X 
Transnistria stiri: 1422
Eurovision stiri: 505
Preşedintele stiri: 3994

Un proiect de lege care vizează femeile gravide și tinerele mămici aprobat de legislativ

29 feb. 17:28   Societate
1700 0

Legislația în domeniul muncii va fi armonizată cu legislația Uniunii Europene. Parlamentul a votat în prima lectură un PROIECT de modificare a Codului muncii și Codului contravențional.

Modificările introduse în Codul muncii se axează, în special, pe 3 direcții importante: diminuarea fenomenului de exploatare prin muncă a copiilor, oferirea flexibilității normative de organizare a muncii pentru unele categorii de salariați, precum și introducerea unui nou tip de concediu social.

Autorii proiectului au introdus modificări esențiale în ceea ce privește angajarea în cîmpul muncii a copiilor, pentru a eradica exploatarea prin muncă a acestora și a le asigura măsuri de protecție. Astfel, persoana fizică va putea încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vîrstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, pentru exercitarea unei munci ușoare. De asemenea, proiectul prevede sancțiuni mai mari pentru utilizarea muncii copiilor în sectorul informal. Amenzile vor ajunge pînă la 75 000 de lei.

O altă modificare se referă la femeile gravide, femeile care au născut de curînd și cele care alăptează. Acestea vor putea desfășura munca de noapte, în zilele de repaus, în zilele de sărbătoare nelucrătoare doar din propria inițiativă, în baza unei cereri scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată și de comun acord cu angajatorul. În același timp, salariatul poate exprima acordul sau refuzul de a presta munca suplimentară în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu utilizarea semnăturii electronice avansate, pînă la atragerea efectivă la muncă suplimentară.

Salariații care au un membru al familiei grav bolnav și necesită îngrijire vor putea beneficia de un concediu social neplătit, cu о durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic. La cerere se va anexa copia actului de identitate a persoanei pentru care se solicită concediul, declarația pe propria răspundere a salariatului, din care să rezulte faptul că persoana pentru care se solicită concediul pentru îngrijire locuiește în aceeași locuință cu salariatul, precum și certificatul medical eliberat de instituția medico-sanitară.


Inițiativa legislativă, elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, urmează a fi examinată de Parlament și în lectura a doua.

0
0
1
0
3

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Veți participa la recensămîntul în desfășurare, în Moldova?