Cazul Șor stiri: 599

Tainele istoriei. Marele potop istorie și mitologie. Partea 1

21 feb. 09:24 (reactualizat 21 feb. 18:00)   Analitică
6391 0

Istoria omenirii cunoaște pagini, care nu au fost dezvăluite complet sau chiar deloc de știința istorică. Una dintre aceste pagini conține miturile și legendele despre marele potop. Ele-s foarte multe în diferite regiuni ale planetei. Deseori foarte arhaice, dar interesant lucru - asemănătoare. La diferite popoare, diferite rase și continente auzim aceste legende, care ne povestesc că potopul a existat, și nu doar unul.

În Lumea veche, și în America, și în Australia, și în Oceania, și în Africa găsim aceste legende preistorice. Adesea ele povestesc nu numai despre marele potop, căruia îi supraviețuiesc persoane numărate, ele ne deschid istoria omenirii dinaintea potopului, care conform miturilor avea un nivel de dezvoltare destul de înalt. Să examinăm aceste probleme conceptuale și extrem de importante pentru istoria arhaică.

Elixirul nemuririi

Vom începe cu elucidarea misterului apelor în conștiința omului societății arhaice și tradiționale, în care marele potop a afectat refracția conștiinței omului preistoric, perceperea lui asupra realității, a rolului zeilor și a locului omului în lume și în timpul sacru.

Din vechime, toate societățile tradiționale recunoșteau că apa este izvorul și germenul vieții. A vieții umane, dar și a întregului regat al naturii, a întregii biocenoze terestre.


«Apă, tu ești izvorul tuturor lucrurilor și a tuturor ființelor!»- spune un text din tradiția vedică. Conform acestor credințe, apa este esența și temelia lumii, principiul oricărei creșteri, elixirul vieții. Rig Veda spune că ea este principiul oricărei vindecări. «Fie ca apele să ne aducă binele!», - se roagă preotul vedic în Atharva Veda, - Cu adevărat, apa este vindecătoare, ea alungă și lecuiește toate bolile!»

Mircea Eliade, cel mai înțelept cărturar religios, scria în acest context: «Apa a fost «la început», ea revine la finele fiecărui ciclu istoric sau cosmic, ea va exista întotdeauna — dar niciodată de una singură, în singurătate, căci apa este o esență care neapărat generează, ascunde în unitatea sa nedivizată posibilitatea tuturor formelor. În cosmogonie, mit, ritual, iconografie apa îndeplinește una și aceeași funcție , orice structură ar avea complexele culturale din care face parte: apa precede orice formă și stă la baza oricărei creații, o sprijină. Scufundarea în apă este simbolul revenirii la starea precedentă oricăror forme, simbolul renovării totale, a curățării, a nașterii repetate, căci o atare scufundare este egală cu descompunerea formelor, revenirea la modul de trai nediferențiat,— iar ieșirea din apă reproduce actul cosmogonic de formare și manifestare externă a formelor ».

În societățile arhaice contactul cu apa presupunea curățarea și restabilirea, a doua naștere și, de facto, era un ritual de inițiere.

sau pedeapsa lui Dumnezeu?

Cu toate acestea, apa are nu doar conotații pozitive. Deseori apa este un mijloc de a pedepsi, sau haosul inițial în forma-i simbolică. Cosmogonia babiloneană cunoaște haosul apei, oceanul primordial. Cel mai vechi text babilonean Enuma Elish spune, că în timp ce nu erau numite cerurile și planeta nu avea nume, străbunicul Apsu și străbunica Tiamat au amestecat toate apele.

Vedem că apa este leagănul tuturor, în ea este întreaga potență a ființării, toți germenii vieții, dar ea este și instrumentul cu care zeii pedepsesc omenirea. Ea este sursă de pericol, iar oceanul și marea deseori – simbolul morții și a întreruperii ființării omului. Apa dă viață, dar tot ea pedepsește. Nu în zadar în multe tradiții și religii arhaice zeul mărilor este creatorul lumii. Așa credeau și semiții, și indo-europenii. Înainte de zeul suprem Ahuiramazda, iranienii antici îl aveau ca zeu suprem pe stăpînul apelor «fiul apelor», Apam–Napat. În tradiția vedică, la începuturi, anume zeul oceanului universal Varun era conducătorul lumii și al oamenilor.

Să revenim la Mircea Eliade: «Contactul cu apa întotdeauna presupune curățare și refacere — unu, pentru că după dezintegrare urmează neapărat «a doua naștere »; doi, pentru că scufundarea în apă sporește și activizează potența vieții și forța creatoare. Prin ritualul inițierii apa dăruiește «a doua Naștere», prin ritualul magic - vindecă, prin ritualul înhumării asigură renașterea post mortem. Apa include posibilitățile oricărei ființări , de aceea devine simbolul vieții («apa vie »). Abundentă de germeni, ea fertilizează solul, animalele, femeile. Leagănul oricărei existențe potențiale, întruchiparea supremă a fluidității, sprijinul și purtătorul devenirii universale ».

