X 
Jocurile Olimpice stiri: 119
Transnistria stiri: 1453

Care sînt regulile pentru trimiterile poștale internaționale

1 oct. 2023,, 17:00   Societate
3416 0

Toate mărfurile trecute peste frontiera vamală prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale (TPI) sînt supuse controlului vamal, cu excepţiile prevăzute de legislaţie. Mărfurile trecute peste frontiera vamală prin intermediul TPI se află sub supraveghere vamală, conform legislaţiei în vigoare.

Trimiterile poştale internaţionale sînt supuse controlului vamal, pe calea verificării datelor din declaraţie vamală sau alte documente, în baza cărora se face vămuirea, inspectării vamale şi în alte forme de control vamal, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor expediate prin poşta internaţională, în lipsa declarantului, altor titulari de drepturi asupra mărfurilor şi a mijloacelor de transport, precum şi a reprezentanţilor acestora.

Controlul vamal asupra TPI se efectuează de către organul vamal în conformitate cu prevederile articolului 185 Cod vamal.

Controlul vamal al TPI se efectuează în zonele de control vamal ale centrelor poştale din teritoriu, de către funcționarul vamal, în prezenţa operatorului poştal.


Import persoane fizice:

-persoanele fizice au dreptul de a primi, prin intermediul TPI, fără achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă nu depăşeşte suma de 300 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului terestru sau de 430 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului aerian sau maritim şi nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro sau de 430 de euro, drepturile de import se vor calcula, pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

-persoanele fizice au dreptul de a primi prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, fără achitarea drepturilor de import, mărfuri care nu au caracter comercial, nu depășesc limitele cantitative stabilite de legislație și a căror valoare intrinsecă nu depăşeşte suma de 200 de euro per expediere. (Mărfuri care nu au caracter comercial sînt mărfurile care, cumulativ, prezintă un caracter ocazional, sînt destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau al familiei sale și care, prin natura sau cantitatea lor, nu sînt destinate activității comerciale sau de producție. În cazul în care mărfurile au caracter comercial, depășesc limitele cantitative stabilite de legislație sau valoarea intrinsecă a acestora depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, drepturile de import se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menționată nu micșorează valoarea impozabilă a acestora).

-TPI cu bunuri cu valoarea care nu depășește limitele neimpozabile, în privința cărora, ca urmare al analizei de risc nu sînt susceptibile de încălcare a regulilor vamale, nu sînt supuse procedurii de vămuire și se pun în liberă circulație, cu perfectarea unui document special cu aplicarea specimenului „Liber de vamă” pe lista TPI, prezentată și autentificată de operatorul poștal.

-TPI identificate ca urmare a aplicării analizei de risc, inclusiv valoarea cărora depășește limitele neimpozabile, se supun vămuirii, cu achitarea drepturilor de import.

Export persoane fizice:

Persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:

  • bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
  • bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite) destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100 000 Euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit.

Pentru a vedea mai multe răspunsuri la întrebările parvenite pe adresa redacţiei noastre, accesaţi acest link. Întrebările pot fi expediate pe adresa [email protected].

1
0
0
1
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce va duce decizia de a fuziona fizica, chimia și biologia într-o singură materie școlară?