Criza lumii occidentale. Partea a II-a

În prima parte a articolului am vorbit despre faptul că lumea occidentală este amenințată de pericolul pierderii identității din cauza schimbărilor mari în componența populației. Dar Occidentul este amenințat de mai multe pericole, căci el continuă să-și creeze numeroase probleme cu consecințe fatale.

Moartea tradiției

Lumea occidentală se îndepărtează tot mai mult de izvoarele sale spirituale. Azi ea este administrată cu prețul reducerii inteligenței umane, a temeliilor spirituale, etice și estetice ale omului. Iată de ce în vremea noastră, în epoca vulgarității controlate, par foarte importante ideile celor care în trecutul îndepărtat au prevăzut evenimentele ce urmau să aibă loc. Mă refer la Rene Guenon, Mircea Eliade, Joseph de Maistre, Oswald Spengler, Fiodor Dostoevschii, Arthur Schopenhauer, Julius Evola, Claudio Mutti, Friedrich Nietzsche și alții.

Marele cugetător francez Rene Guenon, spre exemplu, în lucrarea « Criza lumii moderne» scria: «Cei ce spun că lumea modernă se află în criză, au în vedere că ea a atins un punct critic în dezvoltarea sa, și că transformarea ei totală este inevitabilă. O transformare, care presupune schimbarea radicală a întregii ei dezvoltări, care odată și odată trebuie să se producă, deși nu se știe dacă se va produce cu sau fără voința oamenilor, brusc sau mai mult ori mai puțin treptat, în urma unei catastrofe sau fără aceasta. O asemenea înțelegere a crizei este pe deplin îndreptățită și parțial corespunde celor ce înțelegem noi înșine; dar numai parțial, deoarece noi împărtășim un punct de vedere mai general, reieșind din care întreaga epocă modernă , lumea în sine, se află într-o stare de criză profundă. În prezent este evident că criza se apropie de final, ceea ce agravează enorm anomalia acelei stări de lucruri, care există deja pe parcursul mai multor secole , însă urmările căreia nu au mai fost așa de monstruoase și evidente, ca azi. Din acest motiv, succesiunea evenimentelor se accelerează și devine clar, că aceste lucruri mai pot dura o vreme, dar totuși nu la infinit. Și chiar dacă nu cunoaștem exact limita de timp, este dificil să scăpăm de senzația că toate acestea nu vor dura prea mult».

Azi putem susține cu responsabilitate maximă aceste civunte ale marelui cugetător, devenit parte nu doar a civilizației europene, dar și a celei musulmane, lucru important pentru noi. Căci anume fiind profesor la Universitatea din Cairo, el s-a manifestat ca unul dintre cei mai mari cercetători ai religiilor, ca un excelent vizionar și filozof.


În continuarea ideilor acestui tradiționalist genial, vom menționa, că degradarea Occidentului este, desigur, urmarea unor procese occidentale interne. Confruntarea istorică dintre Est și Vest, care în prezent există cu adevărat, este o problemă geopolitică profundă. Căci procesele care astăzi au loc în civilizația europeană, decurg din degradarea și moartea societăților tradiționale. Astăzi în Occident orice tradiție supremă, spirituală și-a pierdut actualitatea.

Moartea lui Dumnezeu

Filozoful-tradiționalist italian Julius Evola scria în lucrarea-i conceptuală «Să înșeuăm tigrul » , că situația actuală poate fi definită prin cuvintele lui Friedrich Nietzsche: «Dumnezeu a murit». Această situație poate fi apreciată ca o rupere de la tradiții, de temeliile spirituale ale trecutului propriu. Cugetătorul german Robert Reininger scria în acest context, că «este lupta pentru omul contemporan; omul care nu mai are rădăcini în solul sacru al tradiției și în căutările de sine balansează între culmile culturii și prăpastiile barbariei, în încercarea de a găsi sensul care i-ar permite să îndreptățească existența, acum lăsată în voia sorții ».

