COVID-19 în MOLDOVA

Cine și în ce condiții poate beneficia de ajutorul de șomaj în perioada stării de urgență

Cine și în ce condiții poate beneficia de ajutorul de șomaj în perioada stării de urgență

Persoanele înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pot beneficia de ajutor șomaj în cuantum de 2775 lei, acordat pentru perioada stării de urgență.

Astfel, pot obține ajutorul de șomaj următoarele categorii:

1. Persoanele care și-au pierdut locul de muncă drept consecință a stării de urgență. Acestea urmează să se înregistreze cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă și să solicite ajutorul de șomaj. Aceste persoane Nu sunt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.


2. Persoanele care și-au pierdut locul de muncă anterior declarării stării de urgență și nu confirmă stagiul de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni. Acesta urmează să se înregistreze cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă. Ele sînt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală prin achitarea primei de AOAM în sumă fixă, pînă la înregistrarea cu statut de șomer.

3. Persoanele revenite de peste hotarele R.Moldova în perioada stării de urgență. Pînă a se înregistra cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială, acestea sînt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

4. Persoanele înregistrate cu statut de șomer pînă la declararea stării de urgență, precum și persoanele beneficiare (solicitante) de ajutor de șomaj. Acesta sînt considerate persoane asigurate de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Condiții

Pentru a solicita dreptul de ajutor de şomaj, persoanele urmează să expedieze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază îşi au domiciliul, cererea de solicitare a statutului de șomer și ajutorului de șomaj, declarația pe proprie răspundere însoțite de copia buletinului de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil, copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută, copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă.

Copiile cererilor, declarației și actelor urmează a fi expediate în mod obligatoriu la distanță prin poștă sau prin e-mail.

Adresele, e-mail-urile şi lista telefoanelor de contact ale STOFM le găsiți aici.

Cererile și declarația obligatoriu trebuie să fie semnate de solicitant.

După ridicarea stării de urgență, ajutorul de șomaj pentru toți șomerii se va acorda în condițiile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj.

Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
Mai multe

Sondaj Toate

load