X 
Transnistria stiri: 1421
Eurovision stiri: 504

Solicitări referitoare la Acordul privind Complexul Hidroenergetic Dnestrovsk

21 noi. 2017,, 16:01   Societate
3758 0

Societatea civilă din Moldova cere autorităților să refuze discuțiile cu Ucraina asupra Acordului privind funcționarea complexului hidroenergetic Dnestrovsk în pachet cu alte chestiuni.

În plus, ecologiștii, experții, reprezentanții diferitor partide, ai publicului larg îndeamnă Guvernul Republicii Moldova să sporească transparența în negocierea documentului, să nu limiteze condițiile semnării acestuia pînă la sfîrșitul acestui an și să încheie acordul cu partea ucraineană numai după efectuarea unei munci serioase, expertize aprofundate și evaluări a impactului acestuia asupra rîului Nistru, după redactarea Acordului ținînd seama de interesele legitime ale Republicii Moldova și ale cetățenilor ei, dar și de protecția mediului.

Activiștii își exprimă îngrijorarea de faptul că, în conformitate cu versiunea preliminară a acordului, Ucraina nu își asumă nicio obligațiune concretă referitoare la debitele ecologice de primăvară, care sînt complet dependente de regimul de funcționare a Complexului Hidroenergetic Dnestrovsk și pentru care este necesar să se pregătească în prealabil prin acumularea cantității maxime posibile de apă în lacul de acumulare de pe Nistru. Nu sînt stabiliți nici parametrii specifici ai fluxului de apă, care trebuie să asigure debitele ecologice și debitul minim necesar în restul timpului.

În plus, societatea civilă atrage atenția asupra faptului că proiectul de acord propus spre semnare de către partea ucraineană nu prevede niciun mecanism de compensare pentru Republica Moldova a serviciilor ecosistemice pierdute în legătură cu funcționarea nodului energetic (pierderile în domeniile de recreere, pescuitului, pierderea capacității de autopurificare a rîului și furnizării de apă potabilă, cantității de apă și limitarea posibilităților de irigare etc.), și acceptîndu-l, partea moldovenească renunță voluntar la protecția intereselor sale și la principiul „poluatorul plătește“.

În același timp, proiectul de acord nu ia în considerare planurile de construcție de către Ucraina a șase hidrocentrale pe partea ucraineană a Nistrului de Sus, care, în viitor, va deveni de facto parte a Complexului Hidroenergetic Dnestrovsk. Anume funcționarea nodului hidroenergetic ucrainean, în ultima vreme, provoacă o lipsă tot mai acută de apă în rîul Nistru. În primăvara și vara anului trecut, nivelul apei în Nistru a atins indicatori critici, ajungînd doar la 30% din normă, fapt ce a creat o amenințare pentru alimentarea cu apă a Chișinăului.


După cum au menționat la o conferința de presă reprezentanții societății civile Arcadie Barbăroșie, Ilia Trombițchi, Vitalie Parlicov și Ion Efros, în general, implementarea acordului cu Ucraina privind Complexul Hidroenergetic Dnestrovsk în forma sa actuală și punerea în aplicare a planurilor Ucrainei de construcție a șase centrale hidroelectrice pe Nistru va duce la degradarea în continuare a rîului transfrontalier, fapt ce va afecta negativ atît starea economică și socială a cetățenilor Republicii Moldova, cît și starea deltei ucrainene a Nistrului, natura ei și condițiile de viață ale populației, iar deficitul de apă în Nistru va deveni un fenomen obișnuit. Din cauza lipsei de apă pentru irigații și a modificării regimului hidrologic de-a lungul Nistrului, va deveni dificilă ocuparea cu agricultura, ceea ce va duce la agravarea sărăciei în regiune și emigrarea în masă.

În plus, prepararea apei potabile în Republica Moldova va fi foarte costisitoare, din cauza calității proaste a apei din Nistru. Toate acestea vor duce la scăderea nivelului de trai al populației și atractivității orașului și întregii țări pentru viață și investiții.

Activiștii au mai atenționat asupra faptului că în versiunea actuală a proiectului de acord privind funcționarea Complexului Hidroenergetic Dnestrovsk lipsesc referiri la două documente importante semnate de Moldova și Ucraina – Acordul de asociere cu UE și de creare a Comunității Energetice, și că acordul bilateral dintre cele două țări cu privire la Complexul Hidroenergetic Dnestrovsk încalcă o serie de directive ale UE ce vizează politica în domeniul apei, calitatea apei pentru consumatori, evaluarea impactului proiectelor asupra mediului, responsabilitatea pentru protecția mediului și compensarea daunelor cauzate de poluarea lui etc.

Experții nu înțeleg de ce autoritățile Moldovei și ale Ucrainei ignoră două acorduri cu UE atît de importante pentru sine, avînd în vedere că proiectele de modernizare a celor două țări presupune asocierea în UE, dar ele ignoră în mod deliberat o serie de directive europene, norme bine definite de protecție a mediului și populației, a biodiversității, cunoscînd posibilele efecte și consecințe. Ei se arată surprinși de faptul că autoritățile refuză să utilizeze documente favorabile Moldovei.

După cum eu subliniat experții, semnarea acordului în forma sa actuală va afecta aproximativ 3 milioane de oameni din Moldova și din regiunea Odessa din Ucraina, va deteriora relațiile dintre cele două țări, ar putea crea tensiune între ele și o nouă zonă fierbinte în Europa de Sud-Est, care ar trebui să fie evitată, stipulînd garanții ecologice, măsuri ce trebuie luate pentru a nu „ucide“ Nistrul și pentru a preveni înrăutățirea vieții oamenilor.

Reprezentanții societății civile se pronunță împotriva examinării acordului cu Ucraina privind Complexul Hidroenergetic Dnestrovsk în pachet cu alte chestiuni ce vizează delimitarea frontierei, crearea unor puncte de control pe segmentul transnistrean al frontierei, deoarece acestea nu au legătură cu problemele referitoare la rîul Nistru, la mediu, hidroenergetică.

Ei cred că această abordare este greșită, îndemnînd, de asemenea, autoritățile să discute cu partea ucraineană atent, fără grabă, chestiunile privind garanțiile, evaluarea impactului social și economic al Acordului asupra mediului, evaluarea tuturor riscurilor, plata compensațiilor etc.

Experții spun că este inadmisibilă semnarea documentului înainte de sfîrșitul acestui an, cum planifică autoritățile, pentru „a nu ucide“ Nistrul, și trebuie să efectueze un studiu de fezabilitate serios și bine pregătit, deoarece această problemă se referă nu numai la Moldova, dar și la securitatea regională. Ei, de asemenea, consideră că trebuie să-și expună poziția asupra acestei chestiuni și Comisia Europeană, și diferiți parteneri de dezvoltare, care ajută Moldova să realizeze proiecte de alimentare cu apă, proiecte ce se vor pomeni sub semnul amenințării. Reprezentanții publicului larg doresc să consolideze societatea pentru a asigura securitatea și protecția împotriva riscurilor multiple existente.

Totodată, ei subliniază că în semnarea acordului menționat între Moldova și Ucraina, în forma sa actuală, sînt interesați oligarhi din cele două țări, care vor obține profituri de pe urma majorării tarifelor pentru prepararea apei potabile și a tarifelor pentru producția energiei electrice din energie hidraulică.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Veți participa la recensămîntul în desfășurare, în Moldova?