Pe cine Guvernul l-a numit furnizor central de energie electrică?

2 noi. 2017,, 14:01   Economie
5730 3

Compania publică „Energocom” a fost numită furnizor central de energie electrică în Moldova pînă la 1 ianuarie 2021, relatează NOI.md.

Hotărîrea respectivă a fost adoptată de Guvern din inițiativa Ministerului Economiei și Infrastructurii în baza prevederilor Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și noua Lege cu privire la energia electrică.

Se stipulează că hotărîrea Cabinetului de miniștri va intra în vigoare la 25 martie 2018, iar SA „Energocom” își va iniția activitatea în calitate de furnizor central de energie electrică, începînd cu 1 aprilie 2018.

După cum menționează Ministerul Economiei și Infrastructurii, numirea SA „Energocom” drept furnizor central de energie electrică va contribui la crearea condițiilor pentru promovarea producției și folosirea energiei electrice din surse regenerabile și a celei obținute pe calea cogenerării pentru încurajarea atragerii noilor investiții în dezvoltarea capacităților de producere a energiei electrice, executarea angajamentelor asumate de Moldova în cadrul Comunității Energetice, dezvoltarea unei piețe stabile și competitive de energie electrică, sporirea securității aprovizionării consumatorilor finali cu energia electrică.

Legislația în vigoare stipulează că furnizorul central de energie electrică va încheia cu producătorii legali contracte de achiziție a energiei electrice din surse regenerabile în conformitate cu proiectele contractelor elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și va procura de la ei întregul volum de energie electrică furnizat rețelelor electrice la prețuri/tarife stabilite.


În conformitate cu Regulile pieței energiei electrice, furnizorul central de energie va solicita producătorilor de energie din surse regenerabile să prezinte prognoze – anuale, lunare, săptămînale și pentru ziua următoare - a volumului de energie electrică care urmează să fie supus livrării în rețelele electrice; să colecteze și generalizeze prognozele privind producția de energie electrică din surse regenerabile obținute de la producători eligibili; să stabilească volume de energie electrică care urmează să fie livrate în rețea, în ziua următoare și să comunice zilnic această informație în dependență de circumstanțe operatorului rețelei de transport și sistemului și/sau operatorilor rețelelor de distribuție.

Furnizorul central va calcula lunar prețul mediu al energiei electrice achiziționate și va prezinta informațiile respective Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. În baza informațiilor prezentate de operatorul rețelei de transport și al sistemului, precum și operatorii rețelelor de distribuție furnizorul central va stabili volumul lunar de energie electrică care urmează să fie achiziționat de către fiecare furnizor de energie electrică și fiecare consumator independent de energie electrică, produsă exclusiv din carburanți, în dependență de cotele acestora pe piața energiei electrice și să prezinte ANRE informația respectivă.

În afară de aceasta, el va perfecta contracte de livrare a energiei electrice din surse regenerabile cu furnizorii de energie electrică atît la tarife reglementate, cît și cele nereglementate și contracte cu consumatori independenți care consumă energie electrică produsă exclusiv din carburanți la prețurile aprobate de ANRE.

Furnizorul central de energie electrică va perfecta contracte de achiziție a energiei electrice echilibrate pentru acoperirea dezechilibrului care ar putea apărea în rețele electrice în legătură cu livrarea energiei electrice din surse regenerabile.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?