X 
Arşiţa stiri: 188
Jocurile Olimpice stiri: 148
Transnistria stiri: 1457

Surpriză pentru părinţi: cei nepăsători vor fi pedepsiţi ca în Europa

18 noi. 2016,, 10:10   Societate
15768 3

Victor Surugiu

Pachetul voluminos de modificări la legislaţia familiei adoptat de Guvern în ajunul turului doi al alegerilor prezidenţiale a trecut neobservat, pe fundalul luptelor electorale.

Între timp, noile prevederi promit multe surprize pentru părinţii nedisciplinaţi, pe care statul a decis să-i impună să-şi educe mai bine copiii, prin pedepse pecuniare. Funcţionarii au adoptat un şir de măsuri îndreptate spre sporirea controlului asupra îndeplinirii de către părinţi a propriilor obligaţii. Acestea extind substanţial competenţele organelor de tutelă şi curatelă, precum şi impun anumite obligaţii în domeniul dreptului copiilor la protecţie asupra persoanelor terţe.

Mai mulți reprezentanţi ai societăţii civile se arată sceptici faţă de încercările de imixtiune în relaţiile intrafamiliale. În opinia lor, în Moldova organele de tutelă şi curatelă şi aşa au o influenţă excesivă asupra vieţii de familie, iar aceste modificări vor aduce şi mai mult haos în acest sistem, încurajînd îngrădirea arbitrară a drepturilor părinţilor.

„Un semnal clar” pentru părinţi

Amendamentele ce introduc modificări şi completări într-un şir de acte legislative, inclusiv Codul contravenţional, Codul penal şi Codul familiei, sporesc responsabilitatea părinţilor care îşi neglijează obligaţiile faţă de copii. Autorii proiectului sînt Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

În nota informativă, autorii fac trimiteri la recomandările structurilor internaţionale şi practica ţărilor europene. Funcţionarii speră că noile prevederi propuse de ei „vor da societăţii un semnal clar că tratamentul violent faţă de copii sau neglijarea lor poate avea consecinţe serioase pentru dezvoltarea lor intelectuală, fizică şi psihică şi că copilul are dreptul la o atitudine specială în cazul violenţei, neglijenţei sau exploatării”.

Codul penal se completează cu două articole noi. Părinţii care se eschivează deliberat de la îndeplinirea responsabilităţilor parentale, iar în urma acțiunilor lor copilul a fost plasat într-o casă de copii, centru de plasament de tip familial sau într-o altă instituţie specializată de stat, vor fi supuşi unei amenzi în mărime de pînă la 25 de mii de lei. În calitate de pedeapsă alternativă este prevăzută posibilitatea prestării muncii în folosul societăţii. De asemenea, cei care refuză sau se eschivează să reîntoarcă copilul de la centrul de plasament în familie riscă o amendă de pînă la 40 de mii de lei.

Proiectul introduce, de asemenea, modul de percepere de la părinţii vinovaţi a cheltuielilor pentru educaţia copilului, plasat de serviciul de asistenţă socială într-un centru de plasament temporar. Acest fapt va deveni posibil dacă plasarea copilului sub tutelă este cauzată de violenţă, neglijenţă, exploatare, refuz sau eschivarea părinţilor de la îndeplinirea obligaţiilor lor. Asemenea demersuri vor fi examinate în instanţă.

Discotecile şi barurile pentru minori – interzise

Totodată, se stabileşte dreptul copilului la compensarea prejudiciului material şi moral cauzat de vătămarea corporală, prejudicierea sănătăţii, precum şi încălcarea drepturilor lui nepatrimoniale, în rezultatul violenţei, neglijenţei, exploatării sau eschivării părinţilor de la îndeplinirea obligaţiilor parentale.

Autorii amendamentelor consideră că adoptarea loc va conduce la reducerea numărului de situaţii în care acţiunile nemotivate şi iresponsabile ale părinţilor aduc prejudicii nu doar copiilor, dar şi celui de-al doilea părinte, care locuieşte în afara familiei. Aşadar, se introduce răspunderea penală pentru împiedicarea neîntemeiată a unui părinte de a comunica cu copilul şi de a participa la educarea lui. Potrivit proiectului, această contravenţie se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5 pînă la 6 mii de lei sau cu muncă neremunerată în folosul societăţii de pînă la 120 de ore.

