X 
Jocurile Olimpice stiri: 119
Transnistria stiri: 1453

Detalii noi în cazul casei de pe acoperișul unui bloc de locuit, făcute publice de autorități

24 mai. 09:40 (reactualizat 26 mai. 02:00)   Capitala
27406 0

După ce în societate a avut o rezonanță puternică cazul casei care a fost construită pe acoperișul unui bloc cu multe etaje din sectorul Botanica, redacția Noi.md a adresat o serie de întrebări către autoritățile municipale și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Potrivit unui răspuns oferit redacției noastre, responsabilii din cadrul Ministerului ne-au comunicat că în perioada anilor 1997-2010 autorizarea executării lucrărilor de construcție se efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desființării construcțiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1997, aborgat în anul 2010.

Astfel, conform prevederilor Regulamentul enunțat, lucrările de construire, consolidare, reconstruire, modificare, extindere, schimbare de destinaţie ori alte intervenţii care afectează siguranţa construcţiilor, de reparare a clădirilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora se efectuau în baza autorizației de construire emise de autorităţile administraţiei publice locale.

Totodată, potrivit autorităților, în anul 2010 a fost adoptată Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție iar Hotărîrea Guvernului nr. 360/1997 a fost abrogată.

Legea nr. 163/2010 prevede că construcțiile executate în lipsa sau cu încălcarea autorizației de construire/documentației de proiect se consideră construcții neautorizate, iar încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravențională sau penală.


Totodată, în anul 2015 a fost adoptată Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe, care a abrogat Codul cu privire la locuințe al RSSM nr. 2718/1983.

Astfel, conform prevederilor Legii nr. 75/2015, la reconstrucţia încăperilor sînt interzise:

a) intervenţii care afectează structura de rezistenţă a blocului locativ (în interiorul încăperilor/apartamentelor);

b) extinderea încăperilor din contul balcoanelor şi al loggiilor în blocul locativ, precum şi extinderea balcoanelor şi loggiilor existente;

c) extinderea şi reamplasarea bucătăriilor şi blocurilor sanitare din contul încăperilor locuibile în blocul locativ;

d) reamplasarea reţelelor de apă şi canalizare (în interiorul încăperilor /apartamentelor);

e) intervenţii la canalele de ventilare (în interiorul încăperilor /apartamentelor);

f) spargerea golurilor noi şi lărgirea golurilor existente în pereţii portanţi ai blocurilor locative (în interiorul încăperilor/apartamentelor);

g) comasarea apartamentelor pe verticală cu spargerea sau demontarea planşeelor;

h) modificarea sistemelor de încălzire cu instalarea agregatelor la balcoane şi loggii în blocuri locative (în interiorul încăperilor/apartamentelor);

i) acţiuni care afectează aspectul arhitectural al blocurilor locative (construcţia anexelor, balcoanelor, copertinelor, bovindourilor, transformarea în bovindouri a loggiilor şi balcoanelor existente şi altele), cu excepţia aspectului acoperişurilor;

j) efectuarea lucrărilor de termoizolare şi de schimbare coloristică a faţadei în lipsa autorizaţiei de proiectare eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.

Iniţiatorii sau executanţii lucrărilor de reconstrucţie autorizate sînt obligaţi să informeze despre începerea lucrărilor lor pe asociația de proprietari din condominiu/gestionarul bunului. Concomitent, se coordonează cu administratorul modul şi condiţiile de evacuare a deşeurilor de construcţie.

Responsabilii dinc adrul ministerului, au precizat pentru redacția Noi.md, cîn în prezent, conform prevederilor Legii nr. 163/2010, este obligatorie autorizarea executării construcțiilor de orice gen, categorie, destinație și tip de proprietate, cu excepțiile stabilite la art. 14 (la moment abrogat prin art. 150 din Codul urbanismului și construcțiilor).

Construcțiile care pot fi executate fără certificat de urbanism și autorizației de construire sunt prevăzute în art. 150 din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

Totodată, prin lege sînt interzise prin legeși nu pot fi efectuate sub nicio formă și nu pot fi însoțite de o autorizație de construcție mai multe lucrări.