Marele scriitor și filozof rus Fiodor Mihailovici Dostoievschii a expus foarte clar această idee prin cuvintele «Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis». Într-adevăr, moartea lui Dumnezeu este un proces istoric, cu care se confruntă lumea occidentală, și care reflectă etapa finală a degradării spirituale și nihilismul total, devenit realitate cotidiană. Tradițiile care alimentau Occidentul în epoca Renașterii și a umanismului, au fost reduse la zero. Acest proces cuprinde toate sferele de existență a omului occidental, deoarece «Dumnezeu a murit».

Dar asta nu e tot, căci următoarea etapă a degradării este manifestarea eticii sociale noi. Occidentalii, care au renunțat la tradițiile lor spirituale, și-au pierdut etica. De facto, în acest regres ei au renunțat să mai recunoască temelia internă, absolută a binelui și a răului. Astăzi acolo morala poartă amprenta clară a nihilismului, este începutul extinderii rapide a decăderii anarhiste. Aceste procese capătă forme tot mai acute, care în viața reală trezesc forțele haosului social-politic.

Să revenim la Julius Evola, care scria despre pierderea Tradiției următoarele: «Astfel, în Europa Occidentală continuă să se agațe de viață diverse instituții sociale, moravuri și obiceiuri ce aparțin lumii de ieri, adică burgheze. Trebuie să înțelegem clar, că astăzi, vorbind despre criză, de cele mai multe ori se are în vedere criza lumii burgheze — anume temeliile culturii și societății burgheze se află azi în criză și putrefacție. Dar lumea burgheză nu este lumea pe care noi am numit-o lumea Tradiției. Decăderii sociale, politice și culturale este supus sistemul, format în timpurile victoriei stării a treia și a primei revoluții industriale, în timp ce rămășițele rămase dintr-o lume mai veche demult și-au pierdut conținutul original viu ».

Europa se predă fără luptă?

Să vorbim acum despre starea de lucruri în Occident și influența proceselor de migrație și a fundamentalismului musulman asupra lui. Așa dar, devalorizarea și deformarea deliberată a vechilor valori spirituale și culturale, umaniste, fac ca Europa, populația ei să fie tot mai slabă. În această situație Europa nu mai este capabilă de o confruntare serioasă. Cu adevărat, să se opună serios și semnificativ expansiunii externe religioase, și mai cu seamă – teroriste, vechea lume atlantică și europeană nu poate. Aici starea lucrurilor este similară situației, care altă dată cuprinsese imperiile Bizantin sau Persan. Aceste mari imperii, care nu au supraviețuit expansiunii islamice, s-au confruntat cu o spiritualitate superficială. Și în Europa modernă se face simțit același nivel de degradare a civilizației și a pasionalității ei, a capacității de a rezista invaziei externe. Într-o anumită măsură, putem spune asta și despre America de Nord, Australia și alte regiuni ale lumii, creștine altă dată.

Situația generală se complică și prin faptul, că locul islamului tradițional, profund spiritual, care pătrunde fulgerător în Europa, în ultimele decenii este ocupat de tendințe noi, un rol deosebit de important începe să-l joace fundamentalismul religios radical. Cunoaștem, că una dintre cele mai grave deformări ale islamului a devenit terorismul. ISIS și alte structuri musulmane de extremă dreaptă își anunță deschis intenția de a declara un «război sacru al Jihadului» întregii lumi înconjurătoare.

Straniu, însă pe acest fondal liderii politici și financiari ai Europei, dar și ai Americii de Nord, continuă stimularea artificială a proceselor de migrație. Acești oameni și cercurile inițiatice din spatele lor continuă să tot aducă imigranți în aceste spații geopolitice. În opinia noastră, pe viitor aceasta inevitabil se va solda cu destabilizarea, apoi și pierderea definitivă a identității culturale și religioase a acestor spații. În rezultat,vor urma zdruncinări colosale și nimicirea elitelor civilizaționale în aceste spații geopolitice.

