TEMELE PRINCIPALE Toate Știrile

MAI multeminimizează

Ne vor împresura cu o rețea de farmacii mobile?

La mijlocul lunii decembrie, 2020 la propunerea partidului «Șor» și a grupului «Pentru Moldova», cu majoritate de voturi deputații au introdus modificări într-un șir de acte legislative, care permit ca în țara noastră să fie organizate farmacii mobile sau, altfel spus, comercializarea medicamentelor din furgoane auto.

Autorii inovațiilor susțin că farmaciile pe roți vor soluționa problema lipsei de medicamente în sate, specialiștii și experții bat alarma – comercializarea medicamentelor în condițiile lipsei de control va afecta negativ calitatea lor, - există riscul să nu te vindeci, da să-ți pierzi viața.

Au ajustat legea

Astfel, în Legea nr. 1456/1993 «Privind activitatea farmaceutică» au fost introduse amendamente ce țin de activitatea farmaciilor mobile – procedura de perfectare a actelor privind dreptul de proprietate sau a contractului de închiriere a unității mobile, care medicamente nu pot fi comercializate de acestea, ce fel de specialiști pot fi angajați în «prăvălia mobilă de leacuri» și un șir de alte prevederi.

Astfel, partea 4 a art. 19 din legea dată stipulează că farmaciile de tip deschis, amplasate într-o unitate mobilă, nu pot vinde leacuri ce conțin substanțe narcotice, psihotrope și precursori. Punctul а) din partea 2 a art. 19' a fost completat cu o frază care permite ca farmaciile de tip deschis să fie amplasate ori în imobile, ori în unități mobile.


Articolul 22 al documentului în cauză a fost completat cu partea 2², în care se spune că «în filialele farmaciilor comunitare din localitățile rurale, care pot fi și unități comerciale mobile, activitatea farmaceutică poate fi efectuată , ca excepție, de lucrători medicali cu studii medii sau superioare ».

În art.3 al Legii nr. 231/2010 «Privind comerțul intern» noțiunea «unități mobile» a fost completată cu cuvintele despre aceea că acestea au menirea să «desfășoare activitate comercială, inclusiv comercializarea medicamentelor, alte produse farmaceutice și para-farmaceutice ».

De genul prăvăliilor alimentare ale lui Șor

Încă în iulie, 2020 deputații partidului «Șor», în timp ce promovau în parlament proiectul de lege privind organizarea serviciului farmaciilor mobile în Moldova, povesteau în mass-media despre aceea că se propune ca activitatea acestora să fie organizată conform principiului rețelei de magazine sociale mobile. Anterior, Noi.md a scris deja despre aceea ce reprezintă această rețea, și ce fel de prețuri «sociale» propune ea. Dar autorii ideii au încercat să-și prezinte noua inovație pe roți ca pe un bine obștesc.

«În acest răstimp ele și-au demonstrat eficiența, mai ales în perioada pandemiei de coronavirus. Cetățenii din categoriile social-vulnerabile ale populației au acces la produse proaspete cu prețuri reduse. Același lucru urmează a fi făcut și în cazul medicamentelor. În Moldova una dintre cele mai grave probleme este starea de sănătate a cetățenilor. În țară fiecare al șaptelea locuitor este bolnav. O situație deplorabilă s-a creat în privința asistenței medicale și cumpărării medicamentelor la sat. Uneori oamenii se văd nevoiți să parcurgă, pentru a le cumpăra, zeci de kilometri de la locul de trai », – încercau deputații din grupul ”Pentru Moldova” să le insufle jurnaliștilor.

Chipurile, farmaciile mobile vor fi echipate în vehicule speciale, cu frigidere, iar

sătenii vor fi deserviți de farmaciști special pregătiți pentru a activa în aceste condiții. Și, chipurile, aceste prăvălii mobile se vor deplasa prin localități conform unui grafic fix.