Potrivit responsabililor, interdicțiile de construire se stabilesc prin documentația de urbanism și amenajare a teritoriului în următoarele cazuri:

Interdicţia definitivă de construire:

a) riscuri naturale previzibile: inundaţii, alunecări de teren, deformaţii de teren cauzate de surpări etc.;

b) riscuri tehnologice previzibile: contaminare radioactivă sau chimică, pericol de explozie, pericol de incendiu, depăşire a nivelului admisibil de zgomot etc.;

c) regulamentul zonei protejate dispune acest lucru.

Interdicţia temporară de construire:

a) necesitatea elaborării unei documentaţii de urbanism în vederea stabilirii regulilor de construire pentru zona respectivă;

b) necesitatea executării în zona respectivă a unor lucrări de utilitate publică, de interes naţional sau local;

c) executarea în zona respectivă a unor lucrări de utilitate publică (lucrări de îmbunătăţiri funciare şi altele asemenea);

d) apartenenţa la domeniul public a terenurilor cu anumite folosinţe: păşuni, islazuri, maluri de ape curgătoare şi stătătoare.

Totodată, lucrările de reconstrucție care sunt interzise sunt prevăzute în art. 55 din Legea 75/2015:

a) intervenţii care afectează structura de rezistenţă a blocului locativ (în interiorul încăperilor/apartamentelor);

b) extinderea încăperilor din contul balcoanelor şi al loggiilor în blocul locativ, precum şi extinderea balcoanelor şi loggiilor existente;

c) extinderea şi reamplasarea bucătăriilor şi blocurilor sanitare din contul încăperilor locuibile în blocul locativ;

d) reamplasarea reţelelor de apă şi canalizare (în interiorul încăperilor /apartamentelor);

e) intervenţii la canalele de ventilare (în interiorul încăperilor /apartamentelor);

f) spargerea golurilor noi şi lărgirea golurilor existente în pereţii portanţi ai blocurilor locative (în interiorul încăperilor/apartamentelor);

g) comasarea apartamentelor pe verticală cu spargerea sau demontarea planşeelor;

h) modificarea sistemelor de încălzire cu instalarea agregatelor la balcoane şi loggii în blocuri locative (în interiorul încăperilor/apartamentelor);

i) acţiuni care afectează aspectul arhitectural al blocurilor locative (construcţia anexelor, balcoanelor, copertinelor, bovindourilor, transformarea în bovindouri a loggiilor şi balcoanelor existente şi altele), cu excepţia aspectului acoperişurilor;

Restricții privind reconstrucția blocurilor de locuințe sunt prevăzute în art. 55 din Legea 75/2015.

În cazul casei de pe acoperișul blocului de locuit de pe strada Grenoble 159/7, responsabilii din cadrul ministerului au menționat că permisiunea pentru construcția imobilului din partea coproprietarilor blocului de locuințe se verifică la momentul emiterii autorizației de construire, care constituie competența Autorităților Publice Locale.

Totodată, de rețele inginerești sunt responsabili furnizorii de servicii pînă la punctul de delimitare și administratorul/gestionarul blocului locativ, după punctul de delimitare, care trebuiau să fie verificate în timpul construcției casei.

În ceea ce privește aspectele privind siguranța la evacuare, conform legislației la momentul recepției, se verifica la acea etapă, de subdiviziunea abilitată din subordinea MAI cu emiterea avizului respectiv.

Reamintim că specialiștii imobiliari susțin că în ultimele trei decenii, micile blocuri din Chișinău au fost încadrate de construcții adiacente, iar curțile interne au devenit adevărate oaze rurale, cu ogrăzi tipice și foișoare, în detrimentul spațiilor publice.

„Astfel, pe acoperișurile blocurilor au început să apară case de la țară. Acestea nu sînt simple mansardări, ci adevărate locuințe cu curți și grădini, recreînd atmosfera rurală în mijlocul orașului. Această tendință nouă și neașteptată a provocat o revoluție în peisajul urban și arhitectural al Chișinăului, atrăgînd atenția asupra impactului transformărilor sociale și economice din ultimele decenii”, constată specialiștii.

6
4
0
5
38

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce va duce decizia de a fuziona fizica, chimia și biologia într-o singură materie școlară?