Bugetul capitalei pentru 2019: de unde-l luăm și pe ce-l cheltuim?

Bugetul capitalei pentru 2019: de unde-l luăm și pe ce-l cheltuim?

Pe data de 19 decembrie, Consiliul Municipal Chișinău a adoptat bugetul capitalei și a suburbiilor sale pentru anul 2019, concomitent, în două lecturi . Pentru principalul document financiar al capitalei, au votat 39 de consilieri din 42, care au participat la ședința Consiliului municipal.

Trei deputați locali din partea fracțiunii „Partidului Nostru” nu au susținut documentul, jigniți de faptul că proiectele lor nu au primit finanțare. Însă toți deputații din cadrul organului legislativ chișinăuian, care au sprijinit bugetul, recunosc imperfecțiunea documentului, sînt conștienți de părțile slabe ale acestuia, argumentîndu-şi decizia prin dorința de a evita catastrofa la administrarea orașului.

Cifre cu semnificație

Inițial, consilierii municipali au fost rugați să aprobe veniturile bugetare în valoare de 3 miliarde 806 milioane 593 mii lei, cheltuielile în mărime de 4 miliarde 247 milioane 429 mii lei şi deficitul de 441 milioane 136 lei. Dar cifrele s-au schimbat oarecum, după cum ne-a explicat Olga Ursu, șefa Direcției generale finanțe a municipalității, pentru că înainte de a discuta bugetul capitalei pentru anul 2019, consilierii municipali au reexaminat sumele taxelor locale, care, potrivit estimărilor preliminare, ar trebui să aducă în bugetul Chișinăului alte 18,6 milioane de lei. În plus, au parvenit o serie de transferuri din bugetul de stat.

De aceea, către momentul discutării principalului document financiar al capitalei, cifrele inițiale au suferit modificări minore, fiind sporite veniturile și redusă partea deficitului bugetar. Astfel, conform datelor prezentate de Olga Ursu, în anul 2019 este preconizată colectarea a 3 miliarde 909 milioane 628,1 mii de lei la bugetul capitalei, cheltuielile fiind estimate la 4 miliarde 230 milioane 613 mii lei, iar deficitul va constitui 325 milioane 931,7 mii lei.

Este planificat ca deficitul bugetar să fie acoperit din contul împrumuturilor interne și externe. În anul 2019 este preconizată primirea sub formă de împrumuturi externe a 180 milioane lei, iar din creditele interne a sumei de 166,6 milioane lei. Totodată, încă 2,5 milioane de lei urmează să fie obţinuţi din vînzarea de apartamente.

Din cifra totală a veniturilor, 2,2 miliarde de lei vor parveni sub formă de transferuri de la bugetul de stat: 1,83 miliarde lei pentru finanțarea instituțiilor preșcolare și școlare, 43,7 milioane pentru asigurări sociale și asistență socială, 63,9 milioane pentru școlile sportive, 12,7 milioane - din Fondul republican pentru susținerea socială a populației. Încă o sumă cu destinație specială de 130,9 milioane lei de la bugetul de stat este preconizată a fi transferată pentru infrastructura drumurilor, precum şi în cifrele generale este inclus transferul curent cu destinaţie generală (nespecificat), în valoare de 120,7 milioane lei.

Transferurile de la bugetul de stat sub formă de impozite și beneficii fiscale în anul 2019 vor constitui 1,05 miliarde de lei. După cum este indicat în nota informativă pentru bugetul anului 2019, comparativ cu anul trecut, decontările din bugetul de stat sub formă de impozite pe venitul persoanelor fizice, în anul 2019, vor scădea cu 233,7 milioane lei sau cu 18,3%. Acest lucru se datorează impactului negativ al reformei fiscale, realizat în conformitate cu Legea nr. 178 din 24 iulie 2018. Iar în ce privește veniturile proprii ale municipiului, obţinute din diferite taxe locale, sînt prevăzuţi circa 450 milioane de lei.

Partea de cheltuieli a bugetului municipiului Chișinău a crescut cu 200 de milioane de lei sau cu 4,9% față de anul 2018. Pentru realizarea proiectelor de reparații ale drumurilor, de iluminare stradală şi eficiență energetică, planificate pentru 2019, autorităţile municipale contează să utilizeze surse externe de finanțare.

