Transnistria stiri: 1391
Preşedintele stiri: 4023

Ambasadoarea Bulgariei în Moldova: Aderarea la UE încă nu este garanția prosperării, dar oferă toate condițiile pentru aceasta. Un management bun este cheia succesului. P.1

27 feb. 18:17   Interviuri
9887 2

Maia Dobreva, Ambasadoare Extraordinară și Plenipotențiară a Bulgariei la Chișinău, este o diplomată care are o vastă experiență în domeniul relațiilor bilaterale și al relațiilor UE cu țările din Europa de Est și Asia Centrală.În interviul pe care Excelența Sa l-a acordat cu amabilitate site-ului nostru, ea a povestit detaliat și temeinic despre relațiile de prietenie și cele de afaceri, care leagă tradițional țările noastre, despre perspectivele dezvoltării lor și despre ceea ce trebuie de făcut pentru ca drumul Moldovei spre marea familie europeană să fie maxim eficient.

Doamnă Dobreva, predecesorul Dvs. în funcția de ambasador al Bulgariei în Republica Moldova Evghenii Stefanov Stoicev a făcut mult pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Ce sfaturi V-a dat la transmiterea treburilor? La ce a recomandat să atrageți atenția?

Înainte de toate, vreau să mulțumesc NOI.MD pentru interesul manifestat față de mine și pentru posibilitatea de a mă adresa auditoriului vast al portalului informațional. Mă voi strădui să răspund la toate întrebările și să aduc la cunoștința cititorilor unele momente din activitatea mea pe post de ambasadoare a Bulgariei în Moldova.

Moldova și Bulgaria, tradițional, au relații de prietenie. Cum le apreciați la moment?

Eu aș caracteriza relațiile bilaterale dintre țările noastre ca fiind minunate. O activitatea deosebită ele manifestă în domeniul politic, educațional, cultural, științific. Moldova este prietena noastră și un partener apropiat, pe care sperăm să-l vedem în scurt timp în familia noastră europeană. Numeroase circumstanțe unesc țările noastre, cea mai importantă fiind comunitatea mare a bulgarilor în Moldova. Întotdeauna am considerat-o veriga de legătură dintre țările noastre. Bulgarii basarabeni formează o parte componentă și foarte importantă a societății moldovenești. Mai bine de 200 de ani în urmă strămoșii lor au sosit în Moldova în căutarea unui viitor mai bun pentru copiii lor. Grație renumitei ospitalități a moldovenilor, imigranții bulgari și-au găsit aici noua casă. E de mirare cum și-au păstrat limba, identitatea, tradițiile și obiceiurile. De fapt, se datorează în mare măsură eforturilor Moldovei de a asigura condiții benefice pentru realizarea drepturilor lingvistice și culturale ale compatrioților noștri.


În activitatea noastră, eforturile ambasadei vor avea ca scop să ajute la aprofundarea colaborării comercial-economice, în acest domeniu există un mare potențial neutilizat în relațiile dintre cele două țări. Desigur, și transportul este un factor important, și noi vom depune eforturi în acest domeniu. Printre sarcinile principale ale mele ca ambasadoare este activizarea relațiilor și contactelor în acest domeniu. Îmi pare bine să anunț, că în scurt timp vor fi reluate ședințele Comisiei interguvernamentale pentru colaborarea comercial-economică, și la finele lunii mai în Moldova va sosi o delegație mare din Bulgaria, pentru a comunica cu reprezentanții unui șir de instituții moldovenești. Sper că aceasta va influența pozitiv dezvoltarea și aprofundarea interacțiunii noastre.

Ce proiecte din sfera comercial-economică le considerați deosebit de promițătoare?

Bulgaria vede în Moldova un partener tot mai important în domeniul comercial-economic, în special în contextul perspectivei reale de aderare a țării voastre la UE. La moment, din cele mai reușite sfere de colaborare fac parte turismul, industria farmaceutică și comerțul cu produse de parfumerie și cosmetică. Energia poate fi definită ca fiind cea mai promițătoare și importantă zonă strategică pentru Moldova, mai ales după declanșarea agresiunii militare ruse în Ucraina. În ultimul an s-au activizat relațiile bilaterale și vizitele, inclusiv în sfera comercial-economică.

Cu cine dintre politicienii și activiștii civici moldoveni ați reușit deja să stabiliți contacte?

