Responsabilitatea pentru "plic". Cum scăpăm de salariile ”gri”?

Responsabilitatea pentru "plic". Cum scăpăm de salariile ”gri”?

Serviciul fiscal  a purces la următoarea etapă de luptă cu piața ilegală a muncii și achitarea salariilor ”în plic”.  Întreprinderile autohtone să se aștepte la noi controale și sancțiuni, menite să combată economia subterană și  schemele ”gri” de  angajare la muncă. 

Printre principalele cauze  ale situației create experții numesc corupția, deficitul forței de muncă,  povara fiscală și administrarea ineficientă a întreprinderilor. Specialiștii au calculat, că la moment ”în plic” se achită cam  30% din salarii. Dar se fac observate și tendințe pozitive, ce țin de reducerea acestui fenomen și  legalizarea treptată a veniturilor. 

Ce pericol prezintă salariile «în plic»?

În ultimii ani măsurile de informare și combatere a muncii nelegale și a salariilor ”în plic”  au fost luate cu regularitate. În a.2018 în ajutorul fiscului a venit  firma de audit   PricewaterhouseCoorpers Moldova, susținută de guvernul Marii Britanii. Cea mai recentă campanie de acest fel a fost efectuată de Serviciul Fiscal de stat  (SFS) acum cîteva luni.  Aceasta a inclus două etape: sensibilizarea societății și a angajatorilor prin difuzarea spoturilor publicitare tematice, precum și controalele efectuate la  întreprinderile din toate sferele economiei Moldovei.  Controalele au confirmat odată în plus, că în țara noastră mulți contribuabili   muncesc fără a avea un contract de muncă și primesc o remunerare ”gri”. 

În noiembrie, SFS a lansat campania națională «Refuză salariul ”în plic”, cere respectarea drepturilor tale!». Cei de la Serviciul Fiscal subliniază, că  angajarea neoficială și  achitarea salariilor ”gri”  afectează completarea bugetului de stat, a fondurilor de asigurare socială și medicală obligatorie, dar și nemijlocit  angajații și angajatorii . Bugetul public pierde anual sute de milioane de dolari.

În Moldova este destul de obișnuită situația în care  angajatorul pune condiția: vrei să muncești  oficial – va trebui să achiți impozite în sumă de cca  20% din salariu. În contractul individual de muncă este stipulat, spre exemplu, un salariu de 2 – 2,5 mii lei, restul angajatul îl primește în numerar.  Adesea oamenii au de ales: ori primești salariul ”în plic”, ori în genere nu ai nici o sursă de venit.   

Pe de altă parte, sondajele arată că  mulți cetățeni , în special tinerii,  nu au nimic contra acestor condiții și optează pentru  banii ”în plic”, dacă venitul va depăși salariul oficial.   Răspunsurile respondenților vorbesc despre aceea că  pentru tineri venitul financiar este o prioritate, indiferent de forma achitării lui. Numai cu timpul oamenii tind mai mult spre o stabilitate,  un loc de muncă permanent, care să le asigure o pensie bună.  În același timp, respondenți de diverse categorii de vîrstă amintesc stereotipul cum că salariul ”gri” este avantajos și pentru angajați, și pentru angajatori.   

Ofițerii fiscali le explică oamenilor, că prin acceptarea salariului ”în plic”  ei se lipsesc  de posibilitatea de a avea o pensie decentă,  un pachet social motivant, deservire medicală, asigurarea socială a familiei, concedii plătite și  diverse indemnizații. În același timp, o asemenea remunerare  reduce  posibilitatea unei creșteri în carieră, accesarea creditelor, stabilitatea la locul de muncă.  

Toate nuanțele de gri

În cadrul campaniilor  SFS efectuează, pe întregul teritoriu al Moldovei, controale ce vizează în special zeci de contribuabili selectați conform criteriilor de risc. Este verificată achitarea salariilor ”în plic” și  utilizarea muncii ilegale pe parcursul ultimilor ani.   Pentru încălcările depistate  se aplică sancțiuni, mărimea cărora a tot crescut în ultimii ani.  Astăzi amenda constituie  30% din suma TVA neachitat. Și Casa Națională de Asigurări  Sociale aplică amenzi în mărime de  200% din suma cotizațiilor neachitate, Compania Națională de asigurări medicale   – în mărime de 100% din suma polițelor medicale neachitate.   