Anume o astfel de a doua naștere a neamului omenesc a devenit marele potop, căci nu numai pedeapsa, dar și viitoarea renaștere au devenit sensurile lui sacre.

Mult înainte ne Noe

Trecem, așa dar, la Marele potop, al cărui rol în istoria omeniri încă urmează a fi cercetat. Este imposibil să fie ascuns, spre deosebire de alte taine ale omenirii, căci el este atestat în toate mitologiile lumii. Atestat de logografii și istoricii antichității și în vest, și în est.

Cu regret, nu s-a păstrat în întregime opera istorică «Istoria Babilonului», autorul căreia este magicianul și savantul babilonean Beros, cel care a scris istoria limii dinaintea potopului. Această operă a rămas doar în fragmente. Este o lucrare foarte serioasă, care conform unor versiuni a fost nimicită deliberat în antichitate.

Ceva-ceva a păstrat despre ea autorul antic Alexandr Polihistor. El, Eusebiu, Flavius Jozephus și alți istorici îl repovestesc pe Beros. Datele expuse în textele lor arată așa. Înainte de potop au domnit zece regi. În luna Aiaru (corespunde lunilor aprilie-mai la noi) a avut loc potopul. Ultimul - Xisutra, sau un alt nume al lui – Ziusidra s-a salvat de potop. Iată cum a fost.Cronos, alias Enki, s-a arătat regelui Xisutr și l-a prevenit despre potop. El i-a explicat regelui cum să construiască arca și cum să se salveze pe ea de la potopul foarte puternic, cel care a fost și va fi în viitorul apropiat,cel pe care noi înșine îl vom provoca, căci zeii nu ne dau răul și nu se împotrivesc acestui rău prin alt rău. În sumeriană, numele Ziusudra însemna literalmente «cel care a găsit viața zilelor lungi». Adevăratul nume al acestui rege-zeu, desigur, este ascuns pentru noi, căci ar putea destăinui multe din tainele timpurilor trecute.

Ziusudra era un conducător foarte înțelept și credincios, care făcea bine și arăta oamenilor bunăvoință. Și la sfatul zeului Enki, apărătorul oamenilor, el a construit arca în care a supraviețuit potopului, care a durat șapte zile și șapte nopți. «După potop el, ca « salvator al seminției oamenilor », obține «viața ca a zeilor», și «suflare veșnică» (adică, viață veșnică) și se stabilește împreună cu soția sa pe insula celor fericiți Tilmun ». (Tilmun sau Dilmun, țara celor fericiți, identificată în orient cu insula Bahrein. – nota aut.).

Această poveste a vechilor adepți ai lui Asura a stat la baza multor mituri despre potop. Două dintre acestea erau de origine babiloneană despre Atrahasis și Ghilgameș. Aici vedem numele regelui Utnapșiti, este traducerea numelui Ziusidra în limba akkadiană.

Vom menționa, că anume varianta sumeriană a acestei legende a stat la baza mitului despre Noe. Eminentul istoric Flavius Josephus scrie în «Antichitățile evreiești»: «Despre acest potop și despre arcă pomenesc și toți cei care au scris istoria ne-evreilor. Printre ei - și caldeanul Beros. În lucrarea sa el spune așa despre potop: «Se spune, că în Armenia pe muntele Korduysk s-au mai păstrat rămășițele acestei arce și că unii iau de la ea smoală, folosind-o de cele mai multe ori ca pe un remediu contra bolilor». Despre asta pomenește și egipteanul Ieronim, care a scris cea mai veche istorie a Finiciei, Mnasei și alții.

La fel și Nicolai Damasskii, povestind despre aceasta în una dintre cărțile sale de «Istorie», spune următoarele: «Mai sus de regiunea Miniada în Armenia se află un munte înalt, pe care conform legendei au căutat și au găsit adăpost numeroși oameni în timpul potopului. Se mai spune, că cineva în arcă s-a oprit de vîrful lui și că un timp îndelungat aici s-au păstreat rămășițele acestei arce. Poate, este anume persoana despre care a scris Moisei, legislatorul iudeu ».

Mitul care împarte istoria în două jumătăți

Așa vedem noi închipuirea anticilor despre potop și faptul că foarte multe lucruri ei le-au aflat anume de la Beros. Desigur, mitul despre potop împarte istoria în două jumătăți. El, desigur, este punctul sacru al bifurcării.

Să revenim la istoria despre Ziusudra și protectorul său sacru. La Beros, Enki este numit Cronos, este și firesc dacă ținem cont de timpul în care a fost scrisă istoria lui. Beros scrie, că Cronos l-a rugat pe rege să rescrie denumirile tuturor lucrurilor și să le îngroape , pentru ca după potop oamenii să nu piardă cunoștințele.

