X 
Eurovision stiri: 520
Cazul Filat stiri: 355
Transnistria stiri: 1390
Preşedintele stiri: 4017

De ce fel de ideologie are nevoie Moldova? P.2. Un trai demn în propria țară

7 apr. 2023,, 09:00 (reactualizat 7 apr. 2023,, 18:02)   Analitică
6550 2

(Continuare. Începutul - la 06.04.2023)

Savanții evidențiază mai multe tipuri de ideologii moderne – de la anarhism la conservatism. Acestea au fost examinate în prima parte. Dar oare ele se potrivesc țării noastre?

Da poate, de nici un fel?

Da poate, dă-le încolo de ideologii ? Dacă ele nu spun omului ceea ce este mai important – cum să trăiești și să fii fericit? Cel puțin, așa crede publicista Victoria Nichiforova, care critică într-un articol toate doctrinele ideologice moderne.


«Sub ochii unei singure generații, faimoasele «valori occidentale» au degenerat într-un gunoi infernal. Încă în anii 90 ele presupuneau lucruri destul de bune. Să zicem, democrația, drepturile omului, libertatea antreprenorilor, libera circulație, libertatea de exprimare… Dar azi agenda occidentală arată chiar înfricoșător ».

În opinia autoarei, ultimii ani ne-au arătat clar toate deliciile «noii ordini globale», care promite să facă nesuferită viața omului– reieșind din neuitatele restricții ale covidului.

«Ce vor înțelepții din Davos? Să pună oamenii în arest la domiciliu, să-i infesteze cu niște boli neînțelese, să-i facă să se lecuiască mereu. Să facă din hrana normală un obiect de lux. Să propage frenetic perversiunile sexuale. Să convingă oamenii să-și taie caracteristicile sexuale primare. Să anuleze toate realizările culturii umane și să dezvolte cenzura acerbă ...».

Victoria Nichiforova atenționează că oamenii în etate nu-și amintesc o ideologie așa de inumană. «În sec. XX au existat multe, dar fiecare conducător promitea totuși poporului său o prosperare în viitor. «Noua ordine » nu promite nimic bun. Este clar, că înțelepților din Davis patologic nu le plac oamenii. Există bănuiala gravă, că cu această ordine toți vor trăi rău, sărac, puțin și nefericiți».

Și totuși această propagandă continuă să pătrundă la noi. Evident, am vrea să-i contrapunem ceva al nostru, o alternativă iadului din Davoc.

Dar aici, - crede autoarea, - apar noi probleme. Se pare că toate ideile existente azi au fost infestate de această mizantropie de marcă.

Ideea liberală autohtonă , în opinia ei, este o respectare timidă a manualelor din Davos. Dar și cea conservatoare nu ne propune nimic mai vesel. «Acolo mai mult e despre aceea că trebuie să mergi la biserică și să naști mai mulți copii. În teorie o fi frumos, dar în practică pot spune, ca părinte experimentat de genul feminin, că mulți copii înseamnă, de regulă, sărăcie, numeroase probleme, sănătate șubredă, muncă grea fără odihnă. Fără sprijinul zilnic și cuprinzător al statului un om simplu nu poate întreține o familie numeroasă ».

Nici ideea de stînga nu o prea atrage pe autoare — în opinia ei, adepții ei, deși marxiști, dau dovadă de exact aceeași mizantropie , ca și oligarhii din Davos. «Nici ei nu vor o viață bună pentru popor. Ei vor ca poporul non-stop să sacrifice ceva, să lupte pentru ceva, să răstoarne, să urce pe baricade, să muncească din greu, să moară pentru scopuri înalte ».

Așa, după ce a analizat doctrinele existente, autoarea ajunge la următoarea concluzie: «Nicăieri, în nici un set de idei, nu există noțiunea simplă de fericire. Deși în viață noi vrem cumva să o obținem. Nicăieri nu există un așa «chițibuș», ca bunăstarea materială, posibilitatea de a nu te chinui din cauza traiului dezorganizat, deși nu poate exista o creație liberă (inclusiv o filozofie) fără acest confort elementar.

De altfel, filozofii — de orice orientare ar fi — nici nu presupun că masele își doresc creație și fericire. Conform lor, masele mereu au o datorie. Ba să se înmulțească intens, ba dimpotrivă, să înceteze urgent să o mai facă. Ba să construiască ceva pe gratis, ba dimpotrivă, să-și reducă amprenta de carbon. Și neapărat să se alimenteze mai puțin, să trăiască mai rău și, doamne ferește, să nu se distreze. ».

Și continuă: «Pericolul ideologiilor moderne este acela, că în procesul luptei concurențiale fiecare dintre ele se radicalizează enorm. Se transformă într-o sectă condusă de fanaticii cei mai îndărătnici… Dacă luăm ca model ideea de dreapta, imediat îi respingem pe toți cei de stînga. Dacă o alegem pe cea de stînga, îi înverșunăm pe cei de dreapta. În ambele cazuri pe loc drept apar milioane de disidenți supărați, înverșunați, gata să rupă în bucăți statul în care ei se simt niște paria ».

