Experții: măsuri pentru maximizarea returnării banilor, dispăruți din bănci

Experții: măsuri pentru maximizarea returnării banilor, dispăruți din bănci

Experții Centrului Analitic Independent Expert-Grup au identificat acțiunile-cheie care urmează să fie luate de autoritățile Moldovei în viitorul apropiat, în scopul de a maximiza volumul mijloacelor financiare întoarse în țară, după furtul de proporții mari de la băncil: «Banca de Economii», «Banca Socială» și «Unibank», transmite NOI.md.

Ei consideră că în scopul de a maximiza volumul activelor dispărute și de a reduce povara fiscală pentru cetățeni trebuie să fie luate urgent cel puțin patru măsuri.
 
Într-o nouă publicație a Expert-Grup «Investigarea Companiei Kroll: așteptările și realitatea», pregătit de Eugeniu Ghilețchi este constatat faptul că în anul 2014, sistemul bancar autohton a fost zguduit de cea mai mare criză internă din istoria țării, frauda bancară avînd valoarea echivalentă cu 12% din PIB, fiind o consecință a carențelor de guvernanță corporativă în unele bănci, a disfuncționalităților și lipsei de coordonare din instituțiile statului, inclusiv cele responsabile de asigurarea stabilității financiare, precum și a unor factori de decizie rău-intenționați din instituțiile de stat și bănci.
 
După aproape 3 ani de la criză, autoritățile au recuperat din vînzarea activelor celor trei bănci circa 963 mil. de lei, pe cînd Compania Kroll, care a fost contractată  pentru a  desfășura  o investigație  și  a le oferi  suport  autorităților privind  recuperarea banilor, a identificat săvîrșirea infracțiunilor în valoare de aproximativ 600 mil. de dolari SUA.
 
Potrivit specialiștilor Expert-Grup, la momentul de față, singura soluție care poate diminua cu adevărat presiunea asupra cetățenilor presupune căutarea banilor dispăruți și recuperarea acestora, în măsura posibilităților.
 
A fost subliniat faptul că ținînînd cont de complexitatea și tertipurile schemelor utilizate de către escroci în fraudele bancare, de cele mai multe ori recuperarea integrală a activelor în astfel de cazuri este practic imposibilă.
 
Potrivit părerii specialiștilor internaționali, recuperarea a 50% din banii scoși din bănci poate fi catalogată drept un succes de proporții. Ținînd cont de faptul că ancheta este una internațională, investigația activă și bine justificată la nivel local este o precondiție pentru declanșarea unor solicitări transfrontaliere pe căi diplomatice, de care va depinde în mod direct succesul autorităților la recuperarea banilor.
 
Astfel, experții consideră că sînt imperative cel puțin 4 acțiuni care trebuie
întreprinse în viitorul apropiat, pentru recuperarea maxim posibilă a activelor dispărute și diminuarea presiunii fiscale asupra cetățenilor. În special, ei recomandă continuarea investigațiilor deja începute a fraudei bancare și demararea cît mai urgentă a noilor investigații în ce-i privește pe toți beneficiarii finali ai creditelor fictive oferite de cele trei bănci, fapt ce poate servi drept bază pentru solicitările transfrontaliere de asistență legală reciprocă și pentru recuperarea ulterioară a activelor. Același aspect se referă și la interpelările lărgite către Interpol cu privire la darea în potențiala urmărire internațională.
 
A fost menționat faptul că deși contractul cu compania Kroll nu a fost făcut public, în baza altor studii de caz, compania în cauză oferă, de regulă, tot suportul juridic necesar pentru executarea procesului de recuperare a activelor într-un mod cît mai corect. Acest aspect rezultă și din faptul că în astfel de investigații, taxa de regulă reprezintă un anumit procent din totalul activelor recuperate, fapt care stimulează compania de investigație să depună tot efortul necesar.
 
În plus, experții recomandă crearea unui comitet independent de monitorizare pe o platformă neutră, care să fie format din reprezentanți ai autorităților de reglementare, ai organelor de urmărire penală, dar și ai comunității de experți.


