A fost modificată formula de calculare și achitare a taxei pentru unitățile comerciale

24 aug. 10:33   Economie
2293 0

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice care practică activitate independentă despre modificarea modului de calculare și achitare a taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii.

Începînd cu semestrul II al anului 2023, conform prevederilor art. 292 alin. (11) al Codului fiscal, persoanele fizice care practică activitate independentă în afara piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, au obligația de achita taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, anual, în termen de pînă la data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Calculul taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, în cazul categoriei respective de persoane se va efectua de către organele împuternicite de autoritatea administrației publice locale anual, cu înștiințarea acestora privitor la suma taxei ce urmează a fi achitată prin intermediul avizelor de plată.

Expedierea avizelor de plată la taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii în cazul persoanelor fizice care practică activitate independentă urmează a se realiza cel tîrziu pînă la data de 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

În contextul modificărilor efectuate, persoanele fizice care practică activitate independentă – subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, începînd cu trimestrul III 2023, nu mai au obligația de a prezenta Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) trimestrial, către data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

0
0
1
1
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?