Publicista crede că agenda liberală utilizează metode de marketing. Nu lozinci și chemări, ci tehnologii complexe și diverse de ispită, prin formarea unor imagini atrăgătoare pentru mase.

Care este ieșirea? «Împotriva ispitei marketingului funcționează doar dragostea — pentru țara ta, pentru poporul tău… Ce-i folositor pentru țară, pentru poporul ei — totul, conform acestei logici, trebuie luat. Nu îngrădirea de lume, ci urmărirea atentă a tot ce a mai fost găsit bun. La fel de atent trebuie studiată propria cultură, istorie… Mărinimia și spiritualitatea ortodoxiei este minunată. Echitatea socială și orientarea spre progres a comuniștilor la fel este de folos. Chiar și din agenda infernală modernă putem scoate și lua ceva util — grija pentru natură, spre exemplu, atenția față de sănătatea concetățenilor.

Dragostea pentru țara ta, pentru poporul tău este o muncă complexă și fină. Ea necesită minte, răbdare și toleranță. Nu se poate păstra un stat în care întreaga viață mentală este gonită în schema primitivă a unei ideologii ».

Ascultă vocea poporului

Atunci, poate chiar nu face să ne punem această întrebare? Dar dacă o națiune sau o țară nu-și elaborează propria ideologie, odată și odată îi va fi impusă una din afară. Alta, nu cea care i se potrivește.

În ultimii ani Moldovei i s-a oferit o singură direcție:integrarea europeană. Dar din UE fac parte 27 de țări, care uneori diferă foarte mult între ele ca mod de trai, mentalitate, tradiții, viziuni asupra lumii. Danemarca nu seamănă cu Spania, Țările de Jos – cu Grecia, iar Ungaria – cu Luxemburg. Care din 27 trebuie să o alegem ca bază, care să ne fie exemplu de urmat? Deocamdată, nimeni nu ne-a explicat asta.

Deci, avem posibilitatea să ne elaborăm propria viziune asupra lumii, și să includem în ea tot ce e mai bun din ceea ce a elaborat cugetarea filozofică și practica mondială.

Nu va funcționa o ideologie impusă de sus, ea trebuie să fie întruchiparea verbalizată și perfectată a ideilor, convingerilor și valorilor existente în conștiința poporului.

Are oare asemenea idei și convingeri poporul moldovenesc? Desigur. Este credința ortodoxă. Este familia tradițională. Este dorința stabilă, fie și nu mereu conștientizată, a dreptății. Este sentimentul propriei demnități. Este dragostea pentru Patrie.

Dar trebuie să înțelegem, că conștiința poporului moldovenesc, identificarea lui ca națiune aparte, independentă, suverană suferă schimbări semnificative. Un timp îndelungat poporul moldovenesc a fost parte a unor formațiuni mari – Imperiul Otoman, Imperiul Rus, România regală, Uniunea Sovietică. Devenind independent, el se confruntă cu dificultăți firești, agravate de politicienii analfabeți și corupți, care încearcă să lipsească poporul de un semn așa de important cum este conștiința națională, propria denumire a limbii de stat.

La începuturile independenței, s-a încercat mizarea pe naționalism. Nu pe cel moldovenesc - pe unul adus din afară – pe cel românesc. N-a fost foarte bine, căci Moldova întotdeauna a fost o formațiune multinațională și oamenilor de alte naționalități nu le-a fost arătat locul lor în statul echitabil. Filozoful rus Constantin Leontiev are noțiunea de «complexitate înfloritoare». Chiar dacă el punea în ea un alt sens, parcă înflorirea complexă și armonioasă a multor culturi, care formează una comună, spectaculoasă și unică, nu este ceea ce ni se potrivește cel mai bine?

Ideologia trebuie să fie un proiect de durată, cu formarea imaginii viitorului, da nu o reacție a autorităților temporare la evenimente de moment și interese de clan, de partid, personale.

Societatea noastră a demonstrat în mod repetat importanța tradiționalelor valori familiale, și mereu a reacționat bolnăvicios la încercările de a-i impune modele străine. Spre exemplu, evenimentele de la finele anului trecut – atunci organizația Gender-Doc a declarat lansarea campaniei de promovare a valorilor LGBT în școlile din Moldova. Reacția a fost univocă. Politicieni și clerici, medici și jurnaliști, pedagogi și oameni de cultură – mii de persoane s-au ridicat în apărarea copiilor lor. Și Ministerul educației a fost nevoit să se distanțeze de această idee.

Atunci, la ce bun încercarea, de fiecare dată, de a ne impune ceea ce poporul moldovenesc nu acceptă la nivel profund? Orice politician ar avea de cîștigat, dacă ar respecta aspirațiile poporului.