În plus, Codul contravențional prevede că pentru utilizarea muncii ilegale întreprinderea  este amendată cu o sumă între 10,5 mii - 15 mii lei pentru fiecare angajat care muncește neoficial. În același timp, mărimea sancțiunilor pentru achitarea salariilor ”în plic” variază între 50 și 75 mii lei pentru fiecare angajat.  Numai pe parcursul anului trecut  au fost depistate  137 cazuri de achitare a salariilor ”în plic” și utilizare a muncii ilegale.  Suma totală a amenzilor aplicate a fost de  12 mln. lei.

Printre principalele cauze care au dus la dezvoltarea economiei tenebre în Moldova este numită corupția, deficitul forței de muncă, povara fiscală și administrarea  ineficientă a întreprinderilor.  Cercetările arată în continuare, că foarte  mulți angajatori nu-s onești cu angajații lor. Experții  economici au calculat, că la începutul a.2016  fiecare al doilea locuitor al republicii primea un salariu ”gri”. La moment, cca 30% din salarii încă  se mai achită ”în plic”.   

În același timp, Biroul național de statistică (BNS) operează cu altă informație, conform căreia  salarii tenebre ridică  cam  8,8% din populația Moldovei.  Reieșind din rezultatele sondajului la care face trimitere BNS, 7,8% din populația angajată primesc în plic  întregul salariu, iar  1% - doar o parte a lui. De cele mai multe ori o asemenea remunerare a muncii este practicată în agricultură   (51,5%), comerț (16,5%) și industrie (5,4%).

În același timp, cota muncii nedeclarate  (fără perfectarea unui contract de muncă) este de  8%. Practica angajărilor fără încheierea  contractelor individuale de muncă îi vizează pe bărbați într-o măsură mai mare (9,7%) ca a femeilor (6,9%). De cele mai multe ori  se muncește în baza unor  acorduri verbale în agricultură (49,9%) și sfera comerțului  (17%). În sectorul neformal al economiei muncește cca  15% din populația angajată, iar cca  37% au un loc de muncă neformal. 

SFS așteaptă o creștere a veniturilor bugetare   

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova  (CNSM) susține inițiativa serviciului fiscal și consideră că acest fenomen  nu numai că aduce prejudicii statului și subminează bunăstarea oamenilor, dar influențează negativ  securitatea națională.  CNSM organizează propriile campanii de combatere a schemelor ilegale de muncă, inclusiv îndreptate spre promovarea contractelor colective de muncă.   

Oleg Budza, președintele CNSM,  crede că  prezența organizațiilor sindicale la întreprinderi  are o influență pozitivă în  lupta cu  salariile ”în plic”, ca și în perfectarea acordurilor colective de muncă și informarea  bună a angajaților.  «În baza contractului colectiv este încheiat contractul individual de muncă.  Acesta reflectă salariul real, dar și alte aspecte ale relațiilor de muncă», — subliniază Budza. Potrivit lui, angajații ocupați  în sectorul neformal al economiei nu beneficiază de o protecție adecvată, iar odată ajunși la pensionare pot conta doar pe pensii minime.

Budza crede că combaterea activă a economiei tenebre  și a fenomenului  achitării banilor ”în plic” este o  soluție de majorare a nivelului de remunerare a muncii.  El crede că aceasta este foarte important, reieșind din faptul că într-un șir de sectoare, cum ar fi educația sau construcțiile, în Moldova deja există un deficit  de cadre calificate, deoarece peste hotare  cetățenii Moldovei primesc oferte  salariale mai atractive. 

În același timp, potrivit sindicatelor, tot mai mulți angajatori renunță la  achitarea salariilor ”în plic”.  Cele mai semnificative succese  le au companiile mari, care implementează  noi standarde ale managementului  corporativ și practică controalele de audit conform regulilor internaționale.   