De asemenea, vor fi pedepsiţi material taţii şi mamele care, fără temei justificat, nu comunică cu copilul lor şi nu participă la educarea lui. În acest caz, amenzile ar putea ajunge pînă la 20 de mii de lei. Şi părinţii adoptivi sînt pasibili de pedeapsă, dacă împiedică comunicarea copilului cu părinţii lui naturali. Aceştia riscă amenzi în mărime de la 6 pînă la 22 de mii de lei sau muncă neremunerată în folosul societăţii.

Codul contravenţional, de asemenea, va fi completat cu o nouă prevedere. Se introduce răspunderea administrativă pentru părinţii iresponsabili, care nu acordă suficientă atenţie educării minorilor, mai ales, unde şi cum îşi petrec timpul liber.

Dacă copiii mai mici de 16 ani vor vizita discotecile, barurile, cafenelele şi restaurantele după ora 22, părinţii lor riscă amenzi de la 2 pînă la 3 mii de lei. Proiectul de modificări la Codul contravenţional prevede şi amenzi pentru persoanele juridice – proprietarii localurilor unde vor fi depistaţi în ore tîrzii minori. În asemenea cazuri, amenda poate constitui 6 mii de lei.

Competenţe extinse pentru instituţiile tutelare

Autorii noilor prevederi susţin că, după modificarea Codului familiei, se va reduce numărul bebeluşilor ai căror părinţi, din varii motive, nu le perfectează certificate de naştere. Modificările obligă instituţiile medico-sanitare şi medicii de familie să elibereze aceste documente şi părinţilor care nu sînt înregistraţi la adresa curentă de reședință.

Cele mai multe discuţii au apărut în jurul modificărilor legislative ce extind semnificativ competenţele organelor locale de tutelă şi curatelă. De acum încolo, acestea vor putea nu doar obliga părinţii să-şi întreţină propriii copii, dar şi să se implice mai activ în situaţiile problematice legate de educarea copilului şi relaţiile din familie.

Organele teritoriale de tutelă şi curatelă au dreptul să depună demersuri în scopul tragerii părinţilor la răspundere şi perceperea amenzilor. De asemenea, acestea vor emite decizii definitive privind desemnarea tutorelui copilului. Mai mult, verdictul privind tutela va fi emis dacă părinţii au plecat la muncă peste hotare şi lipsesc din ţară mai mult de trei luni.

În cazul unor motive întemeiate, ei vor putea lua decizia privind reducerea vîrstei de căsătorie, în limitele stabilite de lege, pentru doritorii de a-și uni destinele. Se extind şi competenţele ce ţin de restabilirea drepturilor părinteşti şi stabilirea locului de trai al copilului.

Anumite responsabilităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului vor fi încredinţate persoanelor străine. Potrivit noilor prevederi, dacă cineva dintre cetăţeni cunoaşte cazuri de maltratare a copiilor sau de neglijenţă de către părinţi a obligaţiilor lor, atunci acesta este obligat să anunţe poliţia şi organul teritorial de tutelă.

Poliţia este pregătită de măsuri profilactice

Surse din cadrul Direcţiei elaborare a actelor din cadrul Direcţiei generale legislaţie a Ministerului Justiţiei au comunicat pentru NOI.md că, după adoptarea modificărilor, va continua perfecţionarea mecanismului de activitate a organelor de tutelă şi curatelă. În prezent, se pregăteşte un proiect de lege care va concretiza funcţiile lor şi le va permite să-şi îndeplinească obligaţiile extinse.

Într-un şir de cazuri competenţele de tragere la răspundere a părinţilor nepăsători sînt atribuite reprezentanţilor legii. Totuşi, surse din cadrul Serviciului de presă al MAI nu au putut să comenteze documentul adoptat de Guvern, invocînd că nu cunosc domeniul dat şi că amendamentele încă nu au fost aprobate în definitiv.

