Prezintă oare studenții străini pericol pentru securitatea națională a RM?

Audio
Prezintă oare studenții străini pericol pentru securitatea națională a RM?

Universitățile moldovenești devin tot mai nepopulare printre oamenii locului, dar în același timp tot mai mulți studenți străini vin în ţara noastră, pentru a obține studii superioare, fapt demonstrat de statisticile oficiale.

În ultimul timp, se vorbește, tot mai des, despre faptul că unii cetățeni străini, veniți în Moldova pentru a face studii, pot prezenta pericol pentru securitatea națională a țării. Unde mai pui, că în marea lor majoritate studenții străini din Moldova vin din țările musulmane, ei reprezintă lumea arabă, care are o cultură specifică și este foarte apropiată tradițiilor și canoanelor islamice. Iar societatea și clasa politică moldovenească încă nu este gata de invazia acestei culturi și nu știe să conviețuiască cu ea. În același timp, numeroși factori vorbesc despre necesitatea unei atenții sporite și a unei abordări complexe din partea statului a acestor probleme actuale.

Diplomă moldovenească pentru studenții din afară

Argumente în favoarea studiilor moldovenești există suficiente: acestea-s fundamentale, iar educația în bază de contract și șederea în RM costă mult mai puțin ca în majoritatea țărilor europene. În anul 2005 Moldova a semnat Declarația de la Bologna și și-a asumat un șir de obligațiuni privind crearea unui spațiu educațional comun cu țările participante. Majoritatea țărilor lumii recunosc diplomele universităților noastre, iar acordurile interguvernamentale și inter-universitare înlesnesc această procedură. În unele țări echivalența diplomelor este recunoscută automat, în altele absolvenții trebuie să mai susțină niște examene suplimentare.

Conform datelor Biroului Național de Statistică privind activitatea universităților în anul de studii 2018-2019, în prezent, în universitățile Moldovei își fac studiile 60,6 mii de studenți, dintre care mai bine de 4 mii – străini. Statisticile arată că numărul lor crește de la an la an. Doar anul trecut instituțiile superioare din ţara noastră au înmatriculat cca 1000 de studenți străini. Pe parcursul ultimilor cinci ani numărul acestora a crescut cu cca 25%: în anul 2013 în RM studiau 3,24 mii de cetățeni străini.

De menționat că indicii generali nu includ participanții programelor de mobilitate academică și a diverselor proiecte educaționale, care devin tot mai populare și atrag în Moldova sute de cetățeni străini. Prin intermediul acestor programe și stagii tinerii din alte țări cunosc condițiile de trai din Moldova, îi studiază cultura națională și limba, pot obține cunoștințe și instruire profesională la anumite specialități.

Din numărul total de studenți străini aproape jumătate – 2100 persoane – au aplicat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacologie „Nicolae Testemițanu”. Majoritatea aleg specializarea ”Medicina generală”. Încă o mie – la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM). 250 – la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, cele mai populare fiind Facultățile de Psihologie și Limbi Străine. La Universitatea de Stat din Moldova studiază 158 cetățeni străini. Tinerii de peste hotare mai preferă și Universitatea de Studii Politice și Economice ”Constantin Stere” și Academia de Studii Economice din Moldova.

Majoritatea studenților străini vin în ţara noastră din: Israel – 41,8%, România – 39,2%, India – 6,3%, Ucraina – 2,8% și Turcia – 2%. Manifestă interes față de diploma moldovenească de studii superioare și cetățenii Rusiei, Azerbaidjanului, SUA, Suediei și Finlandei, însă numărul lor este mult mai mic.

Ce interes au universitățile să ”exporte educația”?

Regulamentul privind instruirea cetățenilor străini în universitățile din Republica Moldova reglementează organizarea procesului de studii a studenților veniți din străinătate și condițiile înmatriculării lor.

Înmatricularea acestei categorii de candidați la admitere se face cu acordul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în rezultatul recunoașterii actelor de studii, obținute anterior. Plus la pachetul de acte, cetățeanul străin trebuie să facă dovada că dispune de mijloacele financiare necesare pentru trai și studii. De condiții speciale au parte studenții, care învață în RM în baza acordurilor internaționale, precum și cetățenii de naționalitate moldovenească din țările CSI, Letonia, Lituania și Estonia.

Universitățile din Moldova manifestă un interes deosebit pentru atragerea studenților străini, unele chiar au elaborat programe speciale de ”export al educației”. Pentru a spori atractivitatea diplomelor eliberate, acestea creează pentru străini condiții speciale și forme noi de programe educaționale. Pentru a-i atrage pe străini, fiecare universitate încearcă să-și sublinieze avantajele și să ofere propriul know-how. În anul curent instituţiile superioare de învăţămînt s-au autodepășit, oferindu-le străinilor nu doar un șir de specialități tradiționale, ci și noi direcții de instruire ‒ de la „securitatea cibernetică” pînă la „nano-inginerie”. Mai mult, în arsenalul universităților au fost incluse școlile de vară la diverse discipline, cursurile intensive de limbă moldovenească și chiar asistența în organizarea venirii familiei studentului străin în Moldova.