Anul trecut  veniturile bugetului din TVA la salariile achitate au crescut cu  14% și au constituit  3,5 mlrd. lei. Veniturile fondului de asigurări medicale obligatorii s-au majorat cu 12%. Iar în cazul fondului asigurărilor sociale creșterea a depășit 18% - 11,5 mlrl. lei.   Creșterea veniturilor bugetare a fost facilitată de acțiunile comune ale grupurilor interdepartamentale, printre care se numără poliția, fiscul, reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii și sindicatele.

SFS contează pe o creștere a indicilor  și în a.2018, și explică tendința dată  prin modificarea  cadrului legislativ de  reglementare a  achitării salariilor în sectorul  real al economiei.  Numai în primul semestru  bugetul a primit suplimentar cca 24 mln. lei în urma depistării  unor așa încălcări, ca diminuarea  fondului de salarizare,  a impozitului pe venit, a cotizațiilor  în fondurile  asigurării sociale și a asigurării medicale obligatorii. Creșterea a constituit în mediu 15% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.   

Autoritățile cred că și renunțarea la scara progresivă a impozitului pe venit în Moldova și introducerea ratei unice pentru toate categoriile de cetățeni  va duce la îmbunătățirea indicilor.  În rezultatul inovațiilor legislative, angajații  trebuie să primească mai mulți bani, iar angajatorii – să  achite statului impozite mai mici din salarii. Concomitent, guvernul   și-a pus scopul să  scadă treptat povara fiscală asupra salariilor, și astfel să  înlăture unul dintre factorii care stimulează economia tenebră.  

Inițiative preelectorale

«Sperăm că aceste modificări vor avea un impact pozitiv asupra  veniturilor cetățenilor, care vor crește. Angajatorii vor avea un stimulent pentru   majorarea continuă a salariilor.  Și fenomenul achitării salariilor ”în plic”  se va reduce rapid, veniturile vor fi legalizate și veniturile bugetului vor crește », - menționează Ștefan Creangă, președintele comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.    

Majoritatea experților este de acord cu faptul, că reducerea  aportului angajatorului la bugetul asigurărilor de stat de la  23% la 18% și alte inițiative creează premise pentru reducerea fenomenului salariilor ”în plic”.    «Cele 23% erau motivul principal care stimula fenomenul dat. Și 18% este mult, însă această rată este una de compromis între acoperirea nevoilor fondului de asigurări sociale și necesitatea ca angajatorii să treacă la plata unui salariu "alb".  Dacă implementarea inovațiilor va fi însoțită  de sancțiuni dure pentru încălcări,  putem vorbi despre  dezrădăcinarea  unei părți semnificative a fenomenului achitării salariilor ”gri”  », - crede expertul  Roman Chircă.    

În opinia directorului executiv  al Confederației Naționale a patronatelor din Moldova Vladislav Caminschii,  continuarea reformelor începute și  reducerea presiunii fiscale  poate duce la renunțarea treptată  la practica  achitării salariilor ”în plic”. Caminschii crede că este importantă abordarea complexă  care include și măsuri de stimulare. Potrivit lui, răspunsul antreprenorilor la reducerea mică a impozitelor  trebuie să fie deschiderea întregii informații despre venituri și renunțarea la schemele ilegale de muncă.  

Veaceslav Ioniță, expert la Institutul de dezvoltare și  inițiative sociale  IDIS Viitorul, ex-președinte al comisiei  parlamentare pentru economie, buget și finanțe, menționează că  deși acțiunile autorităților poartă un caracter  preelectoral, ele-s bune și folositoare țării.  «Actualul sistem este o povară pentru administrarea fiscală.  Rata unică de 12% poate permite o politică clară în privința oamenilor cu venituri mici.  Aceasta duce la sporirea scutirii personale  și rezolvă problema  egalității bugetare în interiorul diferitor grupuri.  și inițiativa de reducere a aportului angajatorului la bugetul asigurărilor sociale este bună», - menționează Ioniță.  

Victor Surujiu

 

 

Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load