Transnistria stiri: 1392
Preşedintele stiri: 4032

Agenția Rezerve Materiale anunță concurs cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele de stat

22 mar. 08:45   Societate
2141 0

Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne anunță despre desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarilor finali de grîu alimentar din rezervele de stat în cantitate de 22 956,723 de tone, în vederea împrospătării cu decalaj în timp, se arată într-un comunicat joi, 21 martie.

Grîul alimentar va fi eliberat prioritar producătorilor de pîine, panificație și produselor de morărit, iar în lipsa cererilor din partea acestora, tuturor agenților economici solicitanți. Grîul va fi eliberat în bază de contract, cu prezentarea obligatorie a unei garanții financiare/bancare, cuantumul căreia va asigura reîntregirea cantității de grîu scoasă din stoc, la prețul de 2 840,60 lei/tona, stabilit de Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, cît și a cheltuielilor de contingență în mărime de 5% din valoarea cantității eliberate, notează zdg.

Pentru participare la concurs, sînt invitați agenți economici autohtoni, solicitanți ai grîului alimentar din rezervele de stat. Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs fiind data de 03.04.2024, inclusiv, pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Columna 118/1, Agenția Rezerve Materiale, sau scanat și expediat din adresa administratorului, pe adresa electronică [email protected].

Perioada solicitanților pentru clarificări 21.03.2024-27.03.2024, inclusiv. În cazul neepuizării stocului de grîu alimentar pentru eliberare, se va desfășura următoarea etapă, despre care se va anunța suplimentar.

Dosarul de participare va cuprinde următoarele acte: Cererea de solicitare (Anexa nr. 1); Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (autentificat inclusiv cu semnătură); Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data depunerii solicitării (original); Declarația pe propria răspundere, că la momentul depunerii dosarului de participare nu este depusă cerere de intentare a procesului de insolvabilitate față de sine, (Anexa nr. 2); Declarația pe propria răspundere că solicitantul își asumă responsabilitatea de a returna grîul alimentar în aceeași cantitate și de aceeași calitate din roada anului curent, pînă la 15.10.2024, (Anexa nr.3); Actul ce atestă împuternicirile reprezentantului de a depune dosarul de participare, precum și de a semna Contractul, în cazul depunerii cererii de către un alt reprezentant.


Dosarul de participare va fi depus pe suport de hîrtie, autentificat pe fiecare pagină de către solicitant, în plic sigilat, sau scanat și expediat din adresa administratorului, pe adresa electronică [email protected], iar la semnarea Contractului, actele susmenționate vor fi prezentate în original.

Dosarul va fi verificat de către Comisie, conform următoarelor criterii obligatorii: nu figurează în Lista de interdicție a operatorilor economici la nivel național; nu are datorii scadente faţă de Agenția Rezerve Materiale.

Restituirea grîului alimentar eliberat din rezervele de stat se va efectua din roada anului curent, în aceeași cantitate şi de aceeași calitate, indiferent de oscilarea prețurilor, pînă la data de 15 octombrie 2024.

Deciziile Comisiei mixte privind eliberarea/recepționarea grîului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, vor fi aduse la cunoștință solicitanților în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziilor.

Solicitantul desemnat în calitate de beneficiar final este obligat să se prezinte în termen de 3 zile lucrătoare de la data înștiințării, pentru încheierea contractului, iar în termen de pînă la 3 zile de la data semnării contractului cu Agenția Rezerve Materiale, beneficiarul final este obligat să transfere/prezinte garanția financiară/bancară.

În caz contrar, Comisia mixtă privind eliberarea/recepționarea grîului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, își rezervă dreptul de a redistribui altor solicitanți cantitatea de grîu alimentar solicitată.

3
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?