COVID-19 în MOLDOVA VACCINAȚI 750 553 INFECTAȚI 280 175(+1031)   TRATAȚI 265 946     DECESE 6586(+8)   Mai multe detalii
Preşedintele stiri: 2908
Puterea stiri: 6594

«De-ați ști ce băiat bun era…»

19 apr. 09:05 (reactualizat 19 apr. 18:00)   Analitică
4153 3

Chiar dacă Ziua Cosmonauticii, marcată la 12 aprilie, a trecut, evenimente jubiliare au loc pe parcursul întregii luni aplilie. În republica noastră există multe adrese, care așa sau altfel au tangențe cu tema valorificării cosmosului. Una dintre acestea este liceul ”Universul”, în care de aproape jumătate de secol se păstrează relicve neprețuite și spiritul deosebit al frăției Gagarin. Am rugat-o pe Angela Munteanu, directoarea liceului, să ne vorbească despre aceasta.

- Doamnă Angela, cu ce a început ”era cosmică” în istoria școlii, pe atunci, ruso-moldovenești nr.24?

- În a.1974 oaspetele nostru a fost cosmonautul Gheorghii Beregovoi, care a lăsat în album un autograf și urări cordiale pentru copii. Și a mai exprimat ideea, că ar fi minunat dacă școala noastră ar purta numele lui Iurii Gagarin. După ce ideea a devenit realitate, profesoara de spaniolă Larisa Dolgaia a venit cu ideea unui muzeu al primului cosmonaut de pe planetă. Directorul școlii, dl Gheorghe Smeșnoi, a susținut-o. Și a început munca de căutare, la care au participat toate clasele, toți învățătorii, mulți părinți. Pe atunci era foarte populară piesa în care erau așa cuvinte: «Знаете, каким он парнем был?(De-ați ști ce băiat bun era…)» De bună seamă, cum era? Am încercat să răspundem la această întrebare. Ne-au ajutat foarte mult, cu materiale, Tamara Filatova, directoarea Casei-muzeu a lui Iu.Gagarin, fratele și sora lui, Valentin și Zoia, cu care ne împrietenisem. Fondul muzeului se îmbogățea cu decupări din ziare și reviste, cărți și fotografii care relatau despre copilăria și tinerețea lui Gagarin, despre părinții și învățătorii lui, despre colegi și camarazi, despre vizitele lui în diferite țări ale lumii. Cu un interes deosebit căutam tot ce ține de aflarea lui Gagarin în Moldova, în a.1966. Am expediat scrisori în or.Zvesdnîi, la Baiconur. Au urmat răspunsurile. S-a legat o corespondență cu școala în care a învățat Iura. Mama lui Ana Timofeevna ne-a dăruit o carte cu dedicație, avem imagini de la întrevederile elevilor și pedagogilor noștri cu Alexei Leonov, cu Elena Cozlova, învățătoarea lui Gagarin, cu Valentina Tereșcova, care a vizitat Chișinăul de multe ori.

În scurt timp, la etajul doi al școlii a fost amplasată o galerie frumoasă cu 4 compartimente: «Copilăria și pregătirile pentru zbor», «Zborul și revenirea pe Pămînt », «Planeta aplaudă eroul » și «Gagarin – oaspetele Moldovei». Expoziția era așa de mare și complexă, că sub egida dnei Dolgaia copiii se pregăteau serios pentru munca de ghizi, organizau excursii în cinci limbi – rusă, moldovenească, engleză, spaniolă și franceză. Și eu am activat cu plăcere mulți ani în acest domeniu. Oaspeți de peste hotare și copii din diferite colțuri ale republicii ne vizitau școala pentru a lua cunoștință de muzeul neobișnuit. Ei își lăsau impresiile despre cele văzute într-un album special și noi, tinerii ghizi, concuram – cine are mai multe inscripții de acest fel. Odată, cu un grup de copii fiind în muzeul orășelului Zviozdnîi, Larisa Ivanovna a oferit bagheta elevei din cl.X Marina Elanova și a spus: «Tu ești ghidul!» După ea, ștafeta a preluat-o colega de clasă Olga Godonoga. După ce excursia s-a încheiat, colaboratorii muzeului au cerut textul acestor discursuri – așa de fundamental, multilateral ne pregătiseră învățătorii noștri.

- Cred că pentru Dvs. personal este foarte scumpă fotografia cu cosmonautul Alexei Leonov …


- Da, este o fotografie memorabilă, făcută de corespondentul TASS în orașul Gagarin. Pe atunci mă numeam Angela Stoiciu și învățam în cl.IX. Aveam alături un grup de elevi ai școlii noastre, învățătoarea, dar cosmonautul m-a îmbrățișat de umăr anume pe mine.

- În anii 90 muzeul a fost închis, școala – lipsită de numele-i sonor. Știu că anume Dvs. ați propus ca noul liceu să fie denumit «Universul» ?