În decembrie, în timp ce prezenta proiectul amendamentelor propuse pentru actele tematice în vigoare, și deputata Ruxanda Glavan, care în actuala legislatură a reușit să facă parte deja din trei fracțiuni - PDM, Pro Moldova și ”Pentru Moldova”, dădea asigurări că farmaciile pe roți reprezintă un lucru bun pe care noul ei șef vrea să-l organizeze pentru săteni.

«Toate amendamentele legislative propuse au un singur scop – să ofere sătenilor, dar și orășenilor nevoiți să stea în autoizolare, accesul la medicamente. În lege este stipulat clar, că în farmaciile mobile vor fi respectate toate condițiile pentru securitatea medicamentelor. În acestea vor munci asistenți medicali, farmaciști, medici sau asistenți ai farmaciștilor », – o citează pe R.Glavan publika.md.

Sănătatea nu este garantată

Imediat după introducerea în lege a amendamentelor care reglementează activitatea farmaciilor mobile, critici dure în adresa autorilor lor au venit din partea Asociației farmaciștilor din Moldova (AFM) . Membrii acestei organizații obștești profesionale cred că inovația va duce nu la fortificarea, ci la distrugerea sănătății populației.

– În perioada pandemiei este extrem de importantă păstrarea distanței sociale, precum și controlul calității medicamentelor cumpărate în farmacii, – a declarat Ion Zgîrcu, președintele AFM, la conferința de presă convocată pe urmele amendamentelor adoptate. – Dacă în farmaciile staționare acest lucru este posibil și ordinea este asigurată, cum să o faci în cazul prăvăliilor mobile? Va fi imposibil să monitorizăm regimul de păstrare a medicamentelor, că doar este vorba despre o marfă care necesită anumite temperaturi și condiții speciale de păstrare. Dacă acestea nu-s respectate, preparatul nu numai că nu va ajuta, din contra, el poate dăuna, deveni toxic în condiții de păstrare inadecvate, supradozaj sau administrare greșită fără a consulta medicul.

Conducerea Asociației farmaciștilor este revoltată de faptul, că în inovațiile legislative nu este descrisă noțiunea de «farmacie mobilă».

– Poate fi vorba despre un automobil, un terminal, o teleguță cu medicamente. Legea nu stipulează că preparatele medicamentoase trebuie să fie comercializate de un farmacist. Scrie – «un specialist instruit». Reiese, că orice persoană, după ce a audiat de la distanță zece lecții, poate vinde medicamente. Acesta poate fi și șoferul acelei prăvălii mobile, care se va numi farmacie mobilă. Cum se poate așa ceva? – s-a arătat nedumerit șeful Asociației farmaciștilor din Moldova.

I. Zgîrcu și-a exprimat îngrijorarea și pentru faptul, că apariția farmaciilor mobile poate aduce prejudicii ireparabile micilor farmacii rurale. Apropo, aceeași problemă există și în cazul magazinelor mici, cărora le fac concurență magazinele alimentare mobile – businessul fugarului I.Șor, care se ascunde în Israel de justiția moldovenească. Conform datelor aduse de I.Zgîrcu, din cele 1400 de farmacii care activează în RM, 900 se află în orașe, restul de 500 – în localitățile rurale.

– Mai există 150 farmacii care au un singur proprietar. Farmacii individuale, anume ele vor avea de suferit cel mai mult. Prăvăliile mobile vor ucide pur și simplu farmaciile mici din localități. Este o concurență neloială . Căci deplasarea lor prin țară, activitatea comercială nu poate di monitorizată. Inspecția farmaceutică nu dispune de specialiști pentru a urmări cine și la ce preț vinde medicamentele, precum și calitatea acestora. Ele pot fi comercializate inclusiv fără rețete și la prețuri inexplicabile. În orice țară civilizată statul controlează sfera de comercializare a medicamentelor, – a declarat I.Zgîrcu la conferința de presă.

Să apere proiectul prin toate mijloacele

Cum numai farmaciile mobile au început să fie criticate din toate părțile, autorii proiectului au publicat un comunicat de presă în care s-au grăbit să-și apere propunerile.

