COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

La ce ne trebuie “Moldova”? Statul poate pierde sanatoriul din Truscaveț

La ce ne trebuie “Moldova”? Statul poate pierde sanatoriul din Truscaveț

În ultimul timp, a devenit din nou actuală tema proprietăților moldovenești de pe teritoriul Ucrainei vecine: Republica Moldova își pierde fulgerător proprietățile amplasate acolo.

*Comisia parlamentară specială, formată acum două săptămîni pentru investigarea problemei înstrăinării bunurilor sindicatelor, intenționează să afle și soarta sanatoriilor moldovenești din orășelul ucrainean Sergheevca: la finele anilor 1990 Confederația națională a sindicatelor a decis să-și împartă proprietățile de aici cu un șir de companii ucrainene, care cu timpul le-au luat în administrarea lor.

*Republica Moldova aproape că a pierdut baza de odihnă “Мечта” din altă localitate de pe litoralul Mării Negre – Zatoca. Aceasta a fost capturată și distrusă samavolnic de primarul interimar al acestei localități Veaceslav Bokii, care intenționează să construiască pe acest loc un hotel privat.


*La 5 martie, autoritățile din Odessa intenționau să scoată la o licitație electronică drepturile patrimoniale asupra clădirilor și construcțiilor sanatoriului “Moldova” din Odessa (4,69 hectare de teren într-un raion de elită al orașului), chiar dacă litigiile dintre actualul proprietar și Republica Moldova, care încearcă să-și întoarcă complexul în proprietate, încă nu s-au încheiat.

Mai există un obiect balneoclimateric, pe care statul îl poate pierde în viitorul apropiat. Este vorba despre sanatoriul “Moldova” din Truscaveț. Un grup de lobbyiști din Cancelaria de Stat încearcă intens să se debaraseze de el.

“Medisan” incomod

Sanatoriul “Moldova” este unul dintre cele mai populare în stațiunea Truscaveț. Nu doar locuitorii din Ucraina și Moldova vin aici să trateze bolile tractului gastro-intestinal, ale sistemului urinar, de reproducere și hepatobiliar (hepatita cronică, colecistita, colelitiaza), boli ce țin de metabolism și problemele aparatului locomotor – adesea sanatoriul este plin cu polonezi.

Din complex face parte și unul dintre cele mai bune centre SPA din Ucraina. În infrastructura lui există și un solariu în aer liber, sală de cinema și de conferințe. Sanatoriul este amplasat la trei minute distanță de încăperea centrală cu ape minerale din Truscaveț. Cu alte cuvinte, clădirea reconstruită cu 12 etaje a pensiunii este un obiect foarte atractiv din punct de vedere economic.

Sanatoriul “Moldova” a fost construit în exclusivitate pe banii Moldovei sovietice. Totul – de la materialele de construcție la mobilă, echipamente și primii medici, specialiști - a fost adus la Truscaveț din RSS Moldovenească. După destrămarea URSS Fondul proprietății de stat al Ucrainei a recunoscut drepturile patrimoniale ale Republicii Moldova asupra sanatoriului din Truscaveț abia în martie 2004 – împreună cu alte 27 obiecte amplasate pe teritoriul țării vecine.

Sanatoriul “Moldova-Truscaveț” se află la bilanțul Cancelariei de Stat, însă deoarece pensiunea este amplasată pe teritoriul altui stat, iar Cancelaria de stat nu poate desfășura anumite activități economice peste hotare, încă în anul 1999 a fost creată întreprinderea “Medisan”, care era responsabilă de partea economică a administrării unui șir de obiecte balneoclimaterice ale Republicii Moldova dincolo de hotarele țării (inclusiv sanatoriul “Moldova” din Truscaveț).

Prima încercare a guvernului de a scoate la privatizare “Moldova-Truscaveț” a fost în a.2018. Dar înainte de a vinde acest obiect, a decis să lichideze întreprinderea care îl administra.

La 24 septembrie 2018, guvernul Filip a adoptat în ședință un șir de acte cu denumirea comună “sporirea eficienței activității cancelariei de stat prin reforma instituțională a Cancelariei de stat și a structurilor și întreprinderilor subordonate ei”. După ce a început “curățarea”, cabinetul de miniștri a decis lichidarea Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de stat, transmiterea bazei auto a ei către instituția publică “Baza auto a Cancelariei de stat”, și desființarea întreprinderii de stat “Medisan”, care administra două sanatorii moldovenești în Ucraina – “Moldova-Truscaveț” și “Sănătatea” din Sergheevca.

În hotărîre se spunea că ambele sanatorii se vor afla în administrarea directă a Cancelariei de Stat, iar desființarea ÎS “Medisan” este prevăzută de reforma administrării de stat, care “este una dintre sarcinile primordiale ale guvernului, menționate în Programul lui de activitate pentru anii 2016-2018”. Documentul mai indica că decizia de lichidare a ÎS “Medisan” a fost luată în rezultatul analizei financiar-economice a situației de la această întreprindere de stat.