Să ne amintim de Patrick Buchanan, care spune că în prezent Occidentul este un ”cadavru viu”. În lucrarea sa «Moartea Occidentului» el a încercat să atragă atenția elitelor europene, atlantice asupra unor fapte iraționale și a avertizat , că pe viitor va începe un asalt serios asupra bastionului politic european și nord-american, cu scopul nimicirii definitive a civilizației albe, a civilizației valorilor umaniste tradiționale. Și iată că pe parcursul mai multor decenii noi vedem că aceste procese devin realitate.

Despre aceasta nu se vorbește, dar finanțarea acțiunilor privind afluxul imigranților are loc din anumite centre financiare și politice, din banii celor mai mari jucători mondiali. Este cert faptul, că cei din spatele culisei mondiale și-au propus să strămute în Europa mase enorme de imigranți, și în acest mod să schimbe fața ei istorică. Europa îndărătnică va putea fi guvernată mai ușor, dacă va exista mai mult haos. Pentru cercurile mondiale ce țin de proiecțiile guvernării mondiale, pentru cei din spatele culisei mondiale, totul merge bine. Iar liderii politici care conștientizează situația și i se opun, se pomenesc izolați.

Uimește poziția liderilor unui șir de țări europene. Spre exemplu, conducerea Germaniei chiar face lobby acestor procese destructive, acestei balansări civilizaționale, prin intermediul poveștii primitive despre aceea că «noi avem nevoie de brațe de muncă ieftine», «avem nevoie de brațe de muncă și de sporirea populației tinere ».

Straniu că în loc să stimuleze crearea familiilor, păstrarea valorilor patriarhale și tradiționale, ei stimulează strămutarea unor grupuri etno-confesionale străine culturii europene. Concomitent, este propus un program nou de acțiuni și obiective noi. Anume – propaganda homosexualismului , a relațiilor sexuale dezordonate, a ”egalității de gen” înțelese eronat. De fapt, este o propagandă în scopul distrugerii familiei tradiționale, căci azi europenii încetează să mai nască și să creeze familii, europenii încetează să mai perceapă viața ca pe ceva pozitiv. Ca pe un mare dar, care ne este dat de sus!

Cum este altoit complexul vinovăției

În unele țări europene apare un obicei straniu. În cimitire, apar pietre funerare fără nume și data nașterii. Este urmarea faptului, că europenii au pierdut gustul pentru viață chiar înainte de a părăsi această lume. Deci, ei duc o existență lipsită de sens, plină de lux, hedonism primitiv și destrăbălare. Ei nu-și văd viitorul și nu au nevoie să lupte pentru el. Deci, au fost sortiți pieirii.

Toate acestea vorbesc despre faptul, că Europa pierde definitiv energia vitală și se transformă într-un cadavru viu. În locașul unor oameni lipsiți de valori supreme și de un scop în viață. Modelul ei civilizațional , care încă nu s-a epuizat definitiv, este distrus deliberat de anumite cercuri politice și financiare destructive, scopul final al cărora este distrugerea definitivă a lumii vechi.

În această situație critică devine înțeleasă atitudinea SUA (din timpul lui Trump), Marea Britanie și Rusia față de conducerea UE și Bruxellesul oficial. De bună seamă, de ce Marea Americă și Marea Rusie s-ar apropia de Europa, dacă aceasta se sinucide? Putem deci concluziona, că azi tendințele suicidale, misterioasa aspirație istorică spre sinucidere politică – iată caracteristica principală a elitelor politice europene moderne.

Europa este condamnată, dacă ținem cont de reducerea populației și scăderea natalității. Dacă europenii nu-s interesați de autoconservare, dacă ei nu vor să formeze familii, să nască copii, devine clar că ei nu se vor autosacrifica de dragul continentului european, de dragul valorilor și tradițiilor de care decenii în șir au fost înstrăinați și îngrădiți prin reformatarea idealurilor regatului calității în iluzia cantității și a unui progres social închipuit.

Cum să nu ne amintim, în acest context, de aprecierea dată stării de lucruri din Europa de către marele filozof rus Alecsandr Dughin: «Azi Europa de Vest a nimerit în capcana modernității și postmodernității. Proiectul modernizării liberale duce la eliberarea personalității de orice relații cu societatea, tradiția spirituală, familia, omenirea în sine. Acest liberalism eliberează personalitatea de orice restricții. El o eliberează chiar și de apartenența de gen, și va veni ziua în care o va elibera chiar și de natura umană. Astăzi politica se mișcă în această direcție a eliberării. Demnitarii europeni nu pot opri acest proces, ei pot doar să-l continue: mai mulți imigranți, mai mult feminism, o societate mai deschisă, mai mult gen – pentru elita europeană aceasta este linia incontestabilă. Ei nu pot schimba acest curs, dar cu trecerea timpului tot mai mulți oameni își exprimă dezacordul. Ca răspuns, apare reacția care prinde rotații în Europa și pe care elitele vor să o oprească prin demonizare. Realitatea nu mai corespunde proiectului. Ideologic, elitele europene au fost orientate spre liberalismul ideologic ».

Care să fie cauza acestei condamnări istorice a Europei? Care este cauza inactivității elitelor naționale? Care este cauza lipsei totale a instinctului de autoconservare și a pasivității fatale?

Toate acestea-s urmările cursului politic al Bruxellesului, condus de cercurile oculte din spatele cortinei. Urmare a degradării elitelor europene, provocate de faptul că europenii au fost impuși să renunțe la propria istorie, la propria identitate, la propriul trecut. Toate acestea în mare parte țin de cele două războaie mondiale și de sentimentul inferiorității politice și sociale. Inferioritate, pe care elitele destructive ale aristocrației negre și a celor din spatele cortinei mondiale le-o insuflă deliberat europenilor. Li se insuflă, că strămoșii lor au fost colonizatori, imperialiști, cotropitori, distrugători ai altor civilizații străvechi.

Europenilor li se insuflă, că din start le-a fost caracteristic rasismul, xenofobia religioasă , șovinismul și sentimentele naționaliste radicale. Li se insuflă că ceea ce au dat ei lumii este ceva nesănătos, care nu reflectă adevărata esență a acestei lumi. Vechile arte tradiționale, cultura tradițională, pictura, muzica, poezia, literatura - totul este pus la îndoială, uneori discreditat pur și simplu.

Tot ce a creat altă dată creștinismul și valorile antice, umaniste. Acea reflecție a vieții care purta în sine un realism profund, acum prin aristocrația neagră și mass-media controlată de ea (TV, internet, ziare) este apreciat ca fiind ceva extrem de negativ, rasist, clerical, antiprogresist. Mass-media controlată de aceste forțe negre insuflă populației europene sentimente profund pesimiste.

Vom menționa, că astăzi în Europa aceeași știință istorică cercetează, în fond, părțile destructive ale civilizației europene, și impun opinia că europenii ar fi patologici în esența lor. Că interminabilele execuții în masă, omoruri, nimicirea ereticilor, a minorităților confesionale, a reprezentanților acelor tradiții culturale, care nu se înscriau în vechiul model al lumii, reflectau adevărata fire a civilizației europene.

Nici asta nu e tot. Azi europenilor li se insuflă valorile ateiste, negarea și lipsa lui Dumnezeu. Valori bazate pe negarea sufletului, a lumii de apoi, a reincarnării, a ideilor spirituale supreme. Europenilor li se insuflă sentimentul distanțării și ideologia individualismului total, a autoizolării reciproce. Li se insuflă inutilitatea creării familiei, a grupurilor sociale stabile, a ideilor noi, promițătoare. Toate acestea formează baza degradării civilizației, caracteristica procesului de distrugere deliberată a lumii vechi, toate acestea-s manifestarea esenței diavolului care vrea să-și supună lumea noastră și evoluția ei.

Veaceslav Matveev

(Va urma)

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Mai multe

Sondaj Toate

load