- Vroiam să păstrăm în el tema cosmică, și în acest sens denumirea ”Universul” ne-a părut foarte apropiată, simbolică. Ea presupune și spațiul cosmic, și universul cunoștințelor. În ciuda tuturor circumstanțelor, noi am continuat să menținem relații apropiate cu rudele lui Gagarin, cu școala în care el a învățat, am păstrat muzeul și exponatele.

- Grație acestui fapt, în a. 2011 o delegație a liceului a putut sărbători jubileul de 50 de ani de la primul zbor al cuceritorului universului la baștina lui, în regiunea Smolensk ?

- Da, în ajunul acestei date, în martie, eu am telefonat la Gagarin: cum ar privi cei din școala de acolo dorința noastră de a-i vizita? Ei s-au bucurat și au invitat copiii noștri să participe la concursul erudiților «Cunoaștere și creație». Ne-am pregătit minuțios, am dus încolo un program interesant – o melodie nouă despre Moldova, o poezie despre Gagarin, scrisă de absolventa noastră Olga Nefedova. Ne-au ajutat să organizăm această călătorie Ambasada Rusiei și Ludmila Lascionova, președinta Comunității rusești, le mulțumim mult pentru aceasta. Misiunea diplomatică rusă, angajații Centrului rus de știință și cultură, comunitatea în mod repetat au pus umărul la realizarea proiectelor noastre ”cosmice”.

Apropo, anume atunci, în a.2011, alături de școala din Gagarin a fost deschis muzeul cosmonautului nr.1. Noi am fost primii lui vizitatori și i-am transmis în dar suvenire moldovenești, exponate ce povestesc despre vizita lui Iurii Alexeevici în republica noastră.

De fapt, în liceu acel an de studii a fost în totalitate consacrat temei cosmice. La 10 aprilie ne-a vizitat un oaspete scump – Eroul Rusiei Vladimir Dejurov. Biografia lui cosmică conține 9 ieșiri în spațiul deschis – a fost un record de durată. Chiar a doua zi noi am desfășurat forumul "Ecologia spațiului cosmic», la care am invitat copii din mai multe școli. Liceenii noștri au participat și la conferința desfășurată la Universitatea tehnică cu participarea lui V.Dejurov și alți oaspeți din Rusia și România. Am prezentat acolo un stand despre proiectele ”cosmice” ale liceului, am participat la plantarea aleii ”cosmice” din puieți tineri în campusul studențesc al UTM. În mod repetat, noi am ajutat la organizarea motocrosului internațional pentru Cupa Gagarin, pregăteam traseul pentru competiție.

Cu regret, acum 30 de ani nu ne-a reușit să păstrăm muzeul, minunatul mozaic, panoul ștemuit de la intrarea în școală, cu chipurile lui Țiolcovski și Gagarin. La etajul trei poate fi văzut bustul lui Irii Gagarin, pe care în anii 90 l-am găsit la o gunoiște și l-am restaurat cu grijă. Pe 12 aprilie, anual, la postamentul lui elevii și oaspeții liceului depun lalele de sortul ”Iurii Gagarin”. Iar în prezent ne preocupă în serios ideea restaurării muzeului, deoarece cum am mai spus, multe exponate unice s-au păstrat și acest fond este completat în permanență. Avem și o încăpere potrivită – o galerie mare, luminoasă, care urmează să fie mobilată respectiv – cu vitrine de sticlă. Sperăm că reprezentanța Россотрудничествo ne va ajuta să realizăm acest proiect, căci muzeul va fi vizitat, ca și mai înainte, de copii din toată țara. Este un lucru foarte important acum, că în Moldova nu există un planetariu. Ne amintim cu toții de popularitatea acelui centru de cultură, de entuziasmul cu care îl vizitau copii și maturi din orașele și satele republicii. Pe această platformă muzeistică noi vom putea organiza conferințe, concursuri, lecții tematice privind valorificarea cosmosului. Tinerii trebuie să cunoască, că un șir de întreprinderi moldovenești produceau electronică, dispozitive, alte echipamente pentru rachete. În Moldova a fost elaborată și se producea o peliculă fotografică , fiecare cadru al căreia era acoperit cu mai multe straturi dintr-un compus special sensibil la lumină, ceea ce permitea utilizarea ei repetată în cosmos. Anume la noi a fost elaborat creionul care poate fi folosit în condiții de imponderabilitate. Savanții moldoveni au participat la elaborarea și producerea produselor alimentare pentru cosmonauți. În acest scop, în republică a fost valorificată tehnologia noua de sublimare a fructelor și legumelor, producerea sucurilor, a pireurilor din fructe.

Tinerii trebuie să cunoască, că întemeietorul astronomiei moldovenești a fost Nicolae Donici, care în a.1908 a fondat observatorul astronomic de la Dubăsarii Vechi. El era strănepotul scriitorului Alexandru Donici, la care a stat un timp tizul său dizgrațiat Alexandr Pușkin. Muzeul nostru va povesti și despre aceea, că astronomul notoriu Alexandr Deici, astrometrist - șef al Observatorului Pulkovo, cel mai mare din Rusia, este originar din Basarabia.

