Susținută de evoluțiile favorabile ale sectorului agricol de anul trecut și anul curent, industria alimentară a crescut în primele luni ale anului 2018 cu 10,4%. Cele mai productive subramuri ale industriei alimentare au fost: prelucrarea fructelor și legumelor (+36,3%), fabricarea uleiurilor și a grăsimilor (+44,6%), prelucrarea cărnii (+13,2%), prelucrarea peștelui (51,7%), producerea făinoaselor (+5,6%).

Preponderent, industria alimentară produce bunuri pentru piața internă (circa 82% din producție este realizată pe piața internă), creșterea cererii interne fiind un factor important, care a stimulat producția.

Principalele ramuri, care au reușit să se extindă pe piețele externe sînt industria băuturilor cu o cotă de export de 50% și industria prelucrătoare de fructe și legume cu o cotă de export de 76%. De asemenea, s-a majorat volumul producţiei de articole din beton, ciment și ipsos (+10,2%), evoluție datorată, în special, creșterii cererii de pe piața internă.

Industria produselor din minerale nemetalice (fabricarea sticlei, articolelor din beton, ciment și ipsos, materialelor de construcții din argilă). Aceste industrii au înregistrat, în medie, în perioada primelor 8 luni ale anului o creștere de 18,1%. O creștere mai însemnată a fost înregistrată în cazul industriei producătoare de sticlă (+34,1%), ramură stimulată, în special, de creșterea volumului producției exportate (exporturile au crescut cu +46%).

Printre alte ramuri cu impact pozitiv important asupra sectorului industrial se numără industria producătoare de mobilă (+6,7% creştere) și cea producătoare de articole din hîrtie și carton (+15,9%).

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?