X 
Transnistria stiri: 1445
Preşedintele stiri: 4067

Reguli, care nu trebuie neglijate, cînd traversezi frontiera cu România

5 ian. 14:28 (reactualizat 11 ian. 05:40)   Întrebări - Răspunsuri
16816 0

Există un set de reguli, pe care cetățenii Republicii Moldova, care intenționează să călătorească în țara vecină, România, trebuie să le respecte la traversarea frontierei.

Astfel, la intrarea în România, care face parte din Uniunea Euopeană, dintr-un stat neunional, trebuie să se țină cont de următoarele aspecte:

- Declararea obligatorie a bunurilor

Se poate face: în scris; verbal; prin trecerea prin culoarul verde sau „Nimic de declarat" la birourile vamale în care funcţionează sistemul cu două culoare de control sau prin trecerea printr-un birou vamal care nu foloseşte sistemul cu două culoare fără a face o declaraţie vamală voluntară.

Sînteţi obligat să declaraţi scris în toate cazurile:


a) arme şi muniţii, materiale explozive, radioactive, nucleare, precum şi produse strategice prevăzute în legi speciale;
b) droguri sau substanţe psihotrope şi precursorii acestora, materiale biologice cu potenţial de contaminare în masă, medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, substanţe chimice esenţiale, precum şi produse şi substanţe toxice;
c) instrumentele de plată sub formă de numerar aflate asupra dumneavoastră, care sînt egale sau depăşesc echivalentul a 10.000 euro/persoană.

Mărfurile cu caracter cultural, istoric sau artistic pot fi declarate în scris la intrarea în ţară în vederea scoaterii lor din ţară fără altă aprobare.

-Bunuri importate în scutire de taxe vamale

Bunurile conţinute în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară non-UE sînt admise fără plata taxelor vamale cu respectarea următoarelor condiţii: importul să fie de natură ocazională; bunurile să fie exclusiv de uz personal al călătorilor sau familiilor acestora sau destinate pentru cadouri. Natura şi cantitatea acestor bunuri nu trebuie să indice că sînt importate în vederea comercializării.

Sînt permise a fi importate în scutire de taxe vamale, TVA şi accize următoarele bunuri:

a) Obiecte de uz personal necesare în mod rezonabil pentru călătorie ( de ex: îmbrăcăminte şi încăltăminte, articole de toaletă, bijuterii personale, aparate foto, camere video, instrumente muzicale portabile, aparate receptoare de radio portative, aparate receptoare de televiziune portative, calculatoare personale portative);

b) mărfuri pentru scopuri sportive ( de ex: schiuri şi beţe, patine, sănii, îmbrăcăminte, încăltăminte şi mănuşi de sport, mingi de orice fel, rachete, crose, plase, bastoane şi altele similare);

c) produse din tutun (40 de ţigarete; 100 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare); 50 de trabucuri; 250 grame de tutun de fumat). Scutirea poate fi aplicată fie pentru una din categoriile de produse din tutun menţionate, fie pentru o combinaţie a acestora cu condiţia ca totalul procentelor utilizate din cantităţile individuale permise să nu depăşescă 100%.

d) băuturi alcoolice ( un total de 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice cu o concentraţie alcoolică distilate şi băuturi spirtoase, cu o tărie alcoolică de peste 22 % volum sau alcool etilic nedenaturat de 80 % volum şi peste; un total de 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o concentraţie alcoolică mai mică de 22 % în volum; 4 litri de vinuri liniştite şi 16 litri de bere). Scutirea poate fi aplicată fie pentru una din categoriile de tipuri de alcool şi băuturi alcoolice menţionate, fie pentru o combinaţie a acestora cu condiţia ca totalul procentelor utilizate din cantităţile individuale permise să nu depăşescă 100%.

e) bunuri diverse, altele decît cele de la lit. a) - d), în limita unei valori globale de 430 de euro pentru fiecare călător în cazul transporturilor pe cale aeriană şi maritimă şi 300 de euro în cazul celorlalte mijloace de transport.

f) carburantul conţinut în rezervorul standard al mijlocului de transport cu motor şi o cantitate de carburant de pînă la 10 litri conţinută într-un rezervor portabil.

- Introducerea speciilor de floră şi faună sălbatică

Introducerea în România a speciilor sălbatice de floră şi faună incluse în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice, se face numai în baza certificatelor/permiselor CITES, eliberate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

- Mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală

Este interzisă introducerea în Uniune a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală şi care prin cantitatea ori natura lor sugerează că sînt introduse în scop comercial ( mărfuri contrafăcute; mărfuri piratate; mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de inventie sau unui certificat suplimentar de protecţie ori unei indicaţii geografice sau unui brevet de soi).

- Animale de companie

În vederea mişcării animalelor de companie acestea trebuie să fie identificate fie prin tatuaj clar şi lizibil, fie printr-un sistem electronic de identificare (transponder). Oricare ar fi forma de identificare a animalelor de companie, aceasta trebuie să conţină detalii privind identificarea numelui şi adresa proprietarului de animale. Mişcarea animalelor de companie se va face în baza unui paşaport eliberat de un veterinar autorizat de autoritatea competentă care să certifice valabilitatea vaccinării antirabice sau revaccinării, după caz.

Introducerea în România a animalelor de companie se poate face doar prin punctele de control trecere la frontieră în care sînt organizate controale sanitare veterinare.

Pentru a vedea lista acestor puncte accesaţi secţiunea “Vămuirea mărfurilor” link-ul“Produse supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor”.

Pentru a vedea mai multe răspunsuri la întrebările parvenite pe adresa redacţiei noastre, accesaţi acest link. Întrebările pot fi expediate pe adresa [email protected].

13
5
2
0
1

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce vor duce modificările la Codului Penal privind extinderea noțiunii de ”trădare de patrie”?