Cum poți obține cetățenia rusă în regim simplificat?

Cum poți obține cetățenia rusă în regim simplificat?

Lista persoanelor care pot depune cereri de solicitare a cetățeniei Federației Ruse în regim simplificat este destul de extinsă și este determinată de articolul 14 din Legea federală nr. 62 "Cu privire la cetățenia Federației Ruse".


Să examinăm în detaliu punctul "a", alin. 1, al articolului 14, potrivit căruia cetățenii străini și apatrizii care au împlinit vîrsta de 18 ani, care sînt apți de muncă și locuiesc în Federația Rusă cu permis de ședere, au dreptul să solicite cetățenia Federației Ruse prin procedură simplificată dacă persoanele menționate au cel puțin un părinte care are cetățenia Federației Ruse și locuiesc pe teritoriul Federației Ruse.


Dacă îndepliniți criteriul de mai sus, trebuie să adunați un pachet de documente.


Lista documentelor necesare:
• cerere-chestionar în două copii (modelul cererii de solicitare a cetățeniei Federației Ruse este disponibil pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne);
• actele de identitate, cetățenia și actele de confirmare a domiciliul solicitantului;
• trei fotografii 3x4;
• adeverinţa de plată a taxei de stat (în prezent ea este de 3.500 de ruble);
• permisul de ședere (cererea pentru cetățenie poate fi depusă imediat fără necesitatea de a locui cu permis de ședere în Rusia timp de 5 ani);
• un document care să confirme existența unei surse legale de existență;
• un document care să confirme cunoașterea limbii ruse, la un nivel suficient pentru comunicarea în formă orală și scrisă în condițiile mediului lingvistic, în cazul în care solicitantul nu este scutit de prezentarea acestui document;
• un document care confirmă refuzul solicitantului la cetățenia pe care o deține sau imposibilitatea de a renunța la o altă cetățenie;
• certificatul de naștere al solicitantului;
• Pașaportul de cetățean al Federației Ruse al unui părinte care locuiește pe teritoriul Federației Ruse, cu mențiunea de înregistrare la locul de trai.


ATENȚIE: În cazul în care numele, prenumele sau patronimicul au fost modificate, se prezintă documentele care confirmă schimbarea numelui, prenumelui sau patronimicului (certificatul de căsătorie, de divorț, stabilirea paternității, schimbarea numelui).


Dacă documentele sînt într-o limbă străină, ele vor fi prezentate împreună cu traducerile notariale.
Cererea de obținere a cetățeniei Federației Ruse și documentele necesare se depun la locul de trai al solicitantului:
• la organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse - dacă locuiți pe teritoriul Federației Ruse;
• la reprezentanța diplomatică sau la oficiul consular al Federației Ruse de pe teritoriul statului străin - dacă locuiți în afara Federației Ruse;
Examinarea cererilor privind cetățenia Federației Ruse și luarea deciziilor privind acordarea în regim simplificat a cetățeniei Federației Ruse se efectuează în maximum 6 LUNI din data depunerii cererii și a tuturor documentelor necesare, executate în mod corespunzător.


ATENȚIE, procedura de depunere a documentelor și lista documentelor necesare pot fi concretizate de către un funcționar al departamentului de migrație în timpul unei consultări personale. 


Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load