X 
Incendii stiri: 557
Criza energetică stiri: 1729

OMS, ca “supraveghetor al lumii”

8 iun. 2022,, 10:00 (reactualizat 8 iun. 2022,, 18:16)   Analitică
6488 0

Ala Nemerenco, ministra sănătății din Moldova, a fost inclusă în componența Comitetului executiv al Organizației mondiale a sănătății (OMS). La finele lunii mai, candidatura ei a fost aprobată de Adunarea Mondială a Sănătății. Mandatul va dura trei ani.

Reieșind din faptul, că Executivul este organul de conducere al OMS, care gestionează entitatea între sesiunile Adunării mondiale a sănătății, și că pentru a.2024 se preconizează transformarea Organizației Mondiale a Sănătății într-o organizație supranațională, deciziile căreia sunt obligatorii, în virtutea noii sale funcții Ala Nemerenco va participa activ la transformarea OMS în “supraveghetorul lumii”. Așa a apreciat academicianul AȘR Ghennadii Oniscenco, fost medic-șef sanitar al Rusiei, extinderea atribuțiilor OMS.

Pentru care merite?

Ala Nemerenco nu este doar ministra sănătății, ea este și o savantă: în a.2007 a susținut teza de doctor, masteratul în medicina socială și management, este autoarea a cca 50 de articole și lucrări științifice. Colaborarea cu OMS nu este o noutate pentru ea: între anii 2012 - 2015 a fost conducătoarea unui proiect în oficiul moldovenesc al OMS, a fost consultant al acestei organizații. Chiar și așa, careva merite deosebite ale Alei Nemerenco sau ale Republicii Moldova, pentru care ministra sănătății RM a devenit membră a Comitetului executiv al OMS, în principiu nu există.

În componența Comitetului executiv al acestei organizații internaționale intră 34 de membri –specialiști în domeniul sănătății din diferite țări. Mandatul lor durează trei ani, de aceea în Comitetul executiv are loc o permanentă rotație de personal. Europa are în această structură 8 locuri. În afară de Moldova, în prezent le ocupă Rusia, Belarus, Danemarca, Slovacia, Slovenia, Marea Britanie și Franța.


Pentru prima dată reprezentantul Republicii Moldova a făcut parte din Comitetul executiv OMS în perioada anilor 2007-2010 – în persoana academicianului Ion Ababii, ministrul de atunci al sănătății. În Executivul OMS tocmai se eliberaseră două locuri, au fost înaintate candidaturi din șapte state, în rezultat le-au ocupat reprezentantul Moldovei și cel al Marii Britanii.

A doua oară Republica Moldova a pretins la un loc în Comitetul executiv OMS în anii 2015-2016 . În mai, 2016 expira mandatul membrilor plenipotențiari, numiți de Albania și Andorra. De aceea, în conformitate cu regulile și procedurile Comitetului regional european, Directorul regional le-a propus tuturor țărilor-membre din Regiunea europeană să prezinte, către 13 martie, 2015, candidaturile pentru Executiv și alte subdiviziuni ale OMS.

Și-au prezentat candidaturile Georgia, Kirghizia, Țările de Jos, Polonia, Turcia și Republica Moldova în persoana ministrului sănătății Mircea Buga. “Grație specialiștilor calificați și deschiși pentru ideile noi, cum este candidatul înaintat de noi, Republica Moldova este gata să contribuie la conducerea strategică a OMS și, în general, să devină parte importantă a acestui proces”, - se spunea în scrisoarea de intenție, semnată de Natalia Gherman, pe atunci ministra afacerilor externe și integrării europene. Însă Mircea Buga nu a fost promovat. Interesant, ce calități ale Alei Nemerenco menționa Chișinăul oficial în actuala scrisoare de intenție ?

Pe 30 mai, deja în noua sa postură, Ala Nemerenco a participat la sesiunea 151 a Comitetului executiv OMS.

Constituția “pandemică” mondială

Reprezentanta Republicii Moldova a intrat în componența unui organ de conducere OMS într-o perioadă destul de interesantă.