Reieșindu-se din confidențialitatea informației, ce se conține în cadrul celui de al doilea raport Kroll, publicarea lui sau divulgarea informației înainte de desfășurarea urmăririi penale ar putea prejudicia ancheta. În plus, pentru asigurarea unei continuități în investigarea fraudei bancare, experții consideră  crucială  crearea   comitetului numit mai sus.  Potrivit spuselor lor, avînd în vedere interesul național față de succesul investigației, comitetul respectiv ar trebui să aibă drept obiectiv urmărirea procesului de recuperare a activelor și informarea societății despre principalele realizări. 
 
Astfel, pe perioada desfășurării anchetei va putea fi păstrată în secret informația confidențială, fiind create totodată premisele necesare pentru exercitarea unei presiuni suficiente, în vederea finalizării cu succes a investigației.
 
Experții au salutat acel fapt că compania Kroll i-a prezentat BNM o strategie pentru a iniția acțiuni în justiție în multiple jurisdicții, în vederea obținerii în continuare a informațiilor și recuperării activelor care au fost delapidate. Ei au subliniat că comitetul sus-menționat ar putea urmări îndeaproape realizarea strategiei stabilite de recuperare a activelor.


Totodată, analiștii consideră că este important să fie prevăzut clar în Legea privind transformarea garanțiilor în datorii guvernamentale că activele recuperate în rezultatul anchetei internaționale vor fi utilizate, în mod exclusiv, pentru răscumpărarea înainte de termen a obligațiunilor derivate din garanțiile de stat.
 
Ei au menționat că în Legea vizată este necesar să fie operate modificări în regim de urgență, pentru a identifica destinația banilor recuperați în rezultatul anchetei, încă înainte de începerea procesului de recuperare transfrontalieră a banilor.


Experții au specificat că Legea în cauză a prevăzut echitabil faptul că Ministerul Finanțelor va subroga BNM în raporturile legate de creanțele față de cele trei bănci. Totodată, nu este menționat faptul ce se va întîmpla cu activele recuperate ca urmare a anchetei internaționale.
 
Specialiștii din cadrul Expert-Grup susțin că e important să fie investigat modul în care au fost utilizați banii acordați de BNM celor trei bănci și determinarea rolului celorlalte bănci implicate. Experții atenționează că din stenograma ședinței de Guvern, care s-a desfășurat la 7 noiembrie 2014, cînd a fost luată decizia de a emite prima garanție în valoare de 9,5 mild. lei, observăm că unii miniștri și-au exprimat  îngrijorarea  că  ar  putea  exista  un  abuz  din  partea  unor  structuri. Această  îngrijorare deriva din faptul că garanția era acordată înainte ca băncile să intre în administrare specială și de aceea nu exista certitudinea confidențialității cu privire la faptul că garanția va fi aprobată. Anume în acest context, depozitele altor bănci la Banca de Economii din momentul adoptării garanției și pînă la intrare în gestiunea specială a Băncii de Economii au crescut de la aproximativ 300 mil. lei pînă la 2,3 mild. lei. Odată cu hotărîrea de acordare a garanției, a fost creată și o comisie specială, care trebuia să analizeze soldurile din conturile persoanelor fizice și juridice, care depășeau cumulativ suma de 500 mii lei, pentru a identifica dacă nu au existat afilieri și încălcări ale legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Pînă la momentul de față nu a fost prezentat vreun raport cu privire la rezultatele evaluării comisiei speciale, de aceea există în continuare suspiciuni că o parte din banii derivați din garanții au fost folosiți pentru acoperirea depozitelor unor persoane care au anticipat evenimentele. 
 
Experții au subliniat că pe lîngă continuarea investigației de către Compania  Kroll  care  urmărește destinația creditelor acordate de către cele trei bănci, este important să fie investigat și modul în care au fost utilizați banii acordați de BNM, inclusiv pentru răscumpărarea depozitelor altor bănci de la Banca de Economii.
 
Specialiștii Expert-Grup insistă asupra faptului că intensificarea colaborării și cooperării între diferite structuri ale statului este esențială pentru realizarea cu succes a măsurilor recomandate. Totodată, acest fapt va servi drept dovadă a angajamentului ferm al autorităților de a diminua povara fiscală, pusă pe umerii cetățenilor și va permite asigurarea unei comunicări eficiente în scopul recuperării activelor.
 


 
Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load