Protocolul audio devine obligatoriu

14 iun. 2014,, 10:25   Societate
9708 3
Foto: noi.md
Victor Surugiu

Pînă în prezent, slujitorii Femidei deseori le refuzau părţilor în înregistrarea audio a şedinţei de judecată. Consiliul Suprem al Magistraturii a adoptat un şir de măsuri pentru asigurarea fixării audierilor în instanţele moldoveneşti. În acest scop, în Regulamentul cu privire la desfălurarea înregistrării audio a şedinţelor judecătoreşti au fost făcute modificăriile necesare. Totodată, mulţi judecători, în special din afara Chişinăului, încă nu practică procesele verbale audio.

În noua redacţie a documentului este menţionat că înregistrarea audio este obligatorie „în toate cazurile, cînd este necesară întocmirea procesului verbal al şedinţelor de judecată”. Excepţia este admisă doar „pentru procedura scrisă şi cînd deciziile se iau doar de către judecător”. Despre noile reguli deja au fost informaţi judecătoii din toate raioanele Moldovei.

Cu sprijinul donatorilor străini, cîţiva ani în urmă, instanţele au fost înzestrate cu echipament, ce permite înregistrarea audio a proceselor verbale. În multe săli de judecată au fost instalate microfoane, utilaje şi programe de calculator speciale: pentru a lansa înregistrarea audio judecătorul trebuia doar să apese pe un buton.

Procedura a fost reflectată în codurile procesuale, însă cu o condiţie: „În lipsa posibilităţii utilizării mijloacelor de înregistrare audio- şi/sau video, sau altor mijloace tehnice, judecătorul adoptă o decizie motivată privind desfăşurarea şedinţei fără utilizarea lor”. În multe instanţe, invocînd probleme tehnice, asemenea decizii au început să fie luate „la indigo” la fiecare şedinţă.

Cu cîţiva ani în urmă, CSM le recomanda judecătorilor să facă înregistrări audio a proceselor acolo, unde este posibilitate tehnică. Însă, folosindu-se de lipsa monitorizării şi de faptul că nu sînt pedepsiţi, judecătorii încălcau această regulă. Potrivit avocaţilor, slujitorii Femidei preferau să ţină microfoanele închise, invocînd dificultăţi tehnice şi aparatura defectă.

Experţii organizaiilor neguvernamentale au efectuat o mică investigaţie, cît de uşor este să obţii de la judecători dreptul la înregistrarea procesului. Potrivit autorilor studiului, în majoritatea instanţelor utilajul practic nu este utilizat. Legea lasă prea mult spaţiu pentru dublă interpretare. De aceea, totul depinde de dispoziţia judecătorului. Desigur, părţile procesului pot să includă singure dictafoanele, însă aceste înregistrări ar putea să nu aibă putere juridică. Dacă judecătorul va refuza să le anexeze la dosar, atunci glasul adevărului va rămîne în interiorul dictafonului.

„Odată, înaintea începerii procesului pe marginea unui caz penal, eu am rugat instanţa să aplice mijloacele tehnice de înregistrare, - relatează unul dintre avocaţii din Chişinău. – Instanţa a refuzat, atunci eu am propus să fie anexată la protocol înregistrarea apărării cu regulamentul respectiv, care ar garanta instanţei şi participanţilor la proces calitatea înregistrării, posibilitatea legalizării ei. Din nou refuz, de data aceasta cu următoarea formulare: propunerea apărării este îndreptată spre tergiversarea examinării dosarului”.

Doar cîteva luni în urmă, Consiliul Suprem al Magistraturii s-a întors cu faţa spre acest subiect. Din 420 de instanţe moldoveneşti, circa 150 activează la Chişinău, de aceea a fost luată decizia de a începe ordinea în instanţele din capitală – cinci judecătorii sectoriale şi Curtea de Apel Chişinău. Acestora li s-a dat un termen de şase luni pentru implementarea modificărilor tehnice, pevăzute de Strategia reformei în justiţie.

„Înregistrarea audio obligatorie va permite evitarea cazurilor de falsificare cînd procesele verbale, practic, „sînt ajustate” la decizia finală a instanţei, - comentează pentru NOI.md, surse din cadrul Uniunii Avocaţilor RM. – Precum arată practica, secretarul şedinţei de judecată nu reuşeşte fizic să înregistreze în volum deplin pledoariile părţilor, experţilor şi altor participanţi la proces.

Această problemă a căpătat o deosebită actualitate în cadrul procedurilor penale, unde procesele verbale ale şedinţelor de judecată sînt admise în calitate de probe. Dacă presupunem că conţinutul procesului verbal reflectă incorect pledoariile participanţilor la proces, atunci, persoana, care contestă verdictul, este limitată în posibilitatea apărării drepturilor sale în instanţele judiciare superioare”.

În opinia interlocutorilor noştri, în instanţele de peste hotare, înregistrarea audio a şedinţelor se practică demult şi cu succes. Acest lucru permite evitarea multor dificultăţi, îi disciplinează atît pe judecători, cît şi pe participanţii la proces. Avocaţii menţionează că introducerea înregistrării audio obligatorii a şedinţelor de judecată în instanţele de jurisdicţie comună este o măsură importantă, îndreptată spre perfecţionarea sistemului judecătoresc şi impulsionarea luptei cu corupţia în domeniul justiţiei.

„În cadrul unor controale, noi ne-am convins că astăzi, în instanţele judecătoreşti din capitală funcţionează şi distribuirea electronică a dosarelor, şi aplicarea înregistrărilor audio a şedinţelor, - menţionează preşedintele Consiliului Suprem al Magistraturii, Mihail Poalelungi. – Prin aceasta, se reduce la minimum implicarea persoanelor interesate în acest proces. Însă deosebit de complicată rămîne situaţia cu termenele examinării dosarelor penale şi civile, precum şi lipsa părţii de motivare obligatorii la emiterea verdictului. Toate judecătoriile din Chişinău trebuie să înlăture încălcările depistate pînă la 30 iunie”.
0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?