“Pe fondalul pandemiei COVID-19 țările lumii trebuie să spună: “De acum înainte - niciodată!”, - a declarat în noiembrie, trecut Tedros Ghebreyesus, director general OMS. Și a optat pentru perfectarea grabnică a unui acord internațional privind prevenirea pandemiilor pe viitor.

Da în decembrie, la a doua sesiune extraordinară a OMS, a fost anunțată începerea negocierilor privind Acordul internațional de prevenire și control asupra viitoarelor pandemii (a.n. “Acord pandemic”). Pe 24 februarie,2022 a avut loc prima ședință a Organismului interguvernamental de negocieri pentru elaborarea acestui document, care potrivit Reuters va fi gata în mai, 2024.

După analizarea a.n. “Ghid pandemic” și “Raport pandemic”, editate de OMS în toamna anului trecut, unii experți au ajuns la concluzia că viitoarea “Constituție pandemică mondială” va lipsi țările de suveranitate, iar cetățenii – de drepturi.

Cei de la OMS, firește, neagă aceasta. În cadrul briefingului de presă din 17 mai, Tedros Ghebreyesus a declarat: “Cu regret, există o minoritate neînsemnată de grupuri, care fac declarații ce induc în eroare și denaturează faptele în mod deliberat. Eu vreau să fiu foarte onest. OMS se pronunță ferm pentru drepturile individuale. Noi sprijinim dreptul fiecăruia la sănătate și vom face tot posibilul pentru ca el să fie realizat ”.

Dar nu toți l-au crezut. Pe 24 mai, doctorul Aaron Heriati, profesor american în psihiatrie și comportament uman, cunoscut pentru faptul că în decembrie, trecut a fost eliberat de la Universitatea California pentru refuzul de a se vaccina contra COVID-19, a publicat pe portalul brownstone.org un articol, în care și-a expus ideile cu privire la viitorul rol al OMS.

“OMS preconizează să elaboreze acordul către a. 2024. Acesta va fi orientat spre transmiterea, în timpul pandemiilor, către OMS a împuternicirilor de conducere, care în prezent aparțin statelor suverane, acestea fiind obligate juridic să se conformeze regulilor internaționale de sănătate, revizuite de OMS ”, - a menționat Heriati.

Deocamdată, Regulile Medico-Sanitare Internaționale (RMSI) din a. 2005, obligatorii pentru toate cele 194 state-membre, par relativ îngăduitoare. La moment, ele vorbesc , în fond, despre posibilitatea OMS de a obține informații, de a oferi asistență, a face recomandări insistente în cazul unor amenințări reale. În ianuarie, curent SUA au propus introducerea unui șir de amendamente în documentul dat, iar directorul general OMS le-a expediat spre examinare celorlalte state-membre. Conform amendamentelor propuse de Washington, menționează experții, OMS va avea asupra statelor-membre puteri mult mai extinse :

- Noile amendamente prevăd crearea unui comitet special pentru asigurarea respectării Regulilor medico-sanitare internaționale, care va acumula informații și va controla îndeplinirea obligațiunilor prevăzute de Regulament.

În opinia experților, astfel va fi creat un mecanism de supraveghere globală a respectării RMSI de către statele lumii, obligate să raporteze cu regularitate și să îndeplinească diverse condiții. “În prezent, un așa mecanism, în forma comitetelor de monitorizare și a rapoartelor universale periodice, există la ONU în domeniul drepturilor omului. SUA și aliații lor îl folosesc mereu pentru a persecuta statele nedorite și a le supune presiunilor politice (spre exemplu, pentru a aproba avorturile și LGBT). Acum un mecanism similar se creează în domeniul sănătății în cadrul OMS ”, - a scris pe canalul său de telegram juristul rus Pavel Parfentiev, președintele organizației obștești interregionale “За права семьи” , care a îndemnat autoritățile FR să părăsească Organizația mondială a sănătății.

- OMS nu va mai trebui să consulte statul în care a apărut un presupus focar nou, sau să încerce să obțină acordul lui înainte de a lua măsuri în baza unor asemenea informații.

- Alături de noțiunea de “stare de urgență” în sănătate (declarată în condițiile pandemiei de coronavirus) se propune introducerea noțiunii “stare de urgență” regională și a alertelor intermediare, care la fel extind libertatea și puterea OMS.