Cum spuneam, speranțele noastre privind renașterea muzeului țin de reprezentanța Россотрудничествo. Grație prieteniei cu Casa rusească, copiii noștri participă la multe evenimente consacrate temei valorificării cosmosului. Aici noi i-am văzut pe cosmonauții care au vizitat Chișinăul, am participat la acțiunile organizate de Россотрудничествo «Dictarea Gagarin», «Lecția lui Gagarin «Cosmosul este noi!». În a. 2014 liceenii noștri au fost prezenți la ceremonia inaugurării monumentului restaurat al primului cosmonaut de pe Terra, în satul Berezlogi, Orhei, iar la 12 aprilie, curent – la ceremonia inaugurării plăcuței restabilite în preajma platanului sădit de Gagarin în a. 1966 în parcul ”A.S.Pușkin (azi – Grădina publică ”Ștefan Cel Mare”). Cu ajutorul Россотрудничествo noi menținem legătura cu Institutul Aerospațial din Samara. Pedagogii și elevii noștri au participat la conferințele desfășurate acolo, iar în viitorul apropiat, pentru liceenii de la ”Universul”, acolo vor fi organizate excursii în format online prin laboratoarele acestei instituții.

- În holul de la etajul doi este amplasat panoul enorm «Evoluția valorificării cosmosului», care poate fi considerat o relicvă a liceului ?

- Da, tradițional, înainte de serata de absolvire aici se fotografiază fiecare clasă. Cu 40 de ani în urmă, panoul a fost pictat de absolvenții noștri. El a fost executat pe pînze de un metru, unite filigran și întinse pe brancarde. Noi l-am restaurat de două ori, în prezent are loc restaurarea lui profesionistă. Am apelat la ajutorul Academiei de muzică, teatru și arte plastice, mă bucur că la lucrările de restaurare vor participa nu numai studenți, dar și unii dintre liceenii noștri. Vechile pînze vor fi înlocuite cu altele noi, va apare un fragment executat în format 3D. Dar ideea centrală a lucrării va fi aceeași – o relatare despre toate etapele de cucerire a spațiului cosmic de către om.

- Pandemia aduce în viața noastră corectările sale triste. Cum, în aceste condiții, marcați actualul jubileu – 60 de ani de la zborul omului în cosmos?

- I-am dedicat «Decada Gagarin», care depășește cadrul calendaristic. Un șir de evenimente le organizăm în regim online, plasăm spoturi video pe site-ul nostru, pe rețelele de socializare. Printre acestea – lecții educaționale cu participarea profesorilor de fizică, concerte ale formației «Speranța» și ale colectivului etnocultural. Am organizat mini-conferința «Soarele în univers», pentru care copiii au pregătit informații interesante. Școala dispune de propriul studio muzical, și absolventul nostru, operator-video, contribuie la rezolvarea diferitor probleme tehnice. În aceste zile se desfășoară expoziția de carte «Enigmele Universului», concursuri de desen, eseuri, poezii, un master - clas pentru confecționarea obiectelor din lut polimer. Un eveniment-cheie a fost prezentarea ediției festive a ziarului liceal «Universul». Este o publicație lunară, care există de două decenii. Un ziar interesant, care cuprinde creația poetică a elevilor, compuneri despre cosmos, reportaje foto, interviuri cu pedagogii. Printre autori avem și absolvenți ai liceului. La paginarea ziarului ne ajută profesorul de matematică, redactarea o face profesoara absolventă a facultății de jurnalism. Tot ea moderează cercul tinerilor jurnaliști. Unele materiale actuale le retipărim cu plăcere de pe site-ul reprezentanței Россотрудничествo.

- Am auzit deseori despre creativitatea copiilor de aici!

- Așa este. Ei au pus în scenă un mic spectacol, în care au interpretat rolurile lui Iurii Gagarin, a mamei sale, a soției. Acesta s-a bucurat de succes și la Casa rusească. Dar principalul e că avem elevi harnici, dintre care mulți locuiesc în afara Chișinăului, în satele din apropiere. Să vedeți cum muncesc ei cu ardoare pe cele trei hectare, în cadrul acțiunii anuale «Un trandafir pentru liceu», fiecare elev plantează un trandafir. Este dureros să vorbim despre aceea, cum sub ochii noștri se devalorizează valorile spirituale ale tinerilor. Încă nu demult copiii visau să devină aviatori și cosmonauți, da în prezent își aleg drept idoli personajele unor filme și desene animate dubioase. De aceea este foarte important să atragem copiii la renașterea muzeului cosmic, la șefia asupra oamenilor în etate, la participarea în concursuri de genul «Credință. Speranță. Dragoste ». Ei trebuie să conștientizeze ce este adevăratul curaj, caracter, prietenie.

A intervievat Tatiana Borisova,

Serviciul de presă al Casei rusești din Chișinău

Recomandă:

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


[No canvas support]
  • Votat 0
🔽🔽