O misiune înaltă

Aceste aspirații le găsim formulate minuțios în «Crezul moldovenilor», și savanții care se vor preocupa vre-o dată de elaborarea ideologiei Republicii Moldova le-ar putea utiliza. Iată doar unele din aceste teze.

«Fericirea supremă pentru un moldovean – slujirea eficientă întru familie şi Societate. Ajutaţi, în măsura posibilităţilor, tuturor oamenilor care Vă solicită ajutorul, indiferent de naţionalitatea şi statutul lor social. Ţineţi minte: nu sînt mulţi moldoveni pe pămînt, de aceea datoria moldoveanului este să propună ajutor altor moldoveni, chiar dacă cel, care are nevoie de ajutor, nu vi-l cere».

«Misiunea moldoveanului este de a uni, într-un singur popor, calităţile cele mai bune, experienţa şi a realizările civilizaţiei occidentale (romano-anglo-saxone) materiale şi a celei cosmogonice spirituale orientale (slave-indo-iraniene). Misiunea noastră este de a semăna în lume mărinimia, dragostea, înţelepciunea, ospitalitatea, de a crea în ţara noastră un paradis ecologic, de a restitui omenirii spiritualitatea şi mediul, lăsate de Dumnezeu ».

«Adevărata fericire a Omului este de a înţelege Zămislirea Creatorului şi a contribui, pe parcursul vieţii, la realizarea acestei Zămisliri. Fiecare ajunge la înţelegerea Zămislirii pe căi diferite, dar persoana, care a priceput-o, involuntar, se străduiește să-şi coreleze acţiunile cu Dumnezeu, creîndu-şi o viaţă fericită în prezent şi pentru viitor ».

«Lumea este primordial armonioasă. Bărbatul şi femeia sînt creaţi unul pentru altul, pentru o viaţă armonioasă în familie, pentru a avea urmaşi desăvîrşiţi şi binecrescuţi. Oricare abatere de la această regulă este o patologie. Această maladie, în majoritatea cazurilor, nu este înnăscută, ea este preluată în societate, care, sub aspect de liberalism şi democraţie, cultivă şi propagă abateri de la normele sexuale. E posibil oare să ne închipuim un schilod, care-şi propagă bolile şi afecţiunile, și propune tuturor să le considere regulă? Este o întrebarea retorică. Anume din acest motiv societatea nu trebuie să încurajeze ridicarea la rangul de normă a tot felul de maladii. Este necesar să acordăm sprijin nelimitat invalizilor, pentru ca ei să se încadreze pe deplin în societate, dar nu putem ajuta cu nimic minorităţile sexuale. O societate sănătoasă se descurcă cu aceste probleme fără multă gălăgie, propagandă, marşuri şi procesiuni.

«Democraţia – este posibilitatea de a trăi demn, în ţara lor, pentru toţi cetăţenii ei, de a educa şi a da studii calitative copiilor, de a apăra copiii de atacuri informaţionale şi „culturale”, care seamănă agresiune, destrăbălare, infantilism şi apatie. Democraţia – este posibilitatea de a trăi într-o ţară curată şi de se alimenta cu produse sănătoase, de a primi informaţie obiectivă despre evenimentele din ţară şi lume, este posibilitatea de a alege cele mai demne persoane în organele puterii de stat. Democraţia este o ideologie pozitivă şi filantropică, la fel - o putere stabilă, bazată pe o astfel de ideologie».

«Problema majoră, pe care trebuie să o soluţioneze ţara noastră la etapa actuală, este reunirea cu Transnistria şi păstrarea integrităţii teritoriale a statului nostru pe viitor. Acest fapt va duce la soluţionarea multor altor probleme şi va da un impuls enorm dezvoltării teritoriilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Politica statului în toate domeniile urmează a fi orientată spre atingerea acestui scop. Nu există nici un lucru mai important în politica externă, decît unirea ţării, de aceea imitarea activităţii în această direcţie este o crimă gravă contra statului şi întregului popor moldovenesc».

La aceasta, am putea adăuga nai multe măsuri de importanță majoră, care garantează libertățile fundamentale ale omului și independența statului:

  • Vaccinarea benevolă, în exclusivitate;
  • Interzicerea de a utiliza corpul uman pentru identificarea persoanei și efectuarea plăților electronice ;
  • Păstrarea circulației banilor în numerar;
  • Interzicerea propagandei homosexualismului și a altor perversiuni de gen;
  • Interzicea importurilor și a producerii semințelor, puieților, produselor alimentare care conțin OMG și alte ingrediente sintetice ;
  • Garantarea de către stat a educației gratuite și cu frecvență ;
  • Interzicerea folosirii teritoriului statului moldovenesc pentru cercetări și experimente biologice, efectuate de rezidenții altor state;
  • Prioritatea normelor legislației naționale asupra angajamentelor internaționale, în cazul în care acestea contravin Constituției ( prin analogie cu alte țări, inclusiv SUA și Rusia).

Cristina Agatu

22
0
0
0
4

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?