Atenție la alimente! Cum va fi asigurată securitatea alimentară în Moldova?

Atenție la alimente! Cum va fi asigurată securitatea alimentară în Moldova?

În anul 2019 în Moldova va fi modernizat sistemului național de siguranță alimentară: sînt planificate o serie de măsuri, menite să protejeze oamenii de alimentele de calitate proastă, ba chiar uneori şi periculoase pentru consum.

Aceste măsuri ar trebui nu numai să protejeze populația, dar și să extindă posibilitățile Moldovei de a exporta produse alimentare, ieşind pe piețele externe-cheie. Totodată, pe parcursul întregului an, majoritatea jucătorilor de pe piața produselor alimentare vor fi verificați privind conformitatea cu reglementările legale actualizate atunci cînd vor lucra cu orice produse, care pot ajunge pe mesele consumatorilor.

Noi.md a studiat ultimele acte juridice, care conțin inovații pentru consumatori, organizațiile naționale de profil, producători, procesatori, întreprinderi ale alimentației publice.

Alimente periculoase

Siguranța alimentară nu înseamnă doar disponibilitatea produselor alimentare și a stocurilor sale. Este, de asemenea, vorba de calitatea produselor, care trebuie să corespundă cerințelor stabilite și să garanteze consumul sigur. Oamenii din întreaga lume doresc ca hrana să fie inofensivă, să nu conțină toxine periculoase, viruși, bacterii, medicamente veterinare sau aditivi alimentari în exces. Și, deși în țara noastră, asigurarea securității alimentare este desemnată ca fiind una dintre principalele obiective ale politicii economice și agrare, multe măsuri din acest domeniu trebuie încă întreprinse.

În ultimul timp au devenit tot mai frecvente cazurile, cînd produsele de calitate proastă sînt scoase din vînzare sau din producție. Cu toate acestea, din cauza alimentelor periculoase, mii de oameni se îmbolnăvesc în fiecare an în țară. Dar cît de multe produse alimentare necalitative ajung în vînzare, nici nu pot fi toate contabilizate, pur și simplu. Nu a fost chip să fie evitate nici otrăvirile alimentare pe durata sărbătorilor de iarnă din acest an. În special, cîţiva locuitori ai Chișinăului, inclusiv un copil mic, s-au otrăvit cu sucul unui producător străin. După consumarea produsului, au apărut dureri abdominale severe și vărsături neîncetate, medicii constatînd intoxicația alimentară severă.

Reieșind din datele oferite de Ministerul Sănătății privind bolile acute diareice, anual sînt înregistrate cîte 25-30 focare, fiecare dintre acestea afectînd 30-50 persoane. Deși majoritatea au loc în gospodăriile oamenilor, a fost înregistrată o creștere a acestora şi în cadrul instituțiilor alimentaţiei publice, dar şi la instituţiile de învăţămînt, cazuri izolate au fost înregistrate chiar și în spitale. Printre principalele cauze ale intoxicațiilor alimentare responsabili din cadrul Ministerului Sănătății numesc nerespectarea normelor tehnologice de preparare, depozitare, transportul sau distribuirea produselor, încălcarea regulilor sanitare și igienice, precum și utilizarea în alimentația publică a producției din gospodăriile țărănești.

Datele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară (ANSA) indică, de asemenea, o creștere a toxiinfecțiilor alimentare în comparație cu anii precedenți. În majoritatea cazurilor este vorba de salmonella, în ultimii ani, incidența salmonelozei dublase-se, practic. Pentru a contracara această boală în Republica Moldova au fost implementate o serie de măsuri, menite să protejeze oamenii și să monitorizeze situația epizootică din sectorul păsărilor de curte.

Responsabili de la Ministerul Sănătății recunosc că cele mai frecvente probleme grave ale populației sînt bolile transmise prin intermediul produselor alimentare și a apei. Acestea fiind urmate de zoonoze, adică grupul de boli infecțioase și parazitare ale căror agenți patogeni parazitează în organismul animalelor. Salmoneloza rămîne o problemă semnificativă, fiind cauzată de diferite tulpini. Specialiștii Ministerului Sănătății vorbesc, de asemenea, despre un anumit grad de îngrijorare a consumatorilor cu privire la reziduurile de pesticide, medicamentele de uz veterinar și micotoxinele din produsele alimentare.

"De la fermă pînă la consumator"

Pe parcursul ultimilor ani, Moldova a adoptat zeci de acte legislative noi, care reglementează acest domeniu, multe dintre acestea urmînd să intre în vigoare în anul 2019. Actualizarea masivă a legilor, regulamentelor și standardelor autohtone privind consumatorii se explică prin intenția de a le aduce în concordanță cu practica internațională. Conform experienței țărilor europene, în Moldova majoritatea cerințelor privind siguranța alimentară le sînt impuse producătorilor. În plus, astfel intră în zona de responsabilitate vînzătorii și furnizorii de produse comestibile, precum și toți acei care, într-un fel sau altul, interacționează cu astfel de produse, înainte  ca acestea să ajungă pe masa consumatorului intern. Cu alte cuvinte, așa cum este indicat în Strategia privind siguranța alimentară pentru anii 2018-2022, este aplicat principiul „de la furcă pînă la furculiță” sau „de la fermă pînă la consumator”.

