X 
Transnistria stiri: 1391
Preşedintele stiri: 4024

De ce nu sîntem români

22 apr. 04:35   Societate
23286 14

Opt motive pe care trebuie să le cunoască un moldovean adevărat: de ce nu sîntem români, dar moldoveni, iar limba noastră este moldovenească, transmite moldovenii.md


1. Strămoșii noștri au fost un popor care, în decurs de 8 mii de ani (începînd cu cultura Cucuteni-Tripoli) a viețuit în același areal: spațiul carpato-danubiano-nistrean. În cadrul acestui areal, teritoriul populat se micșora, în timp ce în vremuri de restriște strămoșii noștri se retrăgeau în păduri sau munți și reveneau la limitele sale cînd pericolul trecea. Continuitatea de habitat a strămoșilor noștri pe teritoriul lor istoric este dovedită de cercetări istorice, antropologice, genetice și lingvistice.

2. Acest popor a stat la originea multor civilizații antice – de la cele orientale pînă la majoritatea celor europene, inclusiv greacă și romană.

3. Strămoşii moldovenilor, care au trăit la începutul erei noi, au fost geto-dacii – locuitorii unui stat antic mare Dacia, care ocupa teritoriul de la Bug (Ucraina) pînă la frontierele Germaniei moderne. Dunărea era frontiera de sud a Daciei. Geto-dacii erau purtătorii culturii și limbii getice (tracice), care aparţine grupului limbilor protolatine (anterioare limbii latine).

4. Latinizarea limbii dacilor nu a avut loc. În anul 106, Imperiul Roman a ocupat circa 20 % din teritoriul vechii Dacii, formînd provincia Dacia, pe care au fost nevoiți să o părăsească sub loviturile dacilor liberi în anul 271. Ca urmare a acestor evoluții, în istoriografia românească și cea moldovenească au apărut teorii cu privire la romanizarea dacilor și ca urmare a originii romane a valahilor și moldovenilor. Menționăm că adept al acestei teorii a fost și cronicarul moldovean Miron Costin, educat în Polonia catolică (latinizată), care a invocat, în susținerea versiunii sale privind originea romană a moldovenilor, argumente care mai tîrziu au fost infirmate de cercetările arheologice. Prin romanizare se înțelege latinizarea, adică trecerea populației la limba latină (romană). Dar o asemenea tranziție nu a avut loc, deoarece locuitorii Daciei romane (încă pînă la includerea teritoriului ei în cadrul Imperiului Roman) vorbeau o limbă asemănătoare cu cea latină, avînd o cultură bogată și originală. Anume prin aceasta se explică faptul că limba moldovenească este apropiată de limbile așa-numitei grupe romanice.

5. Pe parcursul istoriei lor (cel puțin din secolul al XII-lea) moldovenii niciodată nu s-au autodenumit români, iar limba lor – română. Ei își numeau limba moldovenească, iar pe sine – moldoveni! Despre aceasta mărturisesc numeroase documente – letopisețele moldovenești (inclusiv opera lui Miron Costin), acte ale cancelariei domnești, documente din arhivele altor state.

6. Românismul este o teorie greșită. Acesta, în lipsa cunoștințelor despre adevărata origine, a apărut și s-a dezvoltat în mediul valahilor transilvăneni, al căror teritoriu intra în componența regatului Ungar. Această teorie, după cum s-a menționat mai sus, este greșită, însă românismul i-a ajutat pe valahii transilvăneni să se autoconștientizeze ca națiune „nobilă” cu vechi rădăcini și în așa mod să se păstreze și să se salveze de asimilarea de către națiunile privilegiate ale regatului Ungar. Astfel, la o anumită etapă a dezvoltării valahilor transilvăneni, românismul a jucat un rol pozitiv.

7. Limba și cultura moldovenească au fost ”privatizate”. Românismul a avut rolul său, la drept vorbind, discutabil, în perioada Unirii Principatelor, la mijlocul secolului al XIX-lea. O parte a intelectualității moldovenești – scriitori, politicieni, militarii cei mai activi, tineri, romantici, dar puțin experimentați – au adoptat românismul ca stindard pentru unirea și salvarea, după cum credeau ei, a națiunii. Ca urmare a șmecheriei Bucureștiului și lipsei de experiență a „tinerilor” și romanticilor moldoveni, au fost încălcate înțelegerile internaționale despre denumirea noului stat – „Principatele Unite a Moldovei și Valahiei”. Treptat, limba și cultura moldovenească au fost ”privatizate” de valahii mai numeroși sub o denumire comună – românești.

8. Astfel, românismul nu poate fi acceptat astăzi de moldoveni (și posibil de românii contemporani) din următoarele cauze:

- Noi nu sîntem urmașii Romei și avem puțin comun cu populația Imperiului Roman, eterogenă din punct de vedere etnic și cultural. Strămoșii noștri, purtători ai unei bogate și pozitive culturi, nu se puteau bucura de masacrele în masă ale gladiatorilor stînd în tribunele „arenelor”, la fel cum nu puteau să împărtășească principiile fundamentale ale Romei – „dezbină și stăpînește”, „pîine și circ”. Poporul și cultura noastră au nu 1900 de ani, cum încearcă să demonstreze majoritatea istoricilor români, ci mult mai mult.

- Sîntem un etnos – urmaș al vechilor popoare (omogen din punct de vedere antropologic, genetic și cultural), care au trăit succesiv în spațiul carpato-danubiano-nistrean în decurs de 8 mii de ani. Acest lucru este dovedit de cercetările istorice, arheologice, lingvistice și genetice contemporane.

- Conștientizarea originii străvechi s-a manifestat în faptul că fondatorii statului moldovenesc au adoptat în calitate de simboluri statale ale Moldovei nu vulturul roman, ci vechile simboluri ale strămoșilor noștri – capul zeului-taur de foc, culoarea roșie a steagului și oșteanul care învinge dragonul.

- Cunoașterea de către popor a istoriei sale adevărate, a denumirii etnosului, fundamentată din punct de vedere istoric și cultural, permit păstrarea continuității în dezvoltarea sa, fac inteligibile particularitățile lui, oferă posibilitatea de a păstra vechile simboluri și tradiții, memoria strămoșilor și a adevăraților eroi ai națiunii. Istoria adevărată explică originea limbii, culturii și tradițiilor poporului, formează un fundament viguros, pe care sprijinindu-se națiunea se poate dezvolta stabil. Cu cît mai profund sînt cercetate originile națiunii și istoria ei, cu atît mai explicit este prezentul și mai clar viitorul. Doar pe această bază poate fi consolidat poporul pentru atingerea unui viitor mai bun al țării, inclusiv dezvoltarea plenară a minorităților naționale.

- Strămoșii noștri întotdeauna, pe parcursul întregii istorii a Moldovei și a moldovenilor, s-au numit moldoveni, iar limba lor – moldovenească. De aceea noi nu sîntem români! Noi sîntem moldoveni! Așa își spuneau strămoșii noștri, așa ne vom numi noi și urmașii noștri!

182
6
1
2
12

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?