Transnistria stiri: 1442
Preşedintele stiri: 4059

Test: Verifică-ți cunoștințele despre limba maternă

7944 9

8 / 1

Ce cerință a răsunat în cadrul Marii Adunări Naționale, pe 27 August 1989?

Ce cerință a răsunat în cadrul Marii Adunări Naționale, pe 27 August 1989?

-----------------------------------------------------------

În contextul mișcării renașterii naționale în RSSM la sfîrșitul anilor '80, pe 27 august 1989, la Chișinău a avut loc Marea Adunare Națională, la care au participat circa 750.000 de persoane (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În cadrul adunării a fost solicitată declararea limbii moldovenești drept limbă de stat a RSSM.

a declara limba moldovenească drept limbă de stat
a declara limba rusă drept limbă de stat
a declara limba română drept limbă de stat
8 / 2

Ce grafie oferă o fonetică bogată limbii noastre?

Ce grafie oferă o fonetică bogată limbii noastre?

-----------------------------------------------------------

"Chirilica", inițial, de mii de ani a fost abecedarul nu numai al slavilor, ci și al strămoșilor direcți ai moldovenilor - tracii, care a asigurat perfect și pe deplin timp de secole fonetica bogată a limbii moldovenești. De îndată ce grafia "chirilică" a fost înlocuită cu cea "latină", imediat a început să nu ajungă litere. În limba moldovenească există sunete care corespund literelor "alfabetului chirilic": ш", "щ", "ц", "э", "ы", "ь", "й". În latină astfel de litere nu există, de aceea au apărut combinații din mai multe litere care corespund unui sunet și litere cu "cozi", "păsărele" și "căciulițe" în partea de sus și de jos - ș, sc, ț, ă, â, î, i.

Latină
Chirilică
8 / 3

Cum moldovenii și-au numit limba pe tot parcursul istoriei?

Cum moldovenii și-au numit limba pe tot parcursul istoriei?

-----------------------------------------------------------

De-a lungul istoriei, moldovenii și-au numit limba moldovenească, iar ei înșiși moldoveni. Acest lucru este demonstrat de numeroase cronici moldovenești, documente ale cancelariei domnești, documente ale statelor străine. Mulți moldoveni care locuiesc în România nici astăzi nu se consideră români, ci etnici moldoveni.

valahă
moldovenească
românească
8 / 4

Cărei limbi scriitorul Ion Druță i-a dat întîietate istorică?

Cărei limbi scriitorul Ion Druță i-a dat întîietate istorică?

-----------------------------------------------------------

Ion Druță: "Limba moldovenească este mama limbii române".

române
valahe
moldovenești
8 / 5

În ce limbă este scrisă întreaga literatură clasică?

În ce limbă este scrisă întreaga literatură clasică?

-----------------------------------------------------------

Toată literatura "clasică" românească din secolul al XIX-lea este moldovenească, deoarece este scrisă de moldoveni în limba moldovenească (Costache Conachi, Gheorghe Asachi, Constantin Negruzzi, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Constantin Stamati-Ciurea și alții). Limba literaturii moldovenești din secolul al XIX-lea a fost numită greșit la București limba română, completând-o, în multe cazuri nejustificat, cu cuvinte străine.

în limba slavonă veche
în limba română
în limba moldovenească
8 / 6

Ce denumire a țării, a națiunii și a limbii este pusă la baza identității moldovenești?

Ce denumire a țării, a națiunii și a limbii este pusă la baza identității moldovenești?

-----------------------------------------------------------

La baza identității moldovenești se află denumirea țării, națiunii și limbii - Moldova, moldoveni, limba moldovenească.

Moldova, moldoveni, limba română
Moldova, moldoveni, limba moldovenească
Valahia, valahi, limba valahă
România, români, limba română
8 / 7

În ce caz excepțional statul moldovenesc are șanse să supraviețuiască?

În ce caz excepțional statul moldovenesc are șanse să supraviețuiască?

-----------------------------------------------------------

Tînărul, slabul din punct de vedere economic stat moldovenesc are șanse să supraviețuiască doar dacă își va dezvolta propria identitate, la baza denumirii, națiunii și limbii căreia este Moldova, moldoveni, limba moldovenească", cu respectarea deplină a drepturilor minorităților naționale și dezvoltarea bilingvismului moldo-rus. Este timpul să scriem propria istorie, în baza căreia să educăm tînăra generație, amintindu-ne de cuvintele unuia dintre clasicii literaturii secolului XX: "Cel care controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel care controlează prezentul - controlează trecutul". Astăzi trecutul nostru nu-l controlăm noi și aceasta este cauza multor noastre necazuri...

Dacă se unește cu România
Devine membru al NATO și UE
Dezvoltă propria identitate
Se creditează
8 / 8

Cu ce gramatică este identică istoric gramatica moldovenească?

Cu ce gramatică este identică istoric gramatica moldovenească?

-----------------------------------------------------------

Gramatica limbii moldovenești este identică istoric cu cea slavonă. Limba proto-slavă (sarmată) și cea tracă, mai tîrziu - slavonă și moldovenească, s-au dezvoltat alături și paralel, iar în antichitate - împreună, erau ramuri ale limbii indo-europene unice. Limba noastră străveche are puține împrumuturi din limbile slavone, dar are multe cuvinte comune cu slavii. Cuvintele comune cu ale slavilor nu sînt împrumutate unul de la celălalt, ci este o dovadă a rădăcinilor indo-europene și sarmato-tracice comune a moldovenilor și slavilor. Aici trebuie amintit faptul că vechea Dacia a fost formată de sarmați (proto-slavi) și geți (strămoșii moldovenilor). În numele acestei uniuni și a fost denumită capitala Daciei - Sarmizegetusa (Sarmis.get.uza), care se descifrează ca: uniune (uza) sarmați (sarmis) și geți (get).

Română
Slavă
Valahă
8: 0: 0

140
5
0
6
16

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce vor duce modificările la Codului Penal privind extinderea noțiunii de ”trădare de patrie”?