Unul dintre conducătorii MAI a comunicat că, după adoptarea unor asemenea proiecte de lege, de regulă, este promovată o campanie informaţională, după care urmează măsuri profilactice. Potrivit interlocutorului nostru, în această perioadă, sub controlul poliţiei vor ajunge scuarurile, parcurile, curţile, unităţile comerciale şi localurile de divertisment, precum şi alte locuri unde, potrivit oamenilor legii, deseori, seara, se adună adolescenţii pentru a petrece vesel timpul.

În rezultat, la răspundere vor fi traşi cei care nu-şi îndeplinesc în măsura cuvenită obligaţiile de părinţi ai adolescenţilor care au săvîrşit contravenţii, inclusiv plimbările nocturne fără însoţirea maturilor, huliganismul, consumul alcoolului în locuri publice etc. În cazuri separate, minorii vor fi plasaţi sub control, iar familiile vulnerabile vor fi luate la evidenţă. La această etapă, organele de drept vor acţiona împreună cu organele teritoriale de tutelă şi curatelă.

Totodată, surse din cadrul MAI afirmă că, în afara cadrului modificărilor preconizate, oamenii legii efectuează cu regularitate verificări ale locurilor respective, discută cu copiii despre pericolul alcoolului, fumatului, drogurilor şi substanţelor psihotrope, precum şi explică cum să evite pericolul de a deveni victima unor infracţiuni. Astăzi, potrivit statisticii, cauza principală a amendării părinţilor este dependenţa lor de vicii.

Din bugetul familiei – în cel de stat

Mulţi reprezentanţi ai societăţii civile sînt sceptici faţă de tentativele de imixtiune în relaţiile de familie şi stabilirii unui control sporit asupra îndeplinirii obligaţiilor părinteşti. Pe de o parte, precum menţionează criticii, amenzile destul de înalte ar putea înrăutăţi situaţia în familiile vulnerabile cu minori, ale căror venituri lasă de dorit.

În spatele noilor prevederi aceştia văd dorinţa statului nu atît de a implica mai mult părinţii în controlul asupra comportamentului copiilor lor, cît de a suplimenta bugetul din contul noilor amenzi. Mulţi se îndoiesc de eficienţa acestei măsuri, deoarece asemenea contravenienţi, de regulă, nu se tem de amenzi. Dacă noile cifre ar putea speria pe cineva, atunci cu siguranţă nu pe cei dependenţi de alcool.

Totodată, experţii organizaţiilor nonguvernamentale ce activează în domeniul prevenirii şi luptei împotriva corupţiei vorbesc despre prezenţa unor riscuri cu caracter corupt: e suficient ca părinţii să fie speriaţi că li se vor lua copiii şi ei vor face totul. În primul rînd, juriştii spun că proiectul de lege este alogic în multe privinţe şi în mare parte contravine legislaţiei moldoveneşti. Este vorba, în primul rînd, despre răspunderea părinţilor pentru aflarea copiilor la discotecă, în cafenea sau alte localuri în orele nocturne.

„La noi şi aşa este prevăzută o amendă pentru părinţi, dacă adolescentul comite o contravenţie, comentează o sursă din Uniunea Avocaţilor din RM. În acest caz, este destul de logic să fie plasată funcţia de control asupra executării interdicţiei în responsabilitatea localurilor în care îşi petrece timpul adolescentul. Ceea ce se încearcă în Moldova este doar o formă de a transpune sau de a împărţi responsabilitatea. Dar acest lucru nu este logic, deoarece reprezentantul legal nu poate întotdeauna să verifice unde a plecat copilul deja matur, dar care nu a atins vîrsta corespunzătoare. Cu acelaşi succes putem să-i amendăm pe părinţi pentru că adolescentul a cumpărat de la magazin ţigări sau alcool”.