În document se menționa, că în farmaciile mobile vor fi respectate toate regulile de securitate la transportare, comercializare și păstrare a preparatelor medicamentoase, igiena muncii. Și comercializarea o vor efectua, cică, farmaciști calificați. Plus la faptul că farmaciile pe roți vor avea, chipurile, dreptul de a livra medicamentele compensate din fondul asigurărilor obligatorii de sănătate la domiciliul persoanelor în etate, cu dezabilități severe și țintuite la pat.

Autorii proiectului au concretizat că aceste farmacii mobile vor ține, probabil, de centrele medicilor de familie din localități, iar programul lor de lucru va fi coordonat cu locuitorii satelor. Mecanismul detaliat al activității acestor unități mobile urmează să-l elaboreze guvernul. Lista medicamentelor fără prescripție medicală, care pot fi cumpărate din farmaciile mobile, va fi alcătuită cu participarea specialiștilor Agenției medicamentului.

Specialiștii nu au fost consultați

Rodica Gramma, expert în domeniul legislației și managementului în sănătate, docent la Școala de management în sănătate publică, a menționat că doar cu doi ani în urmă împreună cu o colegă – specialist în farmacologie, docent la Universitatea de medicină și farmacologie în numele lui N.Testemițanu și cu experții IDIS «Viitorul», au criticat dur intenția de a vinde preparate medicinale în unități neautorizate pentru acest gen de activitate, și culmea – de către oameni fără studii speciale.

«Am descris toate riscurile… Cine și le va asuma? Cine va proteja oamenii de numeroasele consecințe negative, pe care le poate avea decizia dată? În interesul cui a fost luată această decizie total incorectă? O spun ca persoană care a obținut specialitatea de farmacist… medic… și care se descurcă în legislație… Este pur și simplu revoltător în ce măsură a fost ignorată opinia specialiștilor …», - a scris R.Gramma pe pagina sa de FB.

Riscuri continue

Specialiștii recunosc, că în localitățile rurale există problema accesului limitat la preparatele medicale, și ea necesită o soluție. Dar farmaciile mobile propuse drept soluție prezintă numeroase riscuri. De aceeași părere este și Ala Tocarciuc, consultant independent în domeniul sănătății. În comentariul pentru Noi.md interlocutoarea a numit principalele riscuri care pot apărea dacă prin republică vor începe să circule farmacii pe roți.

Primul risc constă în faptul căeste imposibil să fie asigurată calitatea medicamentelor ajunse la consumatorul final, – explică A.Tocarciuc. – Producătorii de medicamente certificate în condițiile GMP, poartă răspundere pentru calitatea produselor. Pentru a asigura calitatea întregului lanț de formare a prețului, producătorii dictează cerințe stricte importatorilor și distribuitorilor de medicamente în Moldova. Structurile farmaceutice mobile nu corespund principiilor și cerințelor privind calitatea, înaintate de către producătorii preparatelor medicamentoase. Leacurile produse în țări cu cerințe severe privind calitatea medicamentelor, nu vor fi accesibile în structurile mobile.

Cel de-al doilea risc constă în scăderea calității practicii farmaceutice. În Republica Moldova este permisă comercializarea medicamentelor în farmaciile licențiate în conformitate cu condiții și cerințe speciale, concepute pentru a asigura calitatea medicamentelor. Condițiile de licențiere nu prevăd cerințe față de farmaciile mobile.

Cel de-al treilea risceste sporirea consumului neîntemeiat de medicamente. Farmacistul este specialistul care posedă cunoștințe suficiente pentru a elibera medicamente. Condițiile de licențiere a farmaciilor în Moldova stabilesc clar cerințele față de personalul structurii farmaceutice. Iar unitățile mobile au voie să activeze fără prezența unui farmacist.