Interesul față de studenții din alte țări este motivat: este promovată imaginea universităților din Moldova pe arena de studii internațională, sporește prestigiul lor și pozițiile în rating-uri. Studenții străini completează semnificativ bugetul universităților, căci studiile se fac cu plată. Asta în timp ce, de multe ori, pentru candidații la studii din alte țări costul contractului este mult mai mare ca cel pentru cetățenii Moldovei. Pentru studiile la Universitatea de Medicină și Farmacologie străinii achită anual peste 90 mii de lei. La Universitatea Pedagogică - peste 20 mii lei, la Universitatea de Stat – între 10 și 17 mii lei, adică dublu față de tariful pentru studenții din partea locului.

În funcție de posibilități, universitățile au dreptul să organizeze studiile în orice limbă, de regulă, însă procesul educațional are loc în limba de stat. Cursurile de pregătire preuniversitară, care formează abilitățile de posedare a limbii de instruire și oferă cunoștințele specifice profilului viitoarelor studii, reprezintă o altă sursă de venituri pentru universitățile noastre. Cu mici excepții, străinii pot fi înmatriculați la universitate sau instruirea postuniversitară doar după absolvirea acestor cursuri, susținerea examenelor și obținerea certificatului. Acestea durează cca opt luni.

Tariful mai mare pentru studii și servicii adiționale se explică și prin cheltuielile suplimentare suportate de universități în cazul străinilor. Astfel, acestea trebuie să le acorde asistență în perfectarea corectă a actelor de ședere în Moldova, să respecte ordinea de invitare a străinilor în țară și să organizeze un proces educațional de înaltă calitate, reieșind din caracteristicile individuale și de grup ale acestei categorii de studenți, să monitorizeze activitățile străinilor în timpul liber, precum și să prezinte cu regularitate Ministerului Educației rapoarte privind instruirea lor.

La coadă după pașaport moldovenesc

Mulți dintre reprezentanții sistemului educațional îndeamnă autoritățile să creeze condiții nu doar pentru ca tot mai mulți studenți străini să învețe în Moldova, dar și pentru ca absolvenții străini să fie angajați la muncă aici. Se discută despre înlesnirea procedurii de atribuire a cetățeniei pentru această categorie de solicitanți, dacă aceștia se arată interesați să-și realizeze în Moldova abilitățile și cunoștințele obținute.

Astăzi, studenții străini ai universităților noastre au dreptul de ședere temporară în vederea studiilor și un buletin de identitate temporar în conformitate cu Legea privind regimul cetățenilor străini în Republica Moldova. Dar după încheierea studiilor, dacă doresc să rămînă în țară ei trebuie, de cele mai multe ori, să soluționeze această problemă în baza regulii generale. Mulți experți se pronunță împotriva înlesnirii acestor proceduri fără o abordare diferențiată și atentă, reieșind din faptul că cetățenia moldovenească este solicitată, adesea, de studenții străini, care nici pe departe nu au fost cei mai buni și cei mai disciplinați.

După absolvirea universității, străinii, care au însușit întregul program de studii și au susținut examenele de absolvire, obțin o diplomă, care trebuie legalizată la ieșirea din țară. Nu există o statistică oficială, însă cei de la Ministerul Educației recunosc că s-au îndesit cazurile în care după obținerea diplomei absolvenții din alte țări preferă să se stabilească în Moldova. Motivul poate fi căsătoria oficială/neoficială cu un cetățean/cetățeană a Moldovei sau implicarea în afaceri.

Deși legea le interzice străinilor înmatriculați pentru studii în RM să muncească sau să facă afaceri pe teritoriul țării în anii de studii, nimeni nu urmărește respectarea întocmai a acestei reguli. În rezultat, unii studenți străini deschid propriile afaceri, în special, în capitală sau participă la diverse proiecte comerciale.

Cunoaștem cazuri în care studenții, mai ales, cei din Orientul Apropiat, au deschis saloane cosmetice, studiouri de frumusețe, mici magazine de comercializare a hainelor, a produselor specifice țării lor, a altor mărfuri nealimentare. De cele mai multe ori, firma este înscrisă pe numele unui localnic, însă, de facto, aparține studenților străini, care dispun doar de acte de ședere temporară. După absolvirea universității și obținerea actelor, care confirmă dreptul lor de a munci în Moldova, ei preiau afacerea oficial. Există cazuri în care cetățenii străini, fiind încă studenți, cumpără sau închiriază etaje întregi în blocurile de locuit.

O altă categorie de străini, care tind să se stabilească în Moldova pentru o perioadă îndelungată o formează studenții, care din diverse motive nu au susținut examenele de absolvire. Ei pot conta doar pe un certificat de confirmare a studiilor. Legea le permite să susțină repetat examenele contra unei plăți suplimentare, dar nu mai mult de două ori pe parcursul următorilor trei ani. Adesea, aceste persoane încearcă prin diferite modalități, inclusiv nu tocmai legale, să obțină cetățenia moldovenească și să se stabilească în țara noastră.