Noile prevederi legislative numesc ANSA ca fiind jucătorul-cheie în sectorul securității alimentare. Agenția, care se află în subordinea Guvernului, a fost creată în anul 2013, prin fuziunea mai multor instituții, iar sarcina principală a acesteia a fost, inițial, de a asigura siguranța alimentelor la toate etapele lanțului comercial. Acum cîteva luni, Cabinetul de miniştri a decis să optimizeze ANSA, dîndu-i împuterniciri suplimentare, majoritatea dintre care urmează să intre în vigoare deja în anul 2019. Agenția reînnoită are competențe în următoarele domenii: veterinar, control fitosanitar și de protecție a plantelor, siguranța alimentară, fabricarea și cifrele de afaceri ale producției alcoolice şi a vinurilor, protecția consumatorilor în domeniul produselor alimentare, siguranța muncii și respectarea condițiilor de licențiere.

Astfel, ANSA se va ocupa, de asemenea, de protecția drepturilor consumatorilor și va monitoriza siguranța băuturilor alcoolice. Este preconizat că acum acest domeniu se va afla sub un control mai strict al statului. Personalul Agenției după optimizare include 1330 de persoane, dintre care 223 lucrează în Biroul central, 150 - la posturile de control la frontieră, iar 957 - în diviziile teritoriale. În rolul asistenților ANSA în lupta împotriva produselor de calitate proastă sînt desemnate o serie de instituții de stat subordonate: Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară, Laboratorul Central de Testare a Băuturilor Alcoolice/nealcoolice și a Produselor Conservate și Laboratorul Central Fitosanitar.

Competențele de coordonare rămîn ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În anul 2019 așteptările pentru activitatea instituției în cauză sînt mari, e vorba de implicarea mai activă în procesul de asigurare a siguranței alimentare pentru consumatorii moldoveni. În acest scop, la sfîrșitul lunii decembrie, Guvernul a aprobat candidatura lui Veaceslav Cernat în funcția de secretar de stat în domeniul produselor de origine animală, dînsul a deținut anterior funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii.

Deși unele întreprinderi s-au opus întețirii controalelor din partea ANSA, responsabilii Agenției nu intenționează să reducă din intensitatea inspecțiilor. Statisticile arată că pe parcursul ultimei perioade de timp, numărul măsurilor de control neanunțate a crescut cu aproximativ 30%. "Toate acestea se datorează faptului că am simplificat procedurile de înregistrare și activitățile întreprinderilor din industria alimentară, iar verificările ne permit să menținem situația sub control și să prevenim riscurile legate de nerespectarea regulilor de siguranță alimentară", spune directorul adjunct al ANSA, Ion Toma.

Totodată, Agenția nu ajunge, pur și simplu, la multe dintre întreprinderile vizate. În Moldova, în prezent, sînt aproximativ 2 mii de firme, care fabrică produse de origine animală și non-animală, iar peste 12 mii de întreprinderi sînt implicate în distribuția și comerțul cu amănuntul al produselor alimentare. Alte 700 de companii produc hrană pentru animale și medicamentele de uz veterinar. În plus, în țară sînt înregistrate 800 de întreprinderi, care produc produse secundare şi necesită să fie supuse controlului.

Fiecare ingredient e sub control

Începînd cu data de 12 ianuarie 2019, intră în vigoare Legea privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, al cărei scop principal este asigurarea unui nivel mai ridicat de protecție a populației. Potrivit documentului, pe fiecare produs trebuie să fie indicate: denumirea acestuia, cantitatea netă a produsului, termenul de valabilitate minim sau termenul limită pentru consum, condițiile speciale de depozitare sau utilizare, numele și adresa societății corespunzătoare, țara sau locul de origine, declarația nutrițională.

Sînt cerințe speciale faţă de lista ingredientelor produsului, care trebuie indicate în ordine descrescătoare, fiind subliniate ingredientele, care provoacă alergie sau intoleranță (cu excepția produselor, care conțin doar un ingredient). În plus, produsul trebuie să conțină instrucțiuni de utilizare, în cazul în care absența acestora ar putea complica utilizarea corectă a acestuia. Toate aceste informații trebuie să fie tipărite cu font de o dimensiune specifică, să fie situate la vedere, să nu fie în niciun caz tăiate, ascunse sau supuse ștergerii. Inscripția trebuie fie în limba de stat, utilizarea altor limbi însă nu este interzisă.

Concomitent, a fost adoptată Legea privind cerințele generale de igienă alimentară, care a intrat deja în vigoare și vizează creșterea nivelului de responsabilitate al întreprinderilor respective. Aceasta stabilește regulile generale pentru toate etapele lanțului alimentar, obligînd antreprenorii să utilizeze apă potabilă curată în procesele lor de producție, să aleagă spații adecvate pentru depozitarea produselor, să asigure etichetarea igienică a acestora, dar şi respectarea de către personal a cerințelor medicale speciale. Producătorii primari sînt obligați să întreţină animalele, destinate sacrificării în curăţenie, să păstreze datele privind hrana utilizată și soluţiile de îngrijire a animalelor, precum și informațiile privind bolile animalelor.

