X 
Transnistria stiri: 1399
Preşedintele stiri: 4053

Detalii pe care trebuie să le știi despre utilizarea scutirii personale pentru anul 2023

29 mar. 09:15   Societate
2841 0

Fiecare contribuabil - persoană fizică rezidentă, care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901 din Codul fiscal, are dreptul la o scutire personală anuală.

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

Reiterăm faptul că venitul impozabil se determină din venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.

În acest sens, în cazul în care contribuabilul a obținut, pe parcursul perioadei fiscale un venit impozabil, ce constituie 360 000 lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată.

Astfel, potrivit art.83 alin.(2) lit.a2) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, sînt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18).


Declarația menționată urmează să fie prezentată Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 30 aprilie 2024, prin care persoana fizică rezidentă urmează să se dezică de scutirea personală anuală și să-și determine obligațiile aferente impozitului pe venit.

De asemenea, atenționăm că, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform art. 881 (angajații din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi) și cap. 1 al titlului X (rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei) sînt private de dreptul de a folosi scutirile conform art. 33, 34 și 35 pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare. Scutirile se aplică proporțional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.

Astfel, în cazul în care persoana fizică este angajată în domeniul transporturilor rutier de persoane în regim de taxi sau angajată de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației este privată de dreptul de a utiliza scutirile. Utilizarea scutirilor se va permite doar pentru lunile în care s-au obţinut venituri din activitatea în regimul standard de impozitare.

Tipul scutirii

Suma scutirii anuale pentru anul 2023

Scutire personală

27 000 lei

Scutire majorată, se acordă celor care:

a) s-au îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

31 500 lei

Scutirea pentru soţ (soţie) se acordă

persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal*, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

19 800 lei

Scutirea pentru persoanele întreţinute, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Scutirea pentru persoanele întreţinute –persoane cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate.

9 000 lei pentru fiecare persoană întreținută

19 800 lei pentru fiecare persoană întreținută.

0
0
1
1
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce vor duce modificările la Codului Penal privind extinderea noțiunii de ”trădare de patrie”?