În același timp, știm că apar, adesea, probleme la exmatricularea străinilor din universitățile moldovenești. În aceste cazuri, în decursul a 5 zile instituția este obligată să transmită unității specializate a MAI extrasul din ordinul de exmatriculare și permisul de ședere temporară. Însă uneori străinii dispar, pur și simplu, din vizorul universității, continuă să trăiască în țară și își văd de treabă. În aceste situații administrația este în drept să-i exmatriculeze pe motivul pierderii legăturii cu instituția universitară, dar acest proces de multe ori este tergiversat. Mai ales, că mulți studenți utilizează stipulările legislative, care permit absența temporară de la ore. Așa-numita ”educație” le permite să se afle în țară un timp îndelungat, perfect legal.

În zona intereselor ISIS

Pe acest fondal unii experți, politicieni, utilizatori ai rețelelor de socializare își exprimă îngrijorarea că unii cetățeni străini, veniți în Moldova pentru a învăța, pot prezenta pericol pentru securitatea națională a țării. Unde mai pui, că în marea lor majoritate studenții străini vin în Moldova din țările musulmane, ei reprezintă lumea arabă, care are o cultură specifică și este foarte apropiată tradițiilor și canoanelor islamice. În esență, societatea și clasa politică moldovenească încă nu este gata de invazia acestei culturi și nu știe să conviețuiască cu ea.

Reprezentanții universităților moldovenești cred că populația nu are motive de îngrijorare. Legea obligă instituțiile educaționale din RM să organizeze pentru studenții străini procesul de studii în conformitate cu programele și planurile coordonate cu Ministerul Educației. Asta, în timp ce se stipulează, că practica de producere ori cea de diplomă a studenților străini nu poate fi organizată în instituții sau unități economice (întreprinderi), activitatea cărora ține de asigurarea securității țării. Cei din universități susțin că respectă întocmai această regulă și reacționează la orice acțiuni ce pot fi considerate suspecte din acest punct de vedere.

Pe de altă parte, legea prevede luarea măsurilor respective în cazul acțiunilor cu caracter ideologic sau religios, efectuate de cetățenii străini pe teritoriul RM, care contravin legislației în vigoare. Administrația universității este obligată să anunțe despre asemenea acțiuni Ministerul Educației și unitatea specializată a MAI pentru străini. În același timp, la solicitarea Noi.md MAI nu și-a putut aminti barem un caz de asemenea notificare, făcută în ultimii ani.

Oamenii se arată neliniștiți de lipsa evidentă a unei abordări complexe din partea autorităților, dar și a unei politici naționale clare și eficiente în acest domeniu. Departamentele competente, care reprezintă sistemul educațional și cel de drept, ignoră, practic, această categorie de locuitori, fără a se interesa cu ce se ocupă acești oameni și prezintă ei sau nu pericol pentru securitatea națională.

În opinia lui Valeriu Ostalep, director al Institutului pentru Studii Diplomatice, Politice și de Securitate, ex-ministru adjunct al Afacerilor Externe și Integrării Europene, astăzi Moldova nu este pregătită pentru afluxul reprezentanților altor culturi și civilizații, de aceea pentru a evita urmările imprevizibile autoritățile trebuie să cugete asupra acestui fenomen. El a amintit despre lipsa unei reacții adecvate la faptul că pe harta lumii, publicată recent – așa cum o vede gruparea teroristă ”Statul islamic” (ISIS), Moldova este inclusă în zona intereselor sale.

În același timp, sursa Noi.md de la Serviciul Informații și Securitate a RM susține că serviciile speciale moldovenești iau măsuri pentru a ține situația sub control. În vizorul lor s-ar afla sute de străini, inclusiv studenți, veniți în Moldova, din alte țări. Pe parcursul ultimilor patru ani organele de drept au deschis dosare, în care figurează cca 50 de cetățeni străini. Anual din țara noastră sînt expulzați în jur de 70 de cetățeni străini, inclusiv aceia, acțiunile cărora prezintă pericol pentru securitatea țării. Datele SIS din ultimii ani vorbesc despre reținerea și atragerea la răspundere penală a mai multor cetățeni străini, pentru propaganda și justificarea publică a terorismului și ideologiei organizațiilor teroriste ISIS și ”Al-Qaida”.

Toate acestea vorbesc despre necesitatea unei atenții sporite și a unei abordări complexe din partea statului față de aceste probleme actuale, care țin de asigurarea securității naționale.

Experții locali se arată îngrijorați și de adevăratul scop al aflării studenților turci în țara noastră. Structurile de forță din Moldova ştiu că din anul 1994 Serviciile Speciale ale Turciei își trimiteau încoace agenții sub pretextul studiilor. Unii dintre aceștia au avut imprudența să recunoască adevăratul scop al aflării lor în Moldova și au declarat că ”Turcia vede în Moldova un teritoriu istoric, ce i-ar aparţine”.

În acest context, autoritățile moldovene au de soluționat o sarcină extrem de grea și importantă: să păstreze bunele relații cu toți vecinii, dar să-şi apere propriile interese de stat, inclusiv – să stopeze exodul cetățenilor, prin crearea celor mai favorabile condiții de trai în propria Patrie.

Victor Surujiu

Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load