X 
Eurovision stiri: 520
Cazul Filat stiri: 355
Transnistria stiri: 1390
Preşedintele stiri: 4018

Protejarea datelor cu caracter personal în cadrul Recensămîntului: ce răspuns oferă organele competente

20 apr. 07:50   Societate
4022 0

Direcția juridică a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a răspuns solicitării Noi.md privind caracterul conform al chestionarului Recensămîntului Populației și Locuințelor 2024 (RPL).

Potrivit Direcției, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Biroul Național de Statistică (BNS) dispune de mandatul legal, de a colecta și de a prelucra datele individuale necesare, corespunzător principiilor stabilite la art. 4 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, "conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2011, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal".

Totodată, aliniatul (5) al aceluiași articol statuează că consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru:

a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;


b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;

c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;

d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;

e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

e1) efectuarea auditului public extern;

f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămînă anonime pe toată durata prelucrării.

g) schimbul de date în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

"În această ordine de idei, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se consideră legale, dacă se încadrează în temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, prevăzute la art. 5 alin. (5) al Legii nr. 133/2011.Drept urmare, în baza cadrului legal aferent recensămîntului populației și locuințelor, BNS elaborează proiecte de acte normative pentru organizarea și efectuarea recensămîntului populației și locuințelor; elaborează și aprobă planul de acțiuni, metodologia recensămîntului, instrumentarul de recensămînt și programul de diseminare a rezultatelor; emite acte administrative normative și cu caracter individual.

În alți termeni, în calitatea sa de operator de date, Biroul Național de Statistică este abilitat prin lege de a colecta, prelucra și stoca datele cu caracter personal cu asigurarea confidențialității și securității adecvate a datelor individuale, inclusiv a protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale prin măsurile tehnice, organizatorice și administrative implementate, conform Politicii de protecție a datelor cu caracter personal și altor acte normative conexe domeniului sesizat. Pentru orice alte informații la subiect, urmează să sesizați Biroul Național de Statistică în calitate de entitate responsabilă", se arată în răspunsul oferit pentru Noi.md de către Direcția juridică a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

Recensămîntul populației și locuințelor în anul 2024 a început în data de 8 aprilie și va dura trei luni. În total, în cadrul RPL 2024 sînt 3 chestionare: pentru recenzarea locuinței, pentru recenzarea spațiului de locuit și pentru recenzarea persoanei.

3
0
0
2
34

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?