Incendii stiri: 687
Cazul Șor stiri: 586
Preşedintele stiri: 3727

ANRE a numit eronate informațiile apărute în spațiul public privind prețurile la gazele naturale

8 iun. 18:15   Economie
3977 0

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a făcut o serie de precizări și comentarii cu privire la informațiile eronate privind prețurile la gazele naturale apărute în spațiul public.

În special, autoritatea de reglementare în energetică a declarat că a venit cu o reacție ca urmare a declarațiilor apărute în spațiul public referitor la anumite aspecte legate de modalitatea de calcul a componentelor din structura prețurilor reglementate la gazele naturale aprobate la data de 7 iunie 2023 și solicitărilor de aprobare a tarifelor pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale.

Referitor la modalitatea de calcul a componentelor din structura prețurilor reglementate la gazele naturale, ANRE menționează că prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale se aprobă la nivelul perioadei de un an de reglementare (an calendaristic).

Cheltuielile totale suportate de către furnizor pentru procurarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale, care sînt livrate la prețuri reglementate, sînt determinate, conform cadrului metodologic în vigoare, în baza tarifului pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către operatorul sistemului de distribuție în anul de reglementare „n”.

Astfel, Agenția a considerat drept factor obiectiv valoarea actualizată a cheltuielilor cu distribuția gazelor naturale, la nivel de an calendaristic 2023, în baza atît a tarifelor existente, cît și a celor ce urmează a fi aprobate și aplicabile pentru a doua perioadă a anului 2023, în scopul evitării acumulării devierilor financiare negative.


ANRE menționează că prin acțiunile sale, creează premisele pentru deschiderea continuă a pieței gazelor naturale, astfel încît atît operatorii, cît și consumatorii, să poată beneficia de tarife și preturi transparente, corecte și nediscriminatorii. Totodată, acțiunile Agenției corespund în totalitate cadrului legislativ și metodologiilor în vigoare.

Referitor la solicitările de aprobare a tarifelor pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, Agenția precizează că, în conformitate cu prevederile directivelor europene, legislația Republicii Moldova a fost armonizată, în special în ce privește liberalizarea piețelor energetice.

Astfel, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a ANRE, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 334/2018, una din funcțiile de bază ale Agenției este promovarea unei politici tarifare echitabile şi adecvate, care corespunde principiilor economiei de piaţă, astfel încît să fie asigurată în egală măsură protecţia drepturilor consumatorilor şi ale întreprinderilor din sectoarele reglementate de Agenţie.

În momentul de față, în Republica Moldova sînt înregistrați 20 de titulari de licențe pentru distribuția gazelor naturale, dintre care 12 companii afiliate S.A. „Moldovagaz”.

Astfel, conform prevederilor legislației în vigoare, ANRE aprobă tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale separat pentru fiecare întreprindere de gaze naturale.

Pe parcursul lunii mai, 12 operatori afiliați S.A. „Moldovagaz” au înaintat către ANRE solicitările de aprobare a tarifelor pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023, care sînt publice (publicate pe site-ul Agenției, la capitolul ”Transparența decizională/Proiecte supuse consultărilor publice”).

ANRE menționează că stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale se realizează în baza cheltuielilor strict necesare pentru desfășurarea activității, cu excluderea din calcul a tuturor costurilor și cheltuielilor economic nejustificate și/sau care, conform procesului tehnologic, nu sînt necesare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale.

Potrivit ANRE, diferențele între tarifele solicitate de operatori se datorează arhitecturii diferite a rețelelor de distribuție deservite, precum și performanței financiare și tehnice care diferă de la un operator la altul și iau în calcul mai multe aspecte, cum ar fi: lungimea rețelelor, volumele distribuite de gaze naturale, nivelul pierderilor și a consumului tehnologic etc. În timpul apropiat ANRE va finaliza analiza cererilor prezentate și va examina subiectul respectiv în cadrul unei ședințe publice.

Ținînd cont de cele expuse mai sus, Agenția solicită persoanelor care abordează acest subiect să nu utilizeze informațiile și cifrele operate de către Agenție în scop interpretativ, și să nu inducă în eroare opinia publică, făcîndu-și capital politic.

ANRE a amintit că este o instituție publică independentă, care aplică strict cadrul legal în vigoare și care nu se va lăsa antrenată în dezbateri cu tentă politică.

După cum s-a anunțat anterior, decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind micșorarea prețului pentru furnizarea gazelor naturale a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Astfel, de azi, consumatorii casnici vor achita un tarif de 18 lei și 07 bani pentru un metru cub de gaze. Prețul este cu 38% mai mic decît cel actual.

3
1
0
0
25

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre decizia de a confisca mașina șoferilor care conduc în stare de ebrietate?