2 miliarde 263 milioane 249,4 mii lei din bugetul municipiului Chișinău au fost alocaţi pentru educație, 187 milioane 486 mii lei pentru cultură, 511 milioane 595,2 mii lei pentru protecția socială și sănătate publică, 1 miliard 219 milioane 739,8 mii lei pentru transportul public și infrastructură, pentru serviciile comunale - 962 milioane 428,5 mii lei, 170 milioane 461,5 mii lei au fost alocaţi pentru aparatul primarului și administrația Consiliului municipal Chișinău, iar pentru întreținerea Centrului militar al municipiului Chișinău și finanțarea Comisiilor medicale în buget sînt preconizaţi 1936,6 mii lei.

Încă 3 milioane de lei au fost alocați pentru bugetul civil, 14 milioane sînt prevăzuţi sub formă de transferuri către localitățile Tînţăreni, Jeamăna (în calitate de despăgubiri pentru utilizarea Poligonului de gunoi de la Ţînăreni) și Grătieşti (pentru terenul alocat în vederea extinderii Cimitirului „Sf. Lazăr”). 195 milioane 327,5 mii din surse externe de finanțare alocate pentru implementarea proiectului privind eficiența energetică, cu 24 milioane de lei autoritățile Chișinăului doresc să cumpere clădirile băncii falimentare Banca Socială, 6 milioane de lei sînt rezervaţi în buget pentru a le plăti compensaţii familiilor, în care s-a născut al treilea și pentru fiecare copil după cel de-al treilea, dar și o serie de alte cheltuieli.

Reprezentanții Partidului Nostru s-au ofensat... şi nu au susţinut

În ziua adoptării bugetului, nu au existat dispute deosebite cu privire la devizele de cheltuieli în cadrul Consiliului municipal. Chiar de la începutul discuției, consilierii au căzut de acord că în ultimele luni de pregătire a principalului document financiare al Chișinăului au avut loc destul de multe întîlniri ale birourilor permanente, comisiilor specializate de profil ale CMC aşa încît toate fracțiunile să reuşească să-şi înainteze propunerile și să-şi expună observaţiile. De aceea, nu a fost nevoie să se adîncească, din nou, în discuția detaliată a acestor devize de cheltuieli, însă totuşi fără nemulțumiri nu a fost chip. Astfel, liderul fracțiunii „Partidului Nostru” din cadrul CMC, Ilian Caşu, și-a exprimat dezacordul cu acel fapt că în bugetul propus pentru anul 2019 nu au fost luate în considerare proiectele propuse de membrii formațiunii lor politice. El le-a povestit că înainte de adoptarea bugetului la şedinţa Biroului permanent al CMC, care a avut loc cu ușilor închise, fiecare fracțiune a Consiliului municipal a propus proiectele sale, din care au fost selectate cele prioritare și proporțional cu reprezentarea consilierilor din CMC au fost repartizaţi banii din buget.

"Anul trecut, pentru proiectele fracțiunii Partidului Nostru au fost alocaţi din buget 20 de milioane de lei, care, după consultările cu conducerea Direcţiei generale educație, tineret și sport, a fost decis să fie transmişi pentru repararea pavilioanelor, a blocurlor sanitare şi de alimentaţie din grădinițe" - a menţionat Caşu. - La suma indicată mai sus, încă niște bani au fost adăugați de către Primărie și astfel a fost posibilă efectuarea lucrărilor de reparații planificate. În același an, la "cina cea de taină" a Biroului permanent, fondurile au fost împărțite între 48 de consilieri, iar toate propunerile "Partidului Nostru" au fost respinse. Majoritatea consilierilor municipali au aprobat bugetul Chișinăului pentru anul 2019, reieşind din propriile interese electorale.

Ilian Caşu, care a folosit anul trecut "metoda secretă, din culise", așa cum a numit-o el însuși, de distribuire a bugetului, în acest an a ieşit cu critica la adresa acesteia, doar pentru că nu a putut obține finanțare, pentru proiectele propuse de fracțiunea sa. Iar acest lucru s-a întîmplat, se pare, pentru că unul dintre aleșii locali i-a reamintit liderului fracțiunii Partidul Nostru că acesta nu ar fi venit pur și simplu la ședința Biroului permanent, deși a fost invitat, dar se pare că nu a ajuns.

