Jocurile Olimpice stiri: 119
Transnistria stiri: 1453

Parlamentul a luat act de Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat

14 iun. 22:00   Societate
2712 0

Raportul cu privire la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2023 și raportul de audit realizat de Curtea de Conturi privind executarea BASS au fost prezentate deputaților în cadrul ședinței plenare.

Pe parcursul anului trecut, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost supusă modificării de trei ori. Modificările au fost determinate de dinamica beneficiarilor și a prestațiilor sociale, de revizuirea prognozei principalilor indicatori macroeconomici, precum și de necesitatea implementării măsurilor noi aprobate, cu impact asupra BASS.

În anul 2023 veniturile executate au fost de 38 604,4 milioane de lei, iar cheltuielile – 38 524,7 milioane de lei, cu un excedent de 79,8 milioane de lei. Nivelul de realizare a bugetului a fost de 99,1 %. Resursele financiare au fost utilizate pentru stabilirea diferitor prestații sociale. Reieșind din numărul mare de solicitări, unele prestații sociale au necesitat alocări financiare suplimentare. Acestea se referă la indexarea pensiilor, reexaminarea pensiilor pentru limita de vîrstă și pensiilor de dizabilitate, majorarea alocațiilor de stat, oferirea compensațiilor la energie, indemnizațiilor de maternitate, ajutorului de deces, majorarea indemnizației unice la nașterea copilului.

Cheltuielile estimative suportate din BASS și bugetul de stat pentru indexarea pensiilor au constituit 3 058,5 milioane de lei. În comparație cu anul 2022, cheltuielile efective pentru plata pensiilor de asigurări sociale de stat au fost mai mari cu circa 3,6 miliarde de lei sau cu 17,9 %. Numărul beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă constituia, la 1 ianuarie 2024, 528666 de persoane. Pensia medie a crescut pe parcursul anului trecut cu 16,4 % și a constituit 3683,62 de lei. Tot anul trecut au fost și 98823 de beneficiari de pensii de dizabilitate, cheltuielile fiind în sumă de 2 553,6 milioane de lei. De pensie de urmaș au beneficiat 11 802 de persoane, iar suma pentru plata acestui tip de pensii a fost de 386,6 milioane de lei.

În scopul susținerii populației în perioada rece a anului și acordării compensațiilor la factură au fost necesitare resurse financiare în sumă de 183,4 milioane de lei. De asemenea, în prezent, 65 175 de copii primesc indemnizație în valoare de 1000 de lei pînă la vîrsta de doi ani, iar de indemnizație de creștere a copiilor beneficiază 40137 de persoane.


Auditul efectuat de către Curtea de Conturi a formulat un șir de recomandări către instituțiile de stat care realizează politici în domeniul asigurărilor sociale. Printre acestea se numără instituirea registrului electronic de evidență a liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției și transmiterea operativă a informațiilor către CNAS în scopul înregistrării acestora în calitate de plătitori la BASS; revizuirea și actualizarea cadrului normativ pentru asigurarea stabilirii uniforme a pensiei pentru vechimea în muncă a foștilor angajați ai instituțiilor de forță, cît și pentru categoriile de angajați din aviația civilă; analiza cauzelor acordării neregulamentare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului; reevaluarea nivelului accesibilității pentru potențialii beneficiari ai biletelor de tratament balneo-sanatorial. Alte recomandări vizează modificarea cadrului normativ privind obligativitatea eliberării certificatelor medicale; identificarea cauzelor înregistrării tardive a decesului persoanelor în Registrul de stat al populației.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce va duce decizia de a fuziona fizica, chimia și biologia într-o singură materie școlară?