- OMS va obține dreptul de a acționa unilateral în cadrul RMSI. În respectivele amendamente se spune, că statul nu mai trebuie să fie de acord cu definiția directorului general OMS despre aceea că evenimentul prezintă în sine o stare de urgență de importanță internațională. La OMS va fi creat un Comitet de Urgență, pe care directorul general îl va consulta în locul statului, pe teritoriul căruia a apărut un focar.

- Directorii regionali OMS vor fi abilitați să declare starea de urgență în sănătate publică, la nivel regional.

- OMS va avea dreptul să propună statului “asistență” în lupta contra maladiei. Statul va fi obligat să răspundă acestei “oferte, care nu poate fi respinsă” în decursul a două zile. Dacă statul refuză asistența propusă, el va fi nevoit să explice public acest refuz.

- În cazul unui risc de îmbolnăvire, statele vor fi obligate să asigure reprezentanților OMS accesul în teritoriu, pentru a aprecia situația la fața locului.

În afară de propunerile SUA de “îmbunătățire” a Regulilor Medico-Sanitare Internaționale, experții au analizat și “Ghidul pandemic” și “Raportul pandemic” al OMS, publicate în septembrie, 2021. Și au ajuns la concluzia, că dacă viitorul “Acord pandemic” va fi adoptat:

  1. OMS poate deveni unica organizație din lume, care are dreptul să anunțe începutul unei noi “pandemii”.
  2. Viitorul “Acord pandemic” ar putea anula supremația drepturilor omului odată cu declararea regimurilor “pandemice” și a stărilor de urgență.
  3. Dacă în alcătuirea “Acordului pandemic” ne bazăm pe “Ghidul pandemic”, nu este exclus ca acordul în sine să limiteze și drepturile sindicatelor.
  4. Agenția Regnum scrie că documentul de bază al sesiunii extraordinare [a doua Sesiune extraordinară OMS, care a avut loc între 29 noiembrie și1decembrie, trecut - nota red.], lasă să se înțeleagă că viitorul “Acord pandemic” prezumă un rol deosebit pentru ONG, fundațiile financiare și alte instituții. Deci, conchide autorul, este foarte posibil, că în cadrul viitorului “Acord pandemic” ONG și “alte structuri nedeterminate” vor avea dreptul să participe, pe picior de egalitate cu statele, la stabilirea legilor internaționale.
  5. Încă o posibilă componentă a viitorului “Acord pandemic” este obligativitatea țărilor de a cere ajutor extern în caz că ele nu se isprăvesc cu “pandemia” de sine stătător.

Mai pe scurt, vom vedea ce va scrie, către anul 2024, recent creatul Organism interguvernamental de negocieri privind elaborarea viitorului acord de prevenire a pandemiilor.

Vor fi revolte la OMS, sau totul se va termina pașnic?

În principiu, revoltele au și început. Zilele trecute președintele Braziliei Jair Bolsonaro a declarat, că nu va semna acordul OMS privind pandemia. El a mai spus că cetățenii țării nu vor fi vaccinați cu forța.

Antagonismul liderului brazilian cu OMS durează de ceva timp. Astfel, în iunie, 2020 el a amenințat că va părăsi OMS după ce reprezentanții organizației și-au arătat nemulțumiți de faptul că țara a anulat “prea grabnic” restricțiile ce țineau de pandemia coronavirusului.

Și în Rusia se fac chemări de a ieși din Organizația mondială a sănătății. Spre exemplu, fostul medic-șef sanitar al Rusiei Ghennadii Oniscenco a menționat, că în activitatea sa OMS s-a rupt de la cursul tradițional și că în acțiunile organizației se resimt interese politice evidente.

“O ruptură definitivă de activitatea tradițională a OMS. Acum acest organism extraordinar de supraveghere pretinde la o subordonare și mai strictă a birourilor regionale și naționale. Pentru țările lumii asta înseamnă doar că pentru ele vor fi stabilite strategii, că ele vor fi dirijate din exterior. De fapt, statele lumii își pierd autonomia decizională în domeniul sănătății ”, - a declarat Oniscenco și s-a întrebat: “La ce bun să mai facem parte din OMS și să achităm taxe de milioane ?”.