Hotărîrea “Privind desființarea întreprinderii de stat “Medisan” așa și nu a mai fost publicată în “Monitorul Oficial” – doar plasată pe site-ul Cancelariei de stat. Iar la 10 octombrie 2018, guvernul și-a anulat decizia de lichidare a ÎS “Mediasan”: din declarația Liliei Palii, secretar general al cabinetului de miniștri, pentru că au apărut niște probleme “tehnice”.

Totuși, la 12 octombrie, pe site-ul Agenției Proprietății Publice apare anunțul privind organizarea concursurilor de comercializare a 13 obiecte din proprietatea statului, printre care hotelul chișinăuian “Заря”, ÎS “Tipografia centrală”, Fabrica de sticlă din Chișinău, societățile pe acțiuni “Barza albă” și “Tutun-CТC”. Cu nr.5 figura Întreprinderea Afiliată “Sanatoriul Moldova” cu 100% investiții străine și capitalul social de 30 670 290 hrivne ucrainene, amplasată pe adresa Ucraina, or. Truscaveț, str. Gorodisce, 12. Prețul de pornire - 25 518 000 lei moldovenești.

25,5 milioane de lei – aproximativ 1,3 mln. euro. Cam așa costă casele de elită private din Chișinău. Straniu preț pentru un complex sanatorial modern, cu 12 etaje, cu un spectru larg de servicii de sănătate, amplasat într-o zonă balneară unică.

La concurs, susținea anunțul agenției, pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova și de peste hotare, precum și apatrizi. Doritorii de a cumpăra sanatoriul “Moldova-Truscaveț” puteau depune cererile pînă la 12 decembrie. Dar în decembrie 2018, licitația de comercializare a sanatoriului “Moldova-Truscaveț” nu a mai avut loc.

Privatizarea sanatoriului ca “cea mai eficientă metodă de administrare a proprietății de stat”

Dificultățile de lichidare-privatizare nu au oprit guvernul. În anul 2019, cabinetul Filip a mai făcut o tentativă de a lichida ÎS “Medisan” și a vinde proprietatea Republicii Moldova din Truscaveț. Cine știe cu ce s-ar fi terminat această istorie, dacă la 8 iunie,2019 în țară nu se schimba puterea.

Acum un an – la 27 februarie, 2019 guvernul Filip a susținut fără obiecții încă o propunere de desființare a ÎS “Medisan”, care administra sanatoriile “Moldova-Truscaveț” și “Sănătatea” (Sergheevca). În conformitate cu decizia aprobată, aceste obiecte urmau să treacă în administrarea directă a cancelariei de stat, care “va administra mai eficient aceste active”.

Și în hotărîrea din septembrie 2018 și în cea din februarie 2019 se spunea că decizia de lichidare a ÎS “Medisan” a fost luată în rezultatul analizei financiar-economice a situației de la această întreprindere de stat. Adică, se sugera că “Medisan” nu administrează eficient proprietățile încredințate și că starea financiară a întreprinderii lasă de dorit. Dar dacă analizăm rapoartele financiare ale “Medisan” din ultimii ani (informația este disponibilă publicului), vedem că întreprinderea era profitabilă. De exemplu, în 2017 venitul net al ÎS “Medisan” a fost ceva mai mare de 1 mln. lei, în 2018 – de cca 1,4 mln. lei.

Apropo, acest lucru l-a menționat Centrul Național Anticorupție în concluzia sa pe marginea proiectului de decizie privind desființarea “Medisan”, se știe că CNA expertizează toate proiectele de lege și de acte normative.

“Conținutul notei explicative nu este deplin și nu conține argumente convingătoare care să justifice desființarea și lichidarea întreprinderii de stat “Medisan”, creată și înregistrată în 1999” – susține expertiza anticorupție a CNA.

Totuși, la 27 februarie 2019, guvernul decide lichidarea ÎS “Medisan” și declară că transmiterea celor două sanatorii din Ucraina în administrarea directă a Cancelariei de stat (amintim, care nu are instrumentele necesare pentru activități economice pe teritoriul altui stat) va asigura “administrarea eficientă a patrimoniului național amplasat pe teritoriul statului vecin, ceea ce corespunde intereselor publice”.

Ce fel de “administrare eficientă a patrimoniului național” s-a văzut în iunie 2019, atunci Agenția proprietății publice a publicat un nou anunț de comercializare a sanatoriului “Moldova-Truscaveț”.

Cum se vede, crearea coaliției situative PSRM- ACUM și formarea noului guvern a încurcat planurile adepților comercializării acestui sanatoriu moldovenesc din Ucraina, de aceea ei au fost nevoiți să anunțe concursul în grabă: coaliția socialiștilor cu cei din ACUM a fost creată la 8 iunie 2019, a urmat dualitatea puterii, la 14 iunie, sub presiunea ambasadorului american, PDM a fost nevoit să cedeze fostei opoziții puterea, și în aceeași zi Agenția proprietății publice a făcut anunțul privind concursul investițional de privatizare a Întreprinderii Afiliate “Sanatoriul Moldova” pe post de complex patrimonial unic. Prețul de pornire era același - 25 518 000 MDL. Depunerea cererilor de participare - 18 iulie 2019.