Ziusudra s-a salvat și a intrat în tagma zeilor, se spune că el trăiește și azi. Despre salvarea acestui analog babilonean al lui Noe a scris Sinkel în «Cronologia selectă». «Cronos s-a arătat în vis lui Xisutra și a spus că în ziua a cincisprezecea a lunii Daisia omenirea va fi distrusă de Marele Potop. El i-a ordonat: cu toții – și primii, și cei de mijloc, și noile tăblițe să fie îngropate și ascunse la Sippar, orașul soarelui. Apoi el trebuie să construiască o corabie și să urce în ea împreună cu toată familia și cei mai buni prieteni. După ce totul va fi gata, să se pregătească de navigare. La întrebare încotro să navigheze, răspunsul a fost: "Spre zei, să te rogi ca tot ce e bine să vină la om ". El nu a încetat munca și a construit corabia. Lungimea ei era de cinci stadii (1000 de metri) iar lățimea – două (400 de metri). Împreună cu soția, copiii și cei mai apropiați prieteni el a urcat pe corabia construită așa cum i s-a spus ».

Urmează descrierea greutăților potopului și a călătoriei lui Ziusudra. Căci acesta a fost unul dintre momentele cruciale în istoria omenirii. Momentul în care s-a terminat o omenire și a început alta. Dar ceva leagă aceste două omeniri, este chipul lui Ziusudra, faptele lui, care au fost un act de salvare și eroism, aprobat de zeul Cronos-Enki, cel pe care greci l-au numit Prometeu.

Încă un fragment din istoria sacră a omenirii , unul din episoadele mici păstrate de la civilizația titanică a antichității. «Atunci Xisutra a aflat că a apărut iar pămîntul. El a făcut o gaură în peretele corăbiei și a văzut că ea s-a oprit pe un munte. El a debarcat însoțit de soție, fiice și timonier. El a căzut cu fața în jos, s-a închinat pămîntului, a înălțat un altar și a adus jertfe zeilor. După care a dispărut împreună cu toți cei care au părăsit cu el corabia. Cei care au rămas pe corabie și nu au ieșit cu Xisutra , i-au căutat peste tot și i-au strigat numele. Dar Xisutra nu a mai fost văzut de nimeni, iar ulterior vocea lui, care venea din cer, a ordonat cum trebuie să fie venerați zeii , și a anunțat că Xisurta a fost prezentat zeilor și trimis să trăiască printre zei, iar soția, fiicele și timonierul au primit aceleași onoruri. După care vocea le-a ordonat să se întoarcă în Babilonia, să meargă în orașul Sippar și, așa cum le este predestinat, să dezgroape tăblițele îngropate acolo și să le redea omenirii.

Locul, în care se aflau, este în Armenia. Ei au înțeles toate acestea; au adus jertfe zeilor și au mers pe jos în Babilonia ».

Pentru a lega definitiv cronologia timpului nostru cu istoria titanică, să ne mai amintim odată de savantul Flavius Josephus. În deja amintitele «Antichități evreiești» el scria: «Fără a-i spune numele, Beros amintește de patriarhul nostru Avraam, și se exprimă în felul următor: "În a zecea generație după potop a trăit printre caldeeni un om corect și mare, experimentat în astronomie "».

Iată încă un citat din istoricul antic Polyhistor: «După potop, Evexiu a domnit asupra caldeenilor timp de patru ners. După el, timp de patru ners și cinci sos, puterea regală a avut-o fiul său Homasbel ».

De la Xisutra și de la potop la luarea Babilonului de către midieni, Polyhistor numără 86 de regi și fiecăruia îi spune pe nume, ca în cartea lui Beros, și timpul domniei lor în total îl numește 3 miriade 3mii și 91 de ani. Aici cercul s-a închis, căci timpul domniei ultimilor coincide exact cu istoria noastră, ruptă din context de ultima parte a descrierii antichității omenești.

Așa arată, în linii mari, istoria radiată, pe care noi o cunoaștem doar fragmentar, fiind păstrată de grecii antici. Dacă calculăm timpul guvernării regilor înainte de potop, reiese că ei au domnit 432000 de ani. Straniu, dar noi am fost lipsiți de trecutul măreț, în care legendele despre proveniența noastră de la maimuțe nu ar fi fost interesante nimănui, în afară de mentorii lui Darwin.

Și încă ceva din istoria babilonenilor. Nabucodonosor a domnit (aa.605-562 î.e.n.) și era fiul lui Nabopalasar, cunoscut de Berss, care spune că cu 42 de generații înainte de el a fost distrus Turnul Babilon, Templul lui Bala-Bela, construit de Nimrod, adică în a. 4805 î.e.n.

Este timpul căderii imperiului lui Yima Hshaet, căci el era fiul lui Nimrod, adică regele din neamul lui Yima. Așa vedem noi joncțiunea dintre preistorie și istoria acceptată de comunitatea mondială. Așa vedem noi ceea ce au păstrat pentru noi anticii despre vremile dinaintea potopului. Vremile, în care nu doar oamenii, ci și copacii erau mari, ca să ne amintim un film vechi și bun. Peripețiile ulterioare ale acestei istorii tainice și uimitoare le vom dezvălui în următoarele publicații.

Veaceslav Matveev

5
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?