X 
Transnistria stiri: 1442
Preşedintele stiri: 4060

Nu întîrziați cu plata! Pînă cînd poate fi achitat impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar

11 iun. 11:30   Economie
4754 0

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu o informație pentru persoanele fizice, notează Noi.md.

Astfel, SFS informează persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, pentru anul 2024, termenele-limită de achitare a acestora sînt:

-01 iulie 2024- în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobîndite pînă la 31 martie inclusiv a anului curent;

-25 martie 2025 - în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), dobîndite după 31 martie a anului curent.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice-cetățeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (pentru terenurile neevaluate) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor.


De asemenea, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să asigure expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar:

  • pînă la 15 iunie 2024– pentru bunurile existente și/sau dobîndite pînă la data de 31 martie inclusiv a anului curent;
  • pînă la 01 februarie 2025– pentru bunurile dobîndite după data de 31 martie a anului curent.

Deținătorii de semnătură electronică pot genera pentru perioada fiscală aferentă anului 2024, avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar de sine stătător, prin intermediul serviciului „Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului”, care poate fi accesat pe pagina-web a SFS www.sfs.md, rubrica Servicii, compartimentul Persoane fizice. Generarea avizelor de plată se realizează conform pașilor descriși în întrebarea 5.6.14 din Baza generalizată a practicii fiscale.

Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar poate fi efectuată on-line, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice “MPay” și portalului www.sfs.md accesînd:

Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Î.S. “Poșta Moldovei”.

În cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar nu va fi achitat în termenele stabilite de legislație, pentru fiecare zi de întîrziere se va aplica o majorare de întîrziere (penalitate) în mărime de 0,0273% pe zi.

Contribuabilii care dispun de sume achitate în plus la buget, poate solicita compensarea obligației fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar. În cazul dat, contribuabilul va depune Cererea privind stingerea obligațiilor fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești la Direcția deservire fiscală în a cărei rază se deservește sau electronic, prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web www.sfs.md, accesînd serviciul „e-Cerere”.

0
0
1
0
6

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce vor duce modificările la Codului Penal privind extinderea noțiunii de ”trădare de patrie”?