X 
Transnistria stiri: 1399
Preşedintele stiri: 4053

Dumitru Pulbere: "CC, prin avizul său cu privire la referendum, a încălcat materia constituțională și a indus în eroare cetățenii"

26 apr. 06:00   Politică
7498 1

În urma referendumului republican de revizuire a Constituției, vor fi comise multe încălcări ale Constituției Republicii Moldova, iar Curtea Constituțională, prin avizul său asupra referendumului, a încălcat materia constituțională și, astfel, a indus în eroare cetățenii.

O astfel de opinie a exprimat pentru Noi.md fostul președinte al Curții Constituționale, președintele Consiliului Institutului Justiției Constituționale (IJC), Dumitru Pulbere.

El a atras atenția asupra faptului că preambulul Constituției va conține un alineat în care va fi reafirmată identitatea europeană a poporului moldovenesc, ceea ce este un nonsens juridic, deoarece de la apariția poporului moldovenesc, în orice perioadă a istoriei, fie că este vorba de cea antică, medievală sau modernă, din punct de vedere geografic, poporul moldovenesc a trăit întotdeauna aici, pe pămîntul moldovenesc, chiar în centrul Europei.

Dumitru Pulbere a mai subliniat că revizuirea Constituției prevede proclamarea aderării la UE drept obiectiv strategic al Republicii Moldova. O astfel de formulare este inadmisibilă, după cum consideră și fostul președinte al CC, Alexandru Tănase, pentru că dacă mîine dispare UE, atunci ce va face Moldova?

Dumitru Pulbere a mai menționat și inadmisibilitatea revizuirii Constituției în plan politic, deoarece ea stabilește aderarea la UE drept obiectiv de stat, iar aderarea la orice uniune de state este rezultatul unor negocieri, în care Moldova trebuie să-și promoveze interesele naționale, dar să nu accepte ad-hoc, fără o anumită claritate, condițiile aderării.


El a spus că, în special, trebuie acceptate doar condițiile favorabile statului moldovenesc și cetățenilor săi, dar nu decizii care să ducă la transferul suveranității și în general la o condiție a țării neconstituțională și dezavantajoasă (pierderea statutului de neutralitate, obligația de a impune sancțiuni împotriva țărilor terțe etc.), ceea ce ar duce, practic, la o nouă formă de vasalitate statală.

Președintele Consiliului Institutului Justiției Constituționale, fostul președinte al Curții Constituționale, a mai spus că proiectul de lege proclamă prioritatea actelor juridice ale UE asupra actelor juridice naționale.

Însă această normă subminează caracterul fundamental al Constituției în sine, deoarece Legea Supremă, conform articolului 7 din Constituție, stabilește în mod clar și direct că Constituția Republicii Moldova este Legea Supremă a acesteia.

Dumitru Pulbere consideră că, prin luarea deciziei sale ilegale, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a recunoscut, de fapt, încălcarea unității materiei constituționale, și faptul că a adus un prejudiciu principiului supremației Constituției.

Mai mult, în opinia sa, modificările la Constituție vor schimba caracterul suveran, independent și unitar și, în același timp, neutru al Republicii Moldova, deoarece UE este o alianță de state membre ale blocului militar NATO, ale cărei decizii cheie vor afecta relațiile externe ale țării și relațiile cu alte state, iar Moldova va deveni o țară neprietenoasă pentru acestea.

De asemenea, modificarea Constituției va afecta regimul constituțional al țării, deoarece deciziile privind dezvoltarea țării vor fi luate în afara țării de către persoane care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova. Aici putem vedea cît de falsă este opinia CC, care ar crede că suveranitatea Republicii Moldova nu este afectată.

Președintele Consiliului Institutului Justiției Constituționale și fostul președinte al Curții Constituționale a declarat că este evident că Transnistria nu va participa la referendum, ceea ce va duce la faptul că referendumul va oficializa juridic separarea Transnistriei de Republica Moldova, deoarece cetățenii din stînga Nistrului nu vor participa la procesul decizional (la referendum). În opinia sa, acest lucru afectează direct integritatea teritorială a țării și contravine Constituției în vigoare.

Dumitru Pulbere a subliniat că, dacă caracterul suveran, independent și unitar al Republicii Moldova, dar, în același timp, neutru, este supus revizuirii, aceste prevederi pot fi revizuite doar cu aprobarea lor printr-un referendum național, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

Potrivit acestuia, accentul eronat pus de CC atunci cînd a aprobat decizia parlamentului de a organiza referendumul, permite revizuirea Constituției doar cu o majoritate simplă de cel puțin o treime din alegători. Astfel, prin concluzia sa, CC a înlocuit în realitate votul de 50%+1 vot, prevăzut la articolul 142 din Constituție, cu 17%+1 vot - cvorumul necesar pentru toate celelalte tipuri de referendumuri.

Președintele Consiliului Institutului Justiției Constituționale a mai atras atenția asupra faptului că în proiectul de lege, propunerea de revizuire a Constituției prevede că legea privind revizuirea intră în vigoare din ziua publicării în Monitorul Oficial. În același timp, proiectul de lege nu prevede procedura de promulgare a acesteia de către președintele țării.

În acest context, el a subliniat că dreptul de a promulga legi aparține exclusiv Președintelui țării, lucru prevăzut în mod expres în articolul 74, alineatul (4) și articolul 93 din Constituție. Chiar și Constituția Republicii Moldova, adoptată în 1994, a fost promulgată de Președintele țării, iar acest aspect este stipulat în mod clar în articolul VII, alineatul (1) din Constituție.

Dumitru Pulbere a mai spus că proiectul de lege stabilește că aderarea Republicii Moldova la UE se va realiza prin legi organice, ceea ce, în opinia sa, este absolut inadmisibil, deoarece orice tratat internațional poate aduce daune prevederilor statului suveran, independent, unitar și neutru, Republica Moldova, precum și drepturilor fundamentale ale omului, ceea ce necesită o altă procedură decît adoptarea unor legi organice.

"Prin urmare, CC, neținînd cont de acest fapt, a comis și o infracțiune prin încălcarea directă a unei norme constituționale", a declarat fostul șef al Curții Constituționale.

De asemenea, el a atras atenția asupra faptului că Constituția prevede clar, în articolul 142. alineatul (2), că nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

În același timp, potrivit expertului, propunerea de modificare a Constituției afectează grav și direct drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, iar avizul CC încalcă grosolan prevederile alineatelor 1 și 2 ale articolului 142, care aduce în vigoare prevederile articolului 7 din Constituție, care prevede în mod explicit că "Nicio lege sau nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică".

Dumitru Pulbere consideră că, prin hotărîrea sa, Curtea Constituțională a încălcat materia constituțională și astfel a indus în eroare cetățenii țării, deoarece răspunzînd la întrebarea generală "Sînteți pentru aderarea Republicii Moldova la UE?" cu "Da", ei de fapt:

1) Acceptă legea constituțională privind revizuirea Constituției;

2) Renunță la dreptul lor la suveranitate și independență, la neutralitate și indivizibilitate;

3) Delegă dreptul lor la suveranitate Parlamentului, care are dreptul de a delega acest drept altor structuri internaționale sau state.

77
2
0
1
7

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce vor duce modificările la Codului Penal privind extinderea noțiunii de ”trădare de patrie”?