Potrivit spuselor consilierului Partidului Nostru, ei au dorit să propună ca să fie finanţate din bugetul pe anul 2019 mai multe proiecte sociale, sperînd să obţină 10 milioane de lei, pentru a instala pavilioane pentru jocuri la grădinițe, 5 milioane pentru a instala sisteme de supraveghere video în instituțiile preșcolare și alte 5 milioane în vederea instalării de panouri informative în zonele de parc din capitală. Dar, deoarece proiectele fracțiunii "PN" nu au primit acoperire financiară, membrii săi s-au arătat jigniţi și au refuzat să voteze bugetul pentru anul 2019.

Alte fracțiuni și consilierii independenți au susținut principalul document financiar al municipiului, care a fost adoptat cu 39 de voturi din 42 de alegători locali, prezenți în sală.

"Trebuie să ne gîndim la viitorul orașului nostru!"

Consilierul municipal independent, Vasile Chirtoca, a sprijinit adoptarea bugetului pentru anul 2019, deoarece consideră că principalul document financiar al capitalei ar trebui să fie adoptat la timp. Pentru prima dată în ultimii 15 ani, bugetul Chișinăului a fost adoptat în timp util (în noiembrie) în anul 2017. A fost posibil să fie adoptat pînă la sfîrșit de an și în 2018.

"Acesta este un exemplu bun pentru următoarea convocare a Consiliului municipal Chișinău", a menţionat Vasile Chirtoca. - Adoptarea bugetului este importantă nu numai pentru a acoperi cheltuielile curente, dar, în primul rînd, trebuie să ne gîndim la dezvoltarea infrastructurii, la viitorul orașului nostru, astfel încît tinerii să nu plece din el. Este extrem de important ca tineretul să înțeleagă că în Chişinău pot fi crescuţi copiii și că ei înșiși se pot dezvolta, lucra și creşte profesional. De aceea, este important să includeți în buget costurile pentru asemenea devize de cheltuieli cum ar fi proiectarea complexelor sportive, construirea terenurilor sportive, crearea infrastructurii sociale și păstrarea a ceea ce ne-a rămas de la strămoșii noștri: parcuri, zone verzi, monumente arhitecturale și culturale. Cînd va fi formată această infrastructură, vom extinde baza de impozitare și vor exista mai puține probleme cu veniturile la buget. Totodată, nu trebuie să ne fie frică de împrumuturi pentru investiții, dacă aceste credite sînt pe termen lung și sînt luate în condiții favorabile, ceea ce, din păcate, nu s-a întîmplat pînă acum.

De asemenea, Vasile Chirtoca, li s-a adresat consilierilor cu rugămintea de a susține propunerea sa, de a include o clauză separată în decizie, care prevede ca primarul general interimar să fie obligat să prezinte în aprilie 2019 CMC pentru informare planul de execuție a bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2019, unde este necesar să fie indicate persoanele responsabile și calendarul de implementare a sarcinilor trasate.

Proiecte sociale pentru nevoiași

Potrivit spuselor președintelui fracțiunii PSRM din CMC, Ion Ceban, la propunerea fracţiunii sale, în cel mai important document financiar al capitalei au fost incluse multe proiecte sociale, care vizează sprijinirea categoriilor de cetățeni cu venituri mici din oraș și suburbii.

„În conformitate cu propunerea noastră, în buget au fost prevăzute resurse financiare pentru plata alocaţiilor și a compensațiilor - a menţionat I. Ceban. - Situația multor locuitori ai Chișinăului astăzi este extrem de grea, ei nici măcar nu își pot permite să plătească facturile pentru serviciile comunale, ceea ce este inacceptabil în secolul al XXI-lea. Unica propunere, care a fost discutată în mod activ în timpul lucrărilor cu Direcţiile primăriei, dar care nu au găsit reflectare în buget, este creșterea salariilor pentru diferite categorii de angajați bugetari. Au fost plătite astfel de indemnizații atît în anul 2017, cît și în 2018 cadrelor didactice și personalului auxiliar de la grădinițe și școli, lucrătorilor din domeniul culturii și sferei sociale. Însă astăzi acest lucru nu ne este permis fizic și legal de către o lege adoptată recent de Parlament. Sper că, în cele din urmă, deputații vor conștientiza nedreptatea dispozițiilor întărite prin lege, iar CMC, atunci cînd va ajusta bugetul pentru anul 2019, va introduce schimbările de rigoare, pentru a le putea plăti indemnizații, cel puţin, angajaților instituțiilor preșcolare.