Fiecare ambasador își începe activitatea cu organizarea întrevederilor protocolare. Eu deja am stabilit contacte foarte utile cu reprezentanții conducerii țării, ai guvernării, ai parlamentului, cu politicienii notorii, dar și cu unele autorități locale, în special în raionul Taraclia. Desigur, mă așteaptă și alte întrevederi și cunoașterea minunatei Dvs. țări, pe care am vizitat-o deja, încă în îndepărtatul an 2008. Am reușit să fiu prezentă la multe evenimente, m-au impresionat în mod deosebit festivalurile etno din Chișinău și Taraclia. Folosindu-mă de ocazie, vreau să vă mulțumesc pentru ospitalitate și să vă asigur, că voi munci asiduu la aprofundarea relațiilor noastre bilaterale de prietenie.

Aveți deja locuri preferate în Moldova?

În timpul șederii mele în Moldova, îmi place mult asemănarea dintre Chișinău și Sofia. În afară de clima asemănătoare, este vorba și despre arhitectura orașului, care include și clădiri moderne, și monumente istorice și de cultură. Aici există multe muzee, parcuri, totul e frumos și modern. Îmi place și faptul, că totul este foarte aproape și, dacă dorești, poți merge oriunde la pas.

La finele anului trecut vicepreședinta Bulgariei Ilana Yotiva a efectuat o vizită oficială în Moldova și, împreună cu Maia Sandu, președinta Moldovei, a vizitat raionul Taraclia, locuit compact de bulgari. În cadrul vizitei, la Chișinău a fost descoperit, după restaurare, monumentul lui Hristo Botev. Cum apreciați această vizită și ce impuls a dat ea colaborării bilaterale?

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie,2023 vicepreședinta Ilana Yotova a vizitat Moldova cu prilejul a două sărbători foarte importante pentru noi – Ziua bulgarilor basarabeni (29 octombrie) și Ziua deșteptătorilor poporului (1 noiembrie) (În Bulgaria, activiștilor renașterii naționale și culturale de la începutul și mijlocul sec.19 li se spune deșteptători – nota red). Eu apreciez rezultatele vizitei ca excelente. În cadrul vizitei au avut loc negocieri cu conducerea Moldovei – cu președinta Maia Sandu, primul ministru Dorin Recean și președintele parlamentului Igor Grosu, precum și cu deputații din Grupul de prietenie cu Bulgaria și delegația națională moldovenească la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Doamna Yotova s-a mai întreținut cu reprezentanții minorității naționale a bulgarilor, a vizitat Liceul teoretic bulgar «Vasil Levschi» din Chișinău și a descoperit monumentul restaurat al lui Hristo Botev. La Taraclia, care este un centru al bulgarilor în Moldova, împreună cu președinta Maia Sandu au deschis Centrul pentru tineret «Vasil Levschi» și au participat la o discuție cu elevii școlilor din partea locului privind integrarea europeană și problemele tineretului. La Universitatea de Stat din Taraclia, care poartă numele lui Gregory Tsamblak, vicepreședinta a ținut o prelegere în fața studenților și profesorilor, personalităților publice și reprezentanților autorităților locale, care s-a bucurat de un larg interes din partea studenților, dar și a publicului local.

Vizita vicepreședintei Yotova demonstrează angajamentul puternic al autorităților bulgare față de cursul proeuropean al Republicii Moldova și al cetățenilor ei, inclusiv de origine bulgară. A fost declarat interesul ambelor țări pentru reluarea activității Comisiei interguvernamentale pentru colaborare comercial-economică și tehnic-științifică, care va avea loc, cum am mai spus, la finele lunii martie, curent. Pentru noi este deosebit de important, că în cadrul vizitei guvernul Moldovei a decis să transforme Universitatea de Stat Taraclia în numele lui Gregory Tsamblak în filiala Universității „Angel Kynchev” din or. Ruse, ceea ce va crea noi posibilități și orizonturi pentru a obține la Taraclia o educație de calitate la cele mai înalte standarde, și cu eliberarea diplomelor europene.

Universitatea din Taraclia va deveni filială aUniversității bulgare în numele lui Angel Kynchev. Ce se fa schimba în activitatea ei?

Transformarea Universității de Stat Taraclia în numele lui Gregory Tsamblak în filiala Universității „Angel Kynchev” din or.Ruse este inițiativa noastră, care își are începutul în a. 2019. Ideea generală este să creăm în or. Taraclia, cunoscut ca centru al comunității bulgare în Moldova, o structură a universității din Bulgaria, care poate satisface maxim necesitățile populației locale, oferind programe performante de studii în conformitate cu standardele europene, precum și condiții sociale și de trai bune pentru studenți. Scopul și sarcina noastră comună este să facem din ea un centru educațional atractiv nu numai pentru tinerii din raionul Taraclia, dar și pentru cei din întreaga țară. Intenționăm, plus la specialitățile existente deja, să deschidem la Universitatea din Taraclia altele noi, de perspectivă (inclusiv în domeniul IT), ceea ce va lărgi spectrul oportunităților de realizare pentru studenții din Moldova, Bulgaria și alte țări, la alegere. Sperăm că în colaborare cu statul moldovenesc și folosind autoritatea Universității din Ruse, care este una de frunte în Bulgaria, noi vom ajuta ca Taraclia să devină locul preferat al tinerilor. În afară de beneficul educațional, așteptăm să apară un impuls pentru noi orizonturi în dezvoltarea social-economică a orașului și a regiunii.

