X 
Transnistria stiri: 1433
Preşedintele stiri: 4026

Gherasim Ghidirim: "Numele limbii îl dă poporul, care o vorbește"

17 apr. 06:30   Societate
6158 0

În capitală, a fost lansată o nouă culegere a scriitorului-publicist, Gherasim Ghidirim, pe numele său adevărat Ivan Klimov, fost colaborator al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

La fel ca și alte cărți, lansate anterior de Gherasim Ghidirim, și această culegere "N-am nevoie de așa "frate" conține reflecții asupra rădăcinilor poporului Republicii Moldova. Potrivit autorului, sînt "reflecții asupra identității noastre ca națiune" și felului cum dorințele nefondate ale unor așa-ziși "făuritori" ai istoriei nu au reușit să se integreze de-a lungul anilor în adevărul dovedit prin studii și documente incontestabile.

Potrivit autorului, pentru transmiterea din generație în generație a valorilor esențiale ale unei națiuni, cum ar fi: limba, poporul, cultura este foarte important ca acestea să conțină elementul-cheie – adevărul istoric.

"Sîntem o țară suverană, independentă. Este o axiomă, la fel cum și faptul că vorbim în limba maternă. Numele limbii îl dă poporul, care o vorbește", a menționat autorul.

Prezenți la eveniment, istorici, reprezentanți ai societății civile, scriitori, au remarcat sîrguința autorului, care îi caracterizează lucrările, or, acest devotament izvorăște din dorința de a pune în față adevărul, bazat pe documente istorice, pe fapte și date.


"Ivan Klimov nu este istoric după profesie, dar faptul că el descrie evenimente, bazîndu-se exclusiv pe documente îl plaseză în rîndul istoricilor adevărați ai Republicii Moldova", a spus Anatolie Dubrovschi, doctor în istorie.

"Am fost, sîntem și vom fi moldoveni. Sînt valori, pe care trebuie să le deprindă și tinerii din ziua de azi, pentru că noi ne vom trece și apare întrebarea, cine ne va lua locul", a menționat și Efim Donos, președintele Consiliului Veteranilor Serviciului de Frontieră din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului, autorul Gherasim Ghidirim a mai evidențiat faptul că "în documentele din culegerea lansată țara noastră este numită în latinește Terra Molduana (Țara Moldovei sau Pămînt Moldovenesc, iar locuitorii de pe teritoriul ei, după logica lucrurilor, nu puteau avea alt nume etnic decît molduanos (moldoveni), ceea ce a fost documentat mai tîrziu în letopisețe de cronicarii moldoveni".

«Atragem atenția asupra faptului că toți domnitorii moldoveni în documentele de corespondență externă se autoîntitulaau cu o singură titulatură domnească: «Господарь Земли Молдавской…., folosind-o mai tîrziu în limba natală – Domnitor al Țării Moldovei», se arată în carte.

Gherasim Ghidirim a mai menționat că "acest titlu ierarhic al domnitorilor noștri este și o dovadă a faptului că poporul nostru, de neam moldovenesc – în acele vremuri ale epocii medievale timpurii era de acum un popor statornicit, cu identitate de neam determinată, avînd statalitatea sa cu toate atributele ce i se cuvin unui stat în plină putere, cu granițe stabile și bine păzite {...}".

Mai multe informații despre cultura și istoria Republicii Moldova pot fi găsite pe site-ul moldovenii.md.

80
2
0
4
7

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?