Oraşul fără investiții

Liderul fracțiunii PL în CMC, Ion Ciobanu, a făcut o serie de observații cu privire la bugetul aprobat, în ciuda faptului că, în general, liberalii au susținut documentul, menționînd, totodată, că nu este cea mai bună opțiune. Critica principală se referea la suma mizeră şi insuficientă acordată pentru investiţii.

„Acum cîțiva ani pentru investiții capitale erau acordaţi mai mult de 100 de milioane de lei, în prezent, însă am ajuns la cifra de 26 de milioane de lei, ceea ce este de patru ori mai puțin – a constatat cu părere de rău liderul liberalilor din CMC. - Acest lucru ne demonstrează că orașul nu se dezvoltă. Totodată, acest lucru este dovada că acei, care gestionează în prezent administrația orașului nu sînt preocupaţi de viitorul Chișinăului. Din păcate, deviza de cheltuieli, care include investițiile arată că în viitorul apropiat nu vor fi bani nu numai pentru investițiile pe termen lung, dar, de asemenea, pentru întreţinerea actuală a municipiului. Însă în pofida faptului că bugetul nu este cel mai bun și chiar dacă au fost încălcate careva proceduri, fracţiunea noastră a decis să-l voteze. Închidem ochii la deficiențele acestuia, deoarece interesul public este mai presus și noi nu trebuie să admitem ca oraşul să ajungă la catastrofă.

Fără un concept solid de dezvoltare

Potrivit opiniei liderului fracțiunii Partidului European Popular, Veaceslav Bulat, fiecare localitate, care pretinde să devină modernă trebuie să o facă în baza unei strategii adecvate de dezvoltare, conform planului de urbanism, care să fie ajustat la zi cu cerinţele, pe care le dictează la moment timpul.

"Din păcate, Chișinăul este lipsit de un concept de dezvoltare de ansamblu", notează Veaceslav Bulat. -  Anume din acest motiv, cînd reapare problema elaborării și aprobării bugetului, care este principalul document financiar, ce determină direcțiile și prioritățile de dezvoltare ale Chișinăului timp de un an, noi luptăm între noi la reuniunile biroului permanent, a comisiilor de profil și în cadrul şedinţelor Consiliului municipal, pentru identificarea proiectelor de dezvoltare de importanţă majoră. Acest lucru nu este normal și nu ar trebui să se întîmple astfel.

Potrivit liderului fracțiunii PPEM, dacă nu se iau în considerare prevederile documentelor strategice, în aceste cazuri, la începutul mandatelor organului legiuitor local, ar fi corect să fie luate cele mai bune puncte din programele electorale ale tuturor fracțiunilor, care au acces în CMC și să fie elaborat un program general de dezvoltare pentru Chișinău pentru patru ani. Iar apoi în baza acestor priorități ar fi posibil de dezvoltat capitala. Atunci, nu ar mai fi nevoie ca la aprobarea bugetului consilierii din diferite facțiuni să se convingă reciproc că infrastructura sau spaţiile verzi sînt de o prioritate mai mare, spre exemplu. Astfel şi pentru bugetul anului 2019, alegătorii locali nu au putut stabili prioritățile, de aceea "documentul financiar aprobat al capitalei include acele prevederi și cheltuieli, în privinţa cărora fracțiunile CMC au reușit să ajungă la consens".

Totodată, Bulat a adăugat că membrii fracțiunii PPEM nu au pus accent pe proiectele sociale, deoarece, în opinia lor, în ultimii ani le-a fost acordată prea multă atenţie.