În prezent muncim intens asupra textelor viitorului acord interguvernamental privind transformarea UST în UR. Există voința politică a ambelor părți de a încheia procedurile juridice în cel mai scurt timp. Sperăm să ne salutăm reciproc prin semnarea acordului, în care scop așteptăm vizita în Moldova a unei noi delegații suspuse din Bulgaria. Vom face tot posibilul pentru ca viitoarea filială să-și înceapă activitatea în anul de studii 2024/2025, pentru aceasta ne vom baza, plus la posibilitățile UR, pe actualul personal didactic de la UST. Este foarte important să arătăm, că prin efortul comun al părților interesate poate fi atins rezultatul dorit .

Contăm pe aceea că aici vor studia nu doar studenți de origine bulgară, care în virtutea deciziei Consiliului de Miniștri din a.1993 beneficiază de condiții preferențiale – nu achită taxa de stat, primesc burse, cămin etc. La inițiativa ambasadei, la Chișinău va fi prevăzută o cotă specială pentru cetățenii Moldovei care nu au origini bulgărești, și pentru care acționează aceleași înlesniri la admitere și studii în această filială. Credem că asta este deosebit de important în contextul relațiilor bilaterale minunate dintre Bulgaria și Moldova, dar și pentru sporirea atractivității viitoarei instituții educaționale de la Taraclia. În acest scop, intenționăm să facem investiții importante în infrastructura fondului de construcții și blocurile de studii ale universității.

Tot acolo, în sudul Moldovei, la Taraclia, activează consulatul Bulgariei. Ce servicii consulare, în afară de cetățenie, oferă el cetățenilor țării noastre? Are el împuterniciri privind relațiile economice bilaterale?

Consulatul Bulgariei la Taraclia oferă întregul spectru de servicii consulare – eliberează vize, eliberează și prelungește actele personale bulgărești, efectuează atestarea și, desigur, recepționează și procesează cererile de obținere a cetățeniei bulgare. Dar plus la toate acestea, consulul nostru din Taraclia îndeplinește funcții reprezentative foarte importante în circumscripția sa consulară, în special la Taraclia, unde este concentrată o parte semnificativă a comunității bulgarilor din Moldova. El este reprezentantul ambasadorului și participă la diverse evenimente culturale și educaționale, mese rotunde, forumuri științifice, solemnități oficiale, evenimente festive, conferințe. Consulul nostru poate fi de folos în dezvoltarea relațiilor comercial-economice, în acest sens el colaborează cu șeful Departamentului pentru Comerț și Afaceri Economice al ambasadei, care este reprezentantul competent al Ministerului Economiei al Bulgariei. În linii mari, consulatul nostru din Taraclia are un rol important în asigurarea prezenței diplomatice permanente nu doar în oraș, dar și în tot raionul Taraclia și în UTA Găgăuzia, unde există o mare cerere pentru serviciile consulare.

Republica Moldova are în Bulgaria un consulat onorific. De regulă, consulii onorifici dețin cetățenia țării gazdă, un anumit statut și reputație în cercurile locale. Statutul lor diferă de cel al diplomaților de carieră, dar și ei au un rol important în aprofundarea relațiilor economice bilaterale și adesea își asumă povara logistică și financiară pentru a oferi asistență logistică în organizarea unor evenimente bilaterale. Bulgaria examinează o candidatură pentru funcția de consul onorific în Republica Moldova?

Susțin părerea Dvs. cu privire la rolul pozitiv, pe care consulii onorifici l-ar putea juca în dezvoltarea relațiilor bilaterale. În această direcție, Vă pot împărtăși din experiența pozitivă de lucru în Belgia, Muntenegru și Canada de numire, la propunerea mea, a unor consuli onorifici ai Bulgariei. Cu privire la Moldova, într-un șir de direcții de colaborare a celor două state aici există un potențial nerealizat, care ar putea fi absorbit anume de instituția consulului onorific. Nu-i secret, că ambasada din Chișinău examinează această chestiune, a și început procedura de aprobare a candidaturii și eu sper, că procesele se vor încheia cu succes în lunile imediat următoare.

(Va urma la 28.02.2024)

7
7
0
4
13

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?