Puterea se schimbă

Deși nu imediat, guvernul Sandu a observat activitatea dubioasă în jurul sanatoriilor moldovenești amplasate în Ucraina vecină.

La 18 iulie 2019, Maia Sandu a declarat în ședința de guvern, că e posibilă privatizarea ilegală a două sanatorii moldovenești din statul vecin. Prim-ministra a anunțat că un grup criminal organizat încearcă să privatizeze ilegal sanatoriul “Золотая нива” din Sergheevca, care aparține Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Și că în spatele acestei ilegalități stă deputatul PD Vladimir Andronachi.

“Avem informații că un grup criminal organizat, cred că-l putem numi așa, efectuează capturarea masivă a sanatoriului “Золотая нива” din Sergheevca. În situația în care procuratura doarme și nu reacționează la această informație, cred că Confederația trebuie să ia măsuri, să se convoace într-o ședință și să oprească abuzurile îndreptate contra cetățenilor Republicii Moldova”, a declarat prim-ministra în deschiderea ședinței.

Iar ministrul de Interne Andrei Năstase a cerut Confederației Sindicatelor să prezinte actele ce pot confirma faptul activității criminale în raport cu sanatoriul, pentru ca MAI să poată opri privatizarea ilegală.

Tot atunci Maia Sandu a declarat că anumite persoane intenționează să privatizeze un alt obiect balneoclimateric de pe teritoriul țării vecine, de această dată un obiect al statului – sanatoriul “Moldova” din Truscaveț. Drept rezultat, guvernul a stopat procesul de privatizare a acestei instituții de sănătate din Ucraina.

Anul incertitudinii

Guvernul Chicu încă nu și-a determinat poziția în cazul sanatoriului “Moldova” din Truscaveț, nici în privința lichidării întreprinderii de stat “Medisan”. Așa că deocamdată situația este suspendată.

Între timp, s-a scurs un an de la adoptarea deciziei guvernamentale privind desființarea ÎS “Medisan”. În conformitate cu Lega “Privind întreprinderile de stat și cele municipale din Republica Moldova”, din clipa publicării deciziei de desființare, întreprinderea în cauză este obligată să înceteze activitatea economică cu lipsirea de dreptul de a efectua tranzacții noi.

În fapt, aceasta înseamnă că de un an ÎS “Medisan”, chiar dacă există (procesul lichidării ei așa și nu a fost încheiat), nu funcționează. Sanatoriile “Moldova” din Truscaveț și “Sănătatea” din Sergheevca, prin decizia guvernului, au fost transmise în administrare Cancelariei de Stat. Dar deoarece acest organ de stat nu dispune de instrumente economice de administrare a lor și nici procedura de transmitere nu a avut loc, de un an activitatea acestor două sanatorii nu mai este controlată de nimeni. Adică, de un an și “Moldova”, și “Sănătatea” există pe cont propriu și nu se știe ce se putea face acolo în acest răstimp.

Încă ceva: înainte de februarie 2019, adică anterior deciziei de lichidare, ÎS “Medisan” participa anual la licitațiile Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru achiziționarea biletelor sanatoriale (conform legislației în vigoare, CNAS repartizează agenților economici aceste bilete pentru tratamentul sanatorial al persoanelor asigurate proporțional sumelor cotizate în bugetul asigurărilor sociale în anul precedent). 50% din mijloacele obținute de “Medisan” de la CNAS întreprinderea este obligată să le verse în bugetul de stat. Adică, deja de un an bugetul de stat nu primește o anumită parte din mijloacele financiare: acum cu biletele de tratament la Truscaveț la licitații vin agenți economici privați și toți banii obținuți de la CNAS se sedimentează în conturile lor.

Mai pe scurt, pe măsură ce incertitudinea în jurul celor două sanatorii moldovenești din Ucraina este tergiversată, pierderile suportate de stat cresc. Din informațiile noastre, cei care fac lobby comercializării sanatoriului “Truscaveț-Moldova” intenționează să reia procesele începute pe timpul guvernului. Iar motivele pentru care sanatoriul profitabil din Truscaveț trebuie privatizat sună convingător: Cancelaria de Stat nu s-a isprăvit cu îndatoririle de administrare, au apărut datorii, de aceea trebuie să ne debarasăm de sanatoriul “Moldova-Truscaveț”.

Dar, în afară de faptul că sanatoriul “Moldova” din Truscaveț este unul profitabil, și, deci, comercializarea lui nu este justificată economic, el mai prezintă și o necesitate vitală pentru populația RM, care în mare parte suferă din cauza apei necalitative. În țară nu există o stațiune balneoclimaterică, care poate oferi asemenea servicii complexe pentru tratamentul bolilor tractului gastro-intestinal, precum și a căilor urinare și biliare, ca sanatoriul din Truscaveț. În Moldova pur și simplu nu există o astfel de apă minerală unică, ca celebra “Naftusea”, care adesea este numită apă vie.

Xenia Florea

Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
loading...
Mai multe

Sondaj Toate

load