X 
Eurovision stiri: 520
Cazul Filat stiri: 355
Transnistria stiri: 1390
Preşedintele stiri: 4018

Divorțul la notar, posibil începînd de azi. Cum are loc procedura

1 mar. 2019,, 16:45   Societate
4391 1

Procedura desfacerii căsătoriei de către notar prin acordul soţilor va putea fi practicată începînd de astăzi, 1 martie. A intrat în vigoare noua Lege privind procedura notarială de divorț.

Potrivit procedurii publicate, cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la orice notar în baza acordului comun al soţilor și în prezența ambilor soți. Procedura va putea fi efectuată și în prezența unuia dintre soți, dacă notarului anterior i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa, notează Bizlaw.

Cererea de desfacere a căsătoriei se va întocmi în scris, conform modelului aprobat de Ministerul Justiţiei. În cerere, soţii pot opta pentru soluţionarea concomitentă pe cale amiabilă a modului de participare la educaţia copiilor, stabilirea locului de trai al acestora, plata pensiei de întreţinere sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei.

În acest scop, soții vor declara notarului pe propria răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți, iar în cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei, se autentifică acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi cu privire la locul de trai al acestora după desfacerea căstoriei.

La cererea de desfacere a căsătoriei se vor anexa copiile legalizate ale certificatelor de naştere ale soţilor şi ale copiilor minori existenți și copiile actelor de identitate ale soților. La depunerea cererii, soţii vor prezenta notarului certificatul de căsătorie în original şi o copie legalizată a acestuia. Originalul certificatului de căsătorie va rămâne la notar.


La momentul înregistrării cererii, notarul va acorda soţilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Acest termen poate fi prelungit, cu acordul soților, cu maxim 30 de zile.

La expirarea acestui termen, notarul va emite încheierea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor, în care consemnează data desfacerii căsătoriei, numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ și, după caz, mențiunile privind acordul parental referitor la plata pensiei de întreținere, stabilirea locului de trai al minorilor, modalitatea de partajare a bunurilor comune.

Încheierea de desfacere a căsătoriei se emite în 5 exemplare și produce efectul juridic al unui act de stare civilă de desfacere a căsătoriei (divorț).

Notarul poate emite și o încheiere de respingere a cererii de desfacere a căsătoriei în situaţiile în care nu sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, sau dacă:

  • unul dintre soţi nu îşi poate exprima consimţămîntul liber şi neviciat;
  • cererea nu este semnată de ambii soţi în prezența notarului, dacă anterior notarului nu i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa, iar soțul prezent insistă să fie înregistrată cererea;
  • soţii refuză să dea declaraţiile prevăzute de lege;
  • soţii nu prezintă, la depunerea cererii, actele necesare;
  • în cazul în care sunt copii minori sau concepuți și, la expirarea a 30 de zile, unul dintre soţi nu se prezintă în fața notarului, nu consimte la desfacerea căsătoriei sau părţile refuză de a încheia acordul referitor la plata pensiei de întreţinere și stabilirea locului de trai al copiilor minori sau acordul contravine intereselor minorilor;
  • cel puțin unul dintre soţi nu s-a prezentat în faţa notarului la expirarea celor 30 de zile acordate;
  • cererea a rămas fără obiect, întrucât căsătoria dintre soţi fie a fost desfăcută de către o altă autoritate competentă, fie a încetat din cauza decesului unuia dintre soţi;
  • dacă soții se împacă şi unul dintre ei îşi retrage cererea de desfacere a căsătoriei.

În cazul respingerii cererii de desfacerea a căsătoriei notarul emite o încheiere de respingere în trei exemplare, din care unul se păstrează în arhiva notarului, iar celelalte se transmit fiecăruia dintre soți. La respingerea cererii de desfacere a căsătoriei originalul certificatului de căsătorie se restituie persoanei care l-a depus la notar.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?