X 
Transnistria stiri: 1423
Eurovision stiri: 506
Preşedintele stiri: 3996

Unii deputați ai partidului Șor vor primi din nou salarii

15 feb. 10:43   Politică
2125 0

Deputații fostului partid Șor, acum parlamentari independenți, și cei trei deputați transfugi, care au părăsit partidul Socialiștilor și au aderat la Renaștere, urmează să-și primească din nou salariile și indemnizațiile.

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat miercuri, 14 februarie, demersul prin care se constată participarea la ședința Parlamentului din data de 1 februarie 2024 a deputaților Reghina Apostolova, Vadim Fotescu, Petru Jardan, Marina Tauber, Denis Ulanov, Alexandr Nesterovschi, Alexandr Suhodolschi și Irina Lozovan, transmite zgd.md.

Anterior, aceștia au fost sancționați pentru neparticiparea la ședințe, fiindu-le suspendată achitarea drepturilor salariale, a indemnizațiilor și a compensațiilor, conform unui răspuns pentru ZdG al consultantei din cadrul Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului Augustina Badica.

Astfel, Comisia juridică, numiri și imunități, cu votul majorității membrilor săi, a emis un aviz prin care propune președintelui Parlamentului emiterea dispoziției privind reluarea achitării drepturilor salariale, indemnizațiilor și compensațiilor pentru acești deputați, începînd cu data de 1 februarie 2024.

Temei pentru a emiterea respectivului aviz sînt prevederile din Hotărîrea Biroului permanent nr. 2 din 9 februarie 2015 cu privire la asigurarea materială a deputaților și a personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică.


În document se stipulează că achitarea drepturilor salariale, indemnizațiilor și compensațiilor este reluată din data participării deputatului la ședința în plen/ședința comisiei permanente din care face parte sau, după caz, a încetării ori revocării arestului preventiv sau arestului la domiciliu. Acest lucru se realizează la propunerea Comisiei juridice, numiri și imunități, prin dispoziția președintelui Parlamentului.

Marina Tauber, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan sînt, în prezent, plasați sub control judiciar, fiind vizați în cauze penale care se află în instanța de judecată.

Referitor la salariul deputaților, din datele furnizate de Secretariatul legislativului Asociației Promo-LEX, în perioada august 2022 – iunie 2023, se constată că suma totală alocată pentru aceștia a constituit 21 milioane de lei, ceea ce ar constitui, în medie, cîte 19 mii de lei/lunar per deputat (calculat în funcție de 100 deputați – fără Ilan Șor, care nu a fost remunerat). Sumele menționate sînt aproape aceleași ca și în perioada anterioară de monitorizare. De asemenea, în perioada martie – iunie 2023, a fost stopată plata salariilor (și indemnizațiilor) deputaților partidului Șor, care a fost declarat neconstituțional și radiat, iar în perioada mai – iunie 2023 și pentru doi deputați considerați, în continuare, ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) (Lozovan Irina și Nesterovschi Alexandr) ca măsură pecuniară pentru neparticiparea la ședințele plenare.

În perioada august 2022 – iunie 2023, cheltuielile totale alocate din bugetul de stat pentru plata compensațiilor și indemnizațiilor pentru parlamentari au fost de aproape 19 milioane de lei. Remunerarea lunară a parlamentarilor are la bază două tipuri de plăți: salariul de bază și plățile compensatorii neimpozabile (compensații, indemnizații).

Mai exact, deputații beneficiază de trei categorii de plăți compensatorii neimpozabile, care au rămas neschimbate:

indemnizație lunară neimpozabilă pentru transport (6.500 lei/lunar);

indemnizație lunară neimpozabilă pentru închirierea spațiului locativ (de la 3.300 – pînă la 6.600 lei/lunar);

compensație lunară neimpozabilă pentru cheltuieli legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cheltuieli protocolare și de promovare (plafon maxim – 13 000 lei/lunar).

Potrivit informației furnizate de Parlament, în perioada august 2022 – iunie 2023, cheltuielile totale alocate din bugetul de stat pentru plata acestor compensații și indemnizații au fost de aproape 19 milioane de lei, notează Promo-LEX.

Dintre acestea, cele mai mari cheltuieli, mai exact 12,6 milioane de lei, au fost alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cheltuieli protocolare și de promovare. Aceste compensații se alocă în baza unei declarații pe proprie răspundere depusă de fiecare deputat la Secretariatul Parlamentului, cu indicarea exactă a sumei solicitate, în limita plafonul maxim de 13 000 lei/lunar. Analizînd informațiile furnizate de Secretariatul Parlamentului, s-a constatat că majoritatea deputaților au beneficiat de suma maximă alocată în acest scop. Doar în cazul a circa 5 deputați sumele solicitate au fost mai mici decît plafonul maxim admis.

Ca și în perioada anterioară de monitorizare, nu a fost posibilă verificarea transparenței plăților respective. Unicul document justificativ fiind declarația pe proprie răspundere a deputatului, care este responsabil de deținerea personală a documentelor ce ar argumenta solicitarea plăților respective, precum și destinația cheltuielilor efectuate.

Cheltuielile totale alocate pentru transport în perioada monitorizată au fost de 5,5 milioane de lei. Potrivit informației furnizate de Secretariatul Legislativului, doar 8 deputați nu au beneficiat de astfel de plăți, dat fiind faptul că au optat pentru utilizarea mașinii de serviciu în schimbul indemnizației lunare pentru transport. Similar perioadei precedente de monitorizate, nu a fost posibilă verificarea transparenței cheltuielilor pentru transport din cauza lipsei unui act normativ care ar reglementa deplasările în teritoriu ale deputaților, precum și evidența acestora.

Totodată, 818 mii de lei au fost alocate pentru închirierea spațiului locativ.

„În perioada august 2022 – iunie 2023, de astfel de compensații au beneficiat 20 de deputați – cu patru mai mulți decît în perioada anterioară de monitorizare. Totodată, 17 deputați au beneficiat de apartament de serviciu din partea Parlamentului în blocul locativ deținut de aceasta și amplasat lîngă clădirea Legislativului”, se menționează în comunicatul Promo-LEX, cu referire la raportul de monitorizare a Parlamentului.

În perioada anterioară de monitorizare, instituția a refuzat să furnizeze datele nominale per fiecare deputat, invocînd neconcordanțe cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Potrivit Constituției, în exercitarea mandatului, deputatul este în serviciul poporului, iar informația privind remunerarea deputatului din banii publici este una de interes public. Mai mult ca atît, începînd din 1 ianuarie 2023, autoritatea publică trebuie să publice pe pagina web veniturile achitate deputaților pe parcursul unui an calendaristic.

8
0
1
1
2

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

© Business

Veți participa la recensămîntul în desfășurare, în Moldova?