Iar la mijlocul lunii mai MAE rus a trimis Dumei de Stat lista acordurilor Rusiei cu organizațiile internaționale, pentru o posibilă denunțare a lor. În această listă figurează și OMS, și OMC. Drept că ulterior ministrul de externe al FR Serghei Lavrov a vorbit la telefon cu directorul general OMS Tedros Ghebreyesus, și a declarat că Rusia este gata să participe în continuare la activitatea OMS. Dar cine poate ști ce va fi peste doi ani.

De altfel, conform art.19 din Statutul OMS, pentru ca Adunarea Mondială a Sănătății să adopte amendamentele americane, e nevoie de cel puțin două treimi din voturile participanților. Dar chiar dacă aceste două treimi vor exista, conform art. 20 din Statut țările-membre OMS au la dispoziție 18 luni pentru a aproba sau a respinge amendamentele. Așa că totul depinde de țările-membre – să renunțe sau nu la suveranitate în domeniul sănătății.

Mai ales că nu mai este un secret faptul, că OMS deja a fost prinsă cu tot felul de comploturi cu companiile farmaceutice și nu numai. Se știe, că fondul lui Bill și Melinda Gates este al doilea, ca mărime, donator al Organizației Mondiale a Sănătății. Nu în zadar Lawrence Gostin, decan la Institutul dreptului național și global în domeniul sănătății de la Universitatea Georgetown din SUA, anul trecut - director al Centrului-partener OMS, apreciind pozitiv “mărinimia și inventivitatea ” unor organizații de binefacere cum este Fondul Gates, și-a exprimat neliniștea privind “dependența excesivă a PMS de donațiile private”.

“O mare parte din banii puși de Gates la dispoziția OMS ține de planurile concrete ale propriului său Fond. Ceea ce înseamnă, că de facto OMS nu-și poate stabili de sine stătător prioritățile în domeniul sănătății globale, și că ea depinde de bunul plac al unei entități de afaceri private. Căci este clar că, spre deosebire de statele naționale, Fondul Gates nu a fost ales de nimeni, și nu poate fi vorba despre o responsabilitate democratică ”, - a subliniat Lawrence Gostin .

Cu privire la viitorul “Acord pandemic”, procedura este aceeași: chiar dacă textul acordului va fi definitivat, OMS nu-l poate adopta unilateral - țările-membre trebuie să-l semneze și ratifice, sau să-l respingă. În prezent, statele lumii o singură dată au fost de acord să încheie cu OMS un acord obligatoriu din punct de vedere juridic – este vorba despre Convenția-cadru împotriva tutunului din a.2003, care reglementează comercializarea globală și marketingul produselor de tutungerie.

Dacă ținem cont de faptul, că autorul Codului pandemic este cel mai influent stat din lume, devine clar că statelor «neascultătoare» le vor fi impuse anumite sancțiuni, în special cele ce țin de deplasarea cetățenilor lor în lume.

Așa că ministra sănătății Ala Nemerenco, devenită recent membră a Comitetului executiv OMS, se va pomeni chiar în centrul evenimentelor, care în următorii doi ani vor zgudui Organizația Mondială a Sănătății. Evident, situația țării noastre nu ne dă posibilitatea să-i dictăm acestei organizații internaționale careva condiții. În schimb, este pe puterile noastre să semnăm și să ratificăm sau nu acordurile internaționale, care amenință suveranitatea noastră națională. Inclusiv în domeniul sănătății.

Dna Nemerenco se va confrunta cu o alegere și un conflict de interese: fiind în Executiv, ea va apăra sau drepturile propriilor cetățeni și suveranitatea propriului stat, sau propria poziție privilegiată de membru al conducerii unei organizații internaționale influente. Să sperăm la un rezultat favorabil pentru noi toți.

Xenia Florea

1
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ar trebui să demolăm monumentele din perioada sovietică?
Azi am văzut în vis un ARMISTIȚIU SLAVON!Сандуляк Владислав
Cartea neamuluiКатрук Валерий