„Modificările vor aduce mai mult haos în acest sistem”

Experienţa mai multor ţări, în multe cazuri, vorbeşte despre consecinţele negativeale amestecului excesiv în treburile familiei. În unele ţări, dimpotrivă, sînt promovate iniţiativele legislative de susţinere a familiei, ce limitează competenţele organelor de tutelă şi curatelă, care înregistrează temeiurile pentru scoaterea copilului din familie, limitarea şi retragerea drepturilor părinteşti. O asemenea abordare, de exemplu, a stat la baza Concepţiei politicii de stat în domeniul familiei din Rusia, care a fost elaborată pornind de la principiul prezumţiei de exercitare cu bună credinţă a obligaţiilor de părinte.

„Legislaţia naţională în domeniu familiei este imperfectă, în special, în ceea ce priveşte separarea copilului de familie, limitarea şi privarea de drepturile părinteşti, menţionează unul dintre experţii NOI.md. Trebuie stabilite foarte clar temeiurile pentru asemenea acţiuni, pentru că astăzi ele sînt abstracte. Iar modificările preconizate vor crea şi mai mult haos în acest sistem, prin încurajarea limitarea arbitrară a drepturilor părinteşti. De fapt, răspunderea poate surveni din orice motiv – fie vesela murdară sau mărimea necorespunzătoare a hainelor.

Imixtiunea din partea statului trebuie să rămîne o măsură extremă, exclusivă, cînd au fost epuizare toate posibilitățile în interiorul familiei și acestea nu au funcționat. În baza legislației familiei, în mare parte, datorită recentelor inițiative privind modernizarea ei – neîncrederea față de părinți și drept consecință, transpunerea rolului lor pe umerii angajaților de tutelă. În timp ce prioritatea educației părinților trebuie să rămînă de bază.

La noi însă se creează impresia că bunăstarea copiilor este înțeleasă neunivoc, preluînd orbește modelele occidentale nu chiar potrivite, ce nu corespund tradițiilor naționale de familie și realității. Aceste probleme trebuie abordate cu precauție – este ușor să exagerăm. Nimeni nu contestă necesitatea adoptării măsurilor de sporire a responsabilității părinților, dar, se pare, pînă nu e tîrziu, trebuie să avem grijă și de protecția părinților de abuzuri.

Totodată, este evident că autorii proiectului de lege, după exemplul „europenilor” contează pe faptul că informația privind «comportamentul neadecvat» al părinților va parveni în multe cazuri din partea copiilor. Potrivit tradițiilor noastre însă, copiii nu pot judeca părinții. E o tradiție veche, bazată pe o înțelegere profundă filosofică și religioasă a relațiilor în familie. Implementînd însă noua lege, noi vom începe să creștem niște pavlici morozovi, care, într-un moment de supărare pe părinți (de exemplu, nu i-au permis să meargă la întîlnire), vor scrie demersuri împotriva părinților la organele de tutelă, unde, precum arată practica, uneori activează nu chiar cei mai buni și milostivi oameni, printre ei sînt și birocrați, și corupți, și traficanți de copii. Noi dorim ca toată țara să fie plină de procese împotriva părinților? Pe cine vom educa în final?

Statul trebuie să se implice în procesul de susținere a familiei, în primul rînd pentru ca aceasta să dispună de resurse materiale pentru educația și studiile copiilor. Totodată, este important să fie adoptate măsuri preventive de sporire a nivelului de cultură al părinților, de ocupare a timpului liber, desfășurarea campaniilor informative, pentru ca oamenii să cunoască despre liniile de asistență psihologică. Însă, din păcate, autorii noii legislații de familie au alte priorități. Ei trebuie să îndeplinească «agenda europeană», fără a-și include imaginația și fără a depune eforturi pentru a înțelege posibilele consecințe ale acestei metode (în grabă) de modificare a legilor, care îi afectează profund pe cetățenii țării”; a conchis interlocutorul.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum veți proceda în cazul referendumului republican privind integrarea europeană a R. Moldova?
CAII MOLDOVENEȘTI, ÎN CENTRUL UNUI SCANDAL!Сандуляк Владислав