Începînd cu 19 ianuarie este introdus Regulamentul sanitar privind materialele și produsele active, destinate contactului cu produsele alimentare. Principalele cerințe faţă de acestea absența unei amenințări la adresa sănătății umane și capacitatea de a duce la schimbări inacceptabile în compoziția produselor alimentare, precum și la înrăutăţirea caracteristicilor organoleptice. Pentru ca consumatorii să poată identifica părţile, materialele și produsele necomestibile, acestea trebuie să fie etichetate cu indicația "necomestibil" sau cu un simbol special.

Totodată, intră în vigoare noua ediție a Regulamentului sanitar privind conținutul de substanţe contaminante în produsele alimentare. Modificările au drept scop, în principal, reducerea dioxinelor, furanilor și bifenililor policlorurați din alimente și hrana pentru animale, precum și reglementarea prezenței toxinelor în cereale și în produsele din cereale. ANSA recomandă să se concentreze asupra controalelor produselor alimentare și ale hranei pentru animale, la faţa locului, în funcție de producția, utilizarea și consumul acestora. O atenție deosebită pe parcursul controlului va fi acordată loturilor de ouă de găini, crescute în aer liber, ficatului de miel și de oaie, crabilor chinezi, plantelor aromatice uscate, dar, de asemenea, a lutului vîndut ca aditiv alimentar.

De la fructe și legume pînă la apă potabilă

La sfîrșitul lunii decembrie 2018, Legea cu privire la controlul de conformitate cu cerinţele de calitate pentru fructe şi legume proaspete, care introduce noi reguli pentru producători, procesatori, ambalatori, importatori și exportatori, cu excepția sectorului gospodăriilor casnice. Acesta prevede testarea produselor de la etapa producerii pînă la livrare către utilizatorul final. În prezent, fructele și legumele din Moldova, aflate în rețelele comerciale, nu sînt etichetate, sortate sau calibrate în conformitate cu cerințele de calitate. Cu toate acestea, prețul lor este standard pentru toate clasele, soiurile sau calibru. Certificatele de conformitate privind calitatea fructelor și legumelor proaspete vor fi eliberate gratuit de ANSA.

Autoritățile contează pe faptul că legea în cauză va contribui la consolidarea prestigiului producătorilor locali, la creşterea competitivității produselor și a cotei de export a produselor moldovenești pe piețele UE. Printre obiectivele sale se numără eliminarea produselor de calitate proastă, asigurarea transparenței pieței și a concurenței loiale. În plus, introducerea noului sistem de control al calității fructelor și legumelor îi va permite Moldovei să-i solicite Comisiei Europene să o includă pe lista țărilor terțe ale căror verificări de conformitate sînt recunoscute ca fiind echivalente cu cerințele Uniunii Europene. Legea conține regula privind obligativitatea inspecțiilor la exportul și importul de fructe și legume proaspete.

{[334410}}În plus, Guvernul a aprobat un proiect de lege privind siguranța alimentelor, elaboratorii căruia s-au bazat pe cerințele și principiile generale ale legislației europene. Acesta definește o listă a structurilor specializate responsabile de siguranța alimentară, descrie sistemele de supraveghere și control. Documentul reglementează, de asemenea, procedura de autorizare a aditivilor alimentari și a alimentelor noi.

Totodată, în acest an este planificată adoptarea măsurilor suplimentare pentru îmbunătățirea calității apei potabile, asigurarea purității acesteia și eliminarea oricăror riscuri pentru sănătatea umană. Acestea sînt prevăzute în proiectul de lege privind calitatea apei potabile, adoptarea căruia se așteaptă în viitorul apropiat. Documentul a fost deja aprobat de către Guvern și precizează parametrii, cărora trebuie să le corespunsă apa din robinetul consumatorului, apa îmbuteliată, precum și apa folosită în procesul de producție la întreprinderile din industria alimentară.

Producătorii și distribuitorii nu numai că trebuie să respecte noii parametri de calitate, ci și să își elaboreze propriile planuri, care se referă la siguranța a apei. Responsabilitatea pentru acest sector îi revine ANSA și Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP). Aceste instituții vor monitoriza calitatea apei la fiecare etapă a producției, inclusiv apa potabilă, utilizată de companiile alimentare, dar și calitatea apei îmbuteliate.

Inspecțiile periodice, efectuate de unitățile teritoriale ale ANSP urmează să cuprindă și sursele de apă potabilă din zonele rurale, spre exemplu fîntînile. Dacă testele de laborator vor arată că apa nu corespunde standardelor stabilite, va fi interzisă utilizarea acesteia pentru consumul uman, animal și pentru irigație. Pentru a informa consumatorii, Ministerul Sănătății va publica pe site-ul său rapoarte detaliate privind calitatea apei potabile utilizate în țară.

Victor Suruji

Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load