ANRE ar putea suspenda licența Rotalin Gaz Trading și amenda compania

29 sep. 12:15   Economie
12409 0

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a declarat că ar putea iniția procedura de suspendare a licenței eliberată SRL „Rotalin Gaz Trading” pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale și va aplica în raport cu acesta sancțiuni financiare.

Așa a răspuns Autoritatea de reglementare a energiei la comunicatul companiei Rotalin Gaz Trading, din care rezultă că nu poate furniza gaze la noile prețuri aprobate de ANRE și nu exclude "o retragere forțată de pe piața de furnizare a gazelor naturale din Moldova din cauza reglementărilor controversate ale ANRE".

ANRE a numit comportamentul Rotalin Gaz Trading drept neconstructiv, menționînd că manipulează opinia publică.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a reamintit că la data de 10 iulie 2023, agenția a recepționat o cerere oficială depusă de titularul de licență privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, precum și ajustarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale.

Atît cererile titularului, cît și rezultatul examinării acestor cereri au fost publicate pe pagina web a ANRE pentru consultări publice. Ulterior, la data de 5 septembrie 2023, Agenția a aprobat prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și tarifele pentru serviciul de distribuție al SRL „Rotalin Gaz Trading” pentru anul 2023 - 11,71 lei/metru cub, cu TVA inclus, cu 9 bani mai puțin decît a solicitat operatorul.


Regulatorul a menționat că, la etapa consultărilor publice, înainte de aprobarea Metodologiilor tarifare și înainte de aprobarea modificărilor la Metodologiile respective, SRL „Rotalin Gaz Trading” nu a sesizat Agenția cu privire la incompatibilitatea Metodologiilor cu activitatea întreprinderii, nu a contestat hotărîrile de aprobare și nici nu a menționat inadecvarea acestora.

Astfel, în structura de calcul a tarifelor reglementate pentru distribuția gazelor naturale pentru anul 2023 au fost incluse devierile tarifare (deficit tarifar) pentru anul 2022, fapt ce acoperă, în mare parte, impactul devierilor negative generate în trimestrul I al anului 2023. Acestea, la rîndul lor, vor fi compensate prin includerea în componența tarifelor de distribuție pentru anul 2024.

Cu privire la cuantumul prețurilor reglementate de furnizare, determinate de ANRE și propuse spre aprobare, de menționat că acestea au fost determinate cu includerea componentei de corectare a venitului reglementat formată de la începutul anului curent de gestiune (excedent tarifar în mărime de 43,6 mil. lei), în conformitate cu pct. 60 din Metodologia nr. 355/2021.

Agenția determină prețurile reglementate de furnizare în baza venitului reglementat anual calculat pentru furnizorul cu obligația de serviciu public, astfel încît, la nivelul perioadei de reglementare, toate costurile operatorului, inclusiv cele pentru procurarea gazelor naturale să fie acoperite, fiind asigurat un nivel rezonabil de rentabilitate necesar desfășurării activității reglementate.

Regulatorul a atras atenția asupra faptului că, deși SRL „Rotalin Gaz Trading” declară în comunicat că „ANRE susține neîntemeiat acumularea unui „profit excesiv” în prima jumătate a anului 2023”, în calculele atașate solicitării de aprobare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2023, SRL „Rotalin Gaz Trading” menționează valoarea componentei de corectare a venitului reglementat formată de la începutul anului curent de gestiune (excedent tarifar) în valoare de 36,38 mil. lei.

”Acest fapt denotă clar recunoașterea de către SRL „Rotalin Gaz Trading” a acumulării unui venit excesiv în perioada ianuarie-mai 2023 și includerea acestuia spre recuperare de către consumatori pînă la sfîrșitul perioadei de reglementare”, menționează ANRE.

Referitor la afirmația despre acumularea unor pierderi financiare în perioada 2019-2023, este important de menționat că, în conformitate cu nota prevăzută în anexa Hotărîrilor ANRE privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SA „Moldovagaz” (8 hotărîri emise între anii 2019-2023), furnizorii cărora le-a fost impusă obligația de serviciu public furnizează gaze naturale la prețurile aprobate de Agenție pentru SA „Moldovagaz”, dar pînă la aprobarea prețurilor reglementate pentru întreprinderea respectivă.

SRL „Rotalin Gaz Trading” niciodată nu a contestat aceste Hotărîri și nici nu a depus o cerere pentru aprobarea prețurilor pentru furnizarea gazelor naturale pînă la data de 10 iulie 2023.

Totodată, cu referire la valoarea de „47 milioane lei, pierderi acumulate în anul 2022” sau alte „abateri negative istorice”, conform declarației din comunicatul de presă al SRL „Rotalin Gaz Trading”, Agenția a menționat că aceste valori nu au fost comunicate anterior și nu sîntnt subiectul unui calcul remis de operator spre coordonare sau aprobare către ANRE. Mai mult decît atît, în cazul constatării unui posibil deficit tarifar/pierderi în perioadele precedente, întreprinderea, pentru a-și acoperi costurile, urma să depună o cerere pentru aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, ceea ce nu s-a întîmplat.

De remarcat că, toate dezacordurile înaintate de SRL „Rotalin Gaz Trading” cu privire la prețurile reglementate aprobate de ANRE, precum și cererea de retragere a obligației de serviciu public, confirmă intenția titularului de licență de a pleca de pe piața reglementată fără a restitui consumatorilor excedentul de mijloace financiare obținut în cursul anului curent de gestiune, ca urmare a furnizării gazelor naturale la prețuri aprobate pentru SA „Moldovagaz”, care nu sînt în corelare cu costurile reale de procurare a gazelor naturale ale SRL „Rotalin Gaz Trading”.

La fel, Agenția menționează că prin obligația de serviciu public de furnizare a gazelor naturale nu este limitat dreptul deținătorului de licență de a-și alege sursele de aprovizionare.

În consecință, ANRE constată un comportament neconstructiv si de manipulare a opiniei publice de către titularul de licență, prin utilizarea unor argumente nefondate și a unor declarații calomnioase în adresa autorităților, cu scopul de a-și însuși veniturile acumulate în exces în perioada de pînă la aprobarea prețurilor reglementate de furnizare, prin aceasta încălcînd cadrul de reglementare și prejudiciind consumatorii săi, privîndu-i de dreptul de a beneficia de prețuri corecte pentru furnizarea gazelor naturale stabilite în conformitate cu costurile reale ale întreprinderii pentru procurarea gazelor naturale.

Reieșind din cele expuse, pornind de la obligațiile furnizorului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, la 26.09.2023 a emis o Prescripție către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading”, prin care acesta urmează să continue și după 01.10.2023 prestarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale în conformitate cu prețurile reglementate aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 523 din 05.09.2023 și să comunice despre acest fapt printr-un comunicat pe pagina oficială web a companiei.

În caz de neexecutare în termenul stabilit de prescripție, ANRE va iniția procedura de suspendare a licenței eliberată S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale și va aplica în raport cu acesta sancțiunile financiare prevăzute la art. 113 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

5
1
0
0
1

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?