"Noi din partea noastră am decis să ne concentrăm asupra modului de majorare a veniturilor la buget", şi-a argumentat poziţia liderul fracțiunii PPEM în CMC. - O atenție deosebită ar trebui acordată întreprinderilor municipale, care se confruntă cu o mulțime de probleme. Am propus să alocăm fonduri pentru auditurile în aceste organizații, să elaborăm planuri pentru restructurarea lor, ca să îmbunătățim activitatea acestora. Pentru prima dată, a fost propus pentru buget programul de stimulare a activităților economice și antreprenoriale ale tinerilor, care doresc să își înceapă propria afacere și să creeze locuri de muncă în capitală. Astfel, pentru ca această categorie de cetățeni să nu părăsească țara, ci să poată primi cofinanțare din bugetul municipal, pentru realizarea ideilor lor de afaceri și, în același timp, să participe la creșterea veniturilor la bugetul capitalei.

Subvenții fără sens

Fostul secretar de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, expertul Oleg Tofilat și-a exprimat opinia cu privire la bugetul pentru transport și infrastructură din municipiu pentru portalul Noi.md. Dînsul consideră, de asemenea, că principala problemă a bugetului capitalei constă în faptul că acesta se bazează nu pe nevoi, ci doar pe posibilităţile actuale.

"Nu avem o planificare clară, cîți bani sînt necesari pentru întreținerea curentă a drumurilor urbane, de cîţi bani e nevoie pentru reparațiile curente și de cît de mulţi pentru reparații capitale", comentează Oleg Tofilat. - Din acest motiv, pe an ce trece, străzile și curţile noastre primesc mai puține fonduri. O altă problemă este subvenționarea fără sens a transportului public. Noi cheltuim mult mai mult pentru aceste subvenții decît pe drumuri. Nimeni nu îmi va justifica motivul existenței Parcului de autobuze și a finanțării sale generoase de la an la an. În plus, dacă vrem să ajutăm cetățenii cu venituri mici, atunci este necesar să facem anume acest lucru, dar nu să subvenționăm tarifele pentru troleibuz și autobuz. Pentru că tariful scăzut este folosit atît de cei săraci, cît și de cei care cîștigă destul de bine. 72 milioane de lei sînt cheltuiţi anual pentru electricitate la iluminatul stradal. Și cînd vom vedea aceste resurse în perioada cînd e întuneric afară la fel de bine ca în buget?

Audieri prin poşta electronică

La rîndul lor, reprezentanții societății civile sînt nemulțumiți de modul în care autoritatea executivă a orașului efectuează partea pregătitoare a definirii bugetului. Conform legislației actuale, documentele strategice, inclusiv bugetul municipalității, ar trebui să fie supuse dezbaterilor publice. La Primăria capitalei, din anumite motive, această procedură are loc întotdeauna cu încălcări. Dezbaterile aici nu sînt agreate, adesea venindu-se cu variante, pentru a le evita. De această dată, la începutul lunii decembrie, Serviciul de presă a lansat un buletin informativ potrivit căruia bugetul pentru Chișinău pentru anul 2019 a fost prezentat pentru dezbateri publice, dar a uitat să indice, totodată, şi data propriu-zisă a audierilor. Cîteva zile mai tîrziu, doritorilor de a-şi demonstra conștiința și activitatea civică li s-a propus să trimită sugestiile și doleanţele lor la cele două adrese de e-mail ale lucrătorilor Primăriei, cu promisiunea că acestea nu vor fi ignorate.

Președinta SA „Activnîi grajdanin” Olga Antonova spune că: „și de data aceasta nu au existat audieri publice normale cu privire la buget. CMC "a colectat recomandările" pe site-ul Primăriei. Iar ţinînd cont de faptul că după plecarea șefului Serviciului de presă al Primăriei Vadim Brînzaniuc, site-ul este administrat și completat diferit, nimeni nu știa cu adevărat despre audierile publice anunțate în acest fel, cu excepția acelora, care monitorizează direct site-ul administrației publice locale.

Activiștii societății civile sînt nemulțumiți de atitudinea lucrătorilor Primăriei față de societate. Ei consideră că consilierii nu trebuiau să se grăbească, că documentul ar fi trebuit adoptat doar după consultările cu poporul. Iar consilierii municipali sînt convinși că adoptarea bugetului nu admitea întîrzieri, pentru a nu bloca plata salariilor angajaților instituțiilor municipale, a achizițiilor publice, a reparațiilor, a dezvoltării infrastructurii, adică pentru a preveni o catastrofă în capitală și în suburbiile ei.

Lidia Guţu

Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load