Expertul independent mai consideră că în cazul farmaciilor mobile există și riscul eliberării necontrolate a medicamentelor, riscul evidenței greșite și a controlului limitat asupra soldurilor de medicamente. Procesele de înregistrare și evidență a produselor farmaceutice, de control asupra prețurilor, de evidență a rezervelor și a termenelor de valabilitate în instituțiile mobile, influențează nemijlocit calitatea medicamentelor, accesibilitatea lor și utilizarea rațională.

– Riscul nerespectării regulilor de bune practici privind distribuirea medicamentelor este compromis în condițiile structurilor mobile, - menționează A.Tocarciuc. – Logistica și transportarea medicamentelor fac parte dintr-un domeniu reglementat cu strictețe de legislația europeană.

Expertul independent în domeniul sănătății a considerat oportun să vorbească despre încă o variantă inacceptabilă de livrare a preparatelor medicale către cetățeni. Potrivit A.Tocarciuc, în a.2020 în timpul pandemiei a apărut serviciul de livrare a medicamentelor la domiciliu, prin curieri sau serviciile poștale. Chiar dacă aceste servicii au fost prestate, ele nu găsesc reflectare în legislația în vigoare, nu există garanții că este asigurată calitatea medicamentului ajuns la consumator. De aceea apar aceleași riscuri, ca și în cazul funcționării structurilor farmaceutice mobile.

– În contextul noilor condiții trebuie revizuit sistemul de livrare a medicamentelor. Sau noi interzicem, sau reglementăm strict această activitate, –a menționat interlocutoarea Noi.md.

Comercializarea medicamentelor prin intermediul prăvăliilor mobile trezește multe întrebări. La pregătirea acestui material, nu am găsit un specialist care să confirme că vinderea medicamentelor ”pe roți” este un lucru bun și sigur. Și comunitatea academică a facultății de farmaceutică a Universității de stat de medicină și farmaceutică în numele lui N.Testemițanu a menționat într-un comunicat special, că «noile stipulări legislative privind activitatea farmaceutică vor avea repercusiuni grave asupra sănătății populației ».

Atunci, cine și pentru ce are nevoie de farmaciile mobile?

Potrivit unuia dintre experții noștri, de farmaciile mobile are nevoie partidul «Șor» ca de o metodă nedetectată de mituire a alegătorilor. Eficiența acestei metode s-a manifestat în alegerile parlamentare din a. 2019 – atunci multă lume a votat cu partidul «Șor», fără ține cont de nivelul profesional jos al persoanelor incluse în lista electorală – viitori deputați, dar și de reputația dubioasă a liderului lui – omul condamnat de prima instanță ca principal participant la renumitul furt al miliardului. Nimeni nu are îndoieli că miliardul a fost furat anume de Șor, cu excepția lui Șor însuși, care recent în emisia postului TV8 încerca să explice, că nu dorește nimic afară de binele poporului moldovenesc. Dar, în opinia alegătorilor lui Șor, el face ceva pentru popor – a deschis magazine sociale, a construit Orhei-landul, amenajează Orheiul. Iar acum va mai livra și medicamente în localitățile îndepărtate ale țării. Pentru infractorul condamnat este o posibilitate excelentă de a-și mai ”cumpăra” ceva procente la alegerile anticipate. Nu-i nimic, că el face aceste lucruri din contul unor procente infime din miliardul furat de la popor, că din unele proiecte ”de caritate” structurile lui Șor mai și obțin niște venituri.

Dar PSRM, care a susținut acest proiect? Potrivit unui deputat, PSRM timp de cinci ani nu a putut găsi în parlament o majoritate pentru a fi votate proiectele sale ( privind funcționarea limbilor, reforma pensiilor, retransmiterea posturilor TV rusești… ). Plahotniuc și Filip erau categoric împotrivă. A fost nevoie să se meargă pe calea răului mai mic – partidul ”Șor” a fost de acord să voteze toate proiectele PSRM în schimbul farmaciilor mobile, pentru aprobarea finală a funcționării cărora va fi nevoie de adoptarea unui șir de acte normative ale guvernului …

Lidia Ceban

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


